Nieuwediep

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

Nieuwediep

Terug naar boven

Status

- Nieuwediep is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gieten.

- Onder het dorp Nieuwediep valt voor de postadressen tevens het Drentse deel van het dorp Bareveld.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Niedaip. Een inwoner van dit dorp is een Niedaipster.

Terug naar boven

Ligging

Nieuwediep is een langgerekt lintdorp gelegen rond de gelijknamige weg, waaraan parallel ten N de grens met de provincie Groningen loopt. Het dorp ligt NO van Gieten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het postale dorpsgebied van Nieuwediep heeft ca. 105 huizen - waarvan ca. 90 aan de gelijknamige weg en ca. 15 aan de weg en in buurdorp Bareveld - met ca. 275 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rond 1800 is de systematische hoogveenafgraving aan de Groningse kant (Wildervank en Stadskanaal) in volle gang, en begint reeds in Drenthe door te dringen. Om ook het hoogveen in Gieten toegankelijk te maken, wordt het Nieuwediep gegraven. Van hieruit wordt een 30-tal wijken aangelegd in ZW richting, om de gegraven turf te kunnen afvoeren. De dalgronden worden in cultuur gebracht o.a. door achtergebleven veenarbeiders. Daardoor ontstaat in de 2e helft van de 19e eeuw langs dit diep de gelijknamige buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Raad van State heeft in juni 2016 bepaald dat de uitbreiding van een kippenmesterij in Nieuwediep met twee nieuwe stallen kan doorgaan. Twaalf omwonenden hadden beroep aangetekend omdat ze wilcden voorkomen dat het aantal mestkuikens vier keer zo groot zou worden (van 28.000 naar 112.000 stuks). Ze vreesden een aanzienlijke toename van de stank en luchtvervuiling. Volgens het bedrijf en de gemeente Aa en Hunze is daar echter geen sprake van, door toepassing van de best beschikbare technieken om deze overlast te voorkomen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelde daarom in 2015 al dat een milieu-effectrapport niet nodig is en de uitbreiding kan doorgaan. De Raad van State heeft dat vonnis bevestigd. De bezwaarmakers hebben niet aangetoond dat er straks sprake is van onacceptabele stank en luchtvervuiling. Ook hebben zij onvoldoende argumenten aangevoerd voor hun stelling dat de rechtbank op onjuiste of onvolledige gronden met de extra stallen heeft ingestemd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Visplas Groot Gat is het resultaat van een zandafgraving uit 1912. Het zand is gebruikt voor de spoorlijn en voor een beoogd station in Nieuwediep. Dat station is er echter nooit gekomen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwediep, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwediep (online te bestellen).

Terug naar boven

Voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen- en Buurtvereniging Nieuwediep/Bareveld is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. P/a Nieuwediep 115. Contactpersoon mevr. M. Muntjewerf, tel. 0598-468472.

- Dorpshuis: - De lagere school van het dorp is in 1995 gesloten omdat er nog te weinig leerlingen over waren voor een verantwoorde voortzetting. Tegenwoordig is het pand in gebruik als dorpshuis. In mei 2014 is het dorpshuis feestelijk heropend, nadat het de daaraan voorafgaande jaren zowel van binnen als van buiten grondig was opgeknapt. Raadslid Henk Santes viel de eer te beurt om de officiële (her)openingshandeling te verrichten. Als wethouder was hij destijds nauw betrokken bij dit renovatieproject. De gemeente heeft destijds een bedrag beschikbaar gesteld voor de renovatie, mits het dorp zelf ook een wezenlijke bijdrage zou leveren. En Nieuwediep is daar met vlag en wimpel in geslaagd.

Maar de eer komt natuurlijk vooral toe aan een aantal actieve dorpsbewoners, die gedurende enkele jaren de mouwen hebben opgestroopt en heel wat klusuurtjes in het dorpshuis hebben doorgebracht. In een korte toespraak gaf Henk Santes aan dat een actieve bijdrage vanuit de samenleving voor de lokale politiek een van de belangrijkste voorwaarden is om met geld over de brug te komen. En dat heeft Nieuwediep in zijn ogen helemaal waar gemaakt. Dat is een groot compliment waard. In een tijd waarin de bevolking krimpt en de voorzieningen in dorpen steeds meer onder druk komen te staan, is het voor de leefbaarheid van groot belang dat het dorpshuis als ontmoetingsruimte voor de bevolking behouden blijft. Zeker als het, zoals in dit geval, nog de enige voorziening in het dorp is. (bron: Henk Santes)

Reacties

(2)

Ligt het eetcafe bij de busoverstapplaats te Bareveld in Bareveld of in Nieuwediep? Is het een grensgeval?

Tja, wat zullen we daarop zeggen: het is alledrie waar :-) Het ligt, als je ter plekke gaat kijken, in Bareveld, want binnen de bebording van dat dorpje. Geen speld tussen te krijgen. Zou je denken.

Maar... in 1978, bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem, heeft 'men' (PTT en/of gemeente) ervoor gekozen om Nieuwediep en Bareveld samen 1 postadres-plaatsnaam te geven, en wel Nieuwediep. Vind ik achteraf niet slim, want Bareveld is m.i. belangrijker én bekender vanwege de strategische ligging, herberg, kerk etc. Dus tja voor de postadressen ligt Bareveld 'in' Nieuwediep, wat alleen maar een lintbebouwing van boerderijen is buiten doorgaande routes zonder enige voorziening (nou oké, een dorpshuisje...).

Dus ik zou het andersom hebben gedaan: Nieuwediep als buurtschap van het dorp Bareveld, postadressen beide Bareveld. Lijkt mij 1+1=2. Maar ja gedane zaken...

Ik heb de Bareveldse situatie zojuist nog iets duidelijker beschreven op de pagina van dat dorp: https://www.plaatsengids.nl/bareveld

En over het 'grensgeval'; de vroegere herberg (dat zal allicht het huidige eetcafé zijn) lag vroeger deels in Drenthe, deels in Groningen... Ook daarover vindt u meer op onze pagina van Bareveld.

Reactie toevoegen