Arkens

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

arkens_straatnaambord.jpg

De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. Het weggetje loopt voor fietsers en wandelaars overigens niet dood, wat helaas niet met een bordje is aangegeven.

De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. Het weggetje loopt voor fietsers en wandelaars overigens niet dood, wat helaas niet met een bordje is aangegeven.

Arkens

Terug naar boven

Status

- Arkens is een buurtschap en tegenwoordig ook wijk in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Franeker. In 1984 over naar de gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Arkens valt, ook voor de postadressen, onder de stad Franeker.

- De buurtschap Arkens heeft geen plaatsnaambordje, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - er is er maar één nodig (hint: er is dan dus ook maar één plaatsnaambordje nodig ;-) ) want de buurtschap ligt aan een voor gemotoriseerd verkeer doodlopend weggetje - kunt zien dat je er bent aangekomen. Voor fietsers en voetgangers is het overigens géén doodlopende weg - wat vreemd genoeg niet met een bordje ter plekke als zodanig onder het bord 'doodlopende weg' staat aangegeven -, want aan het eind gaat het pad namelijk, vlak voor de Doanjumer Feart (voor 2007: Dongjumer Vaart), onder de ringweg Bugemeester J. Dijkstraweg door, langs de ijsbaan en Recreatiepark Bloemketerp (met camping, sportcentrum en zwembad).

Nog een bijzonderheid is dat aan het begin van de weg Arkens een bordje 'eigen weg' staat, waardoor men vaak denkt dat het dan ook 'verboden toegang' is, maar dat is niet zo; het wil alleen maar zeggen dat de weg in kwestie eigendom van een - aanwonende - particulier is. Maar het is wél een openbare weg. Het bordje heeft dus in feite geen betekenis (anders dan sec de melding dat de weg niet in eigendom van de overheid is). In de praktijk heeft het vaak de impliciete betekenis dat men het gebruik van de weg door 'vreemd volk' dan wel 'sluipverkeer' (dat niet ter plekke bij een van de aanwonenden moet zijn) ermee wil ontmoedigen, maar dat lijkt ons hier voor fietsers en wandelaars niet echt aan de orde.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Erkens.

Oudere vermeldingen
1433 kopie Erdenze, 1492 Eerkens, 1499 Erckens, 1718 Arkens. In de Volkstelling van 1840 spelt de gemeente het als Erkens, Van der Aa uit dezelfde tijd spelt het weer met een A.

Naamsverklaring
Naar de vorm 'bij de lieden van de persoon Arke'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Arkens ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van de kern van Franeker. Formeel ligt de buurtschap nog nét binnen de bebouwde kom, maar in de praktijk ligt het nog nét buiten de stedelijke kern, dus geografisch is het nog altijd buitengebied dus buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Arkens wel vermeld, maar niet apart geteld. Er is alleen een telling voor een reeks buurtschapjes gezamenlijk, die samen de Franeker Uitburen werden genoemd. Maar allicht heeft de buurtschap destijds net als tegenwoordig een handvol boerderijen omvat. Tegenwoordig heeft de buurtschap een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen Arkens is in 1835 gebouwd aan de Schalsummerweg, voor het bemalen van de polder Arkens. In 1973 is de molen herbouwd op de huidige locatie aan de Van Andel-Ripkestraat, in het Z van de aangrenzende wijk Schalsumerplan. Hier dient hij voor de verversing van enkele plantsoenvijvers. Nadat de wieken van deze spinnenkopmolen in 1910 bij een storm zijn vernield, krijgt de molen een paar juffers met dwarsgetuigde vlinderwieken. Deze wiekvorm komt elders in Nederland niet voor. De molen is verder relatief uitzonderlijk, omdat hij als een van de weinige spinnenkopmolens een achtkantige ondertoren heeft. Rondom de molen is na de verplaatsing nieuwbouw gerealiseerd, die de wind grotendeels uit de zeilen haalt. Wel zijn later nog enkele bomen rondom de molen gekapt, zodat de wieken meer wind kunnen vangen. De molen is eigendom van de gemeente.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Sinds 2011 is Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp eigenaar van Zwembad Bloemketerp in Franeker, gelegen direct W van de wijken Arkens en Schalsumerplan. Hiermee is een einde gekomen aan een jaar onzekerheid over het al dan niet openhouden van het zwembad. De doelstelling van de stichting is om het zwembad tenminste tien jaar duurzaam te exploiteren en te zorgen dat iedereen in de voormalige gemeente Franekeradeel en omstreken gebruik kan blijven maken van het zwembad. Dit betekent dat zowel de recreatieve zwemmer, de leszwemmer, de scholen, doelgroepen en de verenigingen een plek houden in het zwembad.

Het zijn dan ook spannende tijden voor het bestuur van de stichting, omdat er nog maar weinig zwembaden in Nederland zijn die zonder een jaarlijkse bijdrage van een gemeente kunnen. De stichting verwacht door de inzet van vrijwilligers, daar waar mogelijk, en een aantal energiebesparende maatregelen, een sluitende exploitatie te bereiken. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet bij tuinonderhoud, groot onderhoud, horeca en schoonmaak. De zwemlessen blijven gegeven worden door deskundig personeel. De stichting hoopt dat alle inwoners van Franeker en de omliggende dorpen met heel veel plezier naar hun Zwembad Bloemketerp blijven komen." Bijzonder is dat Kanovereniging Onder de Wadden er in de winterperiode een zwembadcursus organiseert. Het belangrijkste doel van deze cursus is veilig varen, dus redden en gered worden. Hierbij komen ook de verschillende technieken voor het kajakken aan de orde, zoals eskimoteren, de lage steun, de hoge steun enz.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Wijkkrant Arkens Post verschijnt 5x per jaar en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Buurtvereniging en belangenvereniging: - Buurtvereniging Arkens is er voor de inwoners van de gelijknamige buurtschap en voor de aangrenzende gelijknamige wijk en de wijk Schalsumerplan. Sinds de oprichting in 1973 organiseren ze door het jaar heen diverse activiteiten, en doen ze ook veel aan het behartigen van de belangen van de buurtbewoners en hun leefomgeving.

- Buurtgebouw: - Buurtvereniging Arkens beheert ook Wijkgebouw De Terp met een aangrenzend speelterrein. Dit buurtgebouw is tot stand gekomen in 1980 met medewerking van de inwoners, de plaatselijke middenstand, de gemeente Franeker en diverse subsidieverleners.

Reacties

(4)

Goedemorgen,
Het is voor auto's een doodlopend weggetje.
Het bord eigen weg is wat misleidend, want het is voor fietsers en wandelaars een doorgaande route.
Mvg
Acronius van der Zweep.

Dank voor de tip! Dat doorlopende stukje aan het eind was me nog niet opgevallen. Ik pas de beschrijving er op aan. Overigens zit het net een tikje anders dan je formuleert. Het bordje 'Eigen weg' is niet misleidend, want heeft niets met het ja of nee doodlopen van een weg te maken. Wat hier wél aan de hand is, dat hier onder het bord 'doodlopende weg' ten onrechte geen bordje 'behalve voor fietsers en voetgangers' hangt. Het is des te logischer om de fietsers en voetgangers hier wél op te attenderen (die nu worden ontmoedigd om de weg te betreden, door de borden 'doodlopende weg' en 'eigen weg'), omdat die fietstunnel aan het eind, die niet weinig gekost zal hebben, letterlijk en figuurlijk niet voor niets is aangelegd, immers om degenen die vanuit deze richting komen, door te kunnen laten wandelen en fietsen naar de overkant van de Burgemeester Dijkstraweg. En andersom natuurlijk. Maar het is dan ook wel zo handig om dat de mensen aan het begin van deze weg te laten weten, want dat kan men immers niet 'ruiken'! Zo zien we maar weer, dat het plaatsen van een klein bordje tegen een klein budgetje soms een groot resultaat kan hebben. In dit geval het bevorderen van lokaal kleinschalig toerisme. Wat alle gemeenten zéggen te willen, maar niet altijd in praktijk brengen, op plekken waar dat soms wel voor de hand ligt. Zoals op dit punt.

Mooi aangepast, ik zou het alleen onder de foto ook aanpassen. Daar staat nu dat het doodlopend is.

Dank voor de tip! Ik pas het aan.

Reactie toevoegen