Kostvlies

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

Kostvlies

Terug naar boven

Status

- Kostvlies is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gasselte.

- De buurtschap Kostvlies valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gasselte.

- De buurtschap Kostvlies ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1832 Kost Vleesch, 1913 Kostvlies.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een veldnaam, die erop wijst dat de ontginning veel pijn en moeite kostte. Vergelijk De Jammer en Kostverloren.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kostvlies ligt N van het dorp Gasselte, als lintbebouwing rond de gelijknamige weg en de Achterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kostvlies omvat ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Vanaf restaurant De Wiemel, gelegen direct ZW van buurtschap Kostvlies (Gieterweg 2), start Wandelroute De Hamerlanden. In deze unieke wandeling ga je onder andere over het golfterrein, met Brasserie De Semslanden, via de oude spoordijk en door het ravijn onder de spoorbrug door. De route is ongeveer 9 kilometer lang en is ook voor de minder goed geoefende wandelaar uitstekend te volbrengen. Met de start en finish bij restaurant De Wiemel is er de perfecte gelegenheid om de wandeling te beginnen, dan wel af te sluiten onder het genot van een hapje en een drankje. Ongeveer halverwege kun je ook een versnapering halen bij Brasserie De Semslanden. Je kunt het ook omdraaien, dat je start bij Brasserie De Semslanden en halverwege de route restaurant De Wiemel passeert." (bron: Vereniging De Hamerlanden)

- Het meer 't Zandgat, gelegen halverwege en W van de lintbebouwing van buurtschap Kostvlies, is, zoals de naam al suggereert, ontstaan door zandafgraving, in dit geval in de jaren tachtig, onder meer ten behoeve van de aanleg van de nabijgelegen provinciale weg N378 (Stadskanaal - Gasselte). Nadien is het terrein verschillende keren van eigenaar verwisseld. De voorlaatste eigenaar wilde er een karpervijver van maken, waar ook 's nachts zou kunnen worden gevist. De gemeente vond dat echter geen goed plan en wilde het bestemmingsplan daar niet voor aanpassen. De eigenaar zette het terrein daarop te koop. De inwoners wilden het inmiddels tot een prachtig natuurgebiedje geworden Zandgat graag voor de buurtschap behouden en hadden daartoe in 2015 reeds Vereniging De Hamerlanden opgericht, met als doel het gebied in eigendom te verwerven en te beheren. De ca. 70.000 euro die de eigenaar voor het terrein vroeg kon de vereniging echter niet alleen ophoesten. Dat gold ook voor Het Drentse Landschap, dat al eerder een poging had gedaan het terrein te verwerven. Daarom besloten zij de handen ineen te slaan en het gebied gezamenlijk aan te kopen.

In twee weken tijd hebben de inwoners van buurtschap Kostvlies 30.000 euro ingezameld. Het Drentse Landschap bracht 40.000 euro in, en ook de Postcodeloterij leverde een bijdrage. Begin 2020 is het terrein aangekocht. Vervolgens is het natuurlijk de uitdaging om het gebied goed te onderhouden en toegankelijk te houden. Vrijwilligers van De Harmerlanden gaan dat doen, onder begeleiding van Het Drentse Landschap. En ze gaan het gebied nog aantrekkelijker en diverser maken; op de vlakke weide waar vroeger de zandauto's af en aan reden, komen een hoogstamfruitboomgaard, een beweegtuin voor bezoekers en een vlindertuin. Gesteund door een subsidie van de Europese Unie gaan de inwoners daar in de loop van 2020 mee aan de slag. De plas is ongeveer 40 meter diep en is rondom te wandelen door middel van een klein wandelpad. In de plas zitten verscheidene vissen, waaronder karpers.

- "Naast de golfbaan in het ZO van buurtschap Kostvlies, aan de andere zijde van de spoordijk richting Gasselte, bevindt zich het Hamerlanderhout. Dit ecologisch bos is in beheer bij de lokale vereniging De Hamerlanden. In dit ecologisch bos bevinden zich verschijnende dieren en het gerucht gaat dat er zelfs een dassenhol in verborgen schuil gaat. Weet jij de das te spotten? Om de diverse en gezonde samenstelling van het ecologisch bos te behouden wordt er regelmatig onderhoud aan het bos gepleegd. Regelmatig trekt de zogeheten Zaagploeg erop uit om de diversiteit van de natuur te behouden en te zorgen voor een gezonde groei van de bomen, waarbij door gerichte kap ook jonge bomen de kans wordt geboden om verder te groeien. Het gewonnen hout is voor de vrijwilligers van de Zaagploeg tegen een gunstige prijs te koop. Heb jij ook interesse om vrijwilliger te worden in de Zaagploeg, of denk je ik wil ook Hamerlander Brandhout voor de kachel? Neem dan via info@dehamerlanden.nl contact met ons op." (bron: vereniging De Hamerlanden)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kostvlies (online te bestellen).

Reactie toevoegen