Wirdumerdraai

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

Wirdumerdraai

Terug naar boven

Status

- Wirdumerdraai is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Loppersum.

- De buurtschap Wirdumerdraai valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wirdum.

- De buurtschap Wirdumerdraai heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de vroegere draaibrug alhier over het Damsterdiep nabij Wirdum. Deze brug is in de jaren tachtig van de 20e eeuw vervangen door een ophaalbrug.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wirdumerdraai ligt Z van Wirdum, Z van het Damsterdiep, rond de kruising van de Stadsweg met de Wirdumermeedenweg en de brug aldaar over het Damsterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Wirdumerdraai omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Wirdumerdraaischool. Met ingang van schooljaar 2012-2013 is basisschool Klimop in buurdorp Garrelsweer gefuseerd met de Wirdumerdraaischool. Men is gezamenlijk in Wirdumerdraai verder gegaan. De 'nieuwe' school telt ca. 70 leerlingen. Ieder afzonderlijk waren de scholen te klein om nog langer zelfstandig te kunnen voortbestaan. De Wirdumerdraaischool is een school waar kinderen, ouders en leerkrachten graag naar toe komen. Op het niveau van de leerling streven ze ernaar om kinderen te leren: op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; constructief conflicten op te lossen; verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen; volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

De school streeft naar een positief sociaal en moreel klimaat , waarin: leerkrachten prettig werken; handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt; kinderen zich veilig voelen; kinderen zich gehoord en gezien voelen; iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander; iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat; de eigen kracht van kinderen benut wordt. Ze geven zo efficiënt mogelijk instructie en ze benutten de beschikbare onderwijstijd optimaal t.b.v. de kinderen. De school hanteert een convergent gedifferentieerd onderwijsaanbod dat leerlingen zoveel mogelijk maatwerk biedt en breed georiënteerd is. De school biedt plaats aan 'alle' leerlingen, ook zij die speciale zorg nodig hebben, binnen grenzen die zij daarvoor hebben gesteld. Coöperatief leren in de klas wordt gemeengoed. De groep, de school is een leefgemeenschap waarin alle leerlingen met elkaar kunnen en willen samenwerken.

Reactie toevoegen