Aa en Hunze

Gemeente
Aa en Hunze
Drenthe

aa_en_hunze_gemeente_actuele_kaart.jpg

De gemeente Aa en Hunze (het roze geaccentueerde gebied op de kaart) is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. Een uitgestrekte gemeente, gelegen tussen Assen in het W en de provincie Groningen in het O.

De gemeente Aa en Hunze (het roze geaccentueerde gebied op de kaart) is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. Een uitgestrekte gemeente, gelegen tussen Assen in het W en de provincie Groningen in het O.

Aa en Hunze

Terug naar boven

Status

- Aa en Hunze is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeentehuis te Gieten.

- De gemeente Aa en Hunze is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde.

- De gemeente Aa en Hunze omvat de dorpen Anderen, Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Balloo, Bareveld (gedeeltelijk), Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Ekehaar, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Gasteren, Gieten, Gieterveen, Grolloo, Nieuw-Annerveen, Nieuwediep, Oud-Annerveen, Rolde, Schipborg, Schoonloo en Spijkerboor, en de buurtschappen Achter 't Hout, Amen, Balloërveld, Bonnen, Bonnerveen, Bosje, Bovenstreek, Breeland, De Hilte, Deurze, Eldersloo, Eleveld, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Geelbroek, Gieterzandvoort, Kostvlies, Marwijksoord, Nijlande, Nooitgedacht, Papenvoort, Schreierswijk, Streek, Torenveen, Tweede Dwarsdiep, Veenhof en Vredenheim. In totaal zijn dit 25 dorpen en 27 buurtschappen. In sommige plaatsnaamlijsten komt ook nog de naam Broek voor als vermeende buurtschap in deze gemeente, maar dat is niet correct; dat heeft namelijk betrekking op de dorpskern van Gieterveen.

- Wapen van de gemeente Aa en Hunze.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Aa en Hunze.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Omdat de vier oude gemeenten van soortgelijke grootte waren, moest er voor de nieuwe gemeente een neutrale naam worden bedacht, niet zijnde een van de oude gemeentenamen. Dat is Aa en Hunze geworden, genoemd naar de rivieren die door deze gemeente stromen (zie de links voor nadere informatie over deze rivieren).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Aa en Hunze ligt in het NO van de provincie Drenthe. In het N grenst de gemeente aan de provincie Groningen, in het NW aan de gemeente Tynaarlo en in het ZO aan de gemeente Borger-Odoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Aa en Hunze omvat ca. 10.000 huizen met ruim 25.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het gemeentearchief van Aa en Hunze is te raadplegen op de website Drentsarchiefnet.nl en bij het gemeentehuis in Gieten. Het gemeentearchief bevat interessante bronnen voor het doen van genealogisch onderzoek (stamboom), huizenonderzoek en lokaal-historisch onderzoek. Vanaf het ontstaan heeft de gemeente een groot aantal taken uitgevoerd en informatie daarover is in het gemeentearchief terug te vinden. In het archief van deze gemeente worden de archieven van de oude gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde bewaard. Deze archieven beginnen rond 1811 en zijn toegankelijk door middel van beschrijvende inventarissen.

Voor stamboomonderzoek kun je gebruik maken van de in het archief aanwezige doop-, trouw- en overlijdensakten. Je kunt openbare akten in de provincie Drenthe meestal ook vinden op de website 'Alle Drenthen'. In het archief bevinden zich ook de bouwvergunningen van de in de gemeente gebouwde gebouwen vanaf ongeveer 1940. Veel mensen hebben geen (bouw)tekening meer van hun huis. Vaak zijn in het archief nog de nodige tekeningen terug te vinden. Hier kan een kopie van worden gemaakt. Het gemeentearchief is op afspraak te bezoeken. Op maandag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur. E-mailadres gemeentearchief. Je kunt ook schriftelijk vragen om informatie uit het archief. Voor nadere details zie de eerste link in de eerste alinea.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een glasvezelnetwerk voor snel internet, digitale tv en telefoon in de kleinere kernen van deze gemeente mogelijk te maken. Om dit rendabel te maken was er een bepaald minimum percentage deelnemers nodig. In december 2018 is bekend geworden dat deze 'drempel' is gehaald en dat de aanleg dus doorgaat.

