Goingarijp

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Goingarijp

Terug naar boven

Status

- Goingarijp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- De kleine dorpen Akmarijp, Goingarijp en Terkaple werken op veel gebiedern samen en delen veel voorzieningen. Je kunt ze dan ook als een 'drielingdorp' beschouwen.

- Onder het dorp Goingarijp valt ook de buurtschap Ballingbuer.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Goaiïngaryp.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Goingarijp ligt W van het dorp Terkaple en de A32, NW van het dorp Akmarijp, NNW van de dorpen Snikzwaag en Joure, N van het dorp Broek, NO van de A7, O van het meer Goingarijpsterpoelen en het dorp Uitwellingerga, OZO van het dorp Oppenhuizen, ZO van het Sneekermeer, de dorpen Offingawier, Loënga, Goënga, Scharnegoutum, Gauw en Sibrandabuorren en de stad Sneek, ZZO van de dorpen Tersoal en Poppenwier, Z van het dorp Terherne en ZW van het meer Terkaplesterpoelen en de dorpen Jirnsum, Akkrum en Nes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Goingarijp 16 huizen met 86 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Goingarijp.

Terug naar boven

Actuele situatie

- Reportage over Goingarijp anno 2019.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Goingarijp heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de kerk en de klokkenstoel. De Hervormde kerk (It Hôf 5) is een zaalkerk uit 1770, gebouwd ter vervanging van een eerdere kerk. Op een gevelsteen met familiewapen boven de ingang staat: Johan Vegilin van Claerbergen grietman van Doniawerstal. Zijn kleinzoon jhr. Frans van Eisinga heeft de eerste steen gelegd. Dit wordt vermeld op een memoriesteen van J. Wiarda in de buitenmuur van het koor. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf. Het gebrandschilderd glas is gemaakt door Ype Staak uit Sneek. Het orgel uit de jaren zestig van de 20e eeuw is gemaakt door de firma Vierdag te Enschede. In de klokkenstoel hangt een door Geert van Wou gegoten klok uit 1527. De kerk is in 1978 aan de eredienst onttrokken. Kerk en klokkenstoel zijn rijksmonumenten en zijn eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT).

- Windmotor Goïngarijp (Kleasterwei bij nr. 39) is een maalvaardige Amerikaanse windmotor met 18 bladen, die sinds 2007 aan de noordoostzijde van het dorp staat. Het is de enige overgebleven windmotor in Nederland die is vervaardigd door de firma Slager in Wolvega. De molen stond oorspronkelijk in natuurgebied De Rottige Meente en was toen eigendom van Staatsbosbeheer. Nadat was gebleken dat in Goingarijp de wens leefde om een windmotor van elders op te knappen en bij het dorp te plaatsen, wist Plaatselijk Belang daarvoor geld bijeen te brengen. Het plan is mede gesubsidieerd door de provincie. De windmotor is gerestaureerd door leerlingen van ROC Friese Poort uit Drachten.

- Gevelstenen in Goingarijp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Een elektrisch bediend kabelveerpontje vaart vanaf restaurant De Klokkenstoel over de Lykvaart naar de jachthaven van Goingarijp. Aan de andere oever begint een schelpenpad dat richting Z uitkomt bij een ander pontje in de buurt, namelijk het veerpontje naar zeilboerderij Rufus.

- Tegenwoordig is Goingarijp en watersportdorp, gelegen aan de Goëngarijpsterpoelen, een zijmeer van de Snitser Mar (voor 2007: Sneekermeer). Bij de sluis van het dorp ligt een watersportrestaurant. Ook beschikt het dorp over twee jachthavens, een bootverhuurbedrijf, een zeilschool, en een bungalowpark met een eigen jachthaven.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Goingarijp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Goingarijp (anno oktober 2019 ligt de site eruit. Hopelijk is hij snel weer in de lucht, want zo te zien heeft hij alleen een technische software-update nodig).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Goingarijp is opgericht in 1917 en heeft dus in 2017 het 100-jarig bestaan gevierd. (zie verder de opmerking in de vorige alinea)

- Sport: - IJsclub Goinga is opgericht in 1912. Je zou denken dat de club naar het dorp is genoemd, maar dat is niet het geval. De ijsclub is vernoemd naar meester Goinga, die bij de oprichting de spil was waar alles om draaide. (zie verder de opmerking twee alinea's hierboven)

- Het 'laatste nieuws' op de site van Watersportvereniging WSV Goingarijp dateert uit 2013, waardoor wij concluderen dat ze óf niet meer bestaan óf het zo druk hebben met zeilen e.d. - wat ze kennelijk doen, getuige de foto op hun site. Wat ze verder evt. nog doen: geen idee, want dat vertellen ze op hun site niet - dat ze al 6 jaar geen tijd kunnen vinden om hun site te updaten, en dat is dan op zich wel weer een goed teken...

Reactie toevoegen