Jousterp

Plaats
Buurtschap
Súdwest Fryslân
Fryslân

Jousterp

Terug naar boven

Status

- Jousterp is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Jousterp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tjerkwerd.

- De buurtschap Jousterp heeft een plaatsnaambord, waarschijnlijk particulier vervaardigd, maar dit bord zal, wegens planten ervoor, helaas niet altijd even zichtbaar zijn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1718 Jous terp, 1861 Jousterp.

Naamsverklaring
Terp
'kunstmatige hoogte' van de persoon Jou(we), ontstaan uit Geva* of Ive. Vergelijk Jouswerd en Jouswier.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Jousterp ligt ZW van Tjerkwerd, rond de doodlopende Jousterperweg. De buurtschap grenst in het O aan de N359 (Bolsward-Workum) en de daaraan parallel lopende Workumertrekvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Jousterp 3 huizen met 17 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts 3 panden met een handvol inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windmotor Jousterp is in 2013 gerestaureerd. Het is niet alleen om cultuurhistorische maar ook om praktische redenen van belang om dit rijksmonument in goede staat te houden, omdat het waar nodig nog altijd wordt ingezet om de gemalen in de regio te assisteren bij de waterbeheersing. Zie ook de videoreportage van de restauratie van de windmotor in 2013.

Reactie toevoegen