Tynaarlo

Plaats
Dorp en gemeente
Tynaarlo
Drenthe

tynaarlo_inwoners_per_kern.jpg

In de scriptie van Machiel Adema 'Bedrijventerreinen in Tynaarlo. In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden?' (RuG, 2005) worden de inwonertallen van de kernen in de gemeente Tynaarlo bij de start van die gemeente in 1998 vergeleken met die uit 2002.

In de scriptie van Machiel Adema 'Bedrijventerreinen in Tynaarlo. In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden?' (RuG, 2005) worden de inwonertallen van de kernen in de gemeente Tynaarlo bij de start van die gemeente in 1998 vergeleken met die uit 2002.

vriezerbrug_bedrijventerrein_plattegrond_met_kavels_te_koop.jpg

Bedrijventerrein Vriezerbrug, gelegen tussen de dorpen Tynaarlo en Vries en direct aan de afslag van de A28 ter plekke, is het enige bedrijventerrein van de gemeente Tynaarlo waar anno 2017 nog onbebouwde kavels te koop zijn.

Bedrijventerrein Vriezerbrug, gelegen tussen de dorpen Tynaarlo en Vries en direct aan de afslag van de A28 ter plekke, is het enige bedrijventerrein van de gemeente Tynaarlo waar anno 2017 nog onbebouwde kavels te koop zijn.

vriezerbrug_vredesduif_als_nieuwjaarsstunt_2016_in_zorgvlied_kopie.jpeg

Op 28-12-2015 is kunstwerk de Zilveren Vredesduif uit Vriezerbrug 'geleend', naar het dorp Zorgvlied vervoerd en daar als 'nieuwjaarsstunt' aan de inwoners getoond, mét een boodschap erbij. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.(©www.rtvdrenthe.nl)

Op 28-12-2015 is kunstwerk de Zilveren Vredesduif uit Vriezerbrug 'geleend', naar het dorp Zorgvlied vervoerd en daar als 'nieuwjaarsstunt' aan de inwoners getoond, mét een boodschap erbij. Zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.(©www.rtvdrenthe.nl)

Tynaarlo

Terug naar boven

Status

- Tynaarlo is een dorp en gemeente in de provincie Drenthe. T/m 1997 viel het dorp onder de gemeente Vries.

- De gemeente Tynaarlo is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. De voorlopige werknaam van de gemeente was wettelijk die van de grootste fusiepartner: Zuidlaren. Per 1-12-1999 is de definitieve, huidige naam in werking getreden.

- De gemeente Tynaarlo omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Bunne, De Groeve, Donderen, Eelde-Paterswolde, Eelderwolde, Midlaren, Taarlo, Vries, Westlaren, Winde, Yde-De Punt, Zeegse, Zeijen, Zuidlaarderveen en Zuidlaren, en de buurtschappen Oudemolen, Schelfhorst en Schuilingsoord. In totaal zijn dit 16 dorpen en 3 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Tynaarlo.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Tynaarlo.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Tinaarlo.

In het Drents
Tynaorl. Een inwoner van dit dorp is een Tynaorlse.

Oudere vermeldingen
1840(1) Tijnaarloo.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Tynaarlo ligt in het NO van de provincie Drenthe. In het O grenzen de provincie en de stad Groningen en de rivier de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer en Zuidlaardermeer aan de gemeente. Verder ligt de gemeente W van de dorpen Haren, Glimmen, Noordlaren, Kropswolde, Hoogezand, Kiel-Windeweer, Borgercompagnie en Veendam, NW van de dorpen Annerveenschekanaal, Oud Annerveen, Nieuw-Annerveen, Eexterveen en Annen, N van de dorpen Anloo, Gasteren, Rolde en Loon en de stad Assen, O van de dorpen Peest, Norg, Langelo, Lieveren, Altena, Peize en Peizermade en ZO van het dorp Hoogkerk. Het dorp Schipborg (in de gemeente Aa en Hunze), liggend ZO van de gemeente, is alleen in het ZO niet omgeven door grondgebied van de gemeente. Het gelijknamige dorp ligt centraal tot Z binnen de gemeente. De A28 loopt van N naar Z centraal door de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Tynaarlo heeft ca. 13.000 huizen met ca. 32.500 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft in 1840 36 huizen met 216 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van het dorp Tynaarlo - dus niet de huidige gelijknamige gemeente!; de voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren hebben namelijk allemaal eigen historische verenigingen - kun je terecht bij de volgend instantie en literatuur:

- De in 1996 opgerichte Historische Vereniging Tinaarlo stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie over de geschiedenis en de cultuur van het dorp te bevorderen. "Wat doet de Historische Vereniging? Het dorp Tynaarlo bestaat al meer dan 1200 jaar en de vereniging die haar geschiedenis bestudeert nog geen 25. Toch is in die korte periode het ledental van de vereniging verachtvoudigd en zijn er een aantal werkgroepen die specifieke onderwerpen nader bestuderen. Zo is er al heel wat wetenswaardigs bekend geworden over de (deels al weer verdwenen of verbouwde) boerderijen en andere woonhuizen in ons dorp, over de bedrijven die er gevestigd zijn (geweest), over de zandwinning in de buurt, over de nutsbedrijven die ons van gas en elektra voorzien en over de Werdenscheweg. Vier of vijf maal per jaar houdt de vereniging een bijeenkomst in Café Centraal of Perron 3." Het lidmaatschap van de Historische Vereniging kost maar 10 euro per jaar.

- In 201X is het boek 'Tynaarlo, Drents dorp door de eeuwen heen' verschenen. Het boek is geschreven door Willem van der Meij (tevens secretaris en mede-oprichter van de HVT). Het is het eerste boek over het dorp sinds 36 jaar. Het boek telt 367 pagina’s en bevat naast de tekst 125 afbeeldingen, deels in kleur. Willem vindt dat het dorp een boeiende geschiedenis heeft en heeft mede daarom dit boek geschreven. Er staat ook algemene geschiedenis in het boek, want zonder dat kun je de plaatselijke geschiedenis niet begrijpen. In de eerste zeven hoofdstukken wordt de geschiedenis chronologisch weergegeven. Het achtste hoofdstuk behandelt thematisch de geschiedenis van het dorp, tussen 1850 en nu. Wat staat er níet in?: Bewonersgeschiedenis: hier zijn nl. al 2 andere boeken over gemaakt en er zijn er nog 2 in de maak; veldnamen: hier komt waarschijnlijk een apart boek over. Burgemeester Marcel Thijsen, die het eerste boek in ontvangst nam, stelde bij die gelegenheid: "Een dorp kan geen gemeenschap zijn, als hij de geschiedenis van zijn eigen omgeving niet kent. Je hebt wortels nodig om je ergens thuis te voelen. Ook de jeugd." Een dankwoord was er voor de velen die op enigerlei wijze hebben meegeholpen. Waaronder zijn echtgenote Annelike, die hem gedurende de ruim vier jaar die het wordingsproces heeft geduurd, gesteund heeft en de nodige kritische en opbouwende feedback heeft gegeven. Het boek kost 22,50 en is o.a. te koop bij de Aldro en het Brughoes in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tynaarlo heeft 1 rijksmonument, zijnde het terrein met hunebed D6 tegenover Hunebedstraat 2.

- In 2020 heeft Tynaarlo - net als buurdorp Taarlo - het 1200-jarig bestaan gevierd. Dat is met vele festiviteiten gevierd. Een van de bijzondere acvititeiten was de bouw van een 'nieuw hunebed' op de Brink. Voor de voorbereiding en realisatie zorgde Werkgroep 11 Stenentocht. Het hunebed omvat namelijk 11 stenen, evenals het echte hunebed in het dorp. Mogelijk komt er nog een extra kunstzinnige steen bij, gemaakt door dorpsbewoners of de lokale kunstvereniging. Inwoners hebben er aan mee gewerkt. De werkgroep heeft zich door middel van een handtekeningenactie verzekerd van de steun van omwonenden. Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum in Borger, reageerde als volgt bij het bekend worden van dit nieuws: "Fantastisch dat het dorp zo met het thema hunebed bezig is. Dit dorp besteedt van alle dorpen in Drenthe de meeste aandacht aan het eigen hunebed. Het is geweldig dat het thema nog zo leeft. Ik vind het wel belangrijk dat er goede informatievoorziening komt, zodat toeristen niet gaan denken dat er een echt hunebed staat."

