Leimuiderbrug

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

leimuiderbrug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Deze bebording is wat verwarrend: het suggereert dat Leimuiderbrug een wijk van de plaats Burgerveen is, maar Leimuiderbrug is wél een formele woonplaats, ter plekke dus binnen de bebouwde kom van buurdorp Burgerveen gelegen.

Deze bebording is wat verwarrend: het suggereert dat Leimuiderbrug een wijk van de plaats Burgerveen is, maar Leimuiderbrug is wél een formele woonplaats, ter plekke dus binnen de bebouwde kom van buurdorp Burgerveen gelegen.

Leimuiderbrug

Terug naar boven

Status

- Leimuiderbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- De buurtschap Leimuiderbrug heeft een eigen postcode (2155) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk is het een buurtschap van buurdorp Burgerveen. Dat wordt ook tot uitdrukking gebracht in de bebording: de buurtschap heeft geen eigen bebouwde kom, het heeft witte plaatsnaamborden onder blauwe borden Burgerveen en ligt dus formeel binnen de bebouwde kom van Burgerveen, maar is dus wél een aparte woonplaats en geen wijk van Burgerveen, wat de bebording suggereert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1951 Leimuiderbuurt, in 1959 hernoemd in Leimuiderbrug.

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de draaibrug alhier over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, van en naar Leimuiden. Vergelijk Aalsmeerderbrug.(1) - Filmpje van de Leimuiderbrug in actie.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leimuiderbrug ligt direct N van Leimuiden, langs een deel van de Leimuiderdijk - het betreft de huisnrs. 344-400 en 355-377 - en de parallel daarachter lopende Weteringweg (huisnrs. 1-59).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Leimuiderbrug omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Met het Uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zet de gemeente Haarlemmermeer zich in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Inwoners van buurtschap Leimuiderbrug hebben tijdens een bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid in hun gebied een belangrijk thema is. Daarom hebben we hier in 2019 de volgende maatregelen uitgevoerd: afsluiting voor doorgaand verkeer; aanleg van een jaagpad. Bewoners van de Leimuiderdijk vonden dat het verkeer met veel te hoge snelheid over de dijk raasde. Samen is daarom gekozen om de dijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting is gerealiseerd onder de brug/N207. Door de onderdoorgang alleen geschikt te maken voor fietsverkeer, wordt het autoverkeer geweerd. Fietsverkeer en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de dijk. Bewoners hoeven met de auto nauwelijks om te rijden: ongeveer 100 meter. De Weteringweg heeft de functie voor het doorgaand verkeer overgenomen. Dat is, gezien het karakter van deze weg, ook de bedoeling.

Het doel van de afsluiting is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurtschap te verbeteren. Het is erg druk op de Ringdijk. Door middel van verschillende afsluitingen op de dijk wordt het doorgaand verkeer onmogelijk, waardoor er minder auto’s op de dijk gaan rijden. Hierdoor wordt het ook mogelijk om een fietsstraat aan te leggen. Afsluitingen elders blijken ook zeer goed te werken, waardoor de leefbaarheid in een plaats wordt vergroot. Bijvoorbeeld de afsluiting op de Ringdijk in Aalsmeerderbrug richting de Nieuwemeer. Vanaf Leimuiderdijk 473 in Weteringbrug tot aan Leimuiderdijk 394 in Leimuiderbrug is tevens een jaagpad aangelegd. Een jaagpad is een wandelpad langs de vaart, dat vroeger werd gebruikt om schepen vooruit te trekken." (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Leimuiderbrug is een basculebrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, die de buurtschap verbindt met het Zuid-Hollandse dorp Leimuiden. De brug ligt op de grens tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. Over de brug loopt de provinciale weg N207. In totaal heeft de brug vier rijbanen voor het autoverkeer, een busbaan, twee uitvoegstroken en twee fietspaden. Op de brug bevindt zich een brugwachtershuisje, vanwaar de brug wordt bediend. De brug was eerst enkelvoudig. In 1991/1992 is het noordelijke deel aangelegd. Meteen hierna is het oude gedeelte gerestaureerd. Het totale project, dat in juli 1993 is afgerond, heeft 27 miljoen gulden (ca. 12 miljoen euro) gekost.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Burgerveen behartigt ook de belangen van de naastgelegen buurtschap Leimuiderbrug. Bepaalde thema's staan door het jaar heen altijd wel een keer op de agenda, omdat ze regelmatig aandacht behoeven, zoals Schiphol, verkeer en vervoer en openbare ruimte. Daarnaast komen er ook regelmatig nieuwe onderwerpen en issues aan de orde. Ook organiseert Dorpsbelangen door het jaar heen diverse (veelal jaarlijks terugkerende) activiteiten, zoals de Zeepkistenrace, de Rommelmarkt, de Nieuwjaarsreceptie en Open Dorpsplein-bijeenkomsten. Zoals Voorzitter Sjaak Pappe zegt: "We zien er uit als een calimero-dorp, maar wij houden wel van aanpakken!"

Reactie toevoegen