Klunderveen

Streek
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Klunderveen en Peizerpol MKZ 1897 [640x480].jpg

De naam van de buurtschap Klunderveen was in ieder geval in 1897 nog gangbaar, getuige deze melding van MKZ te Klunderveen en Peizerpol van de burgemeester van Peize aan de burgemeester van Roden.

De naam van de buurtschap Klunderveen was in ieder geval in 1897 nog gangbaar, getuige deze melding van MKZ te Klunderveen en Peizerpol van de burgemeester van Peize aan de burgemeester van Roden.

Klunderveen en Peizerpol MKZ 1897 II [640x480].jpg

Adreszijde van de hierboven beschreven kaart betreffende Klunderveen en Peizerpol

Adreszijde van de hierboven beschreven kaart betreffende Klunderveen en Peizerpol

Peize, Klunderveen (1).jpg

Klunderveen, buurtschapsgezicht

Klunderveen, buurtschapsgezicht

Peize, Klunderveen (2).jpg

Klunderveen, buurtschapsgezicht

Klunderveen, buurtschapsgezicht

Peize, Klunderveen, De Weehorst.jpg

Klunderveen, De Weehorst

Klunderveen, De Weehorst

Klunderveen

Terug naar boven

Status

- Klunderveen is een buurtschap en oude streeknaam in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

- De buurtschap Klunderveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Peize.

- De buurtschap Klunderveen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Het Klundersveen.

Naamsverklaring
- De herkomst van deze streeknaam is onzeker. Het zou verband kunnen houden met het woord ‘kluun’ of ‘kluin’, dat ‘zwart veen’ betekent, wat op deze plaats aan de oppervlakte voorkomt en dat ook het achtervoegsel ‘veen’ in de naam kan verklaren (in die zin is de naam dus eigenlijk een pleonasme; er staat twee maal ‘veen’). Een vergelijkbare verklaring is er voor de Noord-Brabantse plaats Klundert.

- Een andere, minder waarschijnlijke maar wel leuke verklaring is de volgende. Er is een Gronings werkwoord klunderen (= ‘rommelen’, ‘stommelen’. De ‘klunderbeun’ is de galerij / gaanderij in de kerk, dus de ‘bühne’ waarop gestommeld wordt, een ‘klunderlao’ is een ‘rommella’). Ook in het Duits wordt de naam ‘Klunder’ in verband gebracht met dit werkwoord: het middelnederduitse woord ‘klunderen’ betekent ‘poltern’ (= stommelen, geraas maken) of ‘lärmen’ (= lawaai maken).

- Nabij het Groningse Thesinge, niet zo heel ver van Peize, ligt een polder Geweide-Klunder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klunderveen ligt even ten zuidwesten van het dorp Peize en ten noorden van het dorp Altena, ten westen van de huidige zuidelijke rondweg om Peize. Het omvat het gebied rond de Oude Paardendijk, Scharenhulsedijk, Driebergendijk en Smeerveensedijk, alsmede de Vossegatsweg en Langbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Klunderveen omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Op enkele zandruggen liggen verspreid in het streekje Klunderveen enkele tientallen boerderijtjes, thans vrijwel allemaal verbouwd. Het gebied heeft een kavelstructuur in de vorm van kampen. De oudste kampontginningen in dit gebied dateren uit de 12e eeuw. Vroeger werd de streek bewoond door arme boerengezinnen en turfstekers, thans is het vooral geliefd bij de beter bemiddelde forensen. Hoewel het in het verleden bij volkstellingen nog wel eens werd vermeld als buurtschap, heeft zich toch eigenlijk nooit iets van een gestructureerde eenheid kunnen ontwikkelen en behalve bij enkele oudere inwoners is de naam thans grotendeels in de vergetelheid geraakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tussen de loop van het Oude Diep en het Peizerdiep, op de grens van Roden en Peize, ligt een opvallende verhoging met een statige boerderij, genaamd De Weehorst.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De naam is recentelijk weer 'op de kaart' gekomen middels het project Revitalisering Buitengebied Klunderveen. De afgelopen jaren is het buitengebied van Klunderveen en omgeving heringericht, met als doel de landschappelijke waarden van dit esdorpenlandschap voor de toekomst te behouden. Het project is eind 2010 feestelijk afgerond. De resultaten op een rij: 40 boerenerven zijn opgeknapt, 225 hoogstamfruitbomen zijn geplant, 249 hoogstamfruitbomen zijn gesnoeid, 6 kilometer houtsingels, bomenrijen en dergelijke is aangelegd, 19 kilometer singels, boomrijen en houtwallen zijn hersteld, 2,6 hectare bos is opgeknapt, 21 poelen zijn aangelegd en 13 zijn opgeschoond, 2,5 kilometer rasters met gekloofde eikenpalen is geplaatst en 44 nieuwe landhekken zijn geplaatst.

Deze pagina is grotendeels samengesteld door en © geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers, Nietap.

Reactie toevoegen