Burgerbrug

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

burgerbrug_50_jaar_familie_zaal_op_molen_f.jpg

Op 15 mei 2020 was de familie Zaal 50 jaar molenaar op Molen F in Burgerbrug. Eigenaar Stichting De Zijper Molens kwam ze daarmee feliciteren en nam als presentje deze prachtige en heerlijke taart mee.

Op 15 mei 2020 was de familie Zaal 50 jaar molenaar op Molen F in Burgerbrug. Eigenaar Stichting De Zijper Molens kwam ze daarmee feliciteren en nam als presentje deze prachtige en heerlijke taart mee.

burgerbrug_55_jaar_cv_de_pontcivielen_kopie.jpg

Burgerbrug, Carnavalsvereniging de Pontcivielen heeft in 2015 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekent men met eenheden van 11 jaar voor jubilea).

Burgerbrug, Carnavalsvereniging de Pontcivielen heeft in 2015 het 55-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekent men met eenheden van 11 jaar voor jubilea).

Burgerbrug

Terug naar boven

Status

- Burgerbrug is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- Onder het dorp Burgerbrug vallen ook de buurtschappen Burgervlotbrug, Mennonietenbuurt en Zijpersluis (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging rond de brug (over de Grote Sloot) nabij het dorp Eenigenburg. Het dorp zou dan ook eigenlijk Eenigenburgerbrug moeten heten, maar we kunnen ons voorstellen dat men dat gemakshalve wat heeft ingekort.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Knorrenburg.

Terug naar boven

Ligging

Burgerbrug ligt ZO van Petten, rond de Grote Sloot.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Burgerbrug 35 huizen met 185 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor de gronden binnen de gemeente Zijpe golden verschillende bestemmingsplannen. Veel van deze plannen waren ouder dan tien jaar en voldeden inmiddels niet meer aan de voorwaarden die aan dergelijke plannen worden gesteld. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving en de behoefte aan uniforme bestemmingsplannen in overweging nemende heeft het college van Burgemeester en Wethouders in 2008 ingestemd met het projectplan Herziening bestemmingsplannen. Hierin heeft de gemeente er voor gekozen om voor de gronden binnen de gemeente Zijpe drie bestemmingsplannen op te stellen. Een van die bestemmingsplannen is het Bestemmingsplan 'dorpen langs de Groote Sloot' (2012). Dit bestemmingsplan omvat de dorpen Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Burgerbrug en Burgervlotbrug. Dit bestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan. Dat betekent dat het plan is gericht op het 'conserveren' van de bestaande situatie in het plangebied. Het bestemmingsplan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Burgerbrug heeft 7 rijksmonumenten.

- Burgerbrug heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- "De godsdienst speelde in de Zijpe lange tijd een bescheiden rol. Pas in de tweede helft van de 17e eeuw komt die hier goed op gang. Het eerst was daar de hoofdkerk aan de Ruigeweg en later kwam er een bijkerk aan de Belkmerweg. Deze werd slecht onderhouden en men sprak erover een nieuwe kerk te bouwen. Pastoor Duverge, die in de periode 1851-1860 pastoor was van Noord- en Zuid-Zijpe, gaf hiertoe de eerste aanzet. Hij kreeg weinig of geen bijval. Aan zijn vrienden schreef hij dat hij het moeilijk had “want al zijn plannen liepen stuk op de harde koppen van zijn getrouwige schapen”. Dit proces versnelde toen in 1863 de kerk aan de Ruigeweg verbrandde. Men bereikte aanvankelijk geen overeenstemming over waar de nieuwe kerk moest komen. In 1863 hebben Noord en Zuid zich opgesplitst. Toen kwam pastoor Kappelhof (1864-1870), ook wel de bouwpastoor genoemd. Dit was iemand van wie men wist dat hij zijn mannetje stond. Hij heeft er toe bijgedragen dat de kerk kwam aan de Grote Sloot in Burgerbrug. De tekeningen lagen klaar en men kon volstaan met een paalfundering, aldus architect Molkenboer. De RK Kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte (Grote Sloot 114) komt eind 1866 gereed." (bron: site van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte)

De kerk van Burgerbrug is nog altijd als zodanig in gebruik. De eucharistieviering, die op zaterdagavond is, wordt over het algemeen goed bezocht. De parochie is met zo'n 1000 parochianen veel groter dan het dorp zelf. Dat komt omdat ook uit de omliggende dorpen en buurtschappen katholieken naar de O.L. Vrouw Geboortekerk komen, waarmee ze een voorname rol in het geestelijk leven van de regio vervult.

