Gors

Plaats
Buurtschap
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

gors_straatnaambordje_wit.jpg

Het straatnaambordje van buurtschap Gors als je vanuit de Klinkstraat in Oudenbosch deze straat binnenkomt is eind 2018 voorzien van een tijdelijke witte naamsticker. Het bordje wordt later vervangen. (© Acronius van der Zweep)

Het straatnaambordje van buurtschap Gors als je vanuit de Klinkstraat in Oudenbosch deze straat binnenkomt is eind 2018 voorzien van een tijdelijke witte naamsticker. Het bordje wordt later vervangen. (© Acronius van der Zweep)

gors_hoeven_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Gors bij Hoeven, buurtschapsgezicht

Buurtschap Gors bij Hoeven, buurtschapsgezicht

Gors

Terug naar boven

Status

- Gors is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. T/m 1996 gemeente Hoeven.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hoeven.

- Gors komt niet als plaatsnaam voor in de Topografische atlas Noord-Brabant, maar is onzes inziens - nog steeds - wel een buurtschap.

- De buurtschap Gors heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Een van de oudste bekende namen in Hoeven is het Gors. Het omvatte een der oude wijken van Hoeven. Gors is een bijvorm van gras, maar in het zuidwesten van Nederland heeft deze benaming de speciale betekenis van ‘met gras begroeid en door aanslibbing gevormd kleiland, schor’. Op een kaart uit 1783 wordt de straat alhier de ‘Moerdijkse Post Baan naar Antwerpen’ genoemd. Daarover liep de postroute van Antwerpen via de Kruisstraat en het Lamgats veer naar Holland vice versa. Het moet een nederzetting geweest zijn op hogere grond. In de periode tussen 1350 en 1409 hebben de bewoners vermoedelijk de onbedijkte gorzen in het ernaastliggende lage land als weiland gebruikt. Wellicht geldt dit ook voor de ‘Kerke gorsschen aen de Belrussche vaert’ van rond 1500” (104, 1998).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gors ligt rond de gelijknamige weg, NW van Hoeven, in de polder Hoevense Beemden. W grenzend aan Oudenbosch. De buurtschap wordt in het N doorsneden door de spoorlijn Antwerpen - Lage Zwaluwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Gors 39 huizen met 279 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Reactie toevoegen