Vries

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

gemeente_vries_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Vries anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vries anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

vries_landgoed_bosch_en_vaart_landhuis.jpg

Toen Pieter en Greet Battjes in 1984 het 15 ha grote landgoed Bosch en Vaart in Vries kochten, was het een verwaarloosd geheel. Sindsdien hebben zij er hard aan gewerkt om het landgoed in oude luister te herstellen. (© https://groninganus.wordpress.com)

Toen Pieter en Greet Battjes in 1984 het 15 ha grote landgoed Bosch en Vaart in Vries kochten, was het een verwaarloosd geheel. Sindsdien hebben zij er hard aan gewerkt om het landgoed in oude luister te herstellen. (© https://groninganus.wordpress.com)

vries_bonifatiuskerk_kopie.jpg

De huidige Bonifatiuskerk in Vries dateert oorspronkelijk uit de 12e eeuw en is een van de oudste kerken van de provincie. Het schip, van tufsteen, is typisch romaans. (© Harry Perton /  https://groninganus.wordpress.com/2020/09/12/rondje-gasselternijveen

De huidige Bonifatiuskerk in Vries dateert oorspronkelijk uit de 12e eeuw en is een van de oudste kerken van de provincie. Het schip, van tufsteen, is typisch romaans. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2020/09/12/rondje-gasselternijveen

vriezerbrug_met_brug_huis_hotel_en_theaterschip