- In december 2018 zijn in de gemeente Aa en Hunze 45 'slimme lantaarnpalen' geplaatst. Dit systeem was op dat moment uniek in de wereld en is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente. Via het systeem krijgt de gemeente dagelijks een overzicht van storingen aan de openbare verlichting. Ook is direct duidelijk of het gaat om een lampstoring of om een netwerkstoring. Er wordt automatisch een bericht gestuurd naar de netbeheerder en/of aannemer. Dit scheelt de gemeente veel handwerk en het defect wordt zo snel mogelijk opgelost. Op deze manier worden onveilige situaties en frustraties bij omwonenden voorkomen. De communicatie verloopt via een zogeheten LoRa netwerk.

- In 2017 stonden de dorpen van de gemeente Aa en Hunze centraal in het Jaar van de Dorpen. Het themajaar kreeg de naam “Dorpen van Aa tot hunZe“ mee en samen met een enthousiaste projectgroep en actieve organisaties in de gemeente hebben ze er met elkaar een inspirerend jaar van gemaakt, waarbij veel kennis en ervaringen zijn uitgewisseld en meer mensen elkaar hebben leren kennen. Met het themajaar hebben ze een extra impuls willen geven aan toekomstbestendige dorpen. Dorpen bepalen zelf hun agenda, het is aan de gemeente om daar in mee te bewegen. En dat is voor zowel dorpen als gemeente een leerproces: dat is niet van de ene op de andere dag de praktijk. Dorpen zijn bij elkaar gebracht, mooie voorbeelden uit de gemeente met elkaar gedeeld en ook inspiratie van buiten is naar de gemeente gehaald om daar een bijdrage aan te leveren. Er zijn mooie contacten en verbindingen ontstaan om de dorpen levendig te houden en blijvend van elkaar te leren. Voor nadere informatie: zie de Evaluatie 'Dorpen van Aa tot hunZe 2017', waarin ze terugblikken en ook vooruitkijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Binnen de gemeente Aa en Hunze bevinden zich vier prachtige, historische korenmolens. In Gasselternijveen, Gieten en Gieterveen zijn dat stellingmolens en middenin Rolde, aan de Grote Brink, staat een charmante grondzeiler. De molens hebben ieder een eigen karakter, geschiedenis en uitstraling, maar ze hebben ook overeenkomsten: zo delen ze bijvoorbeeld de goede staat van onderhoud en het enthousiasme van hun vrijwillige molenaars. Onder de link vind je de actuele openingstijden en nog veel meer informatie over de vier molens. Buiten de reguliere openingstijden ben je ook altijd welkom op een molen als de blauwe wimpel uithangt.

Stichting Mulders Aa en Hunze is opgericht met als doel het draaiende houden van de molens in deze gemeente, met alles wat daar voor nodig is. De stichting beoogt dat doel te verwezenlijken door: het regelmatig laten draaien van de molens; het opleiden van molenaars; het interesseren van vrijwilligers voor werkzaamheden en activiteiten in, rond en aan de molens; het wekken van belangstelling voor culturele aspecten en de geschiedenis van en rondom molens; in- en verkoop van natuur- en molengerelateerde producten; ontvangen en rondleiden van bezoekers en medewerking aan educatieve activiteiten; verzorgen van publicaties in de ruimste zin van het woord; beheer per molen van geld en middelen.

- Overzicht van beelden in de gemeente Aa en Hunze.

- Overzicht van oorlogsmonumenten in de gemeente Aa en Hunze.

- Provinciale monumenten m.b.t. de kernen in de gemeente Aa en Hunze.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze organiseert jaarlijks in het paasweekend een Kunstroute. Ca. 15 kunstenaars in verschillende dorpen van deze gemeente houden van 11.00 tot 17.00 uur open huis.

- "De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Aa en Hunze in januari 2020 gekozen als locatie voor het eerste landelijke Dorpen Festival. Eind 2019 nodigde de VNG plattelandsgemeenten uit om zich kandidaat te stellen als gastgemeente. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra is trots op de uitverkiezing: “Toen wij hoorden van deze uitnodiging vonden wij: dit hoort bij onze gemeente, dit kunnen wij. Ik heb ontdekt hoe ongelofelijk krachtig en zelfredzaam de inwoners zijn. Of beter gezegd ‘samen-redzaam’. Er zijn ontzettend veel initiatieven om dorpen fysiek mooier te maken of juist duurzamer, maar ook veel sociale en culturele activiteiten. Onze gemeente heeft iets te vertellen, iets te bieden. Maar ook de bereidheid om alle opgedane kennis en ervaring te delen. Wij willen ook graag leren en horen van de rest van Nederland.”

