Mildam

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

katlijk_mildam_zomerfeest_2018_15_16_17_juni.jpg

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

mildam_collage.jpg

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam..jpg

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Mildam'.JPG

De kleine kerk van Mildam

De kleine kerk van Mildam

Mildam.JPG

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

mildam_zwanen_in_tsjonger_of_kuunder.jpg

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016

Mildam

Terug naar boven

Status

Mildam is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland (en tussendoor nog een zelfstandige gemeente geweest van 1812 t/m 30-9-1816).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mildaam.

Oudere vermeldingen
1523 Meyledam, 2e helft 16e eeuw Milendam, 1579 Miledam.

Naamsverklaring
Is wel verklaard als 'middelste dam', over de Tsjonger. De oudste vorm wijst echter op een geslachtsnaam Meila.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mildam ligt O van Heerenveen-Zuid en Oudeschoot, rond de Schoterlandseweg (N380 Heerenveen-Donkerbroek), als lintbebouwing met een kleine kern. Het dorp is landschappelijk fraai gelegen, tussen de river de Tsjonger of Kuunder (vóór 2007: Tjonger of Kuinder) in het Z en de bossen van Oranjewoud in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Mildam 49 huizen met 297 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 275 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ontstaan en ontwikkeling van het dorp Mildam, beschreven op de lokale dorpssite.

- In 2009 is het boek ‘Tusken wâld en wetter. Schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga' (279 pag.) verschenen. De 12 personen tellende werkgroep Oud-Mildam heeft 8 jaar aan het boek gewerkt. Het boek kost €19,95 en is te koop bij Grietus Brouwer, Milhoes 1, tel. 0513-646956, e-mail cunera@chello.nl.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het noordelijk deel van Mildam is in 2019 heringericht. Onder de link vind je relevante documenten i.v.m. deze herinrichting.

- Dorpsvisie Mildam (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mildam heeft 4 rijksmonumenten.

- Mildam heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Het oude hervormde kerkje uit 1726, vanuit Heerenveen gezien aan het begin van het dorp aan je linkerhand, doet tegenwoordig dienst als expositieruimte voor kunstenaars.

- De Gereformeerde kerk dateert uit 1857.

- De eerste Ecokathedraal van ons land is sinds 1965 in ontwikkeling aan de IJntzelaan in Mildam. Bedenker en uitvoerder hiervan is Louis Le Roy (1924-2012), die honderden vrachtwagens met klinkers, tegels en trottoirbanden heeft geordend tot een complex bouwwerk, waarin ook de natuur een even groot aandeel heeft. Vrijwilligers zetten zijn levenswerk voort. Er is geen bouwtekening van het werk, de vorm van het geheel hangt af van het geleverde bouwmateriaal. Dat wordt nog regelmatig gestort.

Stichting TIJD zet zich er voor in dat dit werk doorgaat, zonder een eindtijd vast te leggen. Ook adviseert zij bij het ontwikkelen van andere ecokathedralen in binnen- en buitenland. Zo is er in de wijk Heerenveen-Midden een stadspark in ontwikkeling volgens de principes van het ecokathedraal-proces: de Le Roy tuin aan de Europalaan en de Kennedylaan. Ook in de Groningse wijk Lewenborg is een Le Roy-gebied, dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw als ecokathedraal ontwikkeld wordt. Fotoreportages over de Ecokathedraal en nog een fotoreportage over de Ecokathedraal in de vorm van een 'diaserie', beide van weblogger Afanja.

- De poldermolen Tjongermolen (Schoterlandseweg 28) dateert uit 1869. In 1983 is de windmolen na jaren van verval herbouwd. De molen is een achtkante grondzeiler en is eigendom van Stichting De Fryske Mole.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Voor een indruk van wat er zoal tijdens het Zomerfeest Katlijk Mildam (gedurende 4 dagen in juni) te doen is, vermelden wij hier wat er in 2018 te doen was: fietstocht, ouderenprogramma, kinderprogramma, Pubkwis max. 40 teams, Pub in de Tent met Party DJ Nicky Lorenzo en Alice Springs, Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedunsjen, Zaterdagmiddagmatinee met Frerik de Swetser en Kobus en de Rokkers, Party DJ Nicky Lorenzo en Stageline, Kerkdienst, Gekostumeerd Volleybal.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Mildam.

- Nieuws: - Oudere nummers van Dorpskrant Mildamster Brêge (1x per kwartaal) zijn via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Mildam.

- Onderwijs: - "Daltonschool De Tjongerschool in Mildam is een samenleving in het klein. Samen met leerlingen en ouders zorgen we ervoor dat onze school een levendige school is. De ligging van de school is uniek te noemen. Aan de rand van het dorp en grenzend aan sportvelden en weilanden ligt de school op een zeer rustige en veilige plek: “Tusken smûk skaedzjend beamtegrien”. De kinderen kunnen spelen op een groot plein en er is ook een speelveld (kunstgrasveld) aanwezig. Naast de school liggen de sportvelden, waarop de kinderen bij droog weer in de zomermaanden gymles krijgen. Naast de school, op hetzelfde terrein, staat een goed geoutilleerde gymzaal.

We willen een leefgemeenschap zijn, waar kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Maar waar ook ruimte gemaakt wordt voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. We werken aan een goede sfeer binnen de groepen. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Waarbij de leerkracht een meer coachende rol krijgt. Hierbij zijn voor ons de Daltonpijlers ondersteunend: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit en Borgen."

- Muziek: - "Vier door muziek gepassioneerde mannen en een vrouw uit Katlijk en Mildam vormen sinds 2010 een energieke TOP 52 band. Geen top 100, maar een stuiterende setlijst van Dr. Bee & The Kingmen voert je door de jaren 70, 80, 90 tot aan het heden, waarbij je niet stil kunt blijven staan. De Dokter en zijn kompanen hebben reeds vele 'spreekuren' in diverse kroegen en feesttenten gehad, tot veel genoegen van de 'patiënten'. Heb je belangstelling voor swingen, zingen, en vette Rock'n Roll? Neem dan gerust contact met ons op zodat we in overleg kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn!"

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Mildam is opgericht in 1929.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mildam kerk.

Reactie toevoegen