De Biezen

Plaats
Buurtschap
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

De Biezen

Terug naar boven

Status

- De Biezen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. T/m 1996 gemeente Aarle-Rixtel.

- Buurtschap De Biezen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aarle-Rixtel.

- Buurtschap De Biezen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Biezen ligt rond de gelijknamige weg, NO van het dorp Aarle-Rixtel, O van het dorp Beek en Donk, WZW van het dorp De Mortel, ZW van het dorp Gemert en N van de stad Helmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Biezen omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Missieklooster Heilig Bloed (Kloosterdreef 7) van de congregatie Missiezusters van het Kostbaar Bloed, gelegen aan de westrand van buurtschap De Biezen, is in 1903 gebouwd. In 1906 wordt het tevens het moederhuis van de congregatie. Voorheen was dat in Zuid-Afrika gevestigd. De bijbehorende langgevelboerderij dateert uit ca. 1845. Sinds 2008 is in de langgevelboerderij een restaurant gevestigd. Er is in het klooster ook een gastenverblijf voor bezinningsweekenden en dergelijke. Hoewel de voertaal in het klooster lange tijd vrjwel alleen Duits was, is het sinds 2003 meertalig. De taal in de gebedstijden is afwisselend Nederlands en Duits. Er zijn ook vele zusters die de Nederlandse (en Portugese) taal beheersen, evenals bijvoorbeeld Engels en Swahili. De kloostertuin is sinds 2011 gedeeltelijk opengesteld voor bezoekers. Via de in de kloosterboerderij gevestigde Herberg De Brabantse Kluis is het mogelijk naar de Lourdesgrot met de daarin aanwezige H. Hart-gebedsruimte te wandelen en daar een kaarsje op te steken. De Lourdesgrot is gebouwd in 1907 en gerestaureerd in 2011.

- Foto's van boerderijen in buurtschap De Biezen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute 'Pak De Biezen' (4,5 km, desgewenst in te korten tot 3,2 km) voert je door een van de mooiste natuurgebieden van Laarbeek en omgeving, over mooie paadjes, houten knuppelbruggetjes, langs weides en door het bos. De route is met pijlen aangegeven en kan daarom zelfstandig worden gewandeld. Je kunt de wandeling ook met een gids lopen, die je alles kan vertellen over de mooie natuur waar je doorheen wandelt. De gids is te reserveren via het in het gebied gelegen Hotel-Restaurant-Herberg De Brabantse Kluis, waar je ook een folder kunt verkrijgen met de route en cultuurhistorische informatie over het gebied. Trek wel stevige wandelschoenen aan, want De Biezen kan een nat gebied zijn.

- De Biezen is, samen met de O hiervan gelegen buurtschap Milschot, een afwisselend gebied met bossen, graslanden en enkele akkers in een beekdallandschap. Het zijn verschillende natuurgebiedjes, met een totale oppervlakte van ca. 300 ha, die beheerder Staatsbosheer als een eenheid beheert, en die zij onderling tracht te verbinden, om zo grotere aaneengesloten natuurgebieden te verkrijgen, in het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het bos liggen fraaie overgangen van moerasbos naar droog bos met eiken en berken. De akkers liggen als 'eilanden' te midden van het bos. De schrale en bloemrijke graslandjes worden in de volksmond 'de negen weitjes' genoemd. Het hele gebied watert af naar de Snelle Loop, die voorbij Gemert uitkomt op de rivier de Aa.

- Zichtstal Agro-Zicht van Maarten en John Rooijakkers heeft twee locaties. Op de locatie Kloosterdreef 5 te Aarle-Rixtel / buurtschap De Biezen worden 750 zeugen gehouden. Je bent dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur welkom om te komen kijken hoe het er hier aan toe gaat. De dragende zeugen (moedervarkens) hebben een ligbed van stro. Wekelijks krijgen circa 35 zeugen biggen. Iedere zeug krijgt wel 14 biggen. Omdat biggen gelijktijdig willen drinken moet de moeder ook zoveel spenen hebben. De zeugen liggen op deze boerderij in een kraamstal. Na 28 dagen kunnen de biggen al zelfstandig opgroeien en gaan ze naar de biggenstal. Als ze 10 weken oud zijn, wegen de varkens al 25 kg. Zij gaan dan naar de vleesvarkensstal van de familie in Beek en Donk.

- In de huidige maatschappij zitten kinderen veel binnen, achter de computer of voor de tv. Veel kinderen komen nooit met een boerderij en haar omgeving in aanraking, dus is het ook logisch, maar wel jammer, dat zij het reilen en zeilen van het platteland niet meer kennen. Veel kinderen weten bijvoorbeeld niet meer waar de melk vandaan komt... Om kinderen wat meer te leren over het platteland hebben gemeente Laarbeek, IVN afd. Laarbeek, fam. Rooijakkers van Zichtstal Agrozicht en Herberg De Brabantse Kluis de handen ineengeslagen en in 2007 de Biggetjeswandeling ontwikkeld. Deze wandeling (start bij Herberg De Brabantse Kluis, Kloosterdreef 8, aan de westrand van buurtschap De Biezen, naast het klooster) is een leuke wandeltocht speciaal voor kinderen van ongeveer 3 tot 10 jaar. De tocht duurt ca. 1,5 uur en is avontuurlijk, educatief en afwisselend, met als doel om kinderen bewust te maken van de omgeving, de landbouw en de natuur. Door middel van de route, de vragen en opdrachten maken kinderen op een speelse manier kennis met wat er allemaal groeit en bloeit op het platteland.

Tijdens de wandeling ga je met je kind(eren) op zoek naar de biggetjes en varkens die verstopt in het bos en langs de paden staan. Daarnaast voert de route je langs verschillende interessante plekken. De route start op het erf van herberg De Brabantse Kluis en de bijbehorende melkveeboerderij. Hier kun je een kijkje nemen in de stallen. In de winter staan alle melkkoeien samen in de grote stal en de jongere koeien in de jongveestal. Door de jongveestal betreed je de kloostertuin van het hierboven beschreven missieklooster, en terwijl je hier doorheen loopt kun je, als je dat wilt, de koeien aaien.

Op verschillende manier worden de kinderen betrokken bij de wandeling. Zo staan op de fotozoekkaart allemaal plaatjes van dingen die de kinderen onderweg tegen komen. Hierdoor wordt de tocht extra boeiend en moet er goed op de omgeving worden gelet, want het doel is natuurlijk om alle foto’s te vinden. Door middel van verschillende opdrachten die zijn afgestemd op de omgeving, maken kinderen op een speelse manier kennis met de natuur en alles wat zich hierin bevindt. In het routeboekje worden vragen gesteld over aspecten die voorbij komen tijdens de wandeling. Daarnaast worden er enkele leuke weetjes vermeld. Wist je bijvoorbeeld dat een varken geen kleur kan zien? De wandeling is verpakt in een leuk rugzakje. Naast de route met de fotokaarten zit er een zakje snoepjes, pakje drinken en een leuke verrassing in voor de kinderen. De kosten van het rugzakje bedragen € 6,00 per stuk. De rugzakjes zijn te verkrijgen in de streekwinkel of aan de receptie van Herberg de Brabantse Kluis.

- Het Biggetjesbos is onderdeel van de Ganzenroute, een kinderfietsroute van 11 km. De Ganzenroute is een landschappelijke, educatieve route die ontwikkeld is door een aantal agrarische ondernemers in de gemeente Laarbeek. De ondernemers geven een 'kijkje in de keuken'. Bij het ene bedrijf kun je daadwerkelijk binnenkijken, het andere bedrijf heeft een uitgebreid informatiepaneel en er zijn ook bedrijven waar je zelf iets mag ondernemen. De route loopt over Aarles en Beeks Broek, De Biezen, de Asdonk, de Heikant en de Wolfsputten.

- "Waterschap Aa en Maas heeft in 2020 de Snelleloop heringericht. In het projectgebied, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak in het O en de Gemertseweg in het W, is samen met belanghebbenden uit de streek tot een inrichtingsplan gekomen. Maatregelen. Aan de Snelleloop zijn maatregelen uitgevoerd om vispasseerbaarheid te verbeteren. Daarnaast is ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd ter hoogte van Tereijken. Dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt, in dit geval De Biezen bij de gelijknamige buurtschap en de Grotelse Heide bij buurtschap Grotel. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte om zich veilig te verplaatsen.

De natuurstrook is gecombineerd met de heraanleg van een deels lang verdwenen dubbele landweer. Dit is een stelsel van greppels en aarden wallen met beplanting die op meerdere locaties langs de Snelleloop nog voorkomen. Karakteristieke cultuurhistorische waarden zijn op deze manier in het gebied weer hersteld. De herinrichting draagt ook bij aan een veerkrachtiger watersysteem dat de klimaatextremen beter aan kan. Een doorgaans droogstaande geul naast de natuurlijk ingerichte Snelleloop kan bij hevige neerslag meestromen en het water afvoeren om overlast te voorkomen. Water vasthouden in tijden van droogte had ook aandacht in de plannen. Een voormalige stuw is hersteld en bestaande stuwen zijn aangepast, zodat deze gemakkelijker kunnen worden ingezet om water vast te houden.

Samen met de streek. De ligging van de Snelleloop bij de buurtschappen Grotel en De Biezen en de verschillende belangen maakt het gebied uniek, maar ook complex. Met hulp van een klankbordgroep zijn de belangen goed afgewogen. De klankbordgroep bestond uit Staatsbosbeheer, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek, ZLTO, IVN, en diverse heemkundekringen. Zo is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met de bestaande natuur, recreatieve activiteiten, agrarische belangen en het waardevolle landschap. Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Aa en Maas Peter van Dijk: “In samenspraak met de klankbordgroep hebben we de belangen in het gebied meegenomen om keuzes voor de herinrichting te maken. We hebben bijvoorbeeld een afweging gemaakt tussen de kans om de waterdoelstellingen voor de Snelleloop te realiseren en de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het plan een centrale plek te geven.

Een stromend beekje door de bossen van De Biezen en buurtschap Grotel, door de bestaande greppel van de landweer, heeft een enorme potentie om deze doelstellingen waar te maken. Voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden is een zorgvuldige omgang met de beek en de landweer van belang. De nodige maatregelen en uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het beheer- en onderhoudsplan voor de Snelleloop.” Dit onderhoudsplan, evenals het inrichtingsplan, is opgesteld in samenwerking met Staatsbosbeheer, eigenaar van de landweer." (bron: Waterschap Aa en Maas, september 2020)

Reactie toevoegen