Op 25 juni 2020 is het zover; dan staat de gemeente Aa en Hunze de hele dag in de bestuurlijke aandacht. Tijdens het festival gaan deelnemers in een gezellige festivalsfeer in gesprek over thema’s als leefbaarheid, klimaat, krimp, lokale economie en de hechte sociale structuren. Zo worden er forumdiscussies, dialogen en lezingen georganiseerd. Burgemeester Hiemstra kijkt ernaar uit: “Het is bijzonder dat thema’s die spelen in dorpen en op het platteland centraal staan. We gaan, samen met alle betrokken partijen en mensen, hard ons best doen om er een geslaagd festival van te maken.” Vooralsnog zijn Grolloo, Gieten en Annen in beeld als mogelijke locaties.

De VNG en de gemeente worden bij de organisatie onder meer gesteund door de P10 (samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten), de Vereniging van Drentse Gemeenten en de provincie Drenthe. Ook lokale, regionale en provinciale organisaties, bedrijven en inwoners hebben hun medewerking toegezegd. Burgemeester Hiemstra: “Wij verwelkomen het Dorpen Festival met een warme handdruk en een vriendelijk “moi”. We kijken ernaar uit om met de VNG en alle andere betrokken personen en organisaties een festival te organiseren dat van grote waarde is voor alle deelnemers en waar nog lang over gesproken gaat worden. We hebben als ondertitel van ons winnende Bidbook niet voor niets gekozen voor de slogan: Samen bedenken - Samen beslissen - Samen doen - Samen trots!" (bron: gemeente Aa en Hunze)

- "Het Aa en Hunze EvenemeMENT (laatste weekend van oktober) is een schitterend paardenevenement voor zowel wedstrijdmenners als recreatiemenners. Er wordt een super leuke rit georganiseerd. Na afloop worden clinics en/of demonstraties op het gebied van de mensport georganiseerd. Enkelspan, dubbelspan, tandem, alle combinaties kunnen inschrijven. Sfeer en de gemoedelijkheid zijn de ingrediënten voor deze onvergetelijke dag." Na afloop van editie 2019 verscheen het volgende mooie bericht op de Facebookpagina van het evenement: "Zo vlak voor kerst hebben we het bedrag van 1100 euro (de opbrengst van onze herfstrit 2019) aan KIKA kunnen doneren. Alle menners, vrijwilligers, sponsors, Staatsbosbeheer en mensen die hun land beschikbaar hebben gesteld van harte bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Elk jaar merken we weer dat de bereidheid om te helpen groot is. Dat is super, want zonder jullie lukt het niet om deze rit te organiseren. Dat we dan aan het eind van de rit, als kers op de taart, ook nog 1100 euro aan KIKA kunnen doneren is helemaal fantastisch. Voor diegenen die volgend jaar weer mee willen helpen of mee wille rijden: reserveer alvast het laatste weekend van oktober voor het AAenHUNZEeveneMENT!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandel- en fietsroutes in de gemeente Aa en Hunze.

- Bermen langs wegen vormen de laatste stukken leefgebied voor streekgebonden planten die elders in het landelijk gebied niet meer voorkomen. Deze streekgebonden soorten nemen hand over hand af, om plaats te maken voor soortenarme, ruige bermvegetaties met planten die overal in Nederland voorkomen. Bermen verbinden daarnaast natuurgebieden met elkaar en vervullen, als brongebied van insecten, een belangrijke rol in de bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagdierbestrijding. Goed bermbeheer is dus belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Om hier aandacht voor te vragen voeren FLORON en De Vlinderstichting campagne onder het motto: 'Mijn berm bloeit!'.

De gemeente Aa en Hunze is in 2018 gestart met ecologisch bermbeheer, te weten op de trajecten Gasteren-Annen-Annerveenschekanaal en Geelbroek-Eleveld. Bij goede resultaten wordt het ecologische bermbeheer binnen de gemeente verder uitgebreid. FLORON heeft de uitgangssituatie vastgelegd door het uitzetten van vaste meetpunten (permanente kwadraten), waarin de samenstelling van de bermvegetatie is beschreven. De binnen de campagne ‘Mijn berm bloeit!’ ontwikkelde nectarindex wordt gebruikt als tool om de effecten van gevoerd beheer te volgen. Hoe hoger de, op basis van de vegetatiesamenstelling, berekende nectarindex (op een schaal van 1 tot 5), hoe gevarieerder het bloemaanbod in de berm en hoe meer nectar er in potentie te halen is voor graslandinsecten.

De uitgangssituatie langs beide maairoutes laat een grote variatie in nectarindex zien. Deze varieert van 1 (laag) tot 5 (maximale score). Daarbij geldt: hoe soortenrijker de berm, hoe hoger de nectarindex. Bermen die grenzen aan grootschalige akkerbouwgebieden blijken soortenarm, hebben een lage nectarindex en kenmerken zich door een hoge, ruige plantengroei met veel fluitenkruid en ridderzuring. Maar er liggen langs de routes ook mooie, soortenrijke bermvegetaties met karakteristieke planten van voedselarme graslanden als grasklokje, muizenoor, blauwe knoop, stijve ogentroost en tormentil. Vijf jaar na de start wordt de balans opgemaakt van het ecologisch bermbeheer in de gemeente Aa en Hunze. De verwachting is dat door ecologisch bermbeheer de bermen met een lage nectarindex minder voedselrijk en bloemrijker worden en de nectarindex zal stijgen. FLORON, De Vlinderstichting en de gemeente beogen met dit initiatief ook andere gemeenten te stimuleren om werk te maken van ecologisch bermbeheer. (bron: Nature Today, 20-7-2018)

- De rivier de Hunze ligt voor een groot deel op grondgebied van de gemeente Aa en Hunze. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan landschaps- en natuurontwikkeling in en rond deze rivier. Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap lanceerden in 1995 de eerste Hunzevisie. Vervolgens is 20 jaar aan het natuurproject gewerkt. Met als resultaat dat de voorheen saaie, gekanaliseerde sloot weer meandert (slingert) door een gebied van maar liefst 3.000 hectare natte natuur in het Hunzedal. Bevers, otters en zeearenden weten de nieuwe natuur te vinden, net als omwonenden, recreanten en bedrijven. Het project is ook de waterkwaliteit en -beheersing ten goede gekomen. Maar het proces is nog niet klaar: ook de in 2014 verschenen Hunzevisie 2030 omvat veel plannen om het gebied in de komende jaren nog mooier te maken voor mens en dier. Zie ook het Visiedocument Hunzedal 2030.

- IVN afd. Aa en Hunze organiseert elke eerste donderdag van de maand een lezing, en de zondag daarop een excursie. Ook op andere momenten trekken ze eropuit, bijvoorbeeld om vlinders te inventariseren of te werken in de natuur. Bij hun safari's gaan ze het terrein in op zoek naar een bijzonder dier of een speciale plant. De afdeling heeft ook een tiental werkgroepen die specifieke thema's behartigen, met name Excursies, Gentiaanblauwtje, Mussen, Natuurbeheer, Nestkasten, Paddenredgroep, Uilen en Valken, Vogels, Vlinderkamp en Weidevogels.

- De Drentsche Aa stroomt grotendeels door de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. In oktober 2016 is - de via de link ook online te lezen - Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa vastgesteld. De afgelopen jaren vroegen diverse ontwikkelingen in het Drentsche-Aagebied om aandacht in de landschapsvisie. Daarom was het herschrijven van de eerste landschapsvisie uit 2004 noodzakelijk. Inwoners, studenten, ondernemers en allerlei deskundigen zijn gevraagd om mee te denken over wat er goed gaat in het Drentsche-Aagebied en wat er nog moet gebeuren. Ook de Landschapsvisie 2.0 staat weer vol suggesties om de drie landschapseenheden - beekdalen, essen en velden - beter herkenbaar en beleefbaar te maken.

Het huidige landschap is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en de cultuurhistorie is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Alle Nationaal-Parkpartners gebruiken de richtlijnen uit de Landschapsvisie in hun (inrichtings)plannen om de kwaliteiten van het Drentsche-Aalandschap goed in de gaten houden. Ook de landbouw staat achter de Landschapsvisie 2.0. Landbouwvertegenwoordiger Arend Steenbergen: "Van oudsher is de Drentsche Aa een cultuurhistorisch agrarisch landschap en zo gaan de boeren er ook mee om; hier besteedt de Visie positieve aandacht aan. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering duurzamer en op een bepaalde manier ook vernieuwend wordt, zodat er ook voor de toekomst perspectief is."

