Zuurbeek

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Zuurbeek

Terug naar boven

Status

- Zuurbeek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 30-6-1818 gemeente Vollenhove. Per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Vollenhove, per 1-2-1942 over naar gemeente Vollenhove, in 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Zuurbeek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Jansklooster.

- De buurtschap Zuurbeek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

- De plaatsnaam is in de jaren zeventig van de 20e eeuw uit de atlassen verdwenen. Ten onrechte, want de bebouwing is er nog gewoon en de buurtschap en daarmee plaats(naam) dus ook (want ook niet opgeslokt door een grotere buurkern).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1152 kopie 15e eeuw Surebecheh lees: Surebece, 1504-1504 Tot Zuerbecke, 1665 Suyrbeek.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse bece 'beek, natuurlijke waterloop' en sure 'zuur'. In hoogveengebied is het afvloeiende water zuur.(1) Kennelijk is hier sprake (geweest) van een gelijknamige beek, waar de buurtschap naar is genoemd. In het artikel 'Ontstaan van het landschap rond Vollenhove' van Henk van Heerde lezen wij namelijk: "In de laatste ijstijd was de bodem diep bevroren, waardoor het sneeuwsmeltwater in de zomer niet kon wegzakken maar via het oppervlak moest wegstromen. Van de helling van de stuwwal van Vollenhove gleden toen met water doordrenkte grondmassa's naar beneden. Ook vormden zich beken die dalen uitschuurden, zoals de Zuurbeek."

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuurbeek ligt rond de gelijknamige weg, OZO van Vollenhove, W van Sint Jansklooster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuurbeek heeft ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Reactie toevoegen