Alteveer (Noordenveld)

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Alteveer (Noordenveld)

Terug naar boven

Status

- Alteveer is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

- De buurtschap Alteveer heeft een eigen postcode (9306) en postale plaatsnaam, is daarmee een formele woonplaats en valt formeel dus niet onder een nabijgelegen dorp.

- De buurtschap Alteveer ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van "al-te-ver", daar Alteveer aanvankelijk slecht bereikbaar was vanuit het 2,5 km noordelijker gelegen Roden. Vergelijk andere plaatsen met dezelfde naam (nabij Hoogeveen en Stadskanaal) en het nabijgelegen Altena.

Bijnaam
Schimpnaam voor de inwoners is Piepedoppen, afkomstig uit de tijd van ‘eekschillers’ (die de basten van eikenbomen verzamelden voor het looizuur voor leerlooierijen), die van hun baas niet mochten roken wegens brandgevaar. Hun bosbaas Egbert Willems zorgde voor een dop op de pijp, zodat geen vuur kon ontsnappen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Alteveer ligt Z van het dorp Roden, net ten O van het dorp Roderesch, O van de weg naar Norg, de Norgerweg (N373), rond onder andere de Stuwweg en Melkweg. De buurtschap ligt verder W van het dorp Lieveren, ZW van het dorp Altena, WNW van de dorpen Langelo en Norg, NO van de dorpen Steenbergen en Een en ZO van het dorp Nieuw-Roden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Alteveer heeft circa 50 huizen met circa 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

In den beginne
Rond 1830 verschijnt de eerste woning in Alteveer. In de loop der tijd verschijnen hier in het weinig vruchtbare gebied enkele tientallen verspreid liggende keuterijen, aanvankelijk als plaggenhut, later van steen. De inwoners bewerken het nabijgelegen heideveld en de groenlanden langs het Lieverse Diepje. De landerijen sluiten aan op de zogeheten strubben, hakhoutbosjes langs het diep. Als perceelscheiding en voor het winnen van hout worden houtwallen opgericht, die hier, in tegenstelling tot elders, nog grotendeels intact zijn. Door de kleinschalige opzet heeft grootschalige herverkaveling nooit plaatsgevonden.

Van arm naar 'rijk'
Aanvankelijk is de streek heel arm, tegenwoordig is Alteveer door suburbanisatie een van de duurste plekjes rondom Roden. Dat is niet verwonderlijk gezien de serene rust die de buurtschap uitstraalt, het aangrenzende Mensingebos tussen de buurtschap en Roden en het beekdal van het Lieverse Diepje, dat even verder overgaat in het Groote Diep.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Knapzakroute Roderesch-Lieveren, een deel uit de serie napzakroutes (wandelroutes) door Drenthe, komt ook door Alteveer.

- Direct ten noorden van Alteveer vind je het Alteveersebos, een deel van het Mensingebos, met fiets- en wandelpaden naar Roden. Ook is hier een klein restant van de heide te vinden dat wordt begraasd door Schotse hooglanders. In het bosje ‘Dennekamp’ bevinden zich een paar zomerhuisjes, daaromheen ligt een fietspad naar Roderesch. De Stuwweg gaat ook over in een leuk fietspad, dat over een stuw in het Lieverse Diepje door het beekdal loopt richting Lieveren en Langelo. In het diep zijn vistrappen aangelegd om het de vissen gemakkelijker te maken stroomopwaarts te zwemmen. Aan te raden om te fietsen of wandelen is ook het schelpenpaadje langs de onverharde Markeweg, tussen Stuwweg en Norgerweg. De knapzakroute Roderesch-Lieveren loopt ook langs de stuw.

- Aan de Melkweg bevindt zich het Holveen, het restant van een oude veenplas (niet te verwarren met het slechts enkele kilometers naar het oosten gelegen meertje Holveen tussen de dorpen Donderen en Bunne). In de winter is dit de ijsbaan van IJsvereniging RAS, voor de zogenoemde RAS-dorpen (Roderesch-Alteveer-Steenbergen). Aan het einde van de Melkweg bevindt zich de Prins Willem-Alexander Hoeve, een vakantieverblijf voor gehandicapten. In 2013 is de ijsbaan weer een beetje mooier geworden. Er is toen namelijk een informtiepaneel geplaatst en van Dorpsbelangen en de NAM kreeg de ijsvereniging nieuwe ledverlichting. Het is niet zomaar een ijsbaan. In 2012 is de ijsbaan door Radio NL uitgeroepen tot leukste ijsbaan van Nederland. Het bestuur doet er alles aan om die eer hoog te houden. De vereniging vroeg daarom aan eigenaar Staatsbosbeheer om bij de ijsbaan een paneel te plaatsen met informatie over de geschiedenis van de ijsbaan, die op een kaart uit 1899 al het Holveen wordt genoemd. Het ven is sinds mensenheugenis al in gebruik als ijsbaan bij de inwoners van de genoemde dorpen. Daarnaast is het ven ook gebruikt als spoelplaats, zwemplas en voor bluswater. Staatsbosbeheer en de vrijwilligers van de ijsbaan maken in het najaar samen de baan winterklaar door overtollige begroeiing te verwijderen. Ze krijgen daarbij hulp van de Staatsbosbeheer-vrijwilligers en scholieren van de Esborg uit Roden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de kernen Roderesch, Alteveer en Steenbergen, die gezamenlijk lokaal bekend staan als 'de RAS-dorpen'.

- Nieuws: - Nieuws uit Roderesch, Alteveer en Steenbergen op Twitter.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen RAS zet zich in voor de belangen van de RAS-dorpen.

De informatie over deze kern is deels samengesteld door en © geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap.

Reactie toevoegen