Alphen aan den Rijn

Plaats
Stad en gemeente
Alphen aan den Rijn
Holland Rijnland
Zuid-Holland

Alphen aan de Rijn..JPG

Alphen aan den Rijn, Julianastraat

Alphen aan den Rijn, Julianastraat

Alphen aan de Rijn (3).JPG

Alphen aan den... Rijn

Alphen aan den... Rijn

Alphen aan de Rijn (4).JPG

De Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn

De Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn

Alphen aan de Rijn (2).JPG

Hefbrug Gouwesluis over De Gouwe in Alphen aan den Rijn

Hefbrug Gouwesluis over De Gouwe in Alphen aan den Rijn

gemeente_alphen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Alphen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Alphen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Alphen aan den Rijn Boskoop Rijnwoude fusiegemeente kaart (Kopie).jpg

Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn sinds 2014: een fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn sinds 2014: een fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Alphen aan den Rijn

Terug naar boven

Status

- Alphen aan den Rijn is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Holland Rijnland.

- Wapen van de voormalige gemeente Alphen. - Wapen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

- De gemeente Alphen aan den Rijn is in 1918 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn.

- Per 1-2-1964 is de gemeente Alphen aan den Rijn vergroot met een deel van de gemeente Zwammerdam (zijnde het dorp Zwammerdam). Naast de gelijknamige hoofdplaats van de gemeente zijn tot en met 2013 Aarlanderveen en Zwammerdam de enige dorpen in de gemeente.

- De gemeente Alphen aan den Rijn is in 2014 vergroot met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude (formeel was het een fusie tussen deze drie gemeenten). De werknaam in de aanloop naar de fusie was 'gemeente ABR' (= de eerste letter van de respectievelijke gemeenten).

- De gemeente Alphen aan den Rijn omvat naast de gelijknamige stad en hoofdplaats verder nog de dorpen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Groenendijk, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam en de buurtschappen Bent, Benthorn, Gnephoek, Gouwsluis, Heimansbuurt, Hogeveen, Hoorn, Loete, Middelburg (deels), 's-Molenaarsbuurt, Ridderbuurt, Rietveld, Roemer, Spoelwijk, Voorweg en Westeinde. In totaal zijn dit 1 stad, 8 dorpen en 16 buurtschappen.

- Onder de stad Alphen aan den Rijn vallen ook de buurtschappen Gnephoek, Gouwsluis, Heimansbuurt, Hoorn, 's-Molenaarsbuurt, Ridderbuurt en Rietveld (deels). In totaal zijn dit 7 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 300 kopie 7e eeuw Albanianis, ca. 365 kopie 13e eeuw Albanianis, 918-948 kopie 11e eeuw Alfna, 1264 kopie 1340 Alphen, 1351-1356 Alfen, 1883 Alfen, 1903 Alphen.

Naamsverklaring
Wordt in verband gebracht met een waternaam Albhanô* 'de witte', die waarschijnlijk op dezelfde wortel alb-* 'wit' teruggaat als de riviernaam Elbe in Duitsland. De vorm Albanianis wordt gezien als een transpositie in het Latijn naar namen als Valentianis. Het Romeinse castellum Albanianis lag tegenover de monding van de Aar in de Rijn. Archeologische vondsten dateren uit de laat-Romeinse tijd.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Naamgeving fusiegemeente
- De voorlopige werknaam van de nieuwe gemeente in wording per 2014 was gemeente ABR. In maart 2012 is een shortlist van vier mogelijke nieuwe gemeentenamen vastgesteld (Alphen aan den Rijn, Rijn en Gouweland, Gouwerijn, Groenerijn). In mei 2012 hebben de inwoners hun voorkeur uitgesproken voor de naam Rijn en Gouweland. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn kon zich daar echter niet in vinden. Daardoor is het volgens de wet alsnog de naam van de grootste fusiepartner geworden.

Terug naar boven

Ligging

De stad Alphen aan den Rijn ligt ZO van de stad Leiden en NW van het dorp Bodegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Alphen 593 huizen met 2.944 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 507/2.477 (= huizen/inwoners), buurtschap Gouwsche Sluis 85/460 en polder Rietveld 1/7. Tegenwoordig heeft de gemeente Alphen aan den Rijn circa 45.000 huizen met circa 110.000 inwoners, waarvan circa 30.000 huizen met circa 72.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de gemeente) Alphen aan den Rijn kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- "Historische Vereniging Alphen aan den Rijn vertelt het verhaal van de geschiedenis van de oorspronkelijke gemeente (dus zoals deze in 1918 is ontstaan). Dat doen we door historische voorwerpen te conserveren, foto- en boekencollecties op te bouwen en exposities, lezingen en excursies te organiseren. Ook helpen we je graag bij historisch onderzoek in onze studiezaal en met de werkgroep genealogie." De vereniging is opgericht in 1948 en heeft ruim 1.100 leden.

De Vergulde Wagen is het verenigingsgebouw van Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. Het is gebouwd in 1913 als timmermanswerkplaats. Als laatste was er een glasblazerij in gevestigd. Het pand staat op voormalige grond van het toen nog bestaande hotel ‘De Vergulde Wagen’. Het in de jaren vijftig afgebroken hotel lag in het centrum van de stad, pal tegenover de Alphense brug, op de plaats waar nu de Van Boetzelaerstraat begint. Toen de Erfgoedwinkel en de Historische Vereniging het pand in 1999 in gebruik namen, besloot men de naam De Vergulde Wagen te gebruiken om die vanouds bekende naam weer in ere te herstellen. Op de eerste verdieping is een vergader- en een studie-/archiefruimte. De Erfgoedwinkel in De Vergulde Wagen (Van Boetzelaerstraat 48) heeft een steeds wisselend assortiment aan leuke bijzondere artikelen over de stad. De gehele opbrengst komt ten goede aan het in stand houden van het pand De Vergulde Wagen en de collectie van de Historische Vereniging. Openingstijden: woensdag van 14.00-16.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.

- "Het Gemeentearchief, opgericht in 2017 en ontstaan uit de voormalige gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden, beheert de archieven van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, en Zwammerdam. Het gemeentearchief was tot medio 2020 gevestigd in het souterrain van het Oude Raadhuis (Burgemeester Visserpark). In september 2020 is een prachtig nieuw pand op Aarkade 10, in het centrum van de stad, feestelijk geopend. In het gebouw zijn Bibliotheek Rijn en Venen, het Gemeentearchief, de VVV, WerkVinden2.0, het Erfgoedcentrum en het Huis van Duurzaamheid te vinden.

Bibliotheek. Op de begane grond in het gebouw is Bibliotheek Rijn en Venen gevestigd. Erfgoedcentrum en Gemeentearchief. De geschiedenis van de gemeente en al haar kernen is op de tweede verdieping te ontdekken. Daar zit het Erfgoedcentrum Rijn en Venen. Erfgoedcentrum Rijn en Venen is een samenwerkingsverband tussen Gemeentearchief Alphen aan den Rijn en Bibliotheek Rijn en Venen. Op een inspirerende manier worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Het Erfgoedcentrum belicht thema’s uit de lokale geschiedenis met audio- en visuele presentaties, lezingen, cursussen en activiteiten. Ook is hier het uitleenbare deel van de regioboekencollectie van de Bibliotheek gehuisvest.

De depot-collecties van Gemeentearchief Alphen aan den Rijn kunnen op afspraak in de studiezaal worden geraadpleegd voor onderzoek. De studiezaal is elke dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 10:00-17:00 uur en elke tweede vrijdag van de maand van 18:30-21:00 uur. Een afspraak is te maken via studiezaal@bibliotheekrijnenvenen.nl of 0172-475771 (optie 4). Parkeren. Parkeren kan op de bovenste verdiepingen van het gebouw. De nieuwe parkeergarage is bereikbaar via de hoofdentree aan De Vest en heeft circa 330 parkeerplaatsen. Ook is in het gebouw een fietsenstalling voor circa 300 fietsen. De Aarhof is direct via de nieuwe fietsenstalling bereikbaar. Zie hier voor nadere informatie over de tarieven, openingstijden en service. Vergroening. Het gebouw heeft een “groene gevel” gekregen en draagt zo bij aan de vergroening van het stadshart. Architect Jos van Eldonk van Architectenbureau Common Affairs vertelt in deze video over zijn inspiratie voor dit ontwerp, de functie van het gebouw voor de stad en de inpassing in de omgeving."

- In 2016 is het elfdelige historische tijdschrift 'Het leven in Alphen aan den Rijn' verschenen, bedoeld voor elke Alphenaar die iets meer wil weten over de geschiedenis van zijn woonplaats. De serie bevat veel historische foto's en is onderverdeeld in thema's. Het tijdschrift is te koop bij de Alphense boekhandels.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Alphen Stad is in 2017 vastgesteld. "Dit nieuwe bestemmingsplan geeft meer ruimte en vrijheid aan inwoners en ondernemers. Het is een mooie overgang tussen de ‘traditionele’ bestemmingsplannen die alles tot in detail regelen en de toekomstige Omgevingswet die veel loslaat. Het is mooi dat we in Alphen aan den Rijn vast vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet", aldus wethouder Gerard van As. Het nieuwe bestemmingsplan biedt meer ruimte voor bijvoorbeeld een kantoor aan huis of winkels onder nieuw te bouwen appartementen in bepaalde gebieden van de stad.

Enkele citaten uit het Bestemmingsplan: "De Structuurvisie geeft aan dat Alphen aan den Rijn zich in de komende jaren ontwikkelt naar een vitale, duurzame en gezonde gemeente; een aantrekkelijke en creatieve gemeente, die toekomstperspectief blijft bieden aan haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een gemeente die kracht ontleent aan haar ligging temidden van het productieve landschap van het Groene Hart en de economische dynamiek van de Randstad. Een gemeente die zich in deze context onderscheidt door het contrastrijke samenspel tussen de intense stedelijkheid van onze stad, de bijzondere leefmilieus in de vitale dorpse kernen en het grote economische en recreatieve potentieel van een waardevol landschap.