- Kunstwerk 'Sofie, de dansende haas' (Handelsweg, op bedrijventerrein Vriezerbrug NW van Tynaarlo, langs de A28) van beeldend kunstenaar Yvonne Visser uit Nijlande.

- Kunstwerk 'Rotondeschapen' (rotonde Vriezerweg / Meerweg, NW van Tynaarlo) van beeldend kunstenaar Cees van Swieten uit Leersum. Het betreft schapen waarbij het lichaam uit een veldkei bestaat en waar poten en kop door metalen toevoegsels gevormd zijn. De onthulling van dit kunstwerk moet een bijzonder gezicht én geluid zijn geweest; op 12 december 2008 hebben namelijk 60 Schoonebeker schapen uit het Bargerveen dit kunstwerk eerst omhuld en daarna ónthuld.

- Kunstwerk 'Zilveren vredesduif' (Meerweg / Compagnonsweg, op bedrijventerrein Vriezerbrug NW van Tynaarlo) van beeldend kunstenaar Marte Röling uit Laren. In sommige regio's van ons land bestaan zogeheten oudejaarsverenigingen, die o.a. als traditie hebben om rond nieuwjaar ergens een object te ontvreemden en het later weer terug te plaatsen. Soms zit daar een diepere gedachte achter. Zoals ook in dit geval: in de nacht van zondag 27 op maandag 28 december 2015 is de Zilveren Vredesduif van zijn 1,70 meter hoge sokkel op Bedrijventerrein Vriezerbrug gehaald. Zonder opgemerkt te worden - dat is natuurlijk onderdeel van zo'n uitdaging - is het kunstwerk vervolgens naar het dorp Zorgvlied (bij Diever) vervoerd, waar hij traditiegetrouw in de nieuwjaarsnacht rond 01.00 uur op het Dorpsplein aan de inwoners getoond werd, onder toeziend oog van RTV Drenthe. De duif had een envelop om zijn nek met een boodschap die een dorpsbewoner voordroeg. De vredesduif riep in het vredige Zorgvlied op tot vrede en verdraagzaamheid, waar ook ter wereld.

Dit naar aanleiding van de huidige wereldproblematiek en de in sommige plaatsen afnemende bereidheid om vluchtelingen een waardige opvang te bieden. We zijn allemaal mensen, en moeten het dus met elkaar doen. Ondanks de verschillen blijven we mensen van vlees en bloed, ook vluchtelingen die we in Nederland een waardige opvang moeten bieden. De zondag erna is het kunstwerk weer naar Vriezerbrug teruggebracht en op zijn sokkel gemonteerd. Als dank voor het 'lenen' hebben ze gelijk de bouten vernieuwd, omdat de oude bouten enigszins waren verroest. Zie ook het fotoalbum van de nieuwjaarsstunt 2016 van Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied e.o.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekweekend Tynaarlo (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelen rond Roden is een website van Fokko en Karin van der Leest, met tientallen aantrekkelijk beschreven en gevisualiseerde (korte zowel als langere) wandelroutes in een straal van enkele tientallen kilometers rond Roden. O.a. de Drentse gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en gemeenten in het Groningse Westerkwartier komen aan bod.

- In de gemeente Tynaarlo zijn 3 zwembaden: Openluchtbad De Leemdobben in Vries, Subtropisch Zwembad Aqualaren in Zuidlaren, en Openluchtbad Lemferdinge in Paterswolde.

- Na een inventarisatie in 2008 bleek dat er een kwaliteitsslag te maken valt bij landschapselementen in de gemeente zoals bomen, houtwallen en dobbes. Bij kwaliteitsverbetering valt te denken aan het dunnen van houtwallen en singels, opsnoeien, opslag verwijderen uit veentjes en heide, poelen schonen en bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. De gemeente en het Drents Landschap zijn daarom eind 2010 samen met particuliere grondeigenaren het project 'Herstel landschapselementen Tynaarlo' gestart, om de herkenbaarheid van het esdorpenlandschap te vergroten en verrommeling van het landschap tegen te gaan.

