't Kret

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

t_kret_bont_schaap_2012_kopie.jpg

Je zou haast denken dat hier in 't Kret een koe in schaapskleren loopt. Maar het blijkt een 'bont schaap' te zijn. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Je zou haast denken dat hier in 't Kret een koe in schaapskleren loopt. Maar het blijkt een 'bont schaap' te zijn. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

t_kret_tolberter_petten_nieuwsblad_12_sept_1932.jpg

Artikel uit het Nieuwsblad uit 1932 waarin melding wordt gemaakt van de drooglegging van de Tolberter Petten en de eenmalige overvloedige visvangst - door mannen uit buurtschap 't Kret - waarmee die gepaard ging.

Artikel uit het Nieuwsblad uit 1932 waarin melding wordt gemaakt van de drooglegging van de Tolberter Petten en de eenmalige overvloedige visvangst - door mannen uit buurtschap 't Kret - waarmee die gepaard ging.

't Kret

Terug naar boven

Status

- 't Kret is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

- Buurtschap 't Kret valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tolbert.

- Buurtschap 't Kret heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Kret, 1899 De Kret.

Naamsverklaring
Het Groningse kret betekent 'de beide bomen waartussen het paard loopt voor de wagen'. Enkele waterloopjes zouden in het landschap een figuur maken die lijkt op de achterregel met berriebomen. Het betekent overigens ook 'opstaand laddertje in de gracht naast de boerderij, waarop een plank ligt'. Daarop deed de meid de was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap 't Kret ligt in het uiterste N van het buitengebied van het dorp Tolbert en van de voormalige gemeente Leek, rond de gelijknamige weg, die N langs de Matsloot loopt (niet te verwarren met de andere Matsloot slechts enkele kilomters naar het oosten). N van de buurtschap ligt het buitengebied van de dorpen Niekerk en Oldekerk (voormalige gem. Grootegast, sinds 2019 ook in de gemeente Westerkwartier), O van de buurtschap ligt de buurtschap Pasop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt 't Kret niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap slechts een handvol panden met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van ca. 1800 tot begin jaren dertig van de 20e eeuw lag de buurtschap 't Kret in de Tolberter Petten, een destijds nog waterrijk petgatengebied tussen Tolbert en Oldekerk. In dat lage natte land verdienden de mannen uit de buurtschap de kost voor hun soms wel 10-koppige gezin, met palingvissen, rietsnijden, het winnen van baggelturf en de verkoop van eieren. Rond 1932 kwam er een einde aan deze bestaansmogelijkheid omdat men besloten had om het gebied droog te leggen in het kader van de werkverschaffing. Het is een open graslandgebied geworden met een hoog slootpeil. Tot enkele jaren geleden was dit een van de toplocaties van de zeldzame groene glazenmaker door het massaal voorkomen van krabbenscheer. (bron: o.a. Historische Kring Zuidhorn)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Tolberterpetten (bij Mensumaweg 41) is een gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van 't Kret I. - Oude foto's II.

Reactie toevoegen