- "Waterschap Hunze en Aa's is begin 2021 gestart met de uitvoering van het projct 'Beekbodemverhoging Drentsche Aa'. We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur langs deze grotendeels in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo gelegen beek. We onderzoeken de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het Anloërdiepje. Dit gebeurt in drie afzonderlijke projecten. Én we onderzoeken de mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden van extreme neerslag.

Omgeving. Deze ontwikkeling mag niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal. Daarom zochten we eerst uit of de aanpassingen mogelijk zijn, zonder ongewenste nadelige effecten. We spraken met omwonenden en belangstellenden en pasten onze plannen aan op haalbaarheid. Onderzoek naar haalbaarheid. Naast de effecten op de omgeving moeten we rekening houden met de terreinomstandigheden. Daarbij komen vraagstukken naar voren als ‘Hoe brengen we de grond in de beek en welk materiaal gebruiken we voor het ophogen van de bodem’. Uiteraard moet de beek zo min mogelijk verstoord worden en moet het materiaal aan strengen eisen voldoen. Bij deze onderzoeken werken we nauw samen met terreinbeheerder Staatsbosbeheer en Prolander (uitvoeringsorganisatie van de Provincie).

Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek wordt geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij het Oudemolenschediep komt zal de verhoging weer geleidelijk worden afgebouwd. Het wandelpad wordt opgehoogd en ook een nieuwe afwatering van de landbouwgronden op de Loefvedders is in het plan opgenomen.

Ook in het Zeegserloopje zal de bodem geleidelijk worden verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het bij het Schipborgerdiep komt, zal de verhoging geleidelijk worden afgebouwd. Daarnaast wordt de ontwatering bij een woonperceel verbeterd, zodat hier geen nadelige effecten optreden. De verhoging in het Taarlooschediep is gepland vanaf de Gasterenscheweg tot aan het Gasterenschediep, met in het middelste deel een verhoging van maximaal een halve meter. Ook hier wordt bij een aantal woonpercelen een aanpassing gedaan om nadelige effecten te voorkomen. In het Loonerdiep bleek na onderzoek dat verhoging van de beekbodem niet haalbaar is. Dit is dus niet in het plan opgenomen. We starten met de uitvoering van het Zeegserloopje begin 2021, en aansluitend het Anloërdiepje. Pas in de winter 2021-2022 gaan we aan de slag bij het Taarloschediep. We nemen de ervaringen van de eerdere trajecten daarin mee." (bron: Waterschap Hunze en Aa's, december 2020)

- Museumspoorlijn STAR rijdt al meer dan 25 jaar met historische locomotieven en wagons over het traject Veendam-Stadskanaal. Duizenden toeristen maken daar jaarlijks gebruik van. De STAR denkt nog veel meer toeristen te kunnen bedienen als ze ook het aansluitende traject van de vroegere spoorlijn Stadskanaal-Gieten zouden kunnen gaan gebruiken, een mooie route over een deel van de Hondsrug. Het tracé ligt er grotendeels nog. De gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze en de Provincie Drenthe hebben daarom een onderzoek gefinancierd naar de haalbaarheid van het traject Stadskanaal-Gieten. Dat onderzoek is in juli 2019 afgerond. Het blijkt dat de aanleg in technisch opzicht mogelijk is. De kosten bedragen 7 miljoen euro. De betrokken overheden staan positief tegenover de aanleg, maar hebben aangegeven niet financieel te kunnen bijdragen aan de aanleg. De STAR heeft die middelen zelf ook niet. Maar omdat ze de toeristische potentie er wel van zien, gaan ze op zoek naar fondsen om de realisatie mogelijk te maken. Afhankelijk van de beschikbare middelen zou het traject ook niet in Gieten maar al eerder kunnen eindigen.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Aa en Hunze. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Website van de gemeenteraad. - Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Ook de gemeenten. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Niet iedereen is echter (even goed) in staat om de e-overheid te gebruiken. De bibliotheken in Annen, Gieten, Rolde en Gasselternijveen kunnen je hierbij ondersteunen. Je kunt je digitale vaardigheden versterken met de cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD.

- Media/nieuws: - Radio Aa en Hunze is de radiozender voor de inwoners van deze gemeente. Vrijwilligers maken 24 uur per dag radioprogramma's met muziek, cultuur, sport, politiek en actueel nieuws. Je kunt de zender beluisteren in de ether, via de kabel, via de livestream op de website en via de TuneIn App. - Nieuws uit deze gemeente op de site van RTV Drenthe.

- Belangenvereniging: - Milieugroep Aa en Hunze.

- Onderwijs en kinderopvang: - Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Dat doen ze met circa 140 leerkrachten voor rond de 1.600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente, elk geleid door een schooldirecteur. Hun motto's zijn: "Hart voor kinderen: elk kind heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn talenten. We hebben de plicht om constant te werken aan de verbetering van ons onderwijs, met betere schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen als gevolg; Hart voor personeel: elk personeelslid heeft recht op maximale ontplooiing van al zijn mogelijkheden. Het belang hiervan valt samen met het belang van de leerlingen. Er is zorg voor elkaar; Duurzame ontwikkeling: iedereen heeft de kans en de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en anderen daarbij te motiveren en te ondersteunen; Maatschappelijke verantwoordelijkheid: de school is een van de spelers op het veld als het gaat om overleg en samenwerking op het gebied van onderwijs, sport en welzijn en maakt onderdeel uit van het buurtnetwerk. De school betrekt ouders en, waar mogelijk, andere dorpsbewoners bij activiteiten op de school." - Skid Kinderopvang Peuterspeelgroepen Aa en Hunze.

- Lezen: - Activiteiten van Bibliotheek Aa en Hunze.

- Muziek: - Muziekschool De Hondsrug geeft modern en levendig muziekonderwijs aan zowel de kleintjes alsook aan oudere leerlingen binnen de gemeente Aa en Hunze. Door bevoegde docenten wordt op een kwalitatief hoog niveau en op enthousiaste wijze lesgegeven. Het lesprogramma biedt veel ruimte voor de specifieke wensen en mogelijkheden van de leerlingen. Speelplezier en samenspelen staan daarbij hoog in het vaandel. De muziekschool is een door de gemeente gesubsidieerde instelling. De lessen op de muziekschool staan daarom open voor iedereen die woonachtig is in de gemeente. De lessen worden gegeven in Gieten.

Zanglessen en instrumentale lessen: zang, viool, cello, contrabas, dwarsfluit, blokfluit, saxofoon, accordeon, piano, keyboard, gitaar (akoestisch en elektrisch), basgitaar en drums. Cursussen: saxofoonkwartet, trio, kwartet of kwintet, haal je accordeon van zolder, muzikale en instrumentale verkenning, muziek op schoot en kinderkoor.

- Welzijn: - Het VIP! (Vrijwilligers Informatie Punt) Aa en Hunze ondersteunt en versterkt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van vrijwilligerswerk. Daarnaast wil het VIP ook een bijdrage leveren aan het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers door het inzetten van betrokken burgers/vrijwilligers. De site bemiddelt tussen mensen die hun talenten als vrijwilliger willen inzetten en personen en instanties die een vrijwilliger zoeken.

- Humanitas afd. Aa en Hunze ondersteunt mensen op het gebied van eenzaamheid, opgroeien en thuisadministratie.

- Impuls Welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Samen met een groot team aan vrijwilligers werken ze wijk- en dorpsgericht. Ze verbinden, ondersteunen en organiseren, uiteraard in samenwerking met de bewoners zelf. Zo staan ze dichtbij de mensen. Concreet houden ze zich bezig met: Wonen, welzijn en zorg: je kunt bij hen terecht voor mantelzorgondersteuning en seniorenvoorlichting. Maar ze bieden ook ondersteuning bij psychische problematiek en buurtverbetering; Jeugd: via hun kinder- en jongerenwerk ondersteunen ze activiteiten en initiatieven. Ook scholen kunnen Impuls inschakelen als er problemen met leerlingen zijn; Actief meedoen in de samenleving: ze ondersteunen en stimuleren onder meer de inzet van vrijwilligers en helpen mensen met wie het even iets minder gaat om weer 'mee te doen'. Uitgangspunt bij al hun werkzaamheden is dat bewoners zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid en vooral hun eigen kracht en talent. Dat doen ze samen met heel veel vrijwilligers.

- Stichting De Kanteling Aa en Hunze heeft als doel sociaal-culturele activiteiten met een verbindend karakter te organiseren in de kleinere dorpsgemeenschappen van deze gemeente. Het oogmerk is plattelandsontwikkeling door de sociale samenhang in de dorpen te versterken. Deze staat onder druk door onder andere bevolkingskrimp en het verlies van voorzieningen die verdwijnen of al verdwenen zijn naar de grotere kernen van de gemeente. Het doel is om zo veel mogelijk inwoners erbij te betrekken: jong en ouder, oorspronkelijke bewoners en ‘import’, hoog- en lager geschoold. Door het weven van nieuwe, versterkende draden in het sociale weefsel organiseren ze als het ware de cohesie opnieuw. Dat is nodig voor het behoud van een vitaal platteland in een vergrijzende samenleving.