Oude, verdwenen landschapselementen worden teruggebracht en bij bestaande landschapselementen wordt een kwaliteitsverbetering doorgevoerd. Met het project willen de partijen bovendien komen tot een duurzaam beheer en onderhoud van lijnvormige landschapelementen door kennisoverdracht en advies aan de eigenaren. Het projectgebied omvat de gebieden rondom de dorpen Winde/Bunne, Midlaren, Yde en Vries. Dit zijn de gebieden waar het aandeel particuliere landschapselementen het hoogst is.

- Stichting POP Groen richt zich op het behouden van het Drentse landschap en de culturele waarden daarvan. De inspanningen worden vooral gericht op ‘het groen' in brede zin in de eigen landschappelijke omgeving, met name op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. Ook in deze gemeente rukt de verstedelijking op met nieuwe woonwijken en komt het behoud van het landschap steeds meer onder druk te staan. De landbouw die deel uitmaakt van dit landschap dreigt grotendeels te verdwijnen. Dit laatste vraagstuk beperkt zich overigens niet tot deze gemeente, maar is ook landelijk gezien onderwerp van gesprek. De landschappelijke inpassing van bedrijven, bedrijventerreinen en woonlocaties rekenen zij ook tot hun aandachtsgebied.

POP Groen wil dat bewust(er) met het landschap en de culturele waarden wordt omgegaan. Het landschap en het groen behoren bij het opstellen van plannen primair deel uit te maken van de besluitvorming, waarbij de mogelijkheden voor uitvoering zijn getoetst. Compensatie en/of verbetering van natuur en landschap moeten hiervan ook deel uitmaken. In 2009 kwam een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) gereed dat als Structuurvisie het uitgangspunt is voor het beleid en de uitvoering in de gemeente Tynaarlo. Plannen worden hieraan getoetst. POP Groen geeft tegenwicht door plannen van de gemeente op de voet te volgen en van opbouwende kritische reacties te voorzien. Ook door contacten met wethouders en leden van de gemeenteraad wil POP Groen anticiperend een bijdrage leveren aan de gemeentelijke planvorming. Door op uitnodiging van de gemeente deel te nemen aan klankbord- en werkgroepen zijn zij in een vroeg stadium bij planvorming betrokken. POP Groen is politiek onafhankelijk en heeft geen commerciële banden en/of belangen.

- De Drentsche Aa stroomt grotendeels door de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. In oktober 2016 is - de via de link ook online te lezen - Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa vastgesteld. De afgelopen jaren vroegen diverse ontwikkelingen in het Drentsche-Aagebied om aandacht in de landschapsvisie. Daarom was het herschrijven van de eerste landschapsvisie uit 2004 noodzakelijk. Inwoners, studenten, ondernemers en allerlei deskundigen zijn gevraagd om mee te denken over wat er goed gaat in het Drentsche-Aagebied en wat er nog moet gebeuren. Ook de Landschapsvisie 2.0 staat weer vol suggesties om de drie landschapseenheden - beekdalen, essen en velden - beter herkenbaar en beleefbaar te maken.

Het huidige landschap is het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en de cultuurhistorie is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Alle Nationaal-Parkpartners gebruiken de richtlijnen uit de Landschapsvisie in hun (inrichtings)plannen om de kwaliteiten van het Drentsche-Aalandschap goed in de gaten houden. Ook de landbouw staat achter de Landschapsvisie 2.0. Landbouwvertegenwoordiger Arend Steenbergen: "Van oudsher is de Drentsche Aa een cultuurhistorisch agrarisch landschap en zo gaan de boeren er ook mee om; hier besteedt de Visie positieve aandacht aan. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering duurzamer en op een bepaalde manier ook vernieuwend wordt, zodat er ook voor de toekomst perspectief is."

