Leidschendam-Voorburg

Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland

leidschendam-voorburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.  De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg.

Leidschendam-Voorburg

Terug naar boven

Status

- Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2002 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg. Tot de gemeente behoren naast de gelijknamige dorpen ook nog het dorp Stompwijk en de buurtschappen Park Leeuwenbergh (grotendeels, namelijk het woonkerngedeelte), Westeinde (deels, één pand) en Wilsveen.

- Wapen van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeentenaam is dus een samenstelling van de namen van de fusiepartners. Er is ook nog sprake geweest van de mogelijke gemeentenaam Vlietstede, maar dat is dus niet doorgegaan.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Leidschendam-Voorburg ligt O en NO van de stad Den Haag, NO van het dorp Rijswijk, N van de stad Delft, de Haagse Vinex-wijken Leidschenveen en Ypenburg en het dorp Nootdorp, W van de stad Zoetermeer, ZW van de dorpen Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en Voorschoten en de stad Leiden en Z van het dorp Wassenaar. De A4 loopt door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Leidschendam-Voorburg omvat ca. 34.000 huizen met ca. 75.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van deze gemeente en haar rechtsvoorgangers kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De website Toen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wisveen. De website is een samenwerkingsverband van Bibliotheek aan de Vliet, het Stadsmuseum en het Gemeentearchief. Het is een in de sfeer van de 19e eeuw vormgegeven afdeling van Bibliotheek aan de Vliet (locatie Voorburg), waarin stukken uit het gemeentearchief, museale voorwerpen uit het Stadsmuseum en materiaal van andere erfgoedpartners te zien zijn, deels permanent, deels in wisselende exposities. Alle boeken, tijdschriften en andere materialen die de bibliotheek in de loop der jaren over het grondgebied van de huidige gemeente heeft verzameld zijn in de website ondergebracht.

Geïnteresseerden kunnen een keuze maken uit 15 regelmatig wisselende films en fotocollages van interessante gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis van de gemeente. Via knoppen op een tijdsbalk worden ze opgeroepen en vertoond op een tv-scherm. Toen Leidschendam-Voorburg is vooral ook een ontmoetingspunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de gemeente. De bibliotheek werkt samen met de musea, de historische kringen en bijna alle andere verenigingen en instellingen die zich met het erfgoed van de inwoners van de gemeente bezighouden. Regelmatig worden er activiteiten in en buiten de bibliotheek georganiseerd."

- Museum Swaensteyn is het huis voor de geschiedenis, kunst en cultuur van Voorburg en Leidschendam. Het museum is gevestigd in het Notarishuis (Herenstraat 101), een van de oudste gebouwen in het Huygenskwartier van Voorburg. Het museum presenteert tenminste vier tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Daarnaast is er in Museum Swaensteyn aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani en het bijzondere leven van Oranje prinses Marianne. Museum Swaensteyn, stadsmuseum voor Leidschendam-Voorburg, stelt zich ten doel de kunst en geschiedenis van de gemeente aan de hand van haar collectie te tonen voor een breed publiek. Het museum heeft een collectie waarin de geschiedenis van de gemeente wordt weerspiegeld. Daarbinnen zijn enkele zwaartepunten. Zo heeft het museum een kleine permanente expositie over het Forum Hadriani, een Romeinse stad die zich bevond op de plek waar nu Voorburg ligt. Daarnaast is er aandacht voor de persoon van prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883), die in de omgeving van Voorburg heeft gewoond in verschillende huizen en landgoederen.

Naast geschiedenis is er ook kunst. Het museum verzamelt werk van kunstenaars uit de gemeente van vroeger en nu. Kern van de collectie kunst wordt gevormd door werk van de Nieuwe Ploeg. De Nieuwe Ploeg was een artistieke werkgroep in Voorburg uit de jaren 1951-1959. Museum Swaensteyn valt onder Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg. Deze is ontstaan door een fusie van Stichting Museum Swaensteyn (Voorburg) en Stichting Historische Collectie Veur-Stompwijk (Leidschendam) in 2008. Het museum heeft een kleine professionele staf en wordt verder gerund door tientallen vrijwilligers.

