Selmien

Plaats
Buurtschap
Opsterland
Fryslân

selmien-west.jpg

Alleen bij Selmien-West staan plaatsnaambordjes, wat suggereert dat alleen dit een buurtschap is en Selmien-East niet. Onzin natuurlijk; er is hier sprake van één buurtschap: Selmien, verdeeld in de delen -West en -East.

Alleen bij Selmien-West staan plaatsnaambordjes, wat suggereert dat alleen dit een buurtschap is en Selmien-East niet. Onzin natuurlijk; er is hier sprake van één buurtschap: Selmien, verdeeld in de delen -West en -East.

selmien_east_en_west_straatnaambordje_kopie.jpg

East West, Thús Best! Bij de fietstunnel onder de N381 (Opperhaudmare), aan de kant van Ureterp, wordt met dit bordje aangegeven dat Selmien-West aan de W kant van de N381 ligt en -East aan de O kant. (© Google)

East West, Thús Best! Bij de fietstunnel onder de N381 (Opperhaudmare), aan de kant van Ureterp, wordt met dit bordje aangegeven dat Selmien-West aan de W kant van de N381 ligt en -East aan de O kant. (© Google)

Selmien

Terug naar boven

Status

- Selmien is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- De buurtschap Selmien valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ureterp.

- De buurtschap is verdeeld in de delen Selmien-West (huisnrs. 1-29 en 2-28) en Selmien-East (huisnrs. 34-50 en 35-51).

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom. Alleen Selmien-West is voorzien van plaatsnaamborden (waarvan er een een drukfoutje heeft: zonder koppelteken. Bij de andere bordjes staat het wél goed). Dit suggereert voor de argeloze voorbijganger dat er (alleen) sprake zou zijn van een buurtschap Selmien-West. Ook de nieuwste editie van de Topografische atlas Fryslân (2015) heeft dit - begrijpelijk, maar daarom nog niet correct - klakkeloos overgenomen en vermeldt alleen nog een plaatsnaam Selmien-West. Dit is echter niet correct. Het is namelijk - vanouds, en nog altijd, lijkt ons - één buurtschap, verdeeld in de delen -East en -West. Qua bebording zouden wij dan zeggen óf plaats bordjes Selmien aan beide zijden van de N381, of plaats daar bordjes Selmien-East resp. -West. Maar dit is half werk...

Eveneens curieus is dat er, komend uit de tunnel vanuit -East, een portaal staat met aan beide kanten een plaatsnaambord Selmien-West, wat suggereert dat je van beide kanten deze buurt binnenkomt. En dat is natuurlijk niet zo; je komt er alleen vanuit -East binnen. Wellicht was dat bordje als einde bedoeld, en had er een streep doorheen gemoeten? (hoewel het - in tegenstelling tot bij bebouwde kommen - niet gebruikelijk is om bij buurtschappen zonder bebouwde kom einde-bordjes te plaatsen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1718 Selmien, 1847 Silmien, 1861 Selmie.

Naamsverklaring
Betekent misschien mieden 'hooilanden' bij de zijl (in dit geval) 'duiker'.(1)

Oude bijnaam
In de 19e eeuw werd deze buurtschap vanwege de destijds doopsgezinde boerenfamilies aldaar ook wel het Mennistenhemeltje genoemd. (bron)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Ureterp, rond de wegen Selmien-Oost (O van de N381 (Opperhaudmare) en Selmien-West (W van de genoemde weg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Selmien 15 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen (waarvan ca. 35 in -West en ca. 15 in -Oost) met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In de 19e eeuw hebben diverse personen een 'zathe' laten bouwen op Selmien, en laten voorzien van een tuin, ontworpen door de destijds befaamde tuinarchitect Gerrit Vlaskamp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Curieus is dat de oude, 13e-eeuwse dorpskerk van Ureterp, de Sint-Petruskerk (lokaal ook St. Piter of Oude Kerk), met klokkenstoel, een stuk W buiten de dorpskern ligt, buiten de bebouwde kom, op Selmien-East 47.

- Monumentale panden, bijv. de Bosma Zathe op nr. 11.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Buurtvereniging Selmien organiseert op een zaterdag in juni van 10.00 tot 15.00 uur een Sneupersmerke in de loods op West nr. 7. Met de verkoop van zo veel mogelijk goede, gebruikte of nieuwe goederen, ook kleding en eigengemaakte spullen, zamelt de buurtvereniging geld in voor een jaarlijks ander goed doel, doorgaans in de directe omgeving. Goede doelen in de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld vogelopvangcentrum De Fûgelhelling in Ureterp, Voedselbank Opsterland, sponsoring van een belevingstuin voor een locatie van zorginstelling Talant, en kinderkankerfonds KiKa. Inbreng van goederen voor de Sneupersmerke is mogelijk in de week voorafgaande aan de markt. Daarvoor kun je een afspraak maken op tel. 0512-520086. - Reportage over de Sneupersmerke 2016.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Op East 40 bevindt zich een woonlocatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek, van zorginstelling Talant.

Reactie toevoegen