Keinsmerbrug

Plaats
Buurtschap
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

keinsmerbrug_recente_ansichtkaart_fa._wester_kopie.jpg

Recente ansichtkaart van Keinsmerbrug die inwoonster Josette Wester zelf heeft ontworpen. Met in het midden een luchtfoto van het buurtje rond de Keinsmerbrug, en eromheen foto's van haar eigen bedrijfsactiviteiten (zijnde grond-, weg- en waterbouw).

Recente ansichtkaart van Keinsmerbrug die inwoonster Josette Wester zelf heeft ontworpen. Met in het midden een luchtfoto van het buurtje rond de Keinsmerbrug, en eromheen foto's van haar eigen bedrijfsactiviteiten (zijnde grond-, weg- en waterbouw).

Keinsmerbrug

Terug naar boven

Status

- Keinsmerbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- De buurtschap Keinsmerbrug valt voor de postadressen deels onder het dorp Schagerbrug, deels onder het dorp Oudesluis.

- De buurtschap Keinsmerbrug heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom in een 60 km-zone. Rond de brug over de Grote Sloot geldt een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het West-Fries
Keinsemerbreg.

Oudere vermeldingen
Keinsemerbrug, 1883 De Keinsmerbrug.

Naamgeving
De buurtschap Keinsmerbrug is genoemd naar de ligging rond de brug - over de Grote Sloot - nabij de buurtschap Keins.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keinsmerbrug ligt NO van Schagerbrug, aan de lange rechte lintbebouwing langs de weg en waterloop Grote Sloot, rond een brug ter plekke over die 'sloot'. Verder omvat de buurtschap nog enkele aanliggende panden aan de alhier met de Grote Sloot kruisende Keinsmerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Keinsmerbrug 10 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 panden (veelal boerderijen) met ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Prehistorische nederzetting
In de 20e eeuw is een groot aantal opgravingen uitgevoerd. Zo groot, dat het lang niet altijd mogelijk was om de resultaten te analyseren en te publiceren. Met de start van het Odyssee project 'Het openen van de laatneolithische schatkist van Noord-Holland' is begonnen met de uitwerking van de in 1986 opgegraven site Keinsmerbrug. Door de nauwe samenwerking van allerlei specialisten was het mogelijk om een schat aan nieuwe kennis te vergaren.

Dit heeft geleid tot de publicatie Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape: a Kaleidoscope of Gathering at Keinsmerbrug (the Netherlands) (266 pag., uitg. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012). Deze publicatie is alleen beschikbaar in het Engels en bevat een Nederlandstalige samenvatting. Dit wetenschappelijke rapport is gericht op archeologen en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van de steentijd, in Nederland en daarbuiten.

Korte samenvatting van het rapport: Door vondsten uit een eerdere opgraving te analyseren is veel duidelijk geworden over de nederzetting Keinsmerbrug, die in het late neolithicum incidenteel werd gebruikt. Het gebied fungeerde tussen 2580-2450 v.Chr. als een niet-permanente nederzetting waar mensen van verschillende herkomst tijdelijk bijeenkwamen. Tijdens hun verblijf was het gebied ingedeeld met tijdelijk gebouwen, (water-)kuilen en zones waar specifieke activiteiten werden uitgevoerd. De archeozoölogie laat zien dat men leefde van veehouderij en de jacht op vis en gevogelte. Ook zijn er resten van gerst en emmertarwe gevonden. Het aantal gevonden aardewerkscherven is laag, maar de variatie in dikte, de gebruikte magering en versiering is hoog, waarschijnlijk vanwege de diverse herkomst van de potten. - Nadere toelichting op de prehistorische kleine seizoensnederzetting bij Keinsmerbrug in de Canon van (de) Zijpe.

Postale gegevens
In 1852 krijgt Keinsmerbrug, vermoedelijke vanwege de 'strategische ligging' rond deze brug, een 'bestelhuis' (dat is een eenvoudige vorm van postkantoor). In 1857 wordt deze alweer opgeheven, vermoedelijk wegens te weinig handelingen, en vervangen door slechts nog een brievenbus.

- Artikelen over de geschiedenis van Keinsmerbrug, met name over de diverse zuivelfabrieken die hier zijn geweest, en over de situatie van de buurtschap tijdens de Tweede Wereldoorlog (m.n. over dat na het bombardement van Den Helder in mei 1940 ca. 50 Heldersen hier zijn ondergebracht).

- Café De Keins is in 1974 gesloopt.

- Molen E is in 1933 gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Deskundigen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben in 2014 de verkeersveiligheid van de oversteek van de Grote Sloot over de Keinsmerbrug onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat het een zeer onveilig punt is. De brug vormt de spil in een drukke route (de Keinsmerweg) van ’t Zand naar Schagen. Daarnaast is er veel afslaand verkeer vanuit Oudesluis. Complicerende factor zijn de vele scholieren die op de fiets naar Schagen gaan en daarbij de brug over moeten. Als zij vanuit Schagen komen moeten ze dan ook nog twee keer de rijbaan oversteken. VVN concludeert dat de huidige drempels en het plateau op de brug niet goed functioneren, en dat de veiligheid op de brug alleen kan worden vergroot door de aanleg van forse verkeersdrempels van betonplaten, die automobilisten dwingen langzamer dan 30 km/u te rijden. Bovendien stelt zij dat er voor de fietsers een aparte fietsersbrug zou moeten komen. Waarbij zij beseft dat daar dan wel financiering voor gevonden moet worden. Voor nadere informatie zie het rapport verkeersveiligheid Keinsmerbrug van VVN d.d. 25-2-2014.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Bosman windwatermolentje aan de Keinsmerweg is een kleine poldermolen die in 1929 door Bas Bosman in Piershil is ontwikkeld en daarna overal in de wereld toegepast. Ze worden nog steeds gemaakt door de firma Bosman in Piershil.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Keinsmerbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaart van Keinsmerbrug waarop o.a. de vroegere smederij met travalje staat afgebeeld. Een travalje was een hoefstal voor een smederij, waarin een hoefsmid een paard vastmaakte om deze van nieuwe hoefijzers te voorzien.

- Oude ansichtkaarten van Keinsmerbrug op de site van inwoners Jan en Josette Wester. Én een recente ansichtkaart die Josette zelf heeft ontworpen en geproduceerd, omdat er tot dan geen actuele ansichtkaart van de buurtschap meer was. Met in het midden een luchtfoto van het buurtje rond de brug, en erom heen foto's van hun eigen bedrijfsactiviteiten (= Grond / Weg / Waterbouw).

- Oude ansichtkaarten van o.a. Keinsmerbrug van de Beeldbank op de site van het Noord-Holllands Archief.

Reactie toevoegen