De Overval

Plaats
Buurtschap
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

De Overval

Terug naar boven

Status

- De Overval is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen.

- Buurtschap De Overval valt, ook voor de postadressen, onder de stad Steenbergen.

- Buurtschap De Overval heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam De Overval zou in dit geval te maken hebben met overstroming.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Overval ligt 1 km NO van Steenbergen, rond de kruising van de Afgeslechtedijk met de wegen Boonhil en Graaf Hendrikpolderdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Buurtschap De Overval omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied De Roode Weel, direct O van buurtschap De Overval, bestaat uit grillig gevormde watertjes, rietkragen, moerasbosjes en knotwilgen. Oppervlakte 26 hectare. Het gebied wordt beheerd door Het Brabants Landschap. Het is een overblijfsel van een voormalige kreek. “De Roode Weel vormt samen met de Kruisbeek de laatste restanten van het natuurlandschap van voor de inpoldering. Men treft hier vooral vissers op hun favoriete stek aan. Na de inpoldering zijn deze kreken handig gebruikt voor de afwatering van de polder en het daarbij behorende hogergelegen achterland. De kreken zijn nu overwinteringsplaatsen voor watervogels.

In het beheer speelt het onderhoud van de rietkragen een belangrijke rol. Riet, vaak de zone tussen open water en het vaste land, biedt een broedgelegenheid voor watervogels en zorgt voor de oeverbescherming. De Roode Weel staat via de Nauwe Beek in verbinding met de Kruisbeek, die op zijn beurt door middel van het gemaal (Brooimans, uit 1953, red.) in verbinding staat met de Vliet” (944). Dieren die zich hier thuisvoelen, zijn onder meer roerdomp, snor, karekiet, rietgors, waterrat, porceleinhoen, dwergmuis, fuut, dodaars, meerkoet en waterhoentje.

Reactie toevoegen