- "De vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Aa en Hunze. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen."

- Duurzaamheid: - Wil je meer weten over het verduurzamen van je huis en comfortabeler wonen? Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar energiebesparende mogelijkheden? Stel je vraag aan een huiseigenaar met een duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand! Veel huiseigenaren zijn het hele jaar door via de website Nationale Duurzame Huizen Route bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. Dit kan door middel van een contactformulier bij de woning. Bekijk de duurzame huizen bij jou in de buurt. Je kunt ook zoeken op bouwjaar, type woning of kenmerk. De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan. En tijdens de jaarlijkse Duurzame Huizen Route (op twee zaterdagen in november) krijg je de mogelijkheid om huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren dan hun duurzame huis open. In een ongedwongen sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen. Ook duurzame huizen in de gemeente Aa en Hunze doen hier aan mee.

- Bij het Drents Energieloket kun je terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van je woning: Welke stappen kun je nemen? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor? Heb je vragen, dan is het loket telefonisch en via e-mail te bereiken. Het Drents Energieloket voorziet je van onafhankelijke adviezen en is niet gelieerd aan bedrijven. Pagina van het Drents Energieloket m.b.t. de gemeente Aa en Hunze.

- Gemeente Aa en Hunze wil de aanleg van zonneparken in het buitengebied beperken, zo blijkt uit het in 2019 verschenen Beleidskader Zonne-energie (zie ook de brief van het college aan de gemeenteraad hierover). De gemeente kiest voor de opwekking van zonne-energie op of bij bebouwing en stelt zich terughoudend op als initiatiefnemers een vergunning aanvragen voor een zonnepark in het buitengebied. De gemeente stelt zo de kwaliteit van het landschap te willen behouden. Een andere overweging is dat de gemeente al een aanzienlijke bijdrage levert aan de opwekking van groene energie via het windmolenpark De Monden/Oostermoer, dat deels op grondgebied van deze gemeente ligt en een productie van 48 megawatt oplevert.

Verder stelt de gemeente dat er voor grootschalige initiatieven geen draagvlak is. Tijdelijke invulling van gronden met zonnepanelen blijft wel mogelijk, evenals bij meervoudig ruimtegebruik. In dat laatste geval mag dit niet in combinatie met agrarisch gebruik. Wel op een vuilstort of parkeerdek. Zonneparken die maximaal twintig jaar op pauzelocaties worden gevestigd, worden als tijdelijk gezien. Pauzelocaties zijn terreinen die voor bepaalde tijd geen andere bestemming krijgen, zoals bedrijventerreinen of woningbouwlocaties. Deze moeten dan wel binnen bebouwd gebied of direct aansluitend aan de bebouwing zijn gelegen. Bewoners van het buitengebied kunnen zonnepanelen wel binnen hun erfgrenzen plaatsen, of in de speelruimte die bij de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor uitbreiding van het bouwblok zit. De voorkeur wordt gegeven aan plaatsing op daken. Een uitzondering maakt de gemeente voor kleinschalige dorpsinitiatieven. Die mogen eventueel wel buiten de bebouwing komen, omdat daar dan wel draagvlak voor is, stelt de gemeente Aa en Hunze. LTO Noord vindt het zonneparkenbeleid van deze gemeente een goed voorbeeld voor andere gemeenten: "De vestiging van zonneparken wordt er met mate, fasegewijs en via maatwerk uitgevoerd. En doordat de gemeente grotendeels de zonneladder volgt, is het beleid veel evenwichtiger."

- Veiligheid: - Nieuws van de Politie Noord-Drenthe (= gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) op Facebook.

Reacties

(2)

Leuk stukje maar ik zocht om bij de gemeente binnen te komen bij iemand van het Archief.

Onder de eerste link in het hoofdstuk Geschiedenis en in die alinea zelf vindt u het e-mailadres van het gemeentearchief. Onder die link vindt u onderaan het telefoonnummer van het gemeentehuis, waar u kunt vragen naar iemand van het gemeentearchief.

Reactie toevoegen