- De voormalige Hervormde kerk uit 1850 (Burgerweg 60) is tegenwoordig in gebruik als maatschappelijk en cultureel centrum. Stichting Herboren Toren zet zich in voor behoud en beheer van de Herboren Toren, zoals het rijksmonumentale voormalige boerderijkerkje tegenwoordig heet. Het is een locatie ten dienste van het dorpje Burgerbrug en omgeving, voor alle doelgroepen van alle gezindten, jong en ouder. Het kerkje valt samen met de kerkjes van Sint Maartensbrug en Oudesluis onder Stichting Zijper Kerken. De kerkzaal van de Herboren Toren kan worden gehuurd voor workshops, vergaderingen of optredens. Daarnaast is de consistoriekamer te huur voor vergaderingen, met ruimte voor ongeveer 10 personen.

De Herboren Toren heeft sinds 2006 tevens de status van “Huis der Gemeente.” Dit houdt in dat toekomstige echtparen de voltrekking van de huwelijksplechtigheid, het registreren van partnerschappen, het omzetten van partnerschappen in huwelijk en vice versa hier kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit 3 personen, heeft het beheer en de exploitatie van deze locatie. Geholpen door een aantal vrijwilligers worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Ze kunnen niet zonder vrijwilligers. Heb je interesse, kom gerust eens een kijkje nemen, meld je aan als vrijwilliger en kom het team van enthousiaste mensen versterken.

Stichting Zijper Kerken heeft in 2019 bijna een ton subsidie gekregen van de Provincie, waardoor de kerkjes in Burgerbrug en Sint Maartensbrug een nieuw dak kunnen krijgen. Voor de eerstgenoemde kerk is 37.500 euro beschikbaar. Dit is 45% van het benodigde bedrag. De gemeente legt eenzelfde bedrag bij en de laatste 10 procent komt van de stichting zelf. De houten constructie van het dak hoeft niet vervangen te worden. Wel worden alle pannen vernieuwd en wordt nieuwe isolatie aangebracht. De intentie is om deze klus voor de herfst van 2019 gereed te hebben.

- Molen Zuider G.

- Molen F. "Op 15 mei 2020 was Molen F in Burgerbrug, eigendom van Stichting De Zijper Molens, 50 jaar met de familie Zaal verbonden. Klaas Zaal senior kreeg op 15 mei 1970 de sleutel van Molen F uitgereikt van het waterschap. Na het nesten ruimen, smeren, afstellen en allerlei randzaken was een dag later het heugelijk moment dat rond 17 uur de molen voor het eerst sinds 1945 weer draaide. Dit feit bleef toen in 1970 in de buurt niet onopgemerkt. Zo werd er meerdere malen bezorgd gebeld naar het waterschap dat de molen draaide en of dit wel de bedoeling was... Een draaiende molen was natuurlijk ook niet gebruikelijk in die tijd! In de loop der jaren is er heel veel gebeurd op en rond molen. Zo is de molen in 1987 weer maalvaardig gemaakt en sindsdien bij hevige regenval weer inzetbaar. Helaas is Klaas senior in augustus 2018 overleden, maar Klaas junior heeft het molenaarsschap overgenomen en wie weet neemt zijn zoon Jurre (anno 2020 3 jaar) het stokje t.z.t. ook weer over. Al met al een heel trotse familie die tot op de dag van vandaag nog met heel veel plezier molen F draaiende houdt. De voorzitter van Stichting De Zijper Molens bracht op 16 mei 2020 een bezoek aan de molen en nam een attentie mee voor de familie Zaal (zie foto)." (bron: Stichting De Zijper Molens)

- Gevelstenen in Burgerbrug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Burgerbrug is een overwegend katholiek dorp en viert dan ook het jaarlijkse carnaval, dat wordt verzorgd door Carnavalsvereniging de Pontcivielen. De vereniging is opgericht in 1959 en is daarmee een van de oudste carnavalsverenigingen van Noord-Holland. Carnaval zit hen in het bloed. Zij bewijzen dat polonaise, praalwagens en gezelligheid niet alleen het voorrecht is van de gebieden onder de grote rivieren. "Burgerbrug mag dan klein van stuk zijn, de jaarlijkse feesten zijn legendarisch te noemen." Aldus de vereniging op haar site.

- Toneelvereniging Burgerbrug - Sint Maartensbrug brengt jaarlijks in april een nieuw stuk op de planken.

- Sinds 1964 organiseert Harddraverij Vereniging De Snelvoeters jaarlijks op de 1e zondag van juli een Harddraverij (onder het zadel) voor pony’s en paarden. Tevens is er Ringsteken voor de deelnemers. Er zijn veel leuke prijzen en na de prijsuitreiking is het altijd nog lang gezellig. Deelname is gratis.

- Op een zondag half juli organiseert CV de Pontcivielen de Jaarmarkt (in 2020 voor de 35e keer). Deze markt, die volgens de organisatoren ook wel bekend staat als "de Kalverstraat van de gemeente Schagen", telt ca. 50 kramen met een grote verscheidenheid aan marktwaar, variërend van nieuw tot gebruikt en van oud Hollandse snoep tot ijskoude limonadedrankjes. Ook aan de jongsten is gedacht. Er is een springkussen, en de kinderen kunnen hun verkooptechniek uitoefenen op de door hen aangeboden spullen. Via de link kun je eventueel een grondplaats of marktkraam reserveren voor de eerstvolgende Jaarmarkt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Burgerbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Burgerbrug.

- Nieuws: - Dorpskrant Brugpraat (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsraad Burgerbrug en Omstreken is begin jaren tachtig begonnen als Comité Leefbaarheid. Sinds oktober 2012 is er de huidige naam. Vanaf het eerste uur is het doel niet veranderd. Nog altijd gaat het erom de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen. Belangrijke gesprekspartner hierbij is de gemeente. Op verschillende niveaus wordt hiermee contact onderhouden. De Dorpsraad vergadert ongeveer negen keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de Herboren Toren en beginnen om 20:00 uur. Hoewel de vergaderingen openbaar zijn, vinden wij het prettig als je je aanwezigheid vooraf meldt via het contactformulier op de site."

- Onderwijs: - De St. Josephschool heeft in 2015 een nieuw onderkomen gekregen.

- Sport: - Biljartclub De Buuren.

- Trim- en Gymclub Burgerbrug.

- De Koersbalclub speelt iedere dinsdagmiddag in de gymzaal.

- Hengelsportvereniging De Eendracht bestaat al meer dan 75 jaar. De club is voor jong en ouder die van vissen houdt. Het is een gezellige club met 200 leden waarvan ongeveer 40 wekelijks vissende leden.

- Overige verenigingen: - Volkstuinvereniging Burgerbrug is opgericht in 1986. "Het is een mooie hobby en geeft ook rust in ons jachtige leven. Er gaat niets boven eigen gekweekte piepers en groente of aardbeien en bessen of wat je maar wil. Ook kun je een luie stoel neerzetten en genieten van de natuur en luisteren naar de vogeltjes en kikkers." Aldus de site van de vereniging.

- Sociëteit Samenspel is er voor alle leeftijden. Ze komen iedere donderdagmiddag bijeen en doen dan allerlei spellen. Door het jaar heen ondernemen ze ook diverse andere activiteiten.

- Zorg: - Zorgkwekerij Croon en Bergh (onderdeel van Scorlewald) is een woon-werkgemeenschap in Burgerbrug voor 8 mensen met een verstandelijke beperking. In de boerderij is een groep van 6 bewoners gehuisvest. Ook zijn er twee appartementen voor bewoners die begeleid zelfstandig wonen. Deze bewoners kunnen zich bijvoorbeeld tijdens de maaltijden aansluiten bij de woongroep. In het woonhuis voor de boerderij woont een medewerkersgezin. Daarnaast is er een enthousiaste groep vrijwilligers, die op verschillende gebieden voor extra handen zorgen. Ook de ouders participeren in de zorg, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Rond de boerderij ligt 6 hectare land, gedeeltelijk bos, weiland en boomgaard. Hier worden heesters, planten en bloemen geteeld. Croon en Bergh ligt in een kleine dorpsgemeenschap. Zij streven ernaar deel uit te maken van deze dorpsgemeenschap, door (steeds meer) mee te (gaan) doen aan verschillende dorpsactiviteiten en, omgekeerd, door een gastvrije uitstraling te verzorgen.

- Openbaar vervoer: - Burgerbrug is per openbaar vervoer te bereiken met Buurtbus 411 van en naar Schagen en Tuitjenhorn. De opstappunten zijn aan de Burgerweg bij het Zwanenplein, bij kruising Meester Bollplein en bij Café Halfweg/hoek Ruigeweg. Er wordt op doordeweekse dagen een uurdienst gereden. Op zaterdag geldt een aangepast rooster.

Reactie toevoegen