Het sterke contrast tussen de intense stedelijkheid in Alphen aan den Rijn, de kleinschalige, hechte gemeenschappen in de dorpse kernen en het exclusieve landelijke wonen in het buitengebied bevestigen en versterken het beeld van de gemeente als aantrekkelijke woongemeente. De grote diversiteit aan woonmilieus in combinatie met de aansprekende omgeving en het goede voorzieningenaanbod maken de gemeente een gewilde vestigingslocatie voor uiteenlopende doelgroepen.

In de Structuurvisie staat beschreven dat Alphen aan den Rijn hiervoor een brede mix kent van wonen, bedrijvigheid en werkgelegenheid, voortgezet en middelbaar onderwijs, recreatie en (winkel- en zorg)voorzieningen. De openbare ruimte is hoogwaardig ingericht, gebruiksvriendelijk en sociaal veilig. Langzaam verkeers-, openbaar vervoer- en recreatieroutes maken hier prominent onderdeel van uit. De entrees van de stad, de stadsranden en de stedelijke kwaliteit van de vervoersassen benadrukken de zorgvuldige inpassing in het stedelijk weefsel en het contrast met de dorpen en het landschap.

De intense stad heeft een regionale functie voor stedelijke voorzieningen. Deze voorzieningen zijn geconcentreerd in de zogeheten integrale ontwikkelzone, die loopt van Rijnhaven, via het Bospark, de Stationsomgeving en het Stadshart naar het Zegerslootgebied. Deze zone kenmerkt zich door samenhangende stedelijke leefmilieus met een grote diversiteit aan woon-, werk-, winkel-, horeca-, culturele en groenvoorzieningen. De verblijfskwaliteit in dit centrumgebied is hoog doordat het primaat ligt op langzaam verkeer in combinatie met een attractieve, hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Plekken en routes langs de Oude Rijn zijn publieksvriendelijk en aantrekkelijk en voegen hierin unieke kwaliteiten toe. Alphen aan den Rijn is daarmee een intense maar ook spontane stad met zorgvuldig ingepaste ruimtelijke ontwikkelingen en een diversiteit aan leefstijlen, (regionale) functies en voorzieningen. Bij intensivering van het stedelijk gebied moet niet alleen of direct gedacht worden aan het volbouwen van de stad (nieuwbouw) maar ook aan het creatief omgaan met leegstand, renovatie, herstructurering, transformatie en herprogrammering, waar mogelijk en wenselijk.

De keuze voor de intense stad betekent een intensiever gebruik van de ruimte in Alphen aan den Rijn. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om binnenstedelijke verdichting vorm te geven. Prioriteit van ontwikkelingslocaties gaat uit naar locaties waar ruimtelijk, sociaal en economisch het grootste rendement te verwachten valt. Intensivering van het stedelijk gebied wordt niet gerealiseerd door het volbouwen van de groene ruimten in de stad, maar door naast nieuwbouw samen met betrokken eigenaren en gebruikers creatief om te gaan met leegstand, renovatie, herstructurering, transformatie en herprogrammering waar mogelijk en wenselijk.

In de integrale ontwikkelzone is de uitdaging om een aantrekkelijk centrumgebied te realiseren dat bestaat uit gevarieerde stedelijke leefmilieus met een brede mix aan woon-, werk- winkel-, horeca- en culturele voorzieningen. Doelstelling is om leefmilieus toe te voegen die op dit moment nog niet in de gemeente aanwezig zijn, maar waar gelet op de trends en ontwikkelingen wel (toekomstige) behoefte aan is. Hierdoor wordt de stad interessanter als vestigingsplaats voor doelgroepen die in de huidige bevolkingssamenstelling nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- Alphen aan den Rijn heeft als plaats 51 rijksmonumenten.

- De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in april 2019 de Cultuurhistorische Waardenkaart gepresenteerd waar onder meer 114 gemeentelijke monumenten en 153 rijksmonumenten op staan. De kaart laat vele honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien. De digitale kaart is opgesteld door een klankbordgroep, in samenspraak met andere partijen, zoals historische organisaties. De erfgoedobjecten zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen: gemiddeld, hoog en zeer hoog. De mate van bescherming van een erfgoedobject is afhankelijk van de waardering dat een object heeft gekregen. "Het is belangrijk om ons historisch erfgoed te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties", aldus wethouder Leo Maat. "Dit erfgoed vertelt ons over onze geschiedenis, het is onderdeel van de identiteit van de gemeente."

- De Steektermolen (Steekterweg 31b, gelegen in het ZO buitengebied van Alphen aan den Rijn, vlak voor het dorpsgebied van Zwammerdam) is een wipmolen, gelegen Z van de Oude Rijn. De molen is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland (voorheen Waterschap Wilck en Wiericke). De poldermolen bemaalde de polder Steekt en doet dit tegenwoordig op vrijwillige basis. De wipmolen uit vermoedelijk 1597 is gebouwd na het verdwijnen van een molen uit 1486 die vlak aan de Steekterweg stond. De huidige molen had eerst een waterscheprad. In 1963 is het omgebouwd tot vijzelmolen, waarbij een elektromotor als tweede krachtbron is toegevoegd. De woonruimte keerde niet terug. De Steektermolen slaat via een voorboezem van 500 meter uit op de Oude Rijn.

- De Dikke Molen (Kortsteekterweg 2) ligt N van de Oude Rijn, direct N van de dorpskern van Zwammerdam, maar valt toch nog nét onder het stadsgebied van Alphen aan den Rijn. Het is het laatste object op grondgebied van de stad N van de Oude Rijn in de ZO uithoek van de stad; direct O hiervan begint het grondgebied van Zwammerdam. De Dikke Molen is een grondzeiler uit 1674 en verving een vorige molen die in 1672 was afgebrand. De grondzeiler heeft een stenen voet en een rietgedekte achtkantige houten bovenbouw. In 1836 is door G.J Bollee een nieuwe kap op de molen geplaatst. Vandaar dat op de huidige baard 'Anno 1836 G.J.B' wordt vermeld. De schepradmolen bleef tot 1929 de Zuid- en Noordeinderpolder bemalen. In 1935 werd de molen ontwiekt en raakte in verval. In 1941 is wegens oliegebrek beslotene de molen weer te herstellen. De molen kreeg gestroomlijnde wieken en het scheprad werd vervangen door een vijzel (waterschroef). In 1955 is de molen opnieuw buiten gebruik gesteld. In 1957 is begonnen met de restauratie en in maart 1958 kon de molen weer in gebruik worden genomen. Tot 1947 hebben hier watermolenaars gewoond. De molen is sinds 1988 in particulier bezit. Voorheen was de molen eigendom van Waterschap De Aarlanden. De molen is op afspraak te bezoeken en staat te koop.

- Korenmolen De Eendracht staat in buurtschap Gouwsluis en wordt daarom aldaar beschreven.

- Overige huidige en voormalige molens in Alphen aan den Rijn.

- In Archeon, Themapark voor levende geschiedenis, staan 43 gebouwen uit drie perioden: de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Alle gebouwen, boerderijen en hutten zijn reconstructies van opgravingen die door archeologen in Nederland zijn gevonden. Ze zijn op basis van wetenschappelijke studies in oorspronkelijke staat herbouwd. De Archeotolken, de bewoners van het park, laten je zien en beleven hoe het dagelijks leven er in die tijd uit zag. Stap midden in de geschiedenis en ontdek hoe het vroeger was. Prehistorie. Ga mee op reis: héél ver terug in de tijd naar het kamp van de jagers-verzamelaars. Hier maak je kennis met de jager en ontdek je hoe zij leefden. In de mooie mesohut zie je hoe men vroeger woonde. Daarna ga je door naar de eerste boeren, de bronstijd en de ijzertijd. Romeinse tijd. In het Romeinse stadje staan o.a. een badhuis, een tempel en een Romeinse herberg. Ook kun je meedoen aan vele activiteiten zoals: exerceren, Romeinse massage, een fibula maken of de kruidenspeurtocht.

Middeleeuwen. In het middeleeuwse stadje Gravendam leef je in de 14e eeuw. In de ambachtshuizen wordt hard gewerkt en kun je de houtbewerker, de bakker of de smid bezoeken. Ook kun je aan de slag met een vilten armbandje, zwaardvechten of boogschieten. Tot besluit kan iedereen nog even ravotten in de speeltuin of het doolhof. Romeins Museum. Tijdens de introductiefilm word je meegenomen op een reis door de geschiedenis van ons land. Ga daarna als echte archeoloog te werk op de verschillende laboratoriumtafels. Onderzoek echt archeologisch aardewerk en raak skeletmateriaal van dieren aan. Veel Romeinse vondsten uit Alphen aan den Rijn vertellen het verhaal van de soldaten, maar ook van de lokale bewoners. Ontdek hoe de Romeinen schreven (en probeer het zelf!), kijk wat voor wapens ze droegen en waar ze mee betaalden.

- In het Schildpaddencentrum in Alphen aan den Rijn leven vele soorten landschildpadden en moerasschildpadden. Zo zijn er roodwangsierschildpadden, zaagrugschildpadden, weekschildpadden, Chinese driekielschildpadden, Griekse landschildpadden en grote Afrikaanse landschildpadden te zien. "Het Schildpaddencentrum heeft als doel: opvang van landschildpadden en moerasschildpadden, afkomstig van particulieren, organisaties en overheidsdiensten; voorlichting met betrekking tot landschildpadden en moerasschildpadden in het algemeen en verzorging in het bijzonder; educatie op het gebied van landschildpadden, moerasschildpadden en zeeschildpadden.

Opvang van schildpadden is een kernactiviteit van het Schildpaddencentrum. Het betreft hoofdzakelijk schildpadden die door particulieren zijn aangekocht of van anderen zijn overgenomen en om welke reden dan ook niet langer verzorgd kunnen worden. De bekende Roodwangschildpad en Geelwangschildpad, die veelal als baby vanuit Amerika werden ingevoerd, zijn daar jarenlang een voorbeeld van geweest. De Roodwangschildpad, Geelwangschildpad en Geelbuikschildpad zijn door de Europese Unie (EU) aangewezen als invasieve exoten en daarom verboden. De dierenhandel heeft echter handig op het verbod ingespeeld door andere soorten schildpadden in te voeren.

Het Schildpaddencentrum, ook bekend als Schildpaddenmuseum, biedt volop mogelijkheden om informatie te verstrekken over de schildpad in het algemeen en als huisdier in het bijzonder. Is een schildpad eigenlijk wel een geschikt huisdier? Door schildpadden aan alle kanten te belichten en het houden feitelijk af te raden, hopen wij dat jeugd en volwassenen beter gaan nadenken en afzien van het zomaar aanschaffen van deze bijzondere dieren. Om vooral de jeugd te kunnen benaderen worden scholen uitgenodigd om bijvoorbeeld in het kader van biologielessen een bezoek te brengen aan het Schildpaddencentrum. Ook medewerkers van dierenambulances, dierenbescherming en overheidsdiensten worden door rondleidingen op adequate wijze geïnformeerd over het omgaan met schildpadden die in Nederland worden aangetroffen. Met displays wordt volop aandacht besteed aan onderwerpen zoals oorsprong, plaats in het dierenrijk, voortplanting, bedreigingen in de vrije natuur en illegale handel."

- Gevelstenen in Alphen aan den Rijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Zomerspektakel aan het Meer (weekend begin juni) is een driedaags evenement, voor jong en ouder. Met muziek, sport, spel en horeca. Locatie: Zegerplas, De Bijlen. Met onder andere op zondag de TCV Obstacle Run, met de afstanden 2,5 km (Family Run), 5 km en 10 km.

- Rijwielvierdaagse LAURA* is de oudste rijwielvierdaagse van ons land. Er is een Avond LAURA (1e week van juni, in 2019 voor de 50e keer) en een Dag LAURA (1e week van juli, in 2019 voor de 72e keer). De routes tijdens de Avond zijn altijd rond de 30 km. Tijdens de Dag kun je kiezen uit 40, 60, 80 en 100 km. Als je maar een of enkele dagen mee kunt fietsen, kun je een dagkaart kopen bij de start. Zo kun je zelf bepalen welke avond of dag je het beste uitkomt. Tijdens de Avond en de Dag LAURA zijn alle routes ook voor gps verkrijgbaar.
* Als je je afvraagt wat deze naam betekent: dat staat voor Leiden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Alphen aan den Rijn, zijnde de richtingen die de vier tochten uitgaan en de start- en finishplaats.

Natuurlijk zijn de routes belangrijk, maar minstens zo leuk zijn de contacten die je opdoet tijdens het fietsen en de gezelligheid tijdens de uitdelingen en op de stempelposten. Op de woensdagmiddag, tijdens de Dag LAURA, is er ook een Kinderfietstocht van circa 15 km (onder begeleiding van ouders en/of grootouders), met onderweg een aantal leuke verrassingen voor de kinderen. Tijdens de 40- en 60 km-tocht zijn diverse stoppunten, waar lokale instellingen en personen je laten kennismaken met hun werk of hun hobby.

- In 1982 is voor het eerst de Alphense Oldtimerdag (op een zaterdag in september) georganiseerd. Mede door de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren in de afgelopen decennia is dit evenement uitgegroeid tot het grootste oldtimerspektakel in de regio. Inmiddels is het door de gemeente Alphen aan den Rijn bestempeld als een van de drie A-evenementen, met jaarlijks circa 30.000 bezoekers en circa 90 dagvrijwilligers. Het concept, met Concours d' Elegance (rondritten), Oldtimerfestival met op diverse podia livemuziek, 300 voertuigen, sponsorpresentaties, kinderkermis en oude ambachten, is inmiddels een begrip in heel Nederland.

- Het Alphens Sinterklaas Journaal.

- "Stichting Productiehuis Alphen aan den Rijn (PA) is opgericht in 2007, met de bedoeling (amateur)theater in al zijn verschijningsvormen te bevorderen. Professionals werken met amateurs samen om te zorgen dat theaterproducties van niveau worden neergezet. Vrijwel altijd met een link naar eigen omgeving, plaatselijke geschiedenis of belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat Alphen behoefte heeft aan een klaterende cultuurbron. Amateurs met ambitie krijgen de kans mee te werken aan een grote productie en het publiek krijgt een onvergetelijk cadeau van eigen polderbodem. PA wil bij elke productie samenwerken met plaatselijke verenigingen, organisaties en scholen. Traditioneel is het de jaarlijkse kerstvoorstelling die generaties verbindt. Jong en oud spelen hierin samen. Naast deze jaarlijkse voorstelling realiseert PA speciale theaterprojecten. PA’s theaterstukken worden - en dat is echt ongelogen - telkens door pers en publiek bejubeld. Voor de vele vrijwilligers van PA is dat de ultieme beloning voor hun grote inzet. Onder 'Archief' vind je informatie over de voorstellingen die door de jaren heen zijn gespeeld."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Parkvilla laat kunst en cultuur beleven en is de aanbieder van filmhuisfilms, theatervoorstellingen, creatieve cursussen en kunsteducatie. Parkvilla biedt tal van mogelijkheden om actief en/of passief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten. Parkvilla richt zich op alle inwoners van jong tot oud in Alphen aan den Rijn en omliggende kernen. Parkvilla is een levendige, culturele ontmoetingsplek in een prachtig, karakteristiek, monumentaal pand. De pijlers van Parkvilla: Filmhuis: in onze mooie bioscoop bieden wij een aanbod van wekelijks wisselende kwaliteitsfilms; Theater: een bijzonder aanbod van muziek, cabaret, toneel, colleges en familievoorstellingen; Creatieve cursussen. Meer dan 80 creatieve cursussen voor alle leeftijden onder leiding van ervaren, enthousiaste en deskundige vakdocenten; Cultuureducatie: regulier én bijzonder cursusaanbod in de kunstdisciplines beeldend, dans en theater. Daarnaast organiseren wij Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het primair en voortgezet onderwijs en de cultuurprojecten in het kader van BOOST (Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport en Talent); Verhuur voor events: Parkvilla heeft vele ruimtes en unieke mogelijkheden voor bedrijven en particulieren voor feesten, bruiloften, recepties, bedrijfspresentaties, relatiedagen, lezingen, workshops, culturele activiteiten of besloten theater- en filmvoorstellingen.

Daarnaast organiseert Parkvilla: Parkkunst - het grootste cultuurfestival van Alphen aan den Rijn - op Koningsdag. Jaarlijks bezoeken rond de 25.000 mensen dit festival met een kunstmarkt, muziekplein, kinderactiviteiten en (straat)theater!; Overige activiteiten, zoals kunstreizen, excursies, cultuurparticipatie- en andere projecten. Parkvilla is onderdeel van het samenwerkingsnetwerk BOOST, en werkt daarnaast samen met diverse organisaties zoals Alphen Beweegt, Nieuwe Muziekschool Alphen en Jeugdtheaterhuis."

- Vogelpark Avifauna.

- "IVN is een landelijke organisatie die mensen betrekt bij natuur, landschap en leefomgeving. Voor IVN gaat het om kennis, passie en doen: hoofd, hart en handen. Met natuureducatie willen we het belang van een duurzame, groene leefomgeving behartigen. Nu en in de toekomst. Dit doen we met educatie die ráákt; die de onlosmakelijke relatie tussen mens en natuur benadrukt. Extra aandacht hebben we voor de relatie tussen kind en natuur, die versterkt wordt door speelse natuureducatie. IVN afdeling Alphen aan den Rijn bestaat voor 100% uit vrijwilligers die met hart en ziel zorgen voor Natuurlezingen, Excursies, Vrijwillig landschapsbeheer, Heemtuin, Vogelwerkgroep, Vlinderwerkgroep, Jeugdactiviteiten, Natuurfotografie en het afdelingsblad 'Bont Allerlei'. Het werkgebied omvat het grondgebied van de huidig gemeente. Onze thuisbasis is het gebouw van Bezoekerscentrum de Veenweiden (Burgemeester Bruins Slotsingel 15). Hier starten veel van onze excursies en ook onze natuurlezingen worden hier gehouden. De openingstijden voor het publiek zijn op woensdag, zaterdag en zondag in de zomertijd: 14.00-17.00 uur en in de wintertijd: 14.00-16:00 uur."

- Bezoekerscentrum De Veenweiden.

- Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn.

- Direct Z van de kern Alphen aan den Rijn loopt de N11, tussen Bodegraven en Zoeterwoude. Vermeulen Groep en Zuid-Hollands Landschap zetten zich in 2019 en 2020 samen in voor het realiseren van een optimaal leefgebied voor de wilde bij op de 45 ha grote Elfenbaan, een maximaal 100 m breed en in totaal 20 km lang natuurgebied langs de N11. Het gebied heeft een belangrijke functie binnen de provincie Zuid-Holland, het vormt namelijk een belangrijke schakel tussen verschillende natuurgebieden. Hierdoor kunnen verschillende dieren zich verplaatsen tussen de Reeuwijkse Plassen en het Vlietland. Er wordt een keten van weilandjes, rietvelden, slootjes en poelen aangelegd. Door het aanplanten van kruidenstruiken en wilgen en het maken van hoopjes zand wordt een zogeheten kralenketting met bijenidylles gevormd, waardoor bijen en hommels van geschikt naar geschikt gebied kunnen vliegen en er het hele jaar door voedsel - nectar en stuifmeel - in het gebied is.

Op de weilanden mogen alleen schapen en koeien grazen; paarden bijten het gras te kort af. Om te voorkomen dat het vee de voor bijen belangrijke planten opvreet, zijn in de weilanden gebieden met een doorsnede van een meter of tien afgerasterd. Deels zijn hier wilgen en rozenbottels aangeplant. Op andere plaatsen zijn de afrasteringen om bestaande bomen heen gezet. Delen van het lange groene lint die niet geschikt zijn om er dieren te laten grazen, worden kunstmatig kort gehouden. De Elfenbaan is niet een volledig aaneengesloten groen lint. Voor bijen is die onderbreking niet onoverkomelijk, want aan de andere kant van de snelweg zijn ook bermen en slootkanten waar ze voedsel kunnen vinden. Bij wijze van experiment heeft de aannemer met repen kunststof perkjes aangelegd rondom de lantaarnpalen langs de snelweg en die ingezaaid met bloemrijke planten. Dat is een mooie win-winsituatie, want de aannemer hoeft die voor hem lastige stukjes niet meer te maaien en de bijen vinden er nectar.

Vermeulen Groep is al bijna 45 jaar actief in onder andere het groenonderhoud en zeer betrokken bij duurzaam beheer van groen. De Elfenbaan bevindt zich naast gebieden waar zij al heel veel doen aan ecologisch berm- en groenbeheer. Het gebied grenst aan de N11, waar zij in opdracht van Rijkswaterstaat de bermen maaien volgens de Jumping Green-methode, een methode waarbij bermen gefaseerd worden gemaaid en waarbij sinusmaaien wordt toegepast. Door de toepassing van beide methoden ontstaan in de bermen allerlei hoogtes en luwtes waarin vogels, vlinders en insecten zich kunnen verschuilen en waar ze constant voedsel kunnen vinden zoals rupsen en nesten kunnen bouwen, jongen kunnen grootbrengen en kunnen overwinteren. (bron: Zuid-Hollands Landschap) Zie ook de reportage over de Elfenbaan in Reformatorisch Dagblad, 3-1-2019.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Alphen aan den Rijn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Oud Alphen is een internetplatform, dat op moderne wijze historie ontsluit. Door nieuwe en vooral toegankelijke technieken voor bezoeker en gebruiker is het bekijken van historisch materiaal nu op een moderne manier 'in the picture' voor jong en ouder. 'Augmented Reality' is een beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer, in dit geval door de website. Door de combinatie van Google Streetview ontstaat een schitterende combinatie van verleden en heden. Dit kan ook plaatsvinden door het scannen van een zogeheten QR code met een mobiele telefoon, gedrukt op een stoeptegel die is geplaatst op een historisch belangrijke plaats. Toegang tot foto's, filmpjes, locaties, gebeurtenissen en 'Oral History' zijn standaard. De laatste ontwikkelingen is een combinatie van ‘I-beacons’ in de gemeente Alphen aan den Rijn. Oud-Alphen is betrokken bij de binnenkort te verschijnen studie van het Sociaal Cultureel Planburo m.b.t. erfgoed en de belangstelling daarvoor. Met name bij de internet-gerelateerde paragrafen was de inbreng groot. De studie wordt gedaan in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De archieftoepassing Oud Alphen is anders van opzet dan de meeste bestaande systemen. De applicatie is geschreven met het oog op de toekomst. En zeer flexibel inzetbaar. Iedere vorm van digitale informatie kan worden opgeslagen, vastgelegd en/of gekoppeld worden: Video; Audio; Afbeeldingen; Teksten; Logo’s; Objecten; Documenten; Bestanden voor 3D-printers; Informatie over fysieke voorwerpen en documenten etc. Alle informatie kan bijvoorbeeld weer gekoppeld worden aan een of meer: Personen; Archieven; Locaties; Datums; Uitgaven; Jaartallen; Archieflocatie; GPS-positie. Via internet kunnen documenten of afschriften daarvan besteld en gedownload worden. Naast standaard zoekroutines zoals bij Google, levert deze methode een schat van doorsnedes, combinaties en verzamelingen op en is het mogelijk urenlang door onze informatie over Alphen aan den Rijn te 'surfen', omdat steeds nieuwe relaties en verwijzingen naar voren komen."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en tweedehands boeken over Alphen aan den Rijn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Alphen aan den Rijn. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / Nieuws: - Nieuwssite met betrekking tot Alphen aan den Rijn.

- "Studio Alphen is de publieke omroep van de gemeente. Wij brengen nieuws en maken programma's over Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam. Als vrijwilligersorganisatie is Studio Alphen een springplank en opleidingscentrum voor talent voor en achter schermen. Ieder jaar maakt een handvol medewerkers de overstap van de Alphense omroep naar een regionaal of landelijk mediabedrijf. De kernwaarden van Studio Alphen zijn: objectiviteit, betrouwbaarheid en herkenbaarheid. De Lokale Omroep Awards. Studio Alphen behoort al jaren tot de tien beste publieke lokale omroepen van Nederland. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) organiseert jaarlijks De Lokale Omroep Awards. Studio Alphen is sinds 2016 onafgebroken genomineerd voor de titel 'De Lokale Omroep van het Jaar'. Daarnaast heeft Studio Alphen in 2016 nominaties in de wacht gesleept voor de berichtgeving over het ongeluk met de Koningin Julianabrug, het crossmediale media-aanbod over de bergingsoperatie na het ongeluk met de Koningin Julianabrug, de televisiereportages van Alphen d'HuZes en het Champions League-avontuur van AZC Alphen."

- Voortgezet onderwijs: - Ashram College.

- Muziek: - Kamerkoor Cantabile is opgericht in 1987. Oprichter en bezielende dirigent is Simon Stelling. Simon is, naast de vaste bespeler van het mooie Steinmeijer-orgel in de Adventskerk, stadsorganist van Alphen en drager van de Gouden Medaille van de Franse academie voor de Kunsten. Het repertoire van het koor varieert van muziek uit de renaissance tot muziek uit de huidige tijd.

- Wonen: - "Woonforte is een woningcorporatie met bijna 11.000 woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. 'Oog voor mensen, hart voor wonen' is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte goede woningen voor mensen met lagere inkomens. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Dynamiek op woningmarkt. Om mensen een thuis te laten vinden, moeten er woningen vrij komen. Wij stimuleren de dynamiek op de woningmarkt door nieuwbouw, sloop, renovatie en aankoop van woningen. Wij willen vooral eengezinshuurwoningen toevoegen omdat er daarvan te weinig zijn in Alphen. Ook willen we nieuwe appartementen bouwen en dan andere appartementen verkopen.

Woonforte heeft teveel van dezelfde appartementen (zelfde type en bouwjaren). Daarom verkopen wij een deel van deze appartementen. Verkoop van deze woningen aan huishoudens met een middeninkomenbiedt kansen voor deze huishoudens. Maar het levert ook doorstroming op en daarmee weer kansen voor andere woningzoekenden. Naast nieuwbouw wil Woonforte ook woningen aankopen, eventueel in combinatie met speciale huurarrangementen. Verder stimuleren wij de dynamiek van de woningmarkt in Alphen aan den Rijn door het stimuleren van woningruil en door mensen actief een passend aanbod te doen. Starters, mensen in scheiding, studenten, jongeren en andere spoedzoekers komen met het huidige woonruimteverdeelsysteem onvoldoende aan bod. Wij zorgen dat wij kleine woningen hebben waarvoor zij niet ingeschreven hoeven te staan bij Woningnet Holland Rijnland. Ze krijgen een tijdelijk contract en behouden hun inschrijftijd waardoor zij daarna kunnen doorstromen naar een woning die bij hen past."

- "Woonpartners Midden-Holland is een woningstichting die actief is in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Wij hanteren als motto: 'Thuis in wonen'. Als woningcorporatie zijn wij immers medeverantwoordelijk voor het woonplezier van vele klanten. Dit betekent dat wij ons voortdurend inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Onze organisatie streeft naar het leveren van hoge kwaliteit, zowel op het gebied van de dienstverlening en de werkorganisatie als het woningbezit en de leefomgeving."

- Duurzaamheid: - De naast elkaar gelegen basisscholen De Vroonhoeve en Het Vianova in Alphen aan den Rijn gaan hun grijze tegelplein medio 2019 ombouwen naar een duurzaam ‘groenblauw’ schoolplein. Vanwege klimaatverandering zijn dit soort schoolpleinen hard nodig. We hebben immers nu al te maken met hoosbuien en tegelijkertijd langere perioden van hitte en droogte. Bij een groenblauw plein krijgt water de kans om in de grond terecht te komen voordat het overlast geeft, zorgen planten en bomen voor zuurstof en koelte en vormen ze een goede omgeving voor vlinders, bijen en andere insecten. Een groenblauw plein heeft bovendien een positieve invloed op het speelgedrag, de gezondheid, het plezier en de concentratie van kinderen. Hoogheemraad Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland: “Dit is een prachtig initiatief en daarom sponsort het Hoogheemraadschap dit project met 10.000 euro om het groenblauwe schoolplein een stap dichterbij te brengen. Wij vinden waterbewustzijn bij kinderen en ouders belangrijk. Op deze manier investeren wij mee aan het klimaatadaptief en duurzaam maken van de leefomgeving.” (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 12-2-2019)

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Alphen aan den Rijn op Facebook.

Reactie toevoegen