Watergraafsmeer

Voormalige gemeente
Amsterdam
Noord-Holland

nh_gemeente_watergraafsmeer_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Watergraafsmeer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Watergraafsmeer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Watergraafsmeer

Terug naar boven

Status

- Watergraafsmeer is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland.

- Watergraafsmeer was in 1812 toegevoegd aan de gemeente Diemen. Per 1-5-1817 is het daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente. In 1921 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Amsterdam. Tegenwoordig is het een wijk van die stad, vallend onder stadsdeel Oost.

- De gemeente Watergraafsmeer had geen gemeentewapen. Voorheen was er wel sprake van een heerlijkheidswapen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Watergraafs-Meer, Diemermeer, water: 1308 en 1340 Watergraeumere, 1344 Watergrauemere, 1399 Die Watergraefs-Meer, ca. 1660 'WatergraefsMeer anders genaempt de Diemer Meer'.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, een samenstelling van het Middelnederlandse mere 'waterplas' en het Middelnederlandse watergrave 'afwateringskanaal', waarin grave 'gracht', een afleiding van graven. In 1629 drooggemaakt, daarna in 1651 en in 1672 ondergelopen en opnieuw drooggelegd.(1)

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Watergraafsmeer, die slechts het gelijknamig dorp omvat, 110 huizen met 637 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "De Vrienden van Watergraafsmeer verzamelen alles wat met dit voor hen speciale stadsdeel verband houdt. Op de site vind je honderden verhalen over het verleden van de wijk, in tekst en beeld, ingedeeld op onderwerp. "Ook jouw verhaal over WGM delen? Of heb je opmerkingen, vragen of complimenten? Laat het ons weten. Ons e-mailadres is vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com. Ron de Wit, Jo Haen en René van Eunen." - Nieuws van de Vrienden op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De aanleiding voor de bouw van de RK Christus Koningkerk in de Watergraafsmeer (James Wattstraat 58) vormde de in 1944 gedane belofte van katholiek Amsterdam dat, wanneer de stad voor vernietiging en hongersnood gespaard zou blijven, een kerk ter ere van Christus Koning gebouwd zou worden. De kerk is in 1959 gereedgekomen. De kerk is na een binnenbrand in 1996 aan de eredienst onttrokken. De orthodox-katholieke St. Willibrordusparochie had interesse om de kerk te gebruiken, wat geen doorgang vond. Ook andere plannen tot herbestemming zijn tot heden niet succesvol geweest (woningcorporatie Ymere wilde appartementen in het pand realiseren, in 2019 is een plan om een hotel in het pand te realiseren na bezwaren van omwonenden door de rechter afgekeurd). Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam heeft de Christus Koningkerk opgenomen in een Top 100 van waardevolle naoorlogse gebouwen in Amsterdam, opgesteld op verzoek van de toenmalige wethouder Tjeerd Herrema. Zie ook deze beschrijving van de geschiedenis en het exterieur en interieur van de Christus Koningkerk.

Reactie toevoegen