- "Waterschap Hunze en Aa's is begin 2021 gestart met de uitvoering van het projct 'Beekbodemverhoging Drentsche Aa'. We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur langs deze grotendeels in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo gelegen beek. We onderzoeken de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het Anloërdiepje. Dit gebeurt in drie afzonderlijke projecten. Én we onderzoeken de mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden van extreme neerslag.

Omgeving. Deze ontwikkeling mag niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal. Daarom zochten we eerst uit of de aanpassingen mogelijk zijn, zonder ongewenste nadelige effecten. We spraken met omwonenden en belangstellenden en pasten onze plannen aan op haalbaarheid. Onderzoek naar haalbaarheid. Naast de effecten op de omgeving moeten we rekening houden met de terreinomstandigheden. Daarbij komen vraagstukken naar voren als ‘Hoe brengen we de grond in de beek en welk materiaal gebruiken we voor het ophogen van de bodem’. Uiteraard moet de beek zo min mogelijk verstoord worden en moet het materiaal aan strengen eisen voldoen. Bij deze onderzoeken werken we nauw samen met terreinbeheerder Staatsbosbeheer en Prolander (uitvoeringsorganisatie van de Provincie).

Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek wordt geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij het Oudemolenschediep komt zal de verhoging weer geleidelijk worden afgebouwd. Het wandelpad wordt opgehoogd en ook een nieuwe afwatering van de landbouwgronden op de Loefvedders is in het plan opgenomen.

Ook in het Zeegserloopje zal de bodem geleidelijk worden verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het bij het Schipborgerdiep komt, zal de verhoging geleidelijk worden afgebouwd. Daarnaast wordt de ontwatering bij een woonperceel verbeterd, zodat hier geen nadelige effecten optreden. De verhoging in het Taarlooschediep is gepland vanaf de Gasterenscheweg tot aan het Gasterenschediep, met in het middelste deel een verhoging van maximaal een halve meter. Ook hier wordt bij een aantal woonpercelen een aanpassing gedaan om nadelige effecten te voorkomen. In het Loonerdiep bleek na onderzoek dat verhoging van de beekbodem niet haalbaar is. Dit is dus niet in het plan opgenomen. We starten met de uitvoering van het Zeegserloopje begin 2021, en aansluitend het Anloërdiepje. Pas in de winter 2021-2022 gaan we aan de slag bij het Taarloschediep. We nemen de ervaringen van de eerdere trajecten daarin mee." (bron: Waterschap Hunze en Aa's, december 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Tynaarlo, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- De erfgoedatlas 'Tynaarlo in kaart en beeld', is begin 2010 verschenen. Het betreft een atlas van alle waardevols uit het verleden dat nog op tal van plaatsen in de gemeente te zien is. In de eerste plaats natuurlijk de monumentale gebouwen zoals de kerken, havezaten en molens, maar ook archeologische toppers zoals de hunebedden en de waterburcht, sporen van de Tweede Wereldoorlog, belangrijke waterwerken uit het verleden, historische wegen, keuterijen, stookhokken, markengrenzen et cetera. De Erfgoedatlas is een kaartenboek, zodat van alle onderwerpen te zien is waar zij zich bevinden. Met beschrijvingen en afbeeldingen, geheel in kleur.

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Tynaarlo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Tynaarlo. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Algemeen: - Site van en over het dorp Tynaarlo.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Verspreid over de hele gemeente Tynaarlo liggen goed bereikbare bedrijventerreinen, allemaal zonder 'zware' industrie. Op verschillende terreinen hebben makelaars nog bedrijfsruimten te koop of te huur. Onbebouwde kavels zijn alleen nog te koop op Bedrijventerrein Vriezerbrug. Onder voorwaarden is ook het bouwen van een bedrijfswoning op de kavel mogelijk. Op een plattegrond onder de link kun je zien welke kavels nog beschikbaar zijn (deze wordt ieder half jaar geactualiseerd). De grote kavels zijn ook op te splitsen in kleinere kavels. Op de plattegrond is een voorbeeldverkaveling aangegeven.

