Verzilting

zoute_landbouw_zeeuws_zilt.jpg

Gaat, gezien de toenemende verzilting van een deel van onze landbouwgronden, 'zoute landbouw' een trend worden? De tijd zal het leren.

Gaat, gezien de toenemende verzilting van een deel van onze landbouwgronden, 'zoute landbouw' een trend worden? De tijd zal het leren.

Er is 1.322.028.800 kubieke kilometer water zout water op aarde en slechts 11.493.780 kubieke kilometer zoet water. Dat is slechts 0,9%. Het is dan niet logisch om dat kostbare, schaarse zoete water in grote hoeveelheden door polders te spoelen om het zout te verdrijven, stelt dr. Willem Brandenburg van de Wageningen Universiteit. De landbouwgrond zal alleen nog maar zouter zal worden. De bodem daalt: door natuurlijke inklinking van klei en veen en door menselijke activiteiten als zout- en gaswinning. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering. Wanneer de zeespiegel met 30 centimeter stijgt, is er over tien jaar 125.000 hectare landbouwgrond waarin het zoute water het maaiveld bereikt.

In het Zeeuwse Wolphaartsdijk ligt het bedrijf van Maarten Janse sr. en jr. Nadat er een aantal jaren gelden een nieuwe verversingssluis was aangelegd bij het Veerse meer, raakten zij meer dan een derde van hun grond kwijt door verzilting. Op een dag groeiden de aardappelen en de bieten op dat gedeelte niet meer. Daarom zochten ze naar andere oplossingen. Nu verbouwt Maarten op de lager gelegen delen land zeekraal en lamsoor. Daarnaast is er een vijver waar hij zeeduizendpoten kweekt welke tot visvoer worden verwerkt. Op de hoger gelegen delen worden nog wel aardappels en bieten verbouwd. Bron: Wageningen UR, Maarten Janse jr. Voor nadere informatie zie de site Zeeuws Zilt.

Ook de verzilting van de Noord-Nederlandse kustzone is een feit. In hoeverre biedt meebewegen met deze ontwikkeling kansen voor natuur, landbouw, veiligheid, recreatie, ondernemerschap en cultuur? Lees het in het nieuwe Noorderbreedte themanummer Zilte Vitaliteit (voorjaar 2015).

Reactie toevoegen