Broekstreek (Westerbork)

Streek
Midden-Drenthe
Broekstreek (Westerbork)
Drenthe

Broekstreek (Westerbork)

Terug naar boven

Status

- De Broekstreek is een streekje in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- Het streekje Broekstreek omvat het grondgebied van de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge. Soms wordt ook buurtschap Bruntinge er nog toe gerekend. Het O buurdorp Witteveen valt formeel niet onder deze streek, maar de genoemde zeer kleine kernen hebben wel veel samenwerkingsvebanden en gemeenschappelijke voorzieningen samen met dit 'beduidend grotere kleine dorp'.

- Vlag: - In juli 2016 is de nieuwe vlag van de Broekstreek feestelijk onthuld, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan. Inwoners van Garminge, Balinge en Mantinge konden ontwerpen insturen. Uiteindelijk is uit de zeven ingestuurde varianten de tekening van Peter Mendelts uit Balinge gekozen. De vlag bestaat uit drie gekleurde banen en een witte afdruk van de oude den van het Mantingerzand.

Terug naar boven

Naam

Komt ook elders voor
Niet te verwarren met de eveneens Drentse Broekstreek in de voormalige gemeente Rolde, die de kernen Amen, Ekehaar, Eldersloo, Eleveld en Geelbroek omvat.

Terug naar boven

Ligging

De Broekstreek ligt Z van Westerbork.

Terug naar boven

Beschrijving

"Garminge, Balinge, Mantinge en de Mantingerdijk vormen samen de Broekstreek. Ooit ontstaan doordat een aantal eeuwen terug agrariërs uit Westerbork zich hier vestigden. De toenmalige familienamen klinken nog altijd door in de namen van de dorpen. Heden ten dage is onze streek een dynamische gemeenschap waar naast agrariërs mensen wonen met een variatie aan achtergronden en wensen. Samen staan zij voor een betrokken dynamische samenleving. In Balinge bevindt zich ’t Broekhoes. De school, het dorpshuis en de jeugdsoos vinden daar hun onderdak. Bijeenkomsten, vergaderingen en sportactiviteiten vinden daar plaats." (bron: de lokale website)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carbid Team de Broekstreek gaat jaarlijks knallend het nieuwe jaar in.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Broekstreek is een cultuurhistorische wandeling van 8,5 km (met beschreven verkorte variant van 6,5 km). De route voert grotendeels over verharde wegen, deels langs onverharde en schouwpaden. Bewerkt en beschreven door vrijwilligers uit de streek, m.m.v. Waterschap Reest en Wieden, IVN Midden Drenthe en Natuurmonumenten.

- "Agrarische Natuurvereniging (ANV) Broekstreek heeft tot doel om het agrarische natuur- en landschapsbeheer in deze streek te stimuleren en te ondersteunen. Een mooie aanvulling op het natuurbeheer van de natuurterreinen in de omgeving. In een folder wordt een en ander uit de doeken gedaan. Iedereen kan lid worden van de vereniging, zowel agrariërs als niet-agrariërs. Je wordt dan betrokken bij het werk van de vereniging, je ontvangt de nieuwsbrief en je kunt deelnemen aan projecten, excursies en lezingen. Je kunt je aanmelden door je contactgegevens te sturen naar anv.broekstreek@gmail.com. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met secretaris John Nycolaas, tel. 0593-552676." Aldus een bericht van een aantal jaren geleden dat wij op het internet vonden. Voor zover ons bekend is de ANV niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Bert Wiekema wilde in november 2018 bij zijn vertrek als directeur van de organisatie Agrarische Natuur Drenthe (voorheen ANV Drenthe) een cadeau dat hij ten goede wilde laten komen aan een natuurgebied in de provincie. Dat is een mobiele vogelkijkhut geworden, die hij heeft geschonken aan Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Broekstreek. In dit streekje is 80 hectare van de agrarische gronden onder agrarisch natuurbeheer, onder aanvoering van de lokale ANV en met medewerking van agrariërs. Uit tellingen in de periode 2010-2018 op ongeveer 20 telpunten blijkt dat het aantal akkervogels in deze aardig stabiel is en in 2018 gestegen is. Het gaat om soorten als kievit, geelgors, fazant, patrijs, graspieper, scholekster, wulp, kwartel en grasmus. Om de populatie op orde te houden moet veel werk worden verzet, zoals het beschermen van nesten en het verbeteren van de akkerwallen.

Dankzij de mobiele vogelkijkhut kan de ANV de resultaten van de beschermingsmaatregelen in het vervolg monitoren zonder de vogels te storen. De kijkhut staat op een aanhanger zodat hij met een auto kan worden vervoerd, en is uitgerust met een bed en kacheltje, zodat een langer verblijf mogelijk is. Onder deze link vind je een foto ervan (even iets naar onderen scrollen op de pagina onder de link). En hier vind je een videoreportage ervan. Ook andere natuurbeheerpartijen mogen de kijkhut lenen. En omwonenden mogen er ook gebruik van maken voor wildobservatie of natuurfotografie. Hij mag niet voor de jacht worden gebruikt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ANV Broekstreek.

Bert Wiekema lichtte zijn idee als volgt toe: "Er worden in de Veenkoloniën en rond Westerbork wel maatregelen genomen om voor meer weidevogels te zorgen door bijvoorbeeld akkerranden aan te passen, maar het resultaat werd niet geteld. Ik kwam erachter dat er geen telsysteem was, maar ook geen mogelijkheid om vanuit iets te tellen zonder dat de vogels je telkens zien bewegen en daardoor wegvliegen. Dat maakt tellen lastig. Toen dacht ik: we hebben een mobiele vogelkijkhut nodig." Voordeel van een mobiele vogelkijkhut ten opzichte van een vaste is dat hij op meer locaties kan worden gebruikt, en dat het minder gevoelig is voor vandalisme. Het tellen is volgens Wiekema noodzakelijk om de vooruitgang van de verschillende vogelsoorten terug te koppelen aan de overheden: "Met het tellen maak je je resultaten tastbaar en met die tastbare resultaten kun je naar de provincie en de overheid om aan te tonen dat je 'scoort'. En als je aantoonbaar scoort zijn zij weer bereid meer geld te investeren, en daardoor wordt ook weer de biodiversiteit in de hele agrarische sector verbeterd."

Het afscheidscadeau (de mobiele vogelkijkhut kost 3.000 euro) is gefinancierd door een bijdrage van zijn toenmalige werkgever, die het een goed idee vond, ANV Broekstreek heeft er ook fondsen voor geworven, de gemeente heeft een bijdrage geleverd vanuit het fonds MOEK (Mooi op Eigen Kracht), waar inwoners met een goed idee een beroep op kunnen doen, en ook de lokale Energiecoöperatie heeft er aan bijgedragen. De mobiele vogelkijkhut is een van de eerste in Nederland (of misschien is het zelfs wel de eerste).

- "Agrarische Natuurvereniging ANV Broekstreek gaat de komende jaren 30 kilometer gemeentelijke berm onderhouden in en rond de dorpen Mantinge, Garminge en Balinge. De gemeente en de ANV hebben hierover afspraken gemaakt. Het is voor het eerst dat een andere partij dan de gemeente zelf op zo’n grootschalige manier het onderhoud van de gemeentelijke bermen regelt. De ANV gaat de bermen maaien en het maaisel afvoeren. Door die andere aanpak kan zich in de desbetreffende bermen een rijkere flora en fauna ontwikkelen dan nu het geval is. De ANV is zelf met het verzoek gekomen om de gemeentelijke berm te mogen onderhouden. Een verzoek waar de gemeente positief op heeft gereageerd. Het zorgt niet alleen voor een landschappelijke meerwaarde, maar betekent ook betrokkenheid van de ANV bij de eigen leefomgeving. De afspraken over het bermonderhoud worden gemaakt voor een periode van drie jaar, waarbij steeds jaarlijks wordt geëvalueerd." (bron: gemeente Midden-Drenthe, juni 2015)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de Broekstreek.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Broeker is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit de Broekstreek op Facebook.

- Veldnamen en straatnamen: - Verklaring van veldnamen en straatnamen in de Broekstreek.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Broekstreek e.o. is een stichting die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de Broekstrekers en hun verenigingen te behartigen. Plaatselijk Belang is lid van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en de gesprekspartner van de gemeente. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur van ten minste 14 personen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, boermarken, dorpshuiscommissie en werkgroepen.

- Duurzaamheid: - "Dankzij Energie Coöperatie (EC) de Broekstreek kunnen we verder bouwen aan een duurzame lokale samenleving. De coöperatie steunt initiatieven en projecten in deze streek en omstreken om de duurzaamheid te bevorderen. De dorpen Mantinge, Garminge en Balinge werken van oudsher al op coöperatieve wijze samen; de EC is een waardevolle aanvulling hierop. De EC is meer dan alleen een doorgeefluik van energie; met elkaar ondersteunen we duurzame projecten in onze eigen woonomgeving. In onze dorpen snappen we dat duurzaamheid meer is dan energie alleen. We zijn zeker ook sociaal duurzaam! Als je klant wordt van de EC, krijg 100% groene energie, steun je lokale opwekking, en investeer je in je eigen regio."

Reacties

(2)

Op mijn blog een tabblad met o.a. de veldnamen in de Broekstreek. En verslag van het vrijwilligerswerk voor Natuurmonumenten op het Mantingerveld: https://mantingerveld.wordpress.com/veldnamen/. U kunt de link en info vrij gebruiken. Naamsvermelding wordt op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet, Bart van Lienden, Mantinge

Dank voor uw melding. Ik had deze site nog niet 'gespot'. Deze verdient zeker een plek op onze site. Complimenten voor uw zeer informatieve site. Ik heb het veld- en straatnaamgebeuren hierboven gelinkt, en de site in algemene zin plus uw FB-pagina op Mantinge > Mantingerveld. Mocht ik er ooit een specifiek artikel uit samenvatten, dan zal ik ook de naam vermelden en linken naar de site in kwestie.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen