Schagen

Plaats
Stad en gemeente
Schagen
West-Friesland Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

harenkarspel_schagen_zijpe_fusie_kaart_kopie.jpg

Kaart van de in 2013 tot de gemeente Schagen gefuseerde gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (= het donkergrijze deel op de kaart)

Kaart van de in 2013 tot de gemeente Schagen gefuseerde gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (= het donkergrijze deel op de kaart)

NH gemeente Schagen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Schagen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Schagen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Schagen

Terug naar boven

Status

- Schagen is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streken West-Friesland (geografisch) en Kop van Noord-Holland (bestuurlijk).

- In 2013 is de gemeente Schagen vergroot met de gemeenten Harenkarspel en Zijpe.

- De oude gemeente Schagen van voor de herindeling omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder geen dorpen, alleen een reeks buurtschappen, zijnde Grotewal, Keins, Lagedijk, Nes, Tin (deels), Tjallewal, Tolke en 't Wad (grotendeels). Bij elkaar zijn dit 1 stad en 8 buurtschappen.

- In 2013 zijn vanuit de voormalige gemeente Harenkarspel de volgende dorpen en buurtschappen aan de gemeente Schagen toegevoegd: de dorpen Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, Krabbendam, Sint Maarten, Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland en Warmenhuizen, en de buurtschappen Dijkstaal, Grootven, Kalverdijk, Kerkbuurt, 't Rijpje, Schagerwaard, Schoorldam (deels), Slootgaard, Woudmeer, Zijbelhuizen en Zijpersluis (deels). Bij elkaar zijn dit 10 dorpen en 11 buurtschappen.

- Eveneens in 2013 zijn vanuit de voormalige gemeente Zijpe de volgende dorpen, badplaats en buurtschappen aan de gemeente Schagen toegevoegd: de dorpen Burgerbrug, Callantsoog, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en 't Zand, de badplaats Sint Maartenszee en de buurtschappen Abbestede, Burgervlotbrug, 't Buurtje, De Stolpen, Groote Keeten, Het Korfwater, Keinsmerbrug, Leihoek (grotendeels), Mennonietenbuurt, Stolpervlotbrug en Zijpersluis (grotendeels). Bij elkaar zijn dit 8 dorpen, 1 badplaats en 11 buurtschappen.

- Aldus zijn er tegenwoordig in de gemeente Schagen 1 stad, 18 dorpen, 29 buurtschappen (al dan niet (groten)deels) en 1 badplaats.

- Wapen van de gemeente Schagen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Schagen.

- De kernen in de nieuwe gemeente Schagen hebben in 2013 nieuwe komborden gekregen, die daarbij tevens worden opgesierd met een kenmerkende foto van de kern in kwestie. Inwoners konden stemmen op welke foto zij het meest passend vonden voor hun kern. Mooi! Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere gemeenten.

Terug naar boven

Naam

In het West-Fries
Skagen.

Oudere vermeldingen
Eind 11e eeuw kopie 1420 Scagha, 1125-1150 kopie 1420 Scagon, ca. 1180 Scagen, 1343 Scaghen.

Naamsverklaring
Beschouwd als identiek met het Oudnederlandse scaga 'bos(je)' (vergelijk het Oudengelse sceaga), met in de latere vormen waarschijnlijk een datief meervoud (met locatieve functie) en dus een betekenis: 'bij het bos(je)'. Oudere verklaringen knopen aan bij de woordstam van het Nederlandse scheg 'uitspringende kin, kleine kiel' (vergelijk het Oudnoorse skagi 'uitspringende landpunt').(1)

Werknaam nieuwe gemeente
De voorlopige werknaam van de nieuwe gemeente was Fusiegemeente Harenkarspel, Schagen, Zijpe, ook wel afgekort tot Fusiegemeente HSZ (samengesteld uit de eerste letters van de fusiegemeenten).

Terug naar boven

Ligging

Schagen ligt N van Alkmaar en Heerhugowaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Schagen 325 huizen met 2.008 inwoners, verdeeld in de gelijknamige hoofdplaats 220/1.355 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Dorpen 7/49, Grootewal 8/49, Lolleburg en Lutjewal samen 4/34, De Miede 1/6, De Nes 18/105, Het Wadt 5/34, De Keins 8/47, De Lagedijk en Onderdijks samen 10/59, Zeegebuurtje en Zandvenne samen 6/33, Cornelissenwerf 3/18, Jaarsdorp 1/8, Avonddorp 1/8, Tjallewal 6/34, Tolke 9/58, Burghorn 8/56 en 'alleenstaande huizen' 10/55. Vlak voor de herindeling van 1-1-2013 heeft de gemeente ca. 7.500 huizen met ca. 18.700 inwoners. De huidige gemeente heeft ca. 18.000 huizen met ca. 46.000 inwoners, waarvan ca. 8.000 huizen met ca. 19.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De stichters van de in 1986 opgerichte Historische Vereniging Schagen en Omgeving formuleerden direct een doel voor de vereniging; zij moet het onderzoek naar de geschiedenis van de stad en omgeving bevorderen. Tevens moet zij zich inspannen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in de stad en omgeving. Voorwaar een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo organiseeert de vereniging vier lezingen per jaar over zeer uiteenlopende aspecten van de lokale geschiedenis, die echter allemaal een verbondenheid met de stad en omgeving hebben. Niet alleen lezingen maar ook boeken over de historie zijn verschenen van de hand van bestuursleden. Oud-voorzitter Fred Timmer heeft bijvoorbeeld diverse publicaties op zijn naam staan. Ook Karel Numan publiceerde enkele boeken over de locale geschiedenis.

Het tijdschrift van onze vereniging draagt de naam 'de Kakelepost', genoemd naar een bruggetje over een water van een pad dat je van Schagen via een landweggetje (Avendorperlaantje) naar de bekendste terp van de omgeving brengt: Avendorp. De naam voor het bruggetje heeft waarschijnlijk alles te maken met vroegere ruzies over het onderhoud van de (hoogpostjes)brug. Het gekrakeel over de brug, wie er moest betalen, heeft hoogstwaarschijnlijk de naam Kakelepost opgeleverd. Het blad verschijnt vier maal per jaar en bevat artikelen in tekst en beeld over de geschiedenis van de stad en omstreken. Het ontvouwt op deze manier het verleden dat anders verborgen blijft in de nevelen van de vergane tijd. Het is verder het orgaan waarin de activiteiten van de vereniging wereldkundig worden gemaakt. De Kakelepost wordt verstrekt aan de leden en is ook in de losse verkoop verkrijgbaar."

- "In 1415 kreeg onze stad stadsrechten. In 2015 vierden we het 600--jarig bestaan daarvan. In verband daarmee zijn twee initiatieven gerealiseerd, waar mensen ook in de jaren na het jubileumjaar nog veel plezier van kunnen hebben. 1) De website Het Geheugen van Schagen geeft een groeiend en blijvend inzicht in de geschiedenis van de stad. 2) Na de première op 28 oktober 2015 draaide de 'filmdocumentaire Meesterlijk Schagen - Een wandeling door 600 jaar stadsgeschiedenis' 2 maanden met veel succes in Cine Magnus, thans Kinepolis. De film toont 30 onderwerpen uit de stadsgeschiede­nis. Van deze onderwerpen zijn clips gemaakt, die je op de onder 1) vermelde site kunt bekijken. Videoclips en film kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging van de stad en die van Zijpe, Mediacollege Amsterdam en Mamedia. Deze site en de film zijn dankzij sponsorbijdragen tot stand gekomen. Een deel van deze bijdragen is in een fonds gestort waardoor wij het voortbestaan van deze site voor langere tijd kunnen waarborgen. Wij zijn onze sponsoren daarvoor zeer erkentelijk."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schagen heeft 25 rijksmonumenten (waarvan 11 terpen)

- Schagen heeft 76 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk in Schagen (op de Markt) is een rijksmonumentale, neogotische kerk, die in 1897 gerees is gekomen, nadat de vorige kerk in 1895 door brand was verwoest. De kerk oogt voor een Hervormde kerk opvallend weelderig. Het neorenaissancistische ontwerp is van architect J.A.G. van der Steur, die in het gebouw elementen van de voorgaande kerk heeft laten terugkeren. Zo heeft de toren van de nieuwe kerk eenzelfde uivormige spits. Wel werd besloten het koor op het westen te bouwen, zodat de toren prominenter in de naar het oosten uitgebreide stad zou komen te staan. Veelhoekig gesloten kapellen tegen de laatste schiptravee. Houten torenbekroning met schilderachtig silhouet. Eenvoudig interieur, bij een verbouwing iets verkleind. In 1923 is het interieur van het schip over de laatste twee traveeën verkort, door middel van een houten scheidingswand. De kerk is in 1978 gerestaureerd. Een volgende algehele restauratie, in diverse fasen, te beginnen met de toren, is eind 2010 van start gegaan. "Het nieuwe orgel munt uit door schoonheid van toon in alle registers en heeft ook een fraai uiterlijk. Het is vervaardigd door de heeren L. van Dam & Zonen, orgelfabrikanten te Leeuwarden", meldde de krant Het Nieuws van de Dag bij de ingebruikname van het orgel in juni 1901.

"Het hervormde kerkgebouw van Schagen is van architectuur- en cultuurhistorische waarde als een van de zeer zeldzame en authentieke voorbeelden van een neogotische kerk voor een hervormde gemeente gebouwd; als een belangwekkend en representatief bouwwerk in het oeuvre van J.A.G. van der Steur, een architect die in verschillende historische stijlen bouwde; vanwege de gaaf gebleven hoofdvorm en detaillering; vanwege de beeldbepalende en karakteristieke massa en toren; vanwege de oorspronkelijke dispositie van de kerkruimte, gericht op de kansel en het orgel erboven; karakteristiek voor de hervormde eredienst in de 19de eeuw. Van kunsthistorische waarde zijn onder meer de banken, de kansel het doophek met lezenaar, het orgel en de luchters. De kerk is van grote stedebouwkundige waarde wegens de dominante situering op de Markt en het karakteristieke silhouet." Aldus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- De RK Christoforuskerk of Christophoruskerk (Molenstraat 2) is een kruisbasiliek. De kerk is opgetrokken in neogotische trant en ontworpen door architect Alfred Tepe. De kerk is gewijd aan Sint Christoforus. In het voorportaal is een steen met zijn beeltenis verwerkt. Deze gevelsteen komt uit de vorige kerk. De allereerste vermelding van een kerk alhier stamt uit 998, toen graaf Dirk II een geldbedrag naliet aan de abdij van Egmond om in Schagen een nieuwe kerk te laten bouwen. In 1415 verkreeg de nederzetting stadsrechten en in 1460 werd de bouw van de daarop nieuw gebouwde kerk afgerond. Bij de Reformatie ging deze kerk over naar de protestanten. De overgebleven katholieken waren sindsdien aangewezen op privéwoningen en schuilkerkjes. In 1708 kwam er een schuilkerkje aan de Hogezijde, dat halverwege de 19e eeuw nog vergroot werd, maar uiteindelijk te klein werd. In 1881 is het oude kerkje gesloten en is gestart met de bouw van de huidige kerk, die in 1883 gereed is gekomen.

Links van de hoofdingang is een achthoekige kapel gebouwd. Deze is tegenwoordig in gebruik als Mariakapel, maar is gebouwd als doopkapel. De kapel is voorzien van glas-in-loodramen. In de klokkentoren bevindt zich een van de oudste luidklokken van Nederland: een klok van Herman uit 1478. Deze klok heeft een diameter van 79,5 centimeter en komt uit de vroegere kerk van Eppenhuizen. Op de klok staan de beeltenissen van 8 heiligen, waarvan herkenbaar zijn: Catharina, Nicolaas (2 keer), Barbara, Johannes de Doper, Agnes en Maria met het kindje Jezus. Tevens bevinden zich in de toren een klok van J. van Bremen uit 1512 en een klok uit de 19e eeuw van een anonieme klokkengieter. Het orgel, gebouwd door Nicholoson, is in 1882 gemaakt voor de St. Mary Magdalene in Worchester, Engeland en in 1981 overgeplaatst naar de Christoforuskerk in Schagen. Op dit orgel worden regelmatig orgelconcerten gegeven. Nog enkele cijfers: onder de kerk zijn 630 heipalen verwerkt. Deze reiken 9 meter diep. In de kerk zijn ruim 2.000.000 stenen verwerkt. Hiervan zijn er alleen al 600.000 gebruikt voor de fundering en 100.000 voor de gewelven. Op de vloer liggen 18.000 tegels. De torenspits heeft een lengte van 25 meter. Daarop staat een ijzeren kruis van 3,50 m met armen van 2,20 m lang. Op het kruis staat ook nog een koperen haan.

- De Duikersluis van de Burghorn in de Oudedijk - aan de W rand van de kern Schagen - dateert uit 1739 en is uitgevoerd als een uitwateringssluisje in combinatie met een in baksteen gemetselde gewelfbrug: De keermuur is gebouwd tegen de westzijde van de brug en is deels uitgevoerd als betonconstructie. Hierin bevindt zich een opening met een hefdeurtje of hefschuif als afsluitmiddel met daarboven een bewegingswerk met tandheugel. De brug bezat houten leuningen. De bakstenen duikersluis verkeerde al enkele jaren in een zeer slechte staat. Grote delen van het metselwerk waren gescheurd door onder meer wortelgroei. Op enkele plaatsen ontbrak zelfs het metselwerk. Het houten leuningen waren deels rot. Bij de restauratie in 2015 gold de bestaande configuratie als uitgangspunt. De in te boeten nieuwe bakstenen zijn uiterlijk gelijk aan de omringende stenen. Tijdens de restauratie is de sluitsteen van de westelijke toog teruggevonden. Deze nog zeer gave steen droeg het jaartal 1739. Aan weerszijden van de brug is een leuning geplaatst met gietijzeren balusters.

- In Automuseum Schagen vind je een groot aantal auto's van verschillende bouwjaren en uit diverse landen. De collectie is zeer gevariëerd, hoewel DAF een prominente plaats inneemt. U ziet onder andere een DAF uit 1960, een Daffodil, de 33, de 44, de 55 en de 66 in verschillende uitvoeringen. Ook Volkswagen is met verschillende modellen vertegenwoordigd alsmede Amerikaanse modellen uit de jaren vijftig en zestig en diverse Franse en Engelse automobielen. Behalve de verzameling auto's is er nog een collectie oude motorfietsen en oud boerengereedschap. De collectie wordt regelmatig aangevuld met bijzondere auto's van mensen uit de regio die hun auto tijdelijk voor het museum ter beschikking stellen. Het museum is in 1991 gesticht door de heer Arie Kaptein. Na zijn overlijden in 1998 besluiten zijn kinderen met hulp van vrijwilligers het museum voort te zetten. Gratis toegang.

- Museumboerderij en Rijtuigmuseum Vreeburg is gevestigd in een geheel in oude stijl gerestaureerde 17e-eeuwse stadsboerderij. Op de begane grond zijn compleet ingerichte boerenkamers te bezichtigen met o.a. authentieke meubelen en gebruiksvoorwerpen. In de stallen en op de deel staan werktuigen van weleer opgesteld. Tevens zijn er klederdrachten, kanten kappen en speelgoed te bezichtigen. Op de 10 Westfriese Donderdagen (van begin juli t/m augustus) worden op de deel oude ambachten uitgeoefend, o.a. kantklossen, spinnen, het breien van kralentassen en stoelmatten. Bij het museum behoort ook een oude hoef- en wagensmidse, daar worden op de Westfriese Donderdagen de paarden van nieuwe hoefijzers voorzien. Op de bovenverdieping van het museum worden wisselende exposities georganiseerd. In het Rijtuigmuseum worden authentieke rijtuigen getoond.

- Het Regionaal Oorlogsmuseum 1940-1945 is gevestigd in een van de torens van Slot Schagen. Door middel van kranten, foto's, uniformen en uitrustingsstukken wordt een beeld gegeven van de Tweede Wereldoorlog in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Tevens is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het Slot.

- Gevelstenen in Schagen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "In 2004 is door enkele leden van de lokale Rotary Club het initiatief genomen tot het organiseren van de expositie Meesterlijk Schagen. In het voormalige notarispand aan de Landbouwstraat - eerder Kantongerecht en Belastingkantoor - werden schilderijen, tekeningen en kaarten van en over de hedendaagse en vroegere stad getoond. De belangstelling voor deze expositie overtrof de verwachtingen. Mede door een aantal ludieke activiteiten. Zo schilderden bekende en minder bekende inwoners van Schagen onder de bezielende leiding van alleskunner Rutger Jan Bredewold. Deze schilderijen werden door thans wijlen notaris Marc Schellekens bij opbod geveild. De opbrengst van de tentoonstelling kwam ten goede aan een aantal culturele projecten in de stad. Deze expositie vormde de basis voor de stichting die nu, met enige trots, de naam Meesterlijk Schagen draagt. Het succes van de tentoonstelling inspireerde de initiatiefnemers dermate dat men besloot het niet bij een eenmalig gebeuren te laten. Inmiddels heeft de stichting een indrukwekkend aantal succesvolle culturele activiteiten op haar naam staan. Op onze website tref je daarover uitgebeide informatie aan."

- "De Magnusmannen is een vriendengroep uit Schagen die sinds 2014 muziekavonden organiseert in verschillende horecagelegenheden in de Magnusveste. Zelf niet gehinderd door enig muzikaal talent, is het streven van de Magnusmannen om periodiek niet-alledaagse muziekoptredens te verzorgen voor een brede doelgroep. Met als sleutelwoorden: gezelligheid, laagdrempeligheid en kwaliteit."

- "Wielrennen onder vrouwen wordt steeds populairder. Dat was in de jaren negentig wel anders. Toch was er een groep van 16 fanatieke jonge meiden uit Warmenhuizen en omgeving die elke zondag op de fiets stapte en de mooie polderwegen van Noord-Holland verkende. Toen ze een naam voor hun ploeg wilden hebben, was de link met de mannelijke fietsclub uit het dorp snel gemaakt. Die stond bekend als de Slagroomploeg, omdat ze onderweg altijd lekker aan de koffie met appeltaart met slagroom zaten. De naam die de meiden kozen was de Roomsoezen, want ook de dames houden van een lekkere versnapering onderweg. Hard fietsen en gezelligheid stond voorop! Een hechte groep meiden die het na 5 jaar samen fietsen tijd vonden om dit lustrum te vieren door het organiseren van een toertocht, waarbij het inschrijfgeld geheel ten goede kwam aan plaatselijke goede doelen of instellingen. Een toepasselijke naam voor de tocht was snel bedacht: Tour de Soes.

De Tour de Soes is een fietstocht die jaarlijks wordt gehouden op de 1e zondag van Juli, vanaf 5 locaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland (en georganiseerd door de desbetreffende lokale Rotaryclubs): Warmenhuizen, Den Helder / Julianadorp, Anna Paulowna e.o., Schagen en Langedijk e.o. Het is een initiatief van lokale Rotaryclubs om geld in te zamelen voor goede doelen in de regio, die ten goede komen aan de jeugd. Alle fietsen zijn toegestaan, ook e-bikes zijn van harte welkom. Je kunt kiezen uit de afstanden 15, 30, 60 en 120 km. Startbewijzen kosten € 7,50 per persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 2,50. Naast startbewijzen zijn er ook passepartouts te koop. Deze kosten € 20,00 per persoon. Voor dit bedrag krijg je naast een startbewijs ook nog een kop koffie, een lunchpakket, 2 drankmuntjes en een reep. Met je startbewijs doe je tevens mee met een loterij met mooie prijzen, waarbij er voor de voorinschrijvers (via de website) en passe-partouthouders een extra trekking is. Ook krijg je een krentenbol en een banaan voor de nodige energie. Blijf na afloop vooral nog even gezellig zitten, wat drinken en napraten. De loterij is dan onder het genot van live muziek in volle gang. Dus wie weet gaan er ook nog mooie prijzen mee naar huis." Voor een indruk van dit evenement, zie de mooie dronefilm/aftermovie van de Tour de Soes editie 2019.

- Hier kun je lezen wat er tijdens de Landelijke Open Monumentendag in de gemeente Schagen te doen is (2e weekend van september).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Schagen schaatsen op de natuurijsbaan van de in 2001 opgerichte IJsvereniging De Magnusrijders. "De gemeente heeft de hoek Snevert - Provinciale weg N241 in 2011 middels een bestemmingsplan definitief bestemd als natuurijsbaan. De locatie van de natuurijsbaan wordt de vaste locatie van schaatsvereniging De Magnusrijders. Als het koud genoeg is kan hier in de winterperiode worden geschaatst. Ook wordt de natuurijsbaan vergroot tot een volwaardige 400-meter baan, met bijpassende accommodatie. Fietsenstalling, parkeergelegenheid, afscherming tegen de wind en dergelijke worden alleen in de winterperiode toegestaan. Daarnaast is een verlichtings- en geluidsinstallatie toegestaan. Om schaatsen in de avond mogelijk te maken, worden knikbare lichtmasten geplaatst. Het project bevat verder de bouw van een gebouw met kantine, toilet, opslagruimte en omkleedmogelijkheden. Het gebouw komt permanent in het plangebied. Ook in de toekomstige situatie bestaat het gebruik van het plangebied uit begrazing door vee. Daarnaast zal het terrein van de ijsbaan in de zomervakantie gedurende één week (exclusief op- en afbouwperiode) door Stichting Kinder Vakantie Spelen (KIVAS) worden gebruikt voor extensieve buitensport en het bouwen van een huttendorp." (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Een groene leefomgeving heeft een positieve uitwerking op het welzijn van onze inwoners. Wie zelf invloed kan uitoefenen op zijn omgeving en daar positief resultaat van merkt, voelt zich vrolijker. Betrokkenheid bij de groene omgeving kan dus een positief effect hebben op de tevredenheid van bewoners. Wij nodigen omwonenden van groenvakken in de gemeente Schagen daarom graag uit om mee te helpen en “hun groen” te adopteren. Dat kan individueel, maar ook als groep bewoners. Je kunt bijvoorbeeld een heesterperk met rozen adopteren, maar er zijn soms ook mogelijkheden om zelf een bloemenweide in te zaaien en deze vervolgens zelf te onderhouden. Voor de groenadoptie gelden natuurlijk wel een aantal spelregels. Dat een stuk groen wordt onderhouden door 'omwonenden met groene vingers' en niet door de gemeente, maken we ter plekke zichtbaar door een 'Groenadoptietegel'. In januari 2020 heeft wethouder Hans Heddes, samen met een aantal enthousiaste buurtbewoners in de Kievitlaan in Schagen, de eerste Groenadoptie-tegel gelegd. Op dat moment waren er al op zo'n 60 plekken verspreid over de hele gemeente groenvakken geadopteerd. Op al deze plekken legt de gemeente in 2020 een Groenadoptie-tegel. Heb je vragen over het adopteren van een groenvak, of weet je al zeker dat je een groenvak wilt adopteren, dan kun je contact opnemen met Ted Smit, Operationeel beheerder Groen, tel. 0224-210400."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schagen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schagen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Schagen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - De missie van de gemeente is: ‘Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners en ondernemers’. Als werkgever vindt de gemeente het net zo belangrijk om ook bij te dragen aan het werkgeluk van de medewerkers. Daarom investeert de gemeente in een prettige werkomgeving, zoals een werkcafé waar iedere dag gratis vers fruit en zuivel te krijgen is, en krijgen de medewerkers ruime gelegenheid voor opleidingen en trainingen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, vertellen diverse medewerkers van de gemeente in het RTL4-programma 'Da's goed geregeld' d.d. 19 januari 2020.

- Wijkverenigingen: - "Wijkvereniging Groeneweg of kortweg WeeGee is opgericht in 1972. Momenteel de grootste wijkvereniging in de gemeente met rond de 450 gezinnen op de ledenlijst, uit Schagen maar ook uit de gehele noordkop. e wijkvereniging heeft zijn eigen gebouw waar ze al haar activiteiten kan uitvoeren voor jong en oud. Wij heten je graag welkom in wijkgebouw De Groene Schakel (Iepenlaan 56). Voor de jeugd organiseert de vereniging onder andere knutsel- en spelmiddagen, darten, sjoelen, bingo's, films, reisjes naar een pretpark en een zeskamp. Maar ook Sinterklaas komt ieder jaar de jongste leden een bezoekje brengen in het wijkgebouw. Verder zijn er ook bridge- en koersbalmiddagen, klaverjassen, bingo's (ook voor mindervaliden), jokeren, ouderenochtenden en pokeren. Ook worden er ieder jaar een aantal ruilbeurzen georganiseerd voor kleding en speelgoed. Ook wordt iedere maand door de vereniging het oud papier opgehaald."

- Welzijn: - "Wonen Plus Welzijn is een brede maatschappelijke organisatie die actief is in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Langedijk en Heerhugowaard. We bieden praktische diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven meedoen in hun vertrouwde omgeving. Dat doen we dankzij de inzet van ruim duizend vrijwilligers en team van deskundige medewerkers. We houden ons team zo klein mogelijk. Hierdoor houden we ook de kosten zo laag mogelijk. Alle collega’s doen projecten, inclusief onze bestuurders.

Onze organisatie zet zich in voor mensen, die: in een kwetsbare positie verkeren en een expliciete hulpvraag hebben; we in hun vertrouwde omgeving, in de eigen thuissituatie op maat motiveren zodat zij zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en zelfredzaam blijven; eenzaam zijn; als mantelzorger overbelast raken; niet (meer) in aanmerking komen voor AWBZ-ondersteuning; een klein steunnetwerk hebben; vanwege hun leeftijd, ingrijpende levensgebeurtenis of ontwikkelingsfase in een kwetsbare positie verkeren, maar nog geen hulpvraag hebben; we preventief benaderen omdat zij gehandicapt of chronisch ziek zijn of als mantelzorger, weduwe of weduwnaar ondersteuning behoeven. We richten ons bovendien op groepen mensen zoals buurtbewoners en Nieuwe Nederlanders. Ook hebben wij oog voor onze eigen en toekomstige vrijwilligers, re-integranten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schagen De Hoep.

Reacties

(2)

Historische Vereniging Schagen e.o. heeft inmiddels wel een website.

Dank voor de tip Henk Jan! Mooi dat deze historische vereniging nu ook de zegeningen van het elektronische tijdperk heeft ontdekt. Omdat zij zichzelf nu op hun website beschrijven, kan ik dat hierboven nu ook. En zo geschiedde... :-) De 'buren' van Historische Vereniging Harenkarspel blijken inmiddels ook een website te hebben: https://www.plaatsengids.nl/harenkarspel#geschiedenis. Dus kennelijk/hopelijk werkt het aanstekelijk. Ik schat dat vandaag de dag nog ca. 100 van de ca. 1.000 historische verenigingen nog geen website hebben, dus we zijn er bijna, maar nog niet helemaal...

Ik heb de pagina ook in bredere zin nog wat verder uitgewerkt. Komend halfjaar ligt de focus op het afmaken van de laatste ca. 500 dorpen en steden die redelijkerwijs nog niet af zijn, veelal betrekking hebbend op de grotere kernen, omdat voorheen de focus op de kleine kernen lag. Dan is het project, na vele bijgestelde deadlines, per 1-7-2020 dus eindelijk gereed. Want ik maak per dag gemiddeld 3 plaatsen af. Zojuist heb ik dat hier (hopelijk voor de allerlaatste keer ;-) ) geherformuleerd: https://www.plaatsengids.nl/over-ons#het-nu-klaar-compleet.

Update 28-1-2020:
Vandaag heb ik zelfs een heemkundevereniging 'ontdekt' die al in 1987 is opgericht en mij tot heden onbekend was (ik had er ook nog niet actief naar gezocht), namelijk die van Sevenum: https://www.plaatsengids.nl/sevenum#geschiedenis. Rond de start van de site in 2008 heb ik ergens een redelijk compleet lijkend overzicht van heemkundekringen gevonden en die overgenomen voor de vermeldingen op de site. Dat waren er ca. 800. Nadien heb ik er in de loop der jaren naar schatting nog ca. 200 bij gevonden (deels ook pas na 2008 opgericht en in die zin logisch dat die ontbraken aan dat overzicht en op mijn site), dus in totaal heeft ons land ca. 1.000 heemkundekringen (vandaag de dag zal er toch redelijkerwijs niet meer dan een handvol nog ontbreken).

Reactie toevoegen