Kerk-Avezaath

Plaats
Dorp
Buren Tiel
Betuwe
Gelderland

kerk-avezaath_collage.jpg

Kerk-Avezaath, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kerk-Avezaath, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kerk Avezaath..jpg

Het zo landelijke Kerk-Avezaath

Het zo landelijke Kerk-Avezaath

Kerk-Avezaath

Terug naar boven

Status

Kerk-Avezaath is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, in grotendeels gemeente Buren, deels gemeente Tiel. T/m 1977 gemeente Zoelen.

Terug naar boven

Ligging

De dorpskern van Kerk-Avezaath ligt W van de A15 en valt onder de gemeente Buren, het buitengebied van het dorp ligt O van de A15 en is bij de herindelingen van 1978 middels grenscorrectie naar de gemeente Tiel overgegaan. Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden hebben beide delen een eigen postcode gekregen: 4012 = dorp gem. Buren en 4017 = buitengebied gem. Tiel. Precies andersom dus als bij het nabijgelegen Kapel-Avezaath.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kerk-Avezaath 53 huizen met 449 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp onder de gemeente Buren ca. 560 huizen met ca. 1.400 inwoners en ca. 60 huizen met ca. 145 inwoners in het buitengebied onder de gemeente Tiel. Bij elkaar zijn dit ca. 620 huizen met ca. 1.545 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kerk-Avezaath op de lokale dorpssite.

- Geschiedenis van Kerk-Avezaath (naar onderen scrollen op de pagina tot je bij dit dorp bent).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ca. eenderde deel van de Inwoners van Kerk-Avezaath heeft bij hevige regenval al lange tijd last van water in kelders en kruipruimten, aan beide kanten van de stroomrug. De overlast dateert al van de jaren zeventig en tachtig, toen er woningen zijn gebouwd op de komgronden. In die tijd zijn ook veel sloten gedempt, waar men nu de nadelen van ondervindt. De bodem van het dorp laat bovendien het water slecht door. Er is sprake van een dikke kleilaag en die kun je niet zomaar doorprikken, daar zijn hoge kosten aan verbonden. Een nieuw rioleringsstelsel is te kostbaar en niet haalbaar. Roelofs Advies en Ontwerp heeft in 2011 een actieplan gemaakt, waarbij de bewoners zijn betrokken.

- Dorpsplan Kerk-Avezaath.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerk-Avezaath heeft 13 rijksmonumenten.

- Kerk-Avezaath heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De St. Lambertuskerk is in 1999 overgdragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken en maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Streekgemeente tussen Lek en Linge.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Lentefeest (weekend in april) met op vrijdag en zaterdag een feestavond en op zondag een markt en rommelmarkt. Het Lentefeest trekt in totaal ca. 10.000 bezoekers.

- "Vele Kerk-Avezathers zijn opgegroeid met de activiteiten van de Oranjevereniging. Sinds 1962 worden in ons dorp festiviteiten georganiseerd rond de verjaardagen van Koningin en Koning. Het is een mooie uitdaging om ieder jaar weer leuke activiteiten te bedenken en te organiseren voor alle leeftijden. Het bestuur en vele vrijwilligers proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en meestal lukt dit ook. Veel bewondering voor iedereen die daar telkens weer aan meewerkt. Voor het bekostigen van al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van leden en sponsoren. Gelukkig mogen wij rekenen op een mooie groep sponsoren die het dorp en zijn inwoners een warm hart toedragen. Dankzij hun bijdragen lukt het om de contributie laag te houden en zo iedereen in de gelegenheid te stellen lid te worde en te blijven van Oranjevereniging Kerk-Avezaath."

- In Kerk-Avezaath bouwen ze al meer dan 50 jaar jaarlijks een mooie corsowagen voor het Fruitcorso van Tiel (september). Onder de link kun je hun activiteiten volgen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "In 1995 is Speeltuin Het Luttertje gebouwd. Tijdens het ontwerp van de speeltuin is rekening gehouden met de leeftijden van de spelende kinderen, zodat de grotere kinderen de kleinere niet in de weg lopen en andersom. Zo was destijds het voorste gedeelte van de speeltuin het meest geschikt voor de allerkleinsten. Het middengedeelte was bedoeld voor de wat grotere kinderen en achterin was gemaakt voor de oudste kinderen tot 12 jaar. Naast de speeltuin is een voetbalveldje aangelegd voor kinderen boven de 12 jaar. Door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd in de speeltuin. Zo zijn er toestellen vervangen en/of verwijderd en is de indeling niet meer zoals deze oorspronkelijk bedoeld was. Desalniettemin doet de speeltuin nu al bijna 25 jaar dienst als speel- en ontmoetingsplaats voor vele kinderen (en hun ouders) uit Kerk-Avezaath en omstreken. Sinds 2013 is de stichting zelf verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de speeltuin. Samen met haar dorpsgenoten en sponsoren/donateurs wil Stichting Speeltuin Het Luttertje een veilige en leuke speelomgeving blijven creëren waar kinderen met alle plezier kunnen spelen!"

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kerk-Avezaath (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kerk-Avezaath op Facebook.

- Belangenvereniging: - Bewonersvereniging Kerk-Avezaath is opgericht in 2007 en in de afgelopen jaren gegroeid tot een van de actiefste in de regio. De Bewonersvereniging zet zich in voor de dorpsbelangen en haar bewoners in de breedste zin van het woord. Het lidmaatschap kost slechts 5 euro per jaar.

- Onderwijs: - Basisschool De Kastanjehof in Erichem is na afloop van schooljaar 2016-2017 gesloten. De school is gefuseerd met Basisschool De Daverhof in Kerk-Avezaath. Op die locatie is de fusieschool verder gegaan onder de naam Basisschool De Blinker. Er waren weliswaar nog geen acute problemen, maar gezien de bevolkingskrimp die in deze regio de komende jaren wordt voorzien, "kun je beter het dak reparen als de zon schijnt", aldus directeur Mark van der Pol van onderwijskoepel BasisBuren. "Op elke school is bijvoorbeeld specifieke expertise nodig op gebied van taal, rekenen, ict en gedrag." Dat kan beter worden georganiseerd met iets grotere scholen dan voorheen het geval was. Voor nadere informatie zie de 1e link.

"Samen leren en groeien. Mogen zijn wie je bent en laten zien wat je kunt. Daar draait het om bij De Blinker in Kerk-Avezaath. De Blinker is een korte krachtige naam die verwijst naar de missie van de school: Ieder kind heeft talenten, blinkt wel ergens in uit en krijgt de ruimte zijn of haar talenten te ontwikkelen. De Blinker is een school met het karakter van een dorpsschool en ruimte voor onderwijs aan hoogbegaafden. De school telt ruim 160 leerlingen. Om alle kinderen na de fusie te kunnen huisvesten zijn er twee extra lokalen op het schoolplein naast de dependance gekomen en heeft het hoofdgebouw een nieuw jasje gekregen.

Er zijn in schooljaar 2018-2019 6 groepen voor regulier basisonderwijs en 2 groepen voor hoogbegaafdenonderwijs op de Blinker. De Blinker is specialist in hoogbegaafdenonderwijs binnen BasisBuren, de organisatie voor openbaar onderwijs in de gemeente Buren en Kapel-Avezaath (gemeente Tiel). In de groepen 1, 2 en 3 wordt regulier basisonderwijs gegeven met aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Leerlingen volgen daarbij in de ochtenduren een intensiever programma voor de theoretische vakken (taal, lezen en rekenen).

Leerlingen uit de reguliere en de hoogbegaafdengroepen werken in de middaguren gezamenlijk aan thematisch onderwijs IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Dit integraal thematisch en creatief leerplan voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is gericht op de creatieve en de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. Het plan is gebaseerd op een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak. “Zo kunnen we een breed aanbod bieden, waarbij we leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen”, licht Henriëtte van de Sluis toe. ”De kinderen leren zo ook samen te werken met respect voor elkaar.” "

- Sport: - Paardrijvereniging De Roskam in Kerk-Avezaath is een van de grootste rij- en menverenigingen in de Betuwe.

- Zorg: - "Thedinghsweert is opgericht in 1991 als zorgvoorziening voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Zij beheert even buiten Tiel, in Kerk-Avezaath, langs de oevers van de Linge, een zorgboerderij/-bakkerij en natuurvoedingswinkel en in het centrum van de stad Tiel (voormalig stationsgebouw) het restaurant BuitenSporig! Wij zijn een organisatie voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals een verstandelijke handicap of een psychiatrisch probleem. Landbouw, ambacht en zorg zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meewerkers van Thedinghsweert zijn volwassenen die arbeidsmatig bezig kunnen zijn. Maar er zijn ook beperkingen voor hen. Hiervoor hebben wij oog, maar we vinden ook dat ze, net als wij, recht hebben op een passende vorm van werk. Onze combinatie van landbouw, ambacht en zorg laat een prachtige mogelijkheid zien van goede zorgverlening met respect voor het individu.

