Doniawerstal

Voormalige gemeente
De Fryske Marren Súdwest-Fryslân
Fryslân

gemeente_doniawerstal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Doniawerstal anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Doniawerstal anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Doniawerstal

Terug naar boven

Status

- Doniawerstal is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. De gemeente is in 1812 van naam gewijzigd in Langweer, per 1-10-1816 weer van naam terug gewijzigd naar Doniawerstal, in 1984 opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Skarsterlân, die in 2014 grotendeels - waaronder de delen die voorheen onder de gemeente Doniawerstal vielen - is opgegaan in de gemeente De Fryske Marren. Een kleiner deel van de gemeente Doniawerstal is bij de opheffing toegevoegd aan de gemeente Wymbritseradiel. Deze laatste gemeente is in 2011 opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Doniawerstal 405 huizen met 2.453 inwoners, verdeeld in - in de spelling van dat jaar - dorp Goingarijp 16/86 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Jongeburen 3/25 en Ballingbuur 2/15, dorp Broek 25/158, dorp Oosterhaule 17/82 met buurtschap Scharren (deels) 4/23, dorp Ooster-Nijega 4/29 met buurtschap Scharren (deels) 9/58, dorp Oldeouwer 8/46 met buurtschap Scharren (deels) 12/66, dorp Doniaga 19/104, dorp St. Nicolaasga 51/304 met de buurtschappen De Heide 9/52, De Rijlst 9/41, Groenendal 2/11 en Hongerschar 9/56, dorp Tjerkgaast 34/210, dorp Idskenhuizen 44/296, dorp Legemeer 9/58, dorp Ter Oele 12/72, dorp Dijken 10/70 met buurtschap Oostsmallebrugge 2/17, dorp Langweer 79/489 met buurtschap Zandgaast 4/17, en dorp Boornzwaag 8/46 met buurtschap Rodenburg 4/22. In de volkstelling van 1840 wordt bij Oostsmallebrugge, Zandgaast en Rodenburg in de kolom ‘afstand tot de hoofdplaats’ vermeld: "deze buurtschappen hebben geene communicatie te lande" (blijkbaar waren dat toen eilanden, red.).

Reactie toevoegen