Gnephoek

Plaats
Buurtschap
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland

Gnephoek

Terug naar boven

Status

- Gnephoek is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1917 gemeente Oudshoorn.

- De buurtschap Gnephoek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Alphen aan den Rijn.

- De buurtschap Gnephoek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1233 Gnepwich, polder: 1615 De Gnephovck.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk het Middelnederlandse wich = wijk 'hoeve, nederzetting, dorp', later vervangen door hoek 'scherpe of uitspringende bocht' met een onbekend eerste deel dat misschien te verbinden is met het Oudengelse genip 'mist, nevel' of met het Oudnoorse gnípa en gnúpr 'overhellende rotswand', afgeleid van de Indo-Europese wortel ghen* 'uitsteken'. Het in 1406 vermelde Ghenpe heeft geen relatie met Gnephoek, maar heeft betrekking op Gennep.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gnephoek ligt rond de gelijknamige weg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 4, in W richting) en rond de Landlustweg. De buurtschap ligt aan de rivier de Oude Rijn en ligt direct NW van de kern Alphen aan den Rijn, ONO van de dorpen Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk, ZZW van het dorp Woubrugge en ZO van het dorp Hoogmade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Gnephoek 50 huizen met 450 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "Andere kijk op voedsel. VoedselPark Gnephoek is primair een educatief project gericht op een andere manier van voedsel produceren, namelijk lokaal en blijvend duurzaam. Dat houdt in: natuurlijk geteelde groenten, fruit en kruiden zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Consumenten kunnen hier kennismaken met onbekende groenten- en fruitsoorten die vaak meer op ons klimaat zijn aangepast dan de 'kasplantjes' uit de supermarkt. We kweken voedzame en vaak verrassend lekkere planten die bovendien bijdragen aan een gezonde bodem en soms voedsel of onderdak bieden aan nuttige insekten, vogels of andere dieren.

Ook biodiversiteit is belangrijk voor VoedselPark Gnephoek. Een tuin met veel verschillende plantensoorten is productiever en minder kwetsbaar voor plagen. Daarom hebben we veel verschillende plantensoorten die op één of andere manier eetbaar zijn, zoals vruchten, noten, zaden, bladeren, knollen en wortels van planten, bomen en struiken waar nog bijna niemand ooit van gehoord heeft. De focus ligt op vaste planten die meerdere jaren achtereen groeien, en dus niet jaarlijks volledig nieuw moeten worden opgekweekt, zoals het gros van de groenten die wij nu op ons bord gewend zijn. Dat betekent wel dat we ons menu moeten uitbreiden met vaste planten, zoals: snijbiet, eeuwig moes, rankspinazie en heel veel andere nu nog vreemde soorten. Op asperges en artisjokken na, liggen er op dit moment vrijwel uitsluitend éénjarigen in de groentenwinkel.

Permacultuur
Op VoedselPark Gnephoek staat permacultuur centraal. Met een blijvend duurzame maatschappij voor ogen is een energiezuinige en milieuherstellende voedselteeltmethode een belangrijke bouwsteen. Alhoewel het verder gaat dan tuinieren alleen, is permacultuur recentelijk vooral bekend als ontwerpsysteem voor efficiënte en milieuherstellende moestuinen en voedselbossen. Permacultuur gaat uit van balans en biodiversiteit. Zoals in een bos, waar bomen, struiken, planten op een gezonde bodem, samen met vogels, insecten, dieren en allerlei andere leven een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem vormen. En systeem dat zichzelf in stand houdt zonder toevoegingen van buitenaf, zoals mest, compost en andere bodemverbeteraars.

In een permacultuurtuin zie je vaak andere ook planten dan in een 'gewone' moestuin. Sommige planten kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden. Zo zijn er planten die beestjes op afstand houden waar andere planten slecht tegen kunnen. Of sommige planten zorgen voor stofjes in de bodem, waarvan andere soorten beter groeien. Door van die planten de eetbare soorten bij elkaar te zetten dragen we bij aan een gezondere en productiever planten. De lijst met voordelen is aanzienlijk. Een tuin in balans herbergt veel verschillende soorten planten, struiken en bomen. Elk heeft zijn functie in het totaal. Sommigen beschermen buurgewassen. Anderen bieden voedsel of schuilruimte aan insecten, vogels en kleine dieren, zoals: kikkers, padden en egels. En ook die hebben een fuctie in het hele systeem. Bijen en hommels zijn essetieel voor de bestuiving. Kikkers en sommige vogels zijn natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld slakken.

Uit oogpunt van biodiversiteit, maar ook vanuit efficëntie is een permacultuur moestuin voor een groot deel ingericht met vaste planten. Gewassen waarvan je plukt wat je nodig hebt waarna de rest van de plant seizoenenlang verder groeit. Dit in tegenstelling tot de bekende groentensoorten, zoals: sla, kool, biet, andijvie, paprika's, komkommers en tomaten, die na het seizoen afsterver of als totale plant worden geoogst. Vaste planten hoef je niet ieder seizoen op te kweken en te oogsten. Dat scheelt niet alleen energie, maar laat ook de bodem intact.

Blijvende duurzaamheid
VoedselPark Gnephoek streeft naar blijvende duurzaamheid. Dus zorgen dat onze omgeving niet verder verslechtert. Door werken aan herstel en door minder vervuiling, minder energieverbruik en het consumeren van minder belastende producten. Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor zowel de mens als de aarde. Door te kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel, besparen we niet alleen onnodige voedselkilometers, we versterken ook de lokale economie en zijn meer betrokken bij de herkomst van ons voedsel. En: het is vaak nog eens lekkerder ook! Zo ontstaat dus een win-winsituatie voor mens en aarde als het gaat om voedsel, economie, energie en sociale leefbaarheid."

Reactie toevoegen