Buitenkaag

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Buitenkaag

Terug naar boven

Status

- Buitenkaag is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Het dorp Buitenkaag werkt op veel gebieden samen met buurdorp Kaag. Ze worden samen dan ook wel als tweelingdorp beschouwd. Bijzonder daarbij is dat de dorpen in verschillende gemeenten én provincies liggen. Eerstgenoemd dorp ligt dus in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmeermeer, laatstgenoemd dorp ligt in de provincie Zuid-Holland, gemeente Kaag en Braassem (iets soortgelijks doet zich in ons land voor bij de dorpen Holthees en Smakt in respectievelijk Brabant en Limburg). Formeel, d.w.z. voor bijv. de plaatsnaamborden en de postadressen, zijn het nog wel aparte plaatsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1851 gemaal: de Leeghwater aan de Kaag, 1867 de Leeghwater, 1874 Leeghwater, 1959 Buitenkaag, voorheen Leeghwaterbuurt.

Naamsverklaring
Zo genoemd naar het gedeelte van de Kaag buiten de Kager Polder, ter onderscheiding van Binnenkaag. De huidige plaatsnaam is pas in 1959 officieel vastgesteld; daarvoor heette de plaats in de volksmond De Leeghwater of Leeghwaterbuurt, naar de ligging bij het gemaal De Leeghwater.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Buitenkaag ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte en NO van de Kagerplassen en ligt N van het dorp Kaag, Z van de A44 en de dorpen Lisserbroek en Lisse, W van het dorp Sassenheim, ZW van de dorpen Abbenes en Nieuw-Vennep en NW van de dorpen Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Buitenkaag omvat ca. 190 huizen met ca. 470 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitenkaag (1998). Of dit plan nog geldt of inmiddels is opgevolgd door een nieuwere versie, is ons nog niet bekend. Indien het laatste het geval is, heeft het in ieder geval nog naslagwaarde om te kunnen lezen hoe het dorp er in die tijd voor stond.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van 1845-1930 behoort Kaag tot de parochie Oud Ade. Wegens de moeilijke bereikbaarheid van de moederparochie wordt in 1931 in Buitenkaag een bijkerkje van de Engelbewaardersparochie te Lisse-Sassenheim gebouwd, bestemd voor de katholieken van de Kaag. De eenvoudige inventaris stamt uit de bouwtijd. De RK kerk Sint Johannes Evangelist (Hoofdweg 2032) is op 15-12-1948 een zelfstandige parochie geworden. Vandaag de dag is de RK Parochie H. Joannes Evangelist nog altijd een zelfstandige parochie, met een samenwerkingsverband met de parochie in Nieuw-Vennep.

Het herenkoor van de kerk, Laudate Dominum, is opgericht op 2 februari 1931, bij de ingebruikneming van de kerk. Dameskoor Omnes Gentes is opgericht in 1968. Er werd toen apart gerepeteerd en gezongen, wat voor de dirigent een behoorlijke klus was. In 1992 zijn de koren samengevoegd tot het koor Laudate Dominum Omnes Gentes. Het koor bestaat uit 3 dames en 5 heren. Klein maar dapper! Ze repeteren op donderdag van 19.30-20.30 uur. Ze zingen Latijn en Nederlands en zingen praktisch elke week in vieringen in de kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mail voor meer informatie naar Kees van der Laan, of kom eens kijken bij een repetitie.

- Buitenkaag heeft 1 rijksmonument, zijnde Gemaal De Leeghwater (Lisserdijk 5) uit 1845. Het gemaal is vernoemd naar Jan Adriaanszoon Leeghwater, die in 1641 als een der eersten pleitte voor de droogmaking van het steeds groeiende Haarlemmermeer, wat leidde tot overstromingen in de omliggende kernen en zelfs complete nederzettingen die in het water zijn verdwenen. Gemaal De Leeghwater is als proefstoomgemaal gebouwd en gebruikt voor het droogmaken van het Haarlemmermeer. Na deze proef zijn pas de gemalen in Lijnden en Cruquius gebouwd, waarna het Haarlemmermeer daadwerkelijk is drooggelegd. Het gemaal heeft tot 1912 op stoom gedraaid. Sindsdien heeft het dieselmotoren.

Tegenwoordig is de Leeghwater jaarlijks nog ca. 600 uur in gebruik. Alleen als de andere gemalen in de Haarlemmermeer het water niet meer kunnen afvoeren, wordt De Leeghwater nog in gebruik gesteld. Van het originele gemaal is weinig meer te herkennen; als gevolg van verbouwingen is veel van de neogotische stijl verloren gegaan. Dit in tegenstelling tot de 'collega-gemalen' De Cruquius en De Lynden, die wel in originele staat zijn gebleven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De veerpont Kaag - Buitenkaag over de Ringvaart van de Haarlemmermeer vaart dagelijks, 24 uur per dag, en is ook geschikt voor auto's en vrachtwagens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Buitenkaag (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kaag en Buitenkaag van de Dorpsraad op Facebook. - De ca. 8x per jaar verschijnende dorpskrant Heen en Weer is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kaag - Buitenkaag.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Ontmoeting is er voor de dorpen Kaag en Buitenkaag. In 2009 is het pand grondig verbouwd en uitgebreid. Het is de thuisbasis van vele lokale verenigingen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool St. Willibrordus is een kleinschalige, katholieke dorpsschool in het dorp Buitenkaag waar persoonlijke aandacht, saamhorigheid en samenwerking centraal staan. 'Samen leren we meer!' Ons schoolgebouw is een sfeervol authentiek, historisch gebouw in een groene omgeving. We hebben drie speelpleinen. Midden op het hoofdplein staat een grote oude eikenboom die vaak als ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders dient. Onze ruime gymzaal grenst direct aan het plein. Binnen de school heerst rust en overzicht, onder andere door geordende ruime lokalen, de open deuren en de ruimtelijke indeling van het gebouw. We hebben een eigen bibliotheek en een aparte aula waar we niet alleen samen werken, maar waar we elkaar ook ontmoeten tijdens vieringen of projectafsluitingen. Daarnaast is Peuterspeelzaal Ollekebolleke inpandig. Deze is op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend geopend.

Op de St. Willibrordus leert het kind leren. Wij bieden zowel op groeps- als op individueel niveau een leer- en ontwikkelingsklimaat waarin zij zich kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het geloof in eigen kunnen, de wil om zelfstandig te handelen en waardering van en voor anderen, vormen een belangrijke basis waarop het kind positief-reflecterend, zelfstandig en sociaal vaardig kan functioneren in de maatschappij. Wij zijn een dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in het onderwijs. Deze is voortdurend in beweging; wij kijken naar wat bij onze school past en maken hierin bewuste keuzes."

- Sport: - De Kaagse Bridge Club is opgericht in 1969.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Buitenkaag RK, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen