Siegerswoude

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

siegerswoude_in_de_verte.jpg

We zien Siegerswoude al in de verte liggen

We zien Siegerswoude al in de verte liggen

siegerswoude_vanuit_in_zuidelijke_richting.jpg

Vanuit Siegerswoude kijken we hier in zuidelijke richting

Vanuit Siegerswoude kijken we hier in zuidelijke richting

Siegerswoude

Terug naar boven

Status

- Siegerswoude is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- Onder het dorp Siegerswoude valt ook de buurtschap Foarwurk.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sigerswâld.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Siegerswoude ligt O van het dorp Ureterp en de kern Drachten, ZO van de dorpen Frieschepalen, Drachtstercompagnie, Houtigehage en Rottevalle, Z van de A7, ZW van de dorpen De Wilp, Marum en Zevenhuizen, WNW van het dorp Een, NW van de dorpen Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk en Haule, NO van het dorp Wijnjewoude en ONO van de dorpen Olterterp en Beetsterzwaag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Siegerswoude (dan: 'Siegerswold of Zijgerswold') 30 huizen met 210 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 830 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Siegerswoude ligt in een halfopen tot open hoogveenontginningsgebied, op de grens tussen het brongebied van het Alddjip (Koningsdiep) en de noordelijke zandrug. Vroeger waren er drie woongebieden. In het noorden ontwikkelde een buurtschap bij de schans zich tot het zelfstandige dorp Frieschepalen. In het zuiden werd Bakkeveen een zelfstandig dorp. En in het midden, It Foarwurk, ontstond het huidige Siegerswoude. In de middeleeuwen stond er een uithof van het klooster van Smalle Ee. De turfwinning betekende een nieuwe impuls voor de streek. Het oorspronkelijke centrum is nu de kruising met de Bakkefeanster Feart. Het dorp vormt samen met het Groningse De Wilp een 'tweelingdorp'.

Terug naar boven

Actuele situatie

- "Siegerswoude is een dorp waar de dorpszin nog heel sterk heerst. De mensen zijn er nog voor elkaar en heel veel dingen kunnen dan ook gezamenlijk opgelost worden. Zo hebben wij met ons allen een dorpshuis, kantine voor de korfbalclub en een kantine voor de IJsclub gebouwd. Ook is er er een eigen kabelnetwerk aangelegd, waarbij iedereen zelf op eigen erf heeft gegraven. Het laatste initiatief uit het dorp was de aanschaf van een straatlantaarn op zonne-energie. Ook heeft ons dorp maar liefst 27 verenigingen en stichtingen, die vaak weer over diverse werkgroepen beschikken. Dit alles draait volledig op en door vrijwilligers." (bron: site van het dorpshuis)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk (Binnenwei 14) is een kleine wederopbouwkerk uit 1949. De kerk wordt in 2019 verkocht. De Hervormde Gemeente It Keningsjild, die in 2017 is ontstaan, gaat verder in de kerken in Ureterp en Bakkeveen. De vorige kerk stond op dezelfde locatie, dateerde uit 1910 en is in 1941 afgebrand: De Dordrechtse Courant d.d. 31 december 1941 meldt er het volgende over: "Zondagnacht is de Ned. Hervormde kerk te Siegerswoude door brand vernield. De brandweer kon niet voorkomen, dat het gebouw door het vuur werd verwoest. Het orgel, de klok en een aantal wandtegels met Friesche teksten, indertijd bij de stichting der kerk op initiatief van den toenmaligen predikant ds. Cuperus aangebracht, zijn verloren gegaan. De oorzaak is niet met zekerheid bekend. Men denkt aan kortsluiting of aan vuur in een stoof. De kerk was laag verzekerd." De middeleeuwse voorganger van deze kerk stond op De Mersken 3 en is in 1909 afgebroken. De contouren van de oude kerk zijn nog zichtbaar op het kerkhof, dat nog altijd in gebruik is.

"Boven de ingang van het kerkje in Siegerswoude hangt een bord met de tekst: Hear / meitsje my Jou / sillge wei kenber / om nea to / forbjusterjen! (Heer / maak mij Uw zalige / weg bekend / om nooit te / verdwalen!). Deze spreuk van ds. Cuperus is in het begin van de 20e eeuw boven de deur van de kerk geplaatst. Deze kerk kwam in de plaats van de kerk die op het kerkhof stond. De oude kerk is in 1909 afgebroken. Hij verkeerde in zo’n slechte staat dat restauratie niet meer mogelijk was en bovendien was er ook geen geld voor. Het verhaal gaat dat er geen potten, pannen en emmers genoeg waren om het lekkende water op te vangen... Dat deze oude kerk, gebouwd in plm. 1220, afgebroken is, blijft te betreuren. Het oude baarhuisje op het kerkhof dat is opgetrokken van de oude friezen (kloostermoppen) van de kerk, is het enige dat van de kerk is overgebleven.

Bijzonder aan de oude kerk van Siegerswoude was dat het een der eerste kerken in Friesland was die opgetrokken werd met oude friezen. Op de fundering van de kerk heeft men een heg geplant. De oude kerkpaden, die stervormig naar de kerk liepen, zijn gedeeltelijk nog terug te vinden. In de huidige kerk hangen twee foto’s die een indruk geven van hoe de oude kerk er uit heeft gezien. Nog altijd gaat het verhaal rond dat de koster op een zondagmorgen de deur van de kerk niet open kon krijgen, Toen dit later met vereende krachten toch lukte, bleek er een paard achter de deur te liggen. Het dier was tijdens een onweersbui de kerk ingelopen. De deur was dicht gewaaid en het dier was jammerlijk van honger omgekomen. Er werd toen, net als nu, maar één keer per maand een dienst gehouden." (bron: Hervormde Gemeente It Keningsfjild)

- Christelijke Gereformeerde Kerk Elim. De kerk is in 2015 ingrijpend opgeknapt. Er is een nieuwe vloer gestort en vloerverwarming aangelegd. Het dak is geïsoleerd en van nieuwe pannen voorzien. Tevens is er een nooduitgang gerealiseerd en is de kerkzaal uitgebreid. De oude preekstoel bleek niet meer te herplaatsen waarop een gemeentelid een nieuwe kansel heeft gemaakt. Door professionele en vrijwillige gemeenteleden is maandenlang eendrachtig samengewerkt bij het slopen, bouwen, schilderen e.d.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Het Northern Prog Festival in Siegerswoude (op een zaterdag begin november, in 2020 voor de 8e keer) is het enige jaarlijkse Progrock festival in het Noorden van Nederland. Het festival concept bestaat uit een zaterdag waarop 5 bands uit de wereld van de Progressieve Rock uit zowel binnen- als buitenland ongeveer 75 minuten spelen. De zaal kan ongeveer 300 bezoekers aan. Naast muziek zijn er ook stands waar cd's en andere merchandise worden verkocht."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Siegerswoude, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Siegerswoude.

- Dorpshuis: - Doarpshûs Uthôf.

- Overlijden: - "Uitvaartvereniging De Laatse Eer is in 1913 opgericht en is ontstaan uit de zogeheten burenplicht. Men hielp zijn buren, ook bij overlijden. Vanuit betrokkenheid met elkaar is het initiatief ontstaan een uitvaartvereniging te starten voor de inwoners van Frieschepalen, Siegerswoude en omgeving. Samen betalen de leden van onze vereniging contributie en verzorgen zo voor alle leden een betaalbare, goede uitvaart bij overlijden. Je kunt bij onze vereniging zowel begrafenissen als crematies laten regelen. De kosten van de uitvaart kunnen relatief laag worden gehouden omdat de vereniging met vrijwilligers werkt. Door het lidmaatschap van de vereniging van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk om ook elders een uitvaart voor onze leden te verzorgen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Siegerswoude.

Reactie toevoegen