Laaghalerveen

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Laaghalerveen

Terug naar boven

Status

- Laaghalerveen is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Laaghalerveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hooghalen.

Terug naar boven

Ligging

Laaghalerveen ligt W van Hooghalen, W van Laaghalen, rond de weg Laaghalerveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Laaghalerveen omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Laaghalerveen is begin 19e eeuw ontstaan als veenontginningsnederzetting. In 1931 krijgt de buurtschap een eigen lagere school ('School met de Bijbel'). Enkele kinderen gingen naar de lagere (openbare) school van Hooghalen of de christelijke school tussen Hooghalen en Hijken.

Op de lokale site van Laaghalerveen vindt u onder het kopje Geschiedenis enkele hoofdstukken over de geschiedenis van de buurtschap. Op de site staan ook alle boerderijen e.a. panden beschreven met hun geschiedenis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Laaghalerveen heeft geen rijksmonumenten. Wel veel boerderijen, waarvan tegenwoordig nog maar een handvol in bedrijf is. Het pand op nr. 20 was de lagere school, tegenwoordig woonhuis. Nr. 21 was de schoolmeesterswoning.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "De vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de inwoners van deze kernen, in de ruimste zin van het woord. Enkele voorbeelden van waar we ons mee bezighouden: adviseren in streek- en bestemmingsplannen; opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheidsprojecten; coordineren van de Buurtacademie; coordineren van de AED-hulpverlening; organiseren van het Paasvuur; coordineren van klachten over weg- en groenonderhoud en andere gemeentelijke taken. Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Ook heeft ze regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale diensten. Actuele zaken worden via dorpskrant De Boerhoorn en de dorpssite bekend gemaakt."

Reactie toevoegen