Zittend

Plaats
Buurtschap
Drechterland
West-Friesland
Noord-Holland

zittend_straatnaam_zijdwind_tot_jaren_vijftig_kopie.jpg

Tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw staat de buurtschap Zittend nog als straatnaam Zijdwind in de atlassen. Dit is ook historisch de juiste naam. Zie verder bij kopje Naam.

Tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw staat de buurtschap Zittend nog als straatnaam Zijdwind in de atlassen. Dit is ook historisch de juiste naam. Zie verder bij kopje Naam.

zittend_jaren_zestig_straatnaam_zittend_kopie.jpg

In de jaren zestig verandert de straatnaam in de atlassen ineens in Zittend. Wellicht was dit in de volksmond al langer de benaming/uitspraak?

In de jaren zestig verandert de straatnaam in de atlassen ineens in Zittend. Wellicht was dit in de volksmond al langer de benaming/uitspraak?

zittend_jaren_zeventig_buurtschap_kopie.jpg

In de jaren zeventig komen de atlasmakers er - rijkelijk laat - achter dat Zittend, behalve 'alleen maar' een straatnaam, ook nog een buurtschap en dus pláátsnaam is, en vermelden ze het als zodanig op de kaarten.

In de jaren zeventig komen de atlasmakers er - rijkelijk laat - achter dat Zittend, behalve 'alleen maar' een straatnaam, ook nog een buurtschap en dus pláátsnaam is, en vermelden ze het als zodanig op de kaarten.

zittend_in_atlas_vanaf_ca._2000_weer_alleen_straatnaam_kopie.jpg

Rond 2000 bepalen de atlasmakers, om ons duistere redenen, dat Zittend maar weer alleen een straatnaam moet worden en verdwijnt de plaatsnaam. De golfbaan ligt er inmiddels wel zoals je ziet, maar de bebouwing is er nog gewoon, dus de buurtschap ook!

Rond 2000 bepalen de atlasmakers, om ons duistere redenen, dat Zittend maar weer alleen een straatnaam moet worden en verdwijnt de plaatsnaam. De golfbaan ligt er inmiddels wel zoals je ziet, maar de bebouwing is er nog gewoon, dus de buurtschap ook!

zittend_golfkarretjes_kopie.jpg

Als argeloze voorbijganger zou je je kunnen afvragen wat dat voor karretjes zijn op de parallelweg in de buurtschap Zittend. Welnu, dat zijn golfkarretjes van de Golfbaan Westwoud die hier rond 2000 is aangelegd. (© Google)

Als argeloze voorbijganger zou je je kunnen afvragen wat dat voor karretjes zijn op de parallelweg in de buurtschap Zittend. Welnu, dat zijn golfkarretjes van de Golfbaan Westwoud die hier rond 2000 is aangelegd. (© Google)

Zittend

Terug naar boven

Status

- Zittend is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Drechterland. T/m 1978 deels gemeente Westwoud, deels gemeente Blokker.

- De buurtschap Zittend valt voor de postadressen deels onder het dorp Oosterblokker (huisnrs. 1/20/21/22/27), grotendeels onder het dorp Westwoud (de overige huisnrs., met dien verstande dat onder Westwoud ook sprake is van een huisnr 1. Dat lijkt ons niet reuze handig voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten...).

- De buurtschap Zittend heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aanbeland.

- Rond 2000 is de plaatsnaam Zittend ten onrechte als zodanig uit de atlassen verdwenen en staat het er alleen nog als straatnaam. Immers de buurtschap bestaat nog altijd, dus de ratio hiervan ontgaat ons. Zie de afbeeldingen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1745 De Zijdtwindt, 1866 De Zijd Wind.

Naamsverklaring
Deze plaatsnaam is een mooi voorbeeld van hoe misleidend huidige plaatsnaamgevingen/-spellingen kunnen zijn, in relatie tot de veronderstelde betekenis. Deze plaatsnaam heeft dus niets met zitten te maken, maar stamt van het Middelnederlandse sidewende 'binnendijk die zich ter zijde langs het land wendt, dwars op de richting van de hoofddijk'. Vergelijk Zijdewind, Zijderveld.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zittend ligt als lintbebouwing rond de gelijknamige weg, NO van de stad Hoorn, O van het dorp Oosterblokker, Z van het dorp Westwoud, ZW van de buurtschap Binnenwijzend, NW van het dorp Hem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Zittend niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen (waarvan ca. 20 onder het dorp Westwoud en ca. 5 onder het dorp Oosterblokker) met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Rond 1990 zijn de bebouwing en landerijen van een aantal agrariërs in buurtschap Zittend opgekocht voor de aanleg van Golfbaan Westwoud, waarvan het oudste deel is aangelegd op het terrein van een oude vuilstortplaats. Kennelijk zijn er ook enkele boerderijen en/of woonhuizen voor afgebroken, omdat er enkele 'gaten' in de huisnummering zitten. In 2005 is de baan uitgebreid van 9 naar 18 holes. De baan is vrij heuvelachtig en er zijn grote waterpartijen. De baan ligt grotendeels aan de O kant van de weg, vanaf het N kerntje richting Z tot het eind van de weg en buurtschap. Er ligt ook nog een klein deel W van de weg.

Reactie toevoegen