Achterste Rith

Plaats
Buurtschap
Breda
West Brabant Baronie en Markiezaat De Rith
Noord-Brabant

Achterste Rith

Terug naar boven

Status

- Achterste Rith is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, en daar weer binnen in het streekje De Rith, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Princenhage.

- De buurtschap Achterste Rith valt onder het 'dorp in de stad' Princenhage (volgens onder andere de inwoners van dit voormalige dorp, dat thans een wijk van de stad Breda is; zie daarvoor de pagina over het streekje De Rith, en de pagina over dit 'dorp in de stad' en de voormalige gemeente Princenhage), maar valt officieel, ook voor de postadressen, onder de stad Breda.

- De buurtschap Achterste Rith heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes Achterste Rithweg kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Circa 1938 (kaart) Achterste Riet, circa 1967 (kaart) Achterste Rith.

Naamsverklaring
Samenstelling van achterste 'meest achterwaarts gelegen', gezien vanuit Princenhage, en de plaatsnaam Rith.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterste Rith ligt rond de Achterste Rithweg, ZW van de stad Breda en de Bredase wijk Princenhage, en ligt ZW in het streekje De Rith - het hele landelijk gebied WZW en ZW van Breda -, W van de A16/A58 en NW van het dorp Effen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Achterste Rith omvat circa 10 huizen met circa 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de buurtschap stroomt het beekje de Bijloop, dat ontspringt in het voormalige hoogveengebied tussen Roosendaal en Zundert, ZW van de buurtschap. De O evenwijdig aan de Bijloop gegraven Turfvaart (17e eeuw) herinnert nog aan dit hoogveengebied. De buurtschap verwijst ook naar deze Bijloop, daar Rith verwijst naar het middeleeuwse woord voor kleine waterloop (rijt).

- In het W van buurtschap Achterste Rith, N van buurtschap Vuchtschoot, liggen zes aaneengesloten percelen, met een totale oppervlakte van circa drie hectare. De percelen zijn erg onregelmatig gevormd en lijken geen deel te hebben uitgemaakt van een ruilverkaveling. De percelen zijn grotendeels omzoomd met singels (langs een onverharde vertakking van de Rithsestraat) en heggen, die van grote waarde zijn voor struweelvogels. Ten westen ligt natuurgebied De Vloeiweide van Brabants Landschap, dat grotendeels bestaat uit bos en enkele tussengelegen flora- en faunarijke graslanden. Dichter naar de Turfvaart liggen ook vochtige hooilanden. Het cluster percelen is in januari 2018 beschikbaar gekomen voor herbestemming. Groen Ontwikkelfonds Brabant is, mede op basis van ingediende plannen, voornemens om in overleg met de provincie en de gemeente, deze percelen op te nemen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Hiertoe dient nog een publieke procedure doorlopen te worden.

Reacties

(2)

Geen gelijkluidende straatnaam? En de Achterste Rithweg dan?

Degene die dit onderdeel heeft samengesteld, heeft het erg letterlijk genomen, d.w.z. als er 'weg', 'straat', 'laan' etc. achter staat, het geen gelijkluidende naam is. Misleidend kan ook zijn, in het algemeen, dat een 'plaatsnaam'-seweg etc. betrekking kan hebben op ligging in die plaats of dat de weg náár die plaats loopt (voorbeeld Ettenseweg van Zundert naar Etten en aansluitend Zundertseweg van Etten naar Zundert), dus geen onderdeel is van de plaats. Vaak was dat tijdrovend voor ons of soms zelfs niet goed te bepalen welke van de twee er met een bepaalde straatnaam werd bedoeld (want de ligging is bij 98 procent van de buurtschappen nooit formeel afgebakend want geen formele postcodeboekplaatsen, dat zijn nl. slechts ca. 100 van de 4.000 buurtschappen). Maar in dit soort gevallen waar het wél duidelijk is kunnen we daar inderdaad wat praktischer mee omgaan. Ik heb het dus aangepast.

Reactie toevoegen