- De scriptie van Machiel Adema 'Bedrijventerreinen in Tynaarlo. In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden?' (RuG, 2005) spreekt qua titel voor zich. Adema onderzoekt alle (5) bedrijventerreinen in de gemeente, maar richt zich in het bijzonder op Bedrijventerrein Vriezerbrug, omdat de vraag naar dit onderoek voortkwan uit bezorgdheid onder inwoners over uitbreidingsplannen van dit terrein in relatie tot de landelijkheid die daarmee in het geding zou kunnen komen. In het onderzoek staat dat destijds verwacht werd dat Bedrijventerrein Vriezerbrug rond 2010 volledig 'volgeboekt' zou zijn. Dat is niet uitgekomen; ook anno 2017 zijn er nog kavels te koop, en wordt zelfs een deel van het terrein ingezet voor zonnepaneel-velden, zoals je elders in dit hoofdstuk kunt lezen. Hoewel dus enigszins door de voortschrijdende tijd en ontwikkelingen acherhaald, blijft het een interessante scriptie om te lezen, om een goed beeld te krijgen van alle bedrijventerreinen in de gemeente, in relatie tot het bijbehorende beleid van gemeente, regio en provincie.

- Duurzaamheid: - "Bij Bedrijventerrein Vriezerbrug-Zuid in Tynaarlo komt een veld met 220 zonnepanelen. Inwoners van het gebied tussen Vries en Zuidlaren en Taarlo en Midlaren kunnen panelen kopen. Op die manier kunnen ze profiteren van het rendement van de groene stroom. Ze hoeven de stroom van initiatiefnemer E.ON niet zelf af te nemen. Er is ook nog een mogelijkheid om een tweede veld met zonnepanelen te plaatsen. Dat gebeurt alleen als er meer vraag naar panelen is dan in eerste instantie wordt geplaatst. Op dat tweede veld is plaats voor nog eens 400 panelen. De gemeente stelt de grond beschikbaar. Dat doen ze om een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. En om bewoners die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, de kans te bieden toch te profiteren van groene stroom." Dit meldt RTV Drenthe anno januari 2015. Op de site Drenthe in Transitie lezen wij in februari 2015 een interview met wethouder Theun Wijbenga en innovation manager Gijs van der Velde van E.ON over dit project, met 'iets' andere getallen; daar gaat het in eerste instantie om 180 panelen en als dat succesvol is, komen er nog eens 4.400. Vooralsnog hebben wij er geen recentere berichten van gevonden, dus wij kunnen nog niet melden of dit project definitief is doorgegaan, en of de uitbreiding al dan niet heeft plaatsgevonden.

- Veiligheid: - Het dorp Tynaarlo, Bedrijventerrein Vriezerbrug en het direct omliggende gebied zijn sinds 2016 ‘hartveilig’. Samenwerking tussen Dorpsbelangen, de ondernemersorganisatie op Vriezerbrug en UMCG Ambulancezorg heeft ertoe geleid dat op het bedrijventerrein nu 24 uur per dag bereikbare AED’s beschikbaar zijn, plus dat er een groep goed opgeleide vrijwilligers is opgezet die direct kan worden gealarmeerd wanneer iemand hartproblemen heeft. Binnen enkele minuten kan op veel plaatsen in het dorp en op het bedrijventerrein en in de directe omgeving nu iemand een reanimatie starten en een ander met een AED aanwezig zijn. De alarmering van de vrijwilligers gebeurt door Meldkamer Noord-Nederland, waar de 112-meldingen binnenkomen. De vrijwilligers worden gelijktijdig met een ambulance gewaarschuwd. Het project op Bedrijventerrein Vriezerbrug en omgeving maakt deel uit van het doel van UMCG Ambulancezorg om de komende jaren samen met een aantal andere organisaties in heel Drenthe een netwerk van zo’n 20.000 opgeleide AED-vrijwilligers te realiseren: dat is 5 procent van de bevolking. (bron: het Gezinsblad, 26-5-2016)

- Veiligheid: - Nieuws van de Politie Noord-Drenthe (= gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) op Facebook.

Reactie toevoegen