Oude en Nieuwe Struiten

Voormalige gemeente
Hellevoetsluis
Voorne-Putten
Zuid-Holland

oude_en_nieuwe_struiten_kaart_1701.jpg

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten op een kaart uit het Caartboek 1696, bedoeld voor het innen van het Schot (belasting). Let op: de kaart is 'op zijn kop' getekend. Het N ligt dus onderin!

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten op een kaart uit het Caartboek 1696, bedoeld voor het innen van het Schot (belasting). Let op: de kaart is 'op zijn kop' getekend. Het N ligt dus onderin!

oude_en_nieuwe_struiten_op_kaart_gemeente_nieuw-helvoet_anno_ca._1870_j._kuijper_kopie_kopie.jpg

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten, in 1855 opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, is hier anno 1866 goed te zien als een toen nog altijd nauwelijks bebouwd gebied ZO van Hellevoetsluis. Tegenwoordig is het gebied bebouwd met woonwijken van die stad.

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten, in 1855 opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, is hier anno 1866 goed te zien als een toen nog altijd nauwelijks bebouwd gebied ZO van Hellevoetsluis. Tegenwoordig is het gebied bebouwd met woonwijken van die stad.

Oude en Nieuwe Struiten

Terug naar boven

Status

- Oude en Nieuwe Struiten is een voormalige polder en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. De gemeente was in 1812 toegevoegd aan de gemeente Hellevoetsluis, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 1-9-1855 weer opgeheven en opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, die op haar beurt in 1960 is opgegaan in de gemeente Hellevoetsluis. En zo is het kringetje weer rond...

- De gemeente Oude en Nieuwe Struiten had geen wapen. Voorheen was wel sprake van een heerlijkheidswapen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het naamdeel Struiten werd ook gespeld als Struijten en Struyten. 1475 de Streuyt, 1630 Oude ende Nieuwe Struyt, 1701 De Oude Streuyt en De Nieuwe Streuyt, 1844 Oude- en Nieuwe-Struiten, 1866 Oude en Nieuwe Struiten.

Naamsverklaring
De vorm streuyt is een dialectische nevenvorm van stroet, Oudengels strôd 'moerassig land met kreupelhout'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De polder en gemeente Oude en Nieuwe Struiten lag in het ZO van het huidige Hellevoetsluis, globaal tussen het Kanaal door Voorne in het W, het Haringvliet in het Z en de Oostdijk en Plattendijk in het NO. De huidige namen De Struyten (wijk in het gebied) en Struytse Zeedijk (dijk in het Z van het gebied langs het Haringvliet) herinneren er nog aan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Oude en Nieuwe Struiten besloeg slechts enkele verspreid gelegen panden en is geografisch gezien dus nooit meer dan een buurtschap geweest. In 1840 heeft de gemeente 10 huizen met 146 inwoners (wat ook voor die tijd beduidend meer dan gemiddeld is. In die tijd woonden er gemiddeld 6 tot 10 mensen in 1 huis). De polder had een oppervlakte van 96 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

Opkomst en ondergang van deze bestuurlijke eenheid
"De gorzen langs de dijk van de polder Nieuw-Helvoet werden in 1475 door Karel de Stoute ter bedijking uitgegeven. Het ging daarbij om de gorzen de Struit, de Kaproen, de Quack, Jan de Clercs Huurweer, ’t Weergors en den Layen Al, die tezamen tot de Sint Cornelispolder werden bedijkt. Later, in 1533, volgde toestemming om nog een stuk buitendijks gebied in te polderen. Vanaf dat moment vormden de Oude en Nieuwe Struiten een zelfstandige polder en ambachtsheerlijkheid. Vanwege de bescheiden omvang werden vele taken door ‘buitenstaanders’ geregeld. Zo werd rechtspraak door de Baljuw en Leenmannen van Voorne verzorgd en de zorg voor de waterkeringen door de Dijkgraaf en Heemraden van het Hoogheemraadschap. Een apart dijkcollege was verantwoordelijk voor het jaarlijks schouwen van de sloten en het onderhoud van de wegen.

Voor de dagelijkse gang van zaken was er een schout, secretaris en drie schepenen. In 1798 was Johannes Sandifort Johsz. Zowel schout, secretaris als hoofd van het dijk-college. Er werd vergaderd in een huiskamer, dus het was allemaal erg eenvoudig. Het gebied was volledig in gebruik voor landbouw en veeteelt, en er stonden slechts enkele boerderijen en huizen. Kortom, Oude en Nieuwe Struiten was een rustige gemeente. De enige ingrijpende gebeurtenis was de aanleg van het Kanaal door Voorne tussen 1827 en 1830, wat een deel van het grondgebied opslokte. Er werd op veel gebieden samengewerkt met de gemeente Nieuw-Helvoet, een groot deel van de administratie werd door de buurgemeente verzorgd. Daarom werd uiteindelijk besloten om samen te gaan: bij wet werd geregeld dat de gemeente Oude en Nieuwe Struiten op woensdag 11 juli 1855 opging in gemeente Nieuw-Helvoet." (bron: Bob Benschop, Adjunct-streekarchivaris bij Streekarchief Voorne Putten, op de site van Stadsmuseum Hellevoetsluis)

Archief
Inventaris van het archief van de heerlijkheid Struiten 1475-1955.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Oude en Nieuwe Struiten (in de rechtermenu's kun je evt. verdere selecties maken).

Reacties

(4)

De opmerking bij de bovenste kaart over de foute benaming van de polder Nieuwenhoorn, dat Oudenhoorn zou moeten zijn is onjuist.
De polder nieuwenhoorn loopt door tot aan de Molendijk van Oudenhoorn. Dat is boven de Wee Wenee en buiten de kaart. Het kanaal door Voorne is in 1830 dwars door de Polder Nieuwenhoorn gegraven.
De kaart komt uit het Caartboek 1696 en was bedoeld voor het innen van het Schot (belasting) en zeer accuraat.

Met vriendelijke groet, Hans Nieuwland.

Dank voor uw opmerking en aanvulling! Dit had ik dan dus verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb het aangepast.

Met plezier heb ik de informatie gelezen. Ik kwam op deze site terecht, omdat ik op zoek was naar de herkomst en betekenis van het woord Wee Wenee.. Op het informatiebord ter plaatse staat alleen, dat Wee Wenee in de middeleeuwen een meertje was, dat voor uitwatering op het Haringvliet werd gebruikt. Misschien kan iemand me verder helpen.

Met vriendelijke groet,

Marian Pen

Dank voor uw compliment. Dat doet mij altijd goed om te horen dat het gewaardeerd wordt. Ik heb hier een pagina gevonden waar enkele lokale ingewijden aannemelijke verklaringen geven op uw vraag: https://www.facebook.com/groups/nieuwenhoorn/posts/2174352669333234/
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen