Allersma

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier Middag-Humsterland
Groningen

allersma_collage.jpg

Allersma, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Allersma, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Allersma plaatsnaambord [640x480].jpg

Allersma (buurtschap van Ezinge)

Allersma (buurtschap van Ezinge)

Allersma Allersmaborg I.jpeg

Allersma, Allersmaborg

Allersma, Allersmaborg

Allersma Allersmaborg II.jpeg

Allersma, Allersmaborg

Allersma, Allersmaborg

Allersma Allersmaborg III.jpeg

Allersma, Allersmaborg, met duiventil uit de 18e eeuw

Allersma, Allersmaborg, met duiventil uit de 18e eeuw

Allersma

Terug naar boven

Status

- Allersma is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland en de gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Ezinge. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Allersma valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ezinge.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1504 kopie "Duert Allersma als een rechter toe Edsinge", 1781 Aldersma.

Naamsverklaring
Het hier gelegen landgoed was tot 1588 eigendom van de familie Allersma. Deze geslachtsnaam betekent 'de afstammelingen van de persoon Allard', verkort uit Adelhard 'sterk door adel'.(1)

Achternaam
Er zijn ook personen met de achternaam Allersma. Uit de Volkstelling van 1947 blijkt dat de mensen met die achternaam toen nog vrijwel allemaal in de provincie Groningen woonden. De voorouders van de mensen met deze achternaam waren uit deze buurtschap afkomstig. Dat blijkt ook uit deze genealogie (alleen staat daar de tikfout Akkersmaheerd, dat moet natuurlijk Allersmaheerd zijn).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Allersma ligt NO van het dorp Ezinge, rond het noordelijkste gedeelte van de Allersmaweg (en de zijtakken in N richting van die weg daar) en het aansluitende en westelijkste gedeelte van de Middagsterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Allersma 4 huizen met 23 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Allersma was vroeger een heerlijkheid. Onder heerlijkheid moet in dit geval worden verstaan een boerenhofstede waaraan heerlijke rechten waren verbonden, dus een zogeheten 'edele heerd'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Allersmaborg stamt uit de 15e eeuw en ligt binnen een ruime gracht (met ophaalbrug) en met houtsingels. Het huis heeft drie vleugels. De zuidvleugel is het oudste gedeelte van de borg en heeft een kelder. De noordvleugel stamt uit de 16e eeuw, terwijl de oostvleugel uit 1720 stamt, waarop in 1817 een tweede verdieping is geplaatst. De borg heeft verder een duiventil uit de 18e eeuw. De Allersmaborg, die in 2007 geheel is gerenoveerd, wordt tegenwoordig gebruikt door de Rijksuniversiteit Groningen, die het pand pacht van eigenaar Stichting Groninger Borgen en er bezoekers ontvangt. Tevens fungeert het pand als alumnihuis (alumni = afgestudeerden) en wordt het verhuurd voor zakelijke gelegenheden en feesten. Voorheen werd de borg bewoond door kunstenares Annie Vriezen. - Diaserie met betrekking tot de Allersmaborg.

- Naast de Allersmaborg staat het klerkenhuis, dat is ingericht als gastenverblijf.

Reactie toevoegen