Wirdumerdraai

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

wirdumerdraai_ophaalbrug_wirdumerklap.jpg

Buurtschap Wirdumerdraai is genoemd naar de vroegere draaibrug alhier over het Damsterdiep. Deze brug is in de jaren tachtig van de 20e eeuw vervangen door een ophaalbrug, in het Gronings is dat een 'klap'. Vandaar dat de huidige brug Wirdumerklap heet.

Buurtschap Wirdumerdraai is genoemd naar de vroegere draaibrug alhier over het Damsterdiep. Deze brug is in de jaren tachtig van de 20e eeuw vervangen door een ophaalbrug, in het Gronings is dat een 'klap'. Vandaar dat de huidige brug Wirdumerklap heet.

Wirdumerdraai

Terug naar boven

Status

- Wirdumerdraai is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Loppersum.

- De buurtschap Wirdumerdraai valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wirdum.

- De buurtschap Wirdumerdraai heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de vroegere draaibrug alhier over het Damsterdiep nabij Wirdum. Deze brug is in de jaren tachtig van de 20e eeuw vervangen door een ophaalbrug, in het Gronings is dat een 'klap'. Vandaar dat de huidige brug ook Wirdumerklap heet, en het kanocentrum nabij de brug Kanocentrum Wirdumerklap heet (dat men niet denkt dat dat een drukfout is, omdat de buurtschap Wirdumerdraai heet). Overigens zien wij op kaarten uit halverwege de 19e eeuw reeds de naam Wirdumerklap staan, en Eekwerderklap O daarvan. Rond 1910 verandert dat in de benaming 'Wirdumertil (draaibrug)' en 'Eekwerdertil (draaibrug)' O daarvan, als brugnamen dus. Rond 1935 verschijnen naast die brugnamen de huidige plaatsnamen op de kaarten als plaatsnamen. Dit alles lijkt dus te suggereren dat hier aanvankelijk ophaalbruggen zijn geweest, die later zijn vervangen door draaibruggen, die op hun beurt later weer zijn vervangen door ophaalbruggen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wirdumerdraai ligt Z van Wirdum, rond beide zijden van de ophaalbrug over het Damsterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Wirdumerdraai omvat ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Kademuren
Waterschap Noorderzijlvest heeft in 2021 in buurtschap Wirdumerdraai twee kademuren gerepareerd. Daarnaast is drie kilometer houten beschoeiing in het buitengebied aangepakt. De oeverwerken waren er slecht aan toe. Volgens het waterschap duldde het herstel geen uitstel omdat er een reëel veiligheidsrisico was met kans op blijvend letsel. Ook was er een risico op forse schade aan de naastgelegen weg. De kosten van het herstel waren ca. 546.000 euro. Om de kosten te drukken is het werk gecombineerd met baggerwerkzaamheden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Voormalige school
- Voormalige openbare Wirdumerdraaischool (Stadsweg 6) uit 1938, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Rechts ervan de vroegere meesterswoning. De school was er voor leerlingen uit Wirdum en Garrelsweer en was daarom ook bewust midden tussen deze dorpen in gebouwd, in buurtschap Wirdumerdraai. Met ingang van schooljaar 2012-2013 was de school gefuseerd met CBS Klimop uit Garrelsweer. Ieder afzonderlijk waren de scholen te klein om nog langer zelfstandig te kunnen voortbestaan (in schooljaar 2011-2012 had de school in Garrelsweer ruim 35 leerlingen en de Wirdumerdraaischool ca. 40 leerlingen). Een fusie tussen een openbare school en een Christelijke school komt niet vaak voor. Het initiatief van de fusie kwam vanuit de twee dorpen. Ouders zagen het leerlingenaantal elk jaar omlaag gaan en waren bang voor uiteindelijk sluiting van beide scholen. Op de nieuwe fusieschool, die de naam De Wirdumerklimmer kreeg, konden leerlingen kiezen voor Christelijk of levensbeschouwelijk onderwijs.

Men ging gezamenlijk verder in het schoolgebouw in Wirdumerdraai, met op dat moment ca. 70 leerlingen, maar de leerlingaantallen bleven dalen; bij aanvang van schooljaar 2015-2016 waren het er nog maar 29, en medio 2016 was het aantal leerlingen gedaald tot 15 (wat onder het wettelijke absolute minimum van 23 ligt), wat sluiting na afloop van schooljaar 2015-2016 onvermijdelijk maakte. "We merken dat nieuwe leerlingen uit het dorp niet meer naar Wirdum gaan voor onderwijs. Waar dat aan ligt kan verschillende redenen hebben. Mogelijk gooit de Provinciale weg, die dwars door het dorp loopt, roet in het eten. Vervoerstechnisch kan het dan handiger zijn om de kinderen naar Loppersum te brengen in plaats van naar Wirdum", opperde wethouder Bé Schollema in juni 2015 als mogelijke verklaring voor de dalende leerlingaantallen. De sluiting was volgens de wethouder toen nog niet definitief: "Ze hebben in ieder geval het komende schooljaar nog om meer kinderen aan te trekken", zo gaf hij nog een sprankje hoop. Maar dat mocht dus niet baten... Weet iemand wat de huidige bestemming van het pand is?

Om een indruk te geven van de toenmalige school, vermelden wij hier hoe de school zichzelf op haar site beschreef: "De Wirdumerdraaischool is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag naartoe komen. Op het niveau van de leerling streven ze ernaar om kinderen te leren: op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; constructief conflicten op te lossen; verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen; volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

De school streeft naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken; handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt; kinderen zich veilig voelen; kinderen zich gehoord en gezien voelen; iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander; iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat; de eigen kracht van kinderen benut wordt. Ze geven zo efficiënt mogelijk instructie en ze benutten de beschikbare onderwijstijd optimaal t.b.v. de kinderen. De school hanteert een convergent gedifferentieerd onderwijsaanbod dat leerlingen zoveel mogelijk maatwerk biedt en breed georiënteerd is. De school biedt plaats aan 'alle' leerlingen, ook zij die speciale zorg nodig hebben, binnen grenzen die zij daarvoor hebben gesteld. Coöperatief leren in de klas wordt gemeengoed. De groep, de school is een leefgemeenschap waarin alle leerlingen met elkaar kunnen en willen samenwerken."

Terug naar boven

Beeld

- Video van racefietstocht van Wirdumerdraai naar Garrelsweer.

- © van de foto: Google StreetView.

Reacties

(2)

Er zijn wel wat meer dan twintig huizen; ruim veertig zou ik zeggen (afhankelijk van wat er tot Eekwerderdraai gerekend wordt). Ik ben er overigens geboren en opgegroeid.

Dank voor de tip van u als lokale ingewijde! Ik ben zo te zien in de val gestonken om alleen de bebouwing aan de Stadsweg te tellen, omdat de plaatsnaam op (recente) kaarten Z van het Damsterdiep staat, maar de bebouwing aan en rond de Rijksweg hoort er natuurlijk ook bij. Ik heb er nu ca. 50 huizen van gemaakt, en gelijk de informatie over de thans voormalige school bijgewerkt. Heeft u enig idee wat daar de huidige bestemming van is?, want daar kan ik op het internet niets over vinden. Meestal vinden zulke panden toch wel vrij snel een nieuwe bestemming.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen