Mildam

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

katlijk_mildam_zomerfeest_2018_15_16_17_juni.jpg

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

mildam_collage.jpg

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam..jpg

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Mildam'.JPG

De kleine kerk van Mildam

De kleine kerk van Mildam

Mildam.JPG

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

mildam_zwanen_in_tsjonger_of_kuunder.jpg

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016

Mildam

Terug naar boven

Status

Mildam is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland (en tussendoor nog een zelfstandige gemeente geweest van 1812 t/m 30-9-1816).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mildaam.

Oudere vermeldingen
1523 Meyledam, 2e helft 16e eeuw Milendam, 1579 Miledam.

Naamsverklaring
Is wel verklaard als 'middelste dam', over de Tsjonger. De oudste vorm wijst echter op een geslachtsnaam Meila.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mildam ligt O van Heerenveen-Zuid en Oudeschoot, rond de Schoterlandseweg (N380 Heerenveen-Donkerbroek), als lintbebouwing met een kleine kern. Het dorp is landschappelijk fraai gelegen, tussen de river de Tsjonger of Kuunder (vóór 2007: Tjonger of Kuinder) in het Z en de bossen van Oranjewoud in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Mildam 49 huizen met 297 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 275 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ontstaan en ontwikkeling van het dorp Mildam, beschreven op de lokale dorpssite.

- In 2009 is het boek ‘Tusken wâld en wetter. Schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga' (279 pag.) verschenen. De 12 personen tellende werkgroep Oud-Mildam heeft 8 jaar aan het boek gewerkt. Het boek kost €19,95 en is te koop bij Grietus Brouwer, Milhoes 1, tel. 0513-646956, e-mail cunera@chello.nl.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het noordelijk deel van Mildam is in 2019 heringericht. Onder de link vind je relevante documenten i.v.m. deze herinrichting.

- Dorpsvisie Mildam (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mildam heeft 4 rijksmonumenten.

- Mildam heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De in 1726 herbouwde Hervormde kerk (Schoterlandseweg 37) is een zaalkerk met driezijdig gesloten koor. In 1965 is de kerk aan de eredienst onttrokken. Het gebouw raakte vervallen en er waren plannen voor sloop. Maar de inwoners zorgden er dankzij vele inspanningen voor dat het kerkje werd gerestaureerd, met behulp van subsidie van monumentenzorg, die een deel van de kosten droeg. Het gebouw wordt beheerd door Stichting It Alde Tsjerkje. Aan de noordzijde van de kerk staat op het kerkhof een vrijstaande klokkenstoel met zadeldak (herbouwd in 1935). De oorspronkelijke klok uit 1643 is in de oorlog door de Duitsers gevorderd. Bij de renovatie in 1979 kreeg het dorp de klok uit de in 1972 afgebroken klokkenstoel van Hoornsterzwaag. Dit was een klok uit 1688, gemaakt door Petrus Overney. Deze klok is in 2008 teruggegaan naar Hoornsterzwaag, toen daar een nieuwe klokkenstoel is gebouwd. Mildam kreeg toen de klok van Nieuweschoot. Deze klok is in 1986 gegoten door Eijsbouts te Asten.

- De Protestantse (voorheen Gereformeerde) Tsjongertsjerke (Schoterlandseweg 74) dateert uit 1857. De huidige gevel dateert uit 1950. De kerk valt onder de Protestantse (PKN) Gemeente Katlijk-Mildam, die in 1991 is ontstaan als een federatief verband tussen deze Gereformeerde kerk en het hervormde deel van wijkgemeente Oudeschoot-Oranjewoud voor zover woonachtig in Katlijk en Mildam. In 2007 is deze gemeente officieel protestantse gemeente geworden. Het orgel is in 1961 als opus 513 gebouwd door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar).

- De eerste Ecokathedraal van ons land is sinds 1965 in ontwikkeling aan de IJntzelaan in Mildam. Bedenker en uitvoerder hiervan is filosoof/'ecotect'/landschapsarchitect Louis Le Roy (1924-2012), die honderden vrachtwagens met klinkers, tegels en trottoirbanden heeft geordend tot een complex bouwwerk, waarin ook de natuur een even groot aandeel heeft. Vrijwilligers zetten zijn levenswerk voort. Er is geen bouwtekening van het werk, de vorm van het geheel hangt af van het geleverde bouwmateriaal. Dat wordt nog regelmatig gestort.

Stichting TIJD zet zich er voor in dat dit werk doorgaat, zonder een eindtijd vast te leggen. Ook adviseert zij bij het ontwikkelen van andere ecokathedralen in binnen- en buitenland. Zo is er in de wijk Heerenveen-Midden een stadspark in ontwikkeling volgens de principes van het ecokathedraal-proces: de Le Roy tuin aan de Europalaan en de Kennedylaan. Ook in de Groningse wijk Lewenborg is een Le Roy-gebied, dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw als ecokathedraal ontwikkeld wordt. Fotoreportages over de Ecokathedraal en nog een fotoreportage over de Ecokathedraal in de vorm van een 'diaserie', beide van weblogger Afanja.

- De poldermolen Tjongermolen (Schoterlandseweg 28) dateert uit 1869. In 1983 is de windmolen na jaren van verval herbouwd. De molen is een achtkante grondzeiler en is eigendom van Stichting De Fryske Mole.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Voor een indruk van wat er zoal tijdens het Zomerfeest Katlijk Mildam (gedurende 4 dagen in juni) te doen is, vermelden wij hier wat er in 2018 te doen was: fietstocht, ouderenprogramma, kinderprogramma, Pubkwis max. 40 teams, Pub in de Tent met Party DJ Nicky Lorenzo en Alice Springs, Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedunsjen, Zaterdagmiddagmatinee met Frerik de Swetser en Kobus en de Rokkers, Party DJ Nicky Lorenzo en Stageline, Kerkdienst, Gekostumeerd Volleybal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Voor elk van de 6 kinderen die in 2017 in ons dorp zijn geboren, hebben we in dat jaar een hoogstam appelboom geplant rondom de speeltuin in het dorp. We hopen van het planten van de 'geboortebomen' een jaarlijks terugkerende traditie te kunnen maken. De aanleiding voor dit initiatief: we kregen een appelboom aangeboden van Stichting Fryske Frucht en dat groeide uit naar meer. Het doel van dit initatief: het kale speelveld interessanter maken / een extra functie toevoegen. De (verwachte) resultaten van dit initiatief: We hopen dat de 6 bomen goed aanslaan en gaan zorgen voor: schaduw; behoud van oude appelrassen; meer afwisseling op het redelijke kale veld; kinderen uitnodigen om te spelen onder en rondom de bomen; samen snoeien en oogsten. De bomen zijn aangeschaft via Stichting Fruit yn Fryslân." Aldus de werkgroep Groener Mildam.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Mildam.

- Nieuws: - Oudere nummers van Dorpskrant Mildamster Brêge (1x per kwartaal) zijn via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Mildam. Op de site van huis-aan-huiskrant Groot Heerenveen vinden we d.d. 23-11-2019 een reportage met bestuursleden Wiebe Nijlunsing en Sies Siebenga van Plaatselijk Belang, over de actuele situatie in het dorp, het verenigingsleven, de voorzieningen en de wensen die op dat gebied nog leven.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Daltonschool De Tjongerschool in Mildam is een samenleving in het klein. Samen met leerlingen en ouders zorgen we ervoor dat onze school een levendige school is. De ligging van de school is uniek te noemen. Aan de rand van het dorp en grenzend aan sportvelden en weilanden ligt de school op een zeer rustige en veilige plek: “Tusken smûk skaedzjend beamtegrien”. De kinderen kunnen spelen op een groot plein en er is ook een speelveld (kunstgrasveld) aanwezig. Naast de school liggen de sportvelden, waarop de kinderen bij droog weer in de zomermaanden gymles krijgen. Naast de school, op hetzelfde terrein, staat een goed geoutilleerde gymzaal.

We willen een leefgemeenschap zijn, waar kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Maar waar ook ruimte gemaakt wordt voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We werken aan een goede sfeer binnen de groepen. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Waarbij de leerkracht een meer coachende rol krijgt. Hierbij zijn voor ons de Daltonpijlers ondersteunend: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit en Borgen."

- "Op BSO De Torteltuin in Mildam bieden we kinderen elke dag leuke, leerzame en vernieuwende activiteiten. Geen kind is hetzelfde. Daarom bieden we een gevarieerd programma aan. Zij krijgen van alles aangereikt en kunnen hun eigen keuzes maken, genieten en ontdekken waar ze goed in zijn. We willen ze spelenderwijs op weg helpen om leuke, sociale en breed geïnteresseerde tieners te worden. Na schooltijd beginnen we de middag met een heerlijk stuk fruit, een gezellig gesprek en een glas drinken. Daarna kunnen ze aan de slag met spannende activiteiten als toneel, koken, atelier, dans of sport. Lekker niets doen of relaxen mag natuurlijk ook."

- Sport: - Wanneer en hoe de voetbalvereniging van het dorp tot stand is gekomen is een mooi verhaal: "Voetbalvereniging v.v. Mildam is in 1929 opgericht door een aantal wegenbouwers en inwoners van het dorp. De Schoterlandseweg bestond destijds uit een sintellaag en het toenmalige college nam het besluit om de weg te asfalteren. In hun vrije tijd trapten de wegenbouwers met de inwoners een balletje. Aangezien de onderlinge partijtjes onvoldoende wedstrijdinspanning op termijn met zich meebrachten besloot men in competitieverband uit te komen. Bij Smederij van der Hoeff richtte men de voetbalvereniging op en sloot zich aan bij de onderlinge voetbalbond, aanvankelijk onder de naam Holland Friesland Combinatie. De Hollandse medewerkers waren namelijk van de “N.V. de Geruisloosche”, aannemer wegenbouwer uit Heemstede.

Men startte met 11 leden, maar al snel liep dit op naar 25 leden. Men heeft op dat moment niet kunnen overzien dat hun besluit een goed besluit was en een heel lang vervolg zou krijgen. De velden die men in de loop der jaren heeft bespeeld en gebruikt lagen aan de Molenlaan, de Schoterlandseweg nabij de openbare school, bij het sparrenbosje en nu alweer een decennium aan De Wissel. Hier deelt men de accommodatie met korfbalvereniging de Driehoek en recentelijk is het terrein zodanig ingericht dat het multifunctioneel gebruikt kan worden." Aldus v.v. Mildam op haar site.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mildam kerk.

Reactie toevoegen