- "De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV) is een zelfstandige vereniging, die opereert onder de vlag van de landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie, de AWN. De leden zijn geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en archeologie. De werkzaamheden die zij uitvoeren bestaan uit geologisch onderzoek, literatuur- en archiefstudie, educatie, het onderhouden van contacten met de gemeente, het assisteren bij opgravingen door gecertificeerde graafinstanties, het uitwerken van vondstmateriaal en het publiceren. De vereniging beschikt over een eigen werkruimte (Van Naeltwijckstraat 9a in Voorburg), waar elke woensdagavond een bijeenkomst wordt gehouden, de zogeheten 'schervenavond'. Voor € 15,– per jaar ben je lid van de AWLV. Je kunt dan deelnemen aan de activiteiten en ontvangt regelmatig de nieuwsbrief. Ook word je regelmatig uitgenodigd voor lezingen en bijeenkomsten, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Je kunt uiteraard ook eerst een keer komen kennismaken. Op woensdagavonden ben je vanaf 20.15 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze hierboven vermelde verenigingsruimte."

- "De geschiedenis van Leidschendam-Voorburg en Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Veel inwoners werken en recreëren over de gemeentegrenzen heen. Veel families hebben wortels in beide gemeenten. De geschiedenis van beide gemeenten kan door het gezamenlijk aanbieden van historische bronnen in een bredere context worden geplaatst. Daarom zijn beide gemeentearchieven per 1 januari 2015 een hechte samenwerking met elkaar aangegaan en is het archief van de gemeente Leidschendam-Voorburg tegenwoordig ondergebracht bij het Haags Gemeentearchief. Je bent daarom welkom in de studiezalen van het Haags Gemeentearchief (HGA). In de studiezaal op de begane grond staat een computer om digitale bestanden, inventarissen en nadere toegangen te raadplegen. Ook de belangrijkste literatuur over de gemeente kun je hier inzien. Verder staan hier microfiches met de Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Er zijn kopieboeken van de Burgerlijke Stand van Voorburg in te zien en er staat een kaartsysteem met gegevens van het bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur. Deze studiezaal is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur. In de studiezaal op verdieping -1 kun je origineel materiaal uit de collecties en archieven van de gemeente raadplegen. Dat kan alleen op afspraak. Stuur daarvoor een e-mail naar leidschendam-voorburg@denhaag.nl. Deze studiezaal is open van dinsdag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur.

De geschiedenis van de gemeente Leidschendam-Voorburg is onder meer vastgelegd in archiefstukken, die op het gemeentearchief worden bewaard. Het gemeentearchief beheert ongeveer drie kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren (zoals kerken, verenigingen, families en personen). De historische informatie wordt aangevuld met een uitgebreide documentatie- en fotoverzameling. Voor stamboomonderzoek staan diverse archieven ter beschikking. Alle archieven en verzamelingen kunnen kosteloos worden geraadpleegd. Voor het maken van kopieën/reproducties, het laten uitvoeren van archiefonderzoek en voor het gebruiken van fotografische afbeeldingen uit het gemeentearchief zullen conform de doorvoor geldende leges kosten worden berekend."

- Canon van Leidschendam-Voorburg (= de 20 belangrijkste onderpen uit de geschiedenis van het grondgebied van de gemeente, op chronologische volgorde).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Wereldwinkel Leidschendam-Voorburg in Leidschendam is een bijzondere cadeauwinkel met producten uit verre culturen, zoals leuke knuffels uit Sri Lanka, mooie olifantenbeeldjes uit India, zilveren sieraden uit Mexico en beelden uit Zimbabwe. Daarnaast verkopen wij ook wierook, authentieke muziekinstrumenten, bijzondere woonaccessoires, sierlijk Tunesisch serviesgoed en ‘eerlijke’ levensmiddelen zoals koffie, thee, chocola, wijn en keukenkruiden. Onze winkel heeft een vast assortiment en daarnaast steeds nieuwe artikelen. Het volgt de loop der seizoenen en specifieke feestdagen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu, en volgens de uitgangspunten van FairTrade."

- "In de Delftse Schie in Delft en in de Vliet in Leidschendam-Voorburg heeft Hoogheemraadschap van Delfland in 2020 zogeheten ‘vissenbossen’ aangelegd. Een vissenbos is gemaakt van gebundelde wilgentakken in een stalen kooi. Het vormt voor vissen een plek om te paaien en te schuilen. Het idee is dat er op deze manier een goede visstand mogelijk blijft in kanalen en drukker bevaren wateren. In kanalen, vijvers en stadswateren is meestal weinig beschutting onder water te vinden. Vissen vormen hierdoor een makkelijke prooi voor aalscholvers en andere rovers. Om de visstand in dit type wateren te verbeteren, kunnen vissenbossen een goede oplossing zijn. Het idee voor de aanleg van vissenbossen komt van Visserijservice Nederland. Een vissenbos is een stalen kooi met wilgentakken die beschutting biedt aan vissen. Tussen de takken ontstaan holtes waarin vissen zich kunnen verschuilen. Kleine holtes bieden vooral beschutting aan jonge vis, terwijl grotere vissen zich beter tussen dikkere takken en in grotere holtes kunnen verschuilen. Vissen vinden in en rondom vissenbossen ook veel voedsel. Daarbij dienen de bossen ook als paaigebied.

Onderzoek. Aan het plaatsen van de vissenbossen in de Zuid-Hollandse wateren is een onderzoek gekoppeld naar de effectiviteit van deze maatregel. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. “De provincie is vaarwegbeheerder, werkt aan een goede waterkwaliteit en investeert in kansen voor de natuur”, vertelt gedeputeerde Jeannette Baljeu (Water). “De vissenbossen helpen ons om onze ambities op die drie gebieden te realiseren en daarom werken we er graag aan mee. Ik heb hoge verwachtingen van het project en zie nu al uit naar de eerste resultaten.”

Drie plekken. Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland hebben voor de Schie en de Vliet nauwkeurig in kaart gebracht waar de vissenbossen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan om locaties die voldoende ecologische potentie hebben, maar waar de scheepvaart geen hinder van de vissenbossen ondervindt. Er zijn drie plekken gevonden: ter hoogte van de Kandelaarbrug en de Oostpoortbrug in Delft en de Sijtwendebrug in Leidschendam-Voorburg. Op deze drie plekken worden in totaal 18 prefab vissenbossen geplaatst. Deze worden met palen vastgezet op de bodem en steken iets boven het water uit, zodat schippers ze kunnen zien.

Biodiversiteit. Een goede, evenwichtige visstand draagt bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit. In vaarten en kanalen met veel scheepvaartverkeer is er veel golfslag. Dat maakt deze wateren minder aantrekkelijk als leefgebied voor vissen. De vissenbossen zijn ontwikkeld om de omstandigheden geschikter te maken voor vissoorten zoals ruisvoorn, paling, driedoornige stekelbaars en spiering. Het onderzoek is bedoeld om te bekijken of vissenbossen inderdaad een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen. Algen, planten en waterdiertjes. Het onderzoek duurt twee jaar. De verwachting is dat vanaf het tweede jaar algen, planten en waterdiertjes zich gaan vestigen in de vissenbossen. Tijdens het onderzoek worden monsters genomen en wordt bekeken hoeveel vissen er aanwezig zijn. Meer informatie. Bekijk deze aflevering van Ernst’s OnderWaterWereld om meer te weten te komen over vissenbossen." (bron: Provincie Zuid-Holland, juni 2020)

- "Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in oktober 2020 ingestemd met de strategische agenda voor samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Sinds het opstellen van het eerste gemeentelijk Waterplan in 2005 werken de gemeente en de waterschappen Rijnland en Delfland intensief samen aan het waterbeheer in de gemeente. De samenwerking is breed en varieert van de aanleg van waterbergingen en vispaaiplaatsen tot kadeverbeteringen en klimaatadaptatie. Met het ondertekenen van de nieuwe Strategische Samenwerkingsagenda wordt de samenwerking geactualiseerd en bestendigd." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 2020)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leidschendam-Voorburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leidschendam-Voorburg. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - "Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg is sinds 2015 actief als onafhankelijke omroepstichting voor de gemeente en zet zich sinds 2018 in om via online media een journalistieke nieuwsvoorziening te waarborgen in de gemeente. Wij zijn niet verbonden aan de lokale omroep van de gemeente. Onze professionele nieuwsredactie is dag en nacht actief om het laatste nieuws als eerste te brengen. We zijn daarmee in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke online nieuwsbron voor de gemeente. Met ruim 4.000 actieve volgers zijn we ondertussen uitgegroeid tot het grootste videoplatform van de gemeente."

- Duurzaamheid: - "Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil duurzame ontwikkeling in de gemeente bevorderen. Duurzaam is: wij voorzien zó in onze behoeften, dat mensen van komende generaties én mensen elders op de wereld óók in hun behoeften kunnen voorzien. En even goed als wij. Duurzaam is als er wereldwijd evenwicht is tussen wat economisch, ecologisch en sociaal vereist is, de ‘triple P’: People, Planet, Profit. Duurzaam gaat niet alleen over het milieu nú, maar ook over het milieu na ons. En duurzaam gaat niet alleen over milieu, maar ook over een evenwichtige verdeling over de wereld. Alle mensen hebben gelijke rechten. Mensen die elders op de wereld leven, en ook degenen die na ons komen, hebben net zo veel recht als wij om zich te ontwikkelen. Om welvaart, welzijn en geluk te bereiken. De stichting is de voortzetting van Stichting Duurzaam Voorburg en Platform LA21 Leidschendam. LA21 stond voor Lokale Agenda voor de 21e eeuw, die is opgesteld tijdens een grote conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro. Daar is ook de definitie van ‘duurzaam’ afgesproken die wij op onze website gebruiken.

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale groepen en initiatieven die het leven en het werken in de gemeente duurzamer maken. De stichting organiseert thema-avonden, adviseert de gemeente, zet acties op, en is voor de deelnemende organisaties een plek om acties te coördineren en klokken gelijk te zetten. Sinds 2016 werken we ook samen met Stadstuin Rusthout (tegenover winkelcentrum Leidsenhage aan de Noordsingel). De Stadstuin heeft een kinderboerderij en een informatiecentrum over hoe je je leven duurzamer kunt inrichten. Doe mee! Sluit je aan bij ons of bij een van de vele organisaties en initiatieven die in onze gemeente met duurzaamheid bezit zijn. Zoals: De Groene Basis. Stichting De Groene Basis verzorgt met een enthousiaste groep van ca. 25 vrijwilligers natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente; de Wereldwinkel. Verkoopt producten uit derdewereldlanden voor een eerlijke prijs; Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam; onderhoudt karakteristieke erfbeplanting en landschappelijk groen, beschermt nesten en weidevogels."

- "WoonWijzerWinkel is het officiële Energieloket voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. WoonWijzerWinkel adviseert onafhankelijk, waardoor je kunt vertrouwen op het betrouwbare, objectieve advies over het verduurzamen van je woning. Ben je voldoende geïnformeerd en wil je stappen ondernemen? Wij werken samen met gerenommeerde bedrijven in de regio, die een vrijblijvende offerte aan je kunnen uitbrengen voor de door jou gewenste duurzaamheidsmaatregel. Wij zijn in dit offerteproces je bemiddelaar en kijken altijd naar de beste prijs/kwaliteit verhouding, waardoor je zonder zorgen kunt verduurzamen. Wij verwelkomen je graag met een kopje koffie in onze showroom van 2.500m2, waar vele duurzame oplossingen te zien zijn. Wil je gericht advies over je woning, dan kun je een afspraak maken met een van onze adviseurs."

Reactie toevoegen