Leggeloo

Plaats
Buurtschap
Westerveld
Drenthe

leggeloo_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leggeloo is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1996 gemeente Dwingeloo.

Leggeloo is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1996 gemeente Dwingeloo.

Leggeloo

Terug naar boven

Status

- Leggeloo is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1996 gemeente Dwingeloo.

- De buurtschap Leggeloo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dwingeloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Leggel. Een inwoner van deze buurtschap is een Leggeler.

Oudere vermeldingen
1217 kopie Legghelo, 1207-1208 Legghelo, 1258 Leglo, 1298-1304 Leggele, 1399 kopie 1707 Legele, 1634 Leegloo, ca. 1660 Leeglo, 1792 Leegloo, 1865 Leggelo.

Naamsverklaring
Wel verklaard als een samenstelling van leeg, laag 'laaggelegen' en lo 'licht, open bos'. De verdwenen Betuwse plaatsnaam 855 Hlegilo, eind 11e eeuw Legele (omgeving Andelst en Herveld) met nog onverklaard eerste deel, doet echter anders vermoeden. Verder zag men een parallel in Dwingeloo met als verklaring een zinwoord: 'doe het woud liggen, vel het' (?). In het verlengde van deze verklaring is voorgesteld uit te gaan van een samenstelling van het Middelnederlandse legge 'legplaats, bergplaats (van hout)' en lo 'licht, open bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leggeloo ligt rond de gelijknamige weg, N van Dwingeloo, NO van Dieverbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Leggeloo 24 huizen met 172 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Leggeloo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap Leggeloo bevinden zich nog vele oude monumentale boerderijen, waaronder 6 rijksmonumenten.

- "Ruim honderd jaar geleden is de Evangelisatie hier begonnen als “kerk op de deel”. Al die jaren heeft deze evangelisatie, die altijd klein is geweest, het volgehouden. Heel wat kerkelijke gemeenten zijn in de loop der jaren opgehouden te bestaan, omdat ze geen levensvatbaarheid meer hadden. De N.H. Evangelisatie Leggeloo/Eemster bestaat nog altijd en ze ziet met vertrouwen en hoop de toekomst tegemoet. De woorden die op de gedenksteen bij de ingang van de kapel staan, ‘Eben Haëzer’ ('tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen'), zijn ook vandaag de dag nog volop van kracht. God heeft het werk gezegend en de Kapelgemeente bewaard, ook al zijn er tijden geweest, waarin men vreesde voor haar voortbestaan.

De evangelisatievereniging is in 1909 opgericht uit onvrede met de modern-vrijzinnige prediking in de Hervormde Kerk van Dwingeloo. De 13 eerste leden scheidden zich echter niet af van de moederkerk. Zij bleven hervormd en betaalden naast de bijdragen voor de evangelisatievereniging trouw de aanslagen van de “grote” kerk in Dwingel. Men kwam aanvankelijk voor het houden van diensten bijeen op de deel van de boerderij van J.R. Koeling in Eemster. Er werd al spoedig een bouwfonds gevormd, dat een beroep deed op tal van kerkgenootschappen overal in het land. Hierdoor werden giften ontvangen van Terschelling tot Amstelveen en van Enschede tot Edam. Toen evangelisatie-lid Van der Helm bovendien duizend gulden gaf en ook nog eens gratis bouwgrond ter beschikking stelde, kon men in 1916 beginnen met de bouw van het kerkje, onder de bijbelse naam Eben-Haëzer (Leggeloo 32). Tevens had de kapel de bijnaam 'klompenkerkje'. Dit kwam door de klompen die voor de kerk in het klompenrek werden gezet, aangezien er nog geen voorportaal was.

Er werden in de loop der jaren een twaalftal evangelisten benoemd, die tegen een nederig traktement en veel goede gaven de functie van predikant vervulden. Omdat zij de sacramenten niet mochten bedienen, week men vaak voor doop-, belijdenis- en avondmaalsdiensten uit naar orthodoxe kerkgemeenten als bijvoorbeeld Smilde. Er werden een meisjes- en een jongelingsvereniging opgericht en men ging zondagsschool houden. Het bleef overigens gedurende de eerste decennia wel behelpen in de kapel van Leggeloo; water werd bij de buren gehaald, de voorraad turf werd opgeslagen onder de kansel en de verlichting vond plaats met petroleumlampen. Men beheerde alles zo zuinig mogelijk en verrichtte veel eigen hand- en spandiensten, zodat de uitgaven beperkt bleven.

In 1953 is de kapel vergroot met een voorportaal en dertig jaar later bouwde men een consistorie en vergaderruimte achter het kerkje. Alles met eigen krachten, waardoor alleen het bouwmateriaal hoefde te worden betaald. In 1994 is het portaal vergroot, waardoor de eerste steen en de naam niet meer van buitenaf zichtbaar zijn. Nog altijd is de Hervormde kapel, het kleinste kerkje van Drenthe, in gebruik. Elke zondag om 10 uur wordt er dienst gehouden en zijn er diverse zangdiensten verdeeld over het jaar. Ook tijdens de kerkelijke feestdagen is er dienst. Ds. J.R. Smit, een emeritus-predikant uit Beilen, is voorganger en hij is ook belast met de pastorale zorg." (bron: Kapelgemeente te Leggeloo)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Leggeloo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Zorgboerderij Klein Rosinkhof in buurtschap Leggeloo is een unieke zorglocatie voor een ieder die zich thuis voelt op het platteland. Wij, Maarten, Marjolein en onze zonen Sven en Jord, wonen en werken met veel plezier op dit mooie familiebedrijf. Op deze prachtige locatie in het buitengebied van het dorp Dwingeloo doet ieder gezinslid waar hij goed in is en waar zijn of haar passie ligt. Op onze boerderij worden ongeveer 65 melkkoeien en 65 stuks jongvee met grote passie verzorgd. De dames worden gemolken door middel van een robot, wat ze heerlijk vinden. Ze kunnende hele dag naar buiten en ze kunnen gemolken worden wanneer zij daar behoefte aan hebben. Wij bieden een zinvolle dagbesteding met een uitzonderlijke combinatie van alle leuke boerderij activiteiten en veel sociaal contact. Heb jij als doel om meer onder de mensen te zijn, er lekker op uit te gaan en andere mensen te helpen? Of vind je dit gewoon heel erg leuk? En vind je omgaan met dieren heel leuk en prettig? Of wil je graag lekker bezig zijn op de boerderij? Dan is onze zorgboerderij erg geschikt voor jou. Behalve dat je veel werkt met al onze grote en kleine boerderijdieren en geniet van alle andere belevingen die een boerderij te bieden heeft, mag je ook regelmatig mee op pad met de ‘mobiele zorgboerderij’.

Ben je op zoek naar een goede invulling van een groepsactiviteit? Wij komen met de complete boerderijbeleving, inclusief boerderijdieren, bij jou op locatie! Onze mobiele variant van de zorgboerderij biedt een invulling aan een grote verscheidenheid van behoeften: mentale en fysieke activatie; troost; ontspanning; gevoel van betekenis; prikkeling van alle zintuigen; educatie; herinneringen; sociale cohesie etc. Jong geleerd is oud gedaan! Als voormalig docent dierverzorging kom ik ook graag op scholen een interactieve gastles verzorgen over dierverzorging."

Reactie toevoegen