We maken ons sterk voor biologische en duurzame landbouw, en willen werken in harmonie met de natuur. We brengen kleine samenwerkende groepjes bijeen. Dan voelt ieder zich prettiger. Ook afwisseling in het werk vinden we belangrijk. We geven individueel of de groepjes duidelijke taken. Al werkende ontwikkelen we nieuwe vermogens zoals handvaardigheid, doorzettingsvermogen maar ook goede omgang met elkaar. In het werkproces willen wij de gelijkwaardigheid naar voren laten komen die er tussen ons mensen bestaat. Zo willen we verantwoordelijkheid naar elkaar, binnen en buiten Thedinghsweert, tonen en scholen. Door het open karakter van het bedrijf krijgen de meewerkers gelegenheid hun eigen sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Tussen al het werken door kennen we ruime pauzetijden, waarin we gezamenlijk eten, drinken en uitrusten. We besteden aandacht aan wandelingen, het beleven van de natuur, sportieve activiteiten, spel en ontspanning. Speciaal op de vrijdagmiddag doen wij deze activiteiten. Schilderen, verhalen vertellen, een kerstspel instuderen en feesten voorbereiden. We hebben een divers programma van leerzame en ontspannende activiteiten. Feesten zoals Kerst, Pasen, Sint Jan en in de herfst het Michaelsfeest, maar ook onze jaarlijkse open dag zijn belangrijke momenten om naar toe te leven. De feesten geven ook jaarritme aan ons werk."

- Agrarisch: - "Bloemstroken zaaien, slootkanten tot 1 juli niet maaien, het gras tussen de bomen wat langer laten staan en het verwerken van reststromen. Bij het fruitbedrijf van Bert den Haan is dit inmiddels allemaal vanzelfsprekend. “Fruittelers kunnen zonder al te veel inspanningen gemakkelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit”, aldus Bert. Fruitbedrijf Bert den Haan in Kerk-Avezaath omvat 27 ha, waarvan 16 ha appels en 11 ha peren. Naast het verwerken van de hoofdstroom aan appels en peren via fruitcoöperatie Fruitmasters in Geldermalsen, hield Bert een reststroom over: fruit met een vlekje of plekje dat niet naar de supermarkt kan. Om daar toch een nuttige verwerking voor te vinden heeft Bert, samen met collega’s, enkele jaren geleden een samenwerking opgezet met coöperatie De Fruitmotor. Bert: “Met elkaar leveren we de restappels voor de Krenkelaar cider en de Krenkelaar Appelsprankel. De cider is landelijk te koop bij diverse winkels.”

Reststromen verwerken en investeren in biodiversiteit
De Fruitmotor heeft een concept ontwikkeld waarbij de aangesloten bedrijven 10 cent per kilo voor de geleverde appels krijgen. Daarnaast stort de coöperatie 5 cent per kilo in het biodiversiteitsfonds. Bert: “Van dat geld kunnen wij biodiversiteitsmaatregelen treffen tegen een gereduceerde prijs, zoals het aanschaffen van bloemzaad en gevarieerde hagen. Voor de aangesloten bedrijven is het interessant om mee te doen. Het is economisch verstandig, de maatschappij vraagt erom, het is goed voor ons imago en het levert ook nog eens bonuspunten op voor onze certificering van Planet Proof.”

Proef met Wageningen
“Samen met Universiteit Wageningen doen we een proef voor wilde bijen in de boomgaard om te kijken of hun aantal door de biodiversiteitsmaatregelen toeneemt. We hebben een proefveld gemaakt bij de bloemenrand, bij de haag en bij een nul-object buiten ons terrein in Kerk-Avezaath. Onderzocht wordt hoeveel bezoek we krijgen van de wilde bijen, ten opzichte van het nul-object. Er worden tellingen van bijgehouden en er wordt onderzocht wat het doet in relatie tot schadelijke insecten. Het zou mooi zijn als naast de wilde bijen ook andere nuttige insecten kunnen zorgen voor meer evenwicht in de boomgaard, zodat we minder chemische middelen hoeven te gebruiken. Voor ons is de perenbladvlo bijvoorbeeld een lastige plaag om te bestrijden. We proberen het met kalk en andere groene middelen maar dat is niet altijd afdoende.”

Het verhaal vertellen
“De Plukdagen zijn altijd leuke dagen voor ons. Wij doen er altijd aan mee en we krijgen ieder jaar meer bezoekers in onze boomgaard in Kerk-Avezaath. Aan de hand van de bloemenstroken op ons bedrijf vertel ik dan ons verhaal. Als sector moeten we dat veel meer doen. We hebben altijd veel gedaan aan productpromotie en minder aan het promoten van de sector. Daar kiezen we nu als Nederlandse Fruittelers Organisatie wel heel duidelijk voor. We doen dat fruitbreed, dus ook bessen, kersen, bramen et cetera. Het is een mooi verhaal om te vertellen, daar is echt wel wat te winnen.” Dit artikel is onderdeel van de serie 'Stoere Boeren' van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, waarin boeren laten zien hoe zij duurzaamheid en natuur integreren in hun manier van werken.

Reactie toevoegen