Drempt

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

drempt_plaatsnaambord_voor-drempt_kopie.jpg

Drempt líjkt één woonplaats, omdat dat zo in adresbestanden staat. In de praktijk zijn het echter twee dorpen: Voor-Drempt en Achter-Drempt. Op de plaatsnaamborden heeft men dat opgelost door beide namen erop te vermelden.

Drempt líjkt één woonplaats, omdat dat zo in adresbestanden staat. In de praktijk zijn het echter twee dorpen: Voor-Drempt en Achter-Drempt. Op de plaatsnaamborden heeft men dat opgelost door beide namen erop te vermelden.

drempt_plaatsnaambord_achter-drempt.jpg

Dit betekent dus dat je het dorp Achter-Drempt binnenkomt, dat voor de postadressen Drempt heet. Je moet het maar even weten. Bij dezen dus...

Dit betekent dus dat je het dorp Achter-Drempt binnenkomt, dat voor de postadressen Drempt heet. Je moet het maar even weten. Bij dezen dus...

drempt_einde_kom_achter-drempt_drempt_kopie.jpg

Hier ga je de bebouwde kom van het dorp Achter-Drempt uit. Het líjkt of hier een grens doorheen loopt en je aan de linkerkant de plaats Drempt verlaat, maar dat is flauwekul. Dit is gewoon helemaal Achter-Drempt, dat in de postadressen Drempt heet.

Hier ga je de bebouwde kom van het dorp Achter-Drempt uit. Het líjkt of hier een grens doorheen loopt en je aan de linkerkant de plaats Drempt verlaat, maar dat is flauwekul. Dit is gewoon helemaal Achter-Drempt, dat in de postadressen Drempt heet.

Drempt

Terug naar boven

Status

- Drempt is een tweelingdorp* in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hummelo en Keppel.

* Voor de postadressen is er gemakshalve alleen deze plaatsnaam, zonder voorvoegsel dus. In de praktijk is er sprake van 2 dorpen: Voor-Drempt aan de weg Doesburg-Doetinchem en Achter-Drempt enkele kilometers noordelijker. Deze kernen hebben, gezien het feit dat er nog een behoorlijk stuk buitengebied tussen beide zit, ieder een eigen bebouwde kom. Op de blauwe plaatsnaamborden (komborden) staat bovenaan de naam Drempt met daaronder de naam van de respectievelijke kern.

Het kleine Achter-Drempt is voor de meeste voorzieningen afhankelijk van het grotere buurdorp (Voor-)Drempt en mede gezien de anderszins historische en maatschappelijke banden, en het feit dat het voor de postadressen formeel één woonplaats is, is het geheel als tweelingdorp te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In principe is hier dus sprake van twee dorpen, zoals hierboven toegelicht. De toenmalige gemeente Hummelo en Keppel heeft er in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem - en daarmee ook voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) - kennelijk voor gekozen om voor deze dorpen geen eigen postcodes aan te vragen, waardoor zij voor de postadressen 'gemakshalve' gezamenlijk in de 'postale woonplaats' Drempt liggen. Nog verwarrender is dat ook de hoofdplaats Voor-Drempt vaak kortweg Drempt wordt genoemd. Afhankelijk van de context wordt met die naam dus óf dat dorp bedoeld, óf dat dorp en buurdorp Achter-Drempt gezamenlijk. Overigens noemt de Dorpsraad zich ook Dorpsraad Drempt, en hanteert zij in haar Dorpsplan de slogan 'twee kernen, één dorp'.

Spelling
Het dorp Achter-Drempt wordt zo gespeld op de plaatsnaamborden. Dat lijkt ons ook de correcte spelling. Op plattegronden en in de atlas wordt het echter als Achterdrempt gespeld.

Oudere vermeldingen
1122 Thremete, 1200 Thremethe, 1203-1216 Thremethe, Thrimethe, 1234 Drimethe, 1250 Dremethe, 1450 Drempt.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding van drem, drim 'stuk land, eindpunt'. Vergelijk Drumpt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drempt ligt O van Doesburg, W van Hoog-Keppel en Hummelo en grenst in het Z aan de rivier de Oude IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 worden de dorpen samen geteld als Drempt, met 158 huizen en 1.092 inwoners.

- Tegenwoordig hebben de kernen van Voor-Drempt en Achter-Drempt resp. ca. 400 huizen met ruim 1.000 inwoners en ca. 120 huizen met ruim 300 inwoners. Met de inwoners in het buitengebied erbij komt de totale 'postale woonplaats' Drempt op ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologisch onderzoek in 2011 heeft uitgewezen dat Voor-Drempt al in de 2e/3e eeuw bewoond was. De eerste kapel is hier in 731 gebouwd, in de 11e eeuw vervangen door een kerk. Na de Reformatie werd dit een protestants kerk. De inwoners van Achter-Drempt bleven echter trouw aan het katholicisme. Samen met de RK inwoners van o.a. Dieren, Spankeren, Steenderen en Olburgen waren zij in het vervolg aangewezen op een schuurkerk in Achter-Drempt, dat in 1861 een echte volwaardige RK kerk krijgt. Deze kerk raakt rond 1930 in verval en is in 1936 vervangen door de huidige kerk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Drempt (2010).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Drempt heeft 2 rijksmonumenten.

- Drempt heeft 29 gemeentelijke monumenten.

- De huidige Sint Willibrorduskerk in Achter-Drempt dateert uit 1936.

- Voor-Drempt krijgt al in 731 een kapel, in de 11e eeuw opgevolgd door de Sint Joriskerk, waarvan de romaanse kerktoren nog steeds staat. Het huidige pseudobasilicale schip dateert uit de 14e eeuw, het koor uit de 15e eeuw. Na de Reformatie is dit een protestantse kerk geworden. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. In 2012 is de kerk overgedragen aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

- Het begin 19e-eeuwse witte 'keuterboerderijtje' De Witte Hemel (Wittehemelweg 23) is de afgelopen jaren door de nieuwe eigenaren gerestaureerd. Het pand staat op de plek van een wierde die in de prehistorie al bewoond werd. In het Liemers-Duits staat ‘Witte Hemel’ voor ‘Weidliche Heimal’ oftewel ‘gewijde heimaal’. De boerderij blijkt in heel vroeger tijden een gewijde markeplaats te zijn geweest, een officiële plaats waar recht werd gesproken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het slibdepot direct ZW van (Voor-)Drempt is door Waterschap Rijn & IJssel gebruikt om het slib op te slaan dat tijdens het baggeren van de Oude IJssel en de nieuwe haven in Zutphen naar boven is gehaald. In 2017 is de laatste slib in de plas gedeponeerd. Het voormalige slibdepot wordt de komende jaren heringericht tot een klein natuurgebied, waar ook boeren ruimte krijgen. Er wordt een moerassig geheel van gemaakt met extra rietkragen. De kwelsloot wordt deels uitgegraven met lange oevers, waardoor er veel ruimte komt voor rietkragen. Op verschillende locaties op het terrein worden bomen geplant.

Er komt ook een talud met een oeverzwaluwwand. Oeverzwaluwen zijn een beschermde diersoort, die weinig plekken hebben om te nestelen. Deze wand biedt die mogelijkheid. Er wordt ook een uitkijkpunt gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn delen van het gebied van eigenaar veranderd, zodat boeren aan het werk kunnen op eigen land, gecombineerd met natuurstukken. Door het gebied heen komen wandelpaden te liggen om een verbinding te maken tussen Drempt en de Oude IJssel. De herinrichting is een samenwerking van de gemeenten Doesburg en Bronckhorst, de provincie, het waterschap, particuliere eigenaren en andere omwonenden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drempt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drempt.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Drempt.

- Kulturhus (met onderwijs / kinderopvang / dorpshuis / bibliotheek): - Basisschool St. Willibrordus in Achter-Drempt is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten. Zij is gefuseerd met de Gildeschool in Voor-Drempt. De nieuwe fusieschool heet De Klimtoren en is gevestigd in laatstgenoemd dorp(sdeel). Gezamenlijk met het Dorpshuis (met multifunctionele zaal en 2 bowlingbanen), kinderopvang Markant en de Jeugdbibliotheek hebben zij onderdak in het in 2013 nieuwgebouwde Kulturhus.

Terug naar boven

Trivia

- De varkens van Jonnie Wesselink uit Drempt waren op 20 april 2019 niet jarig, maar hebben zich op die dag toch tegoed gedaan aan 6 taarten. Hoe dat zit, kun je lezen onder de link.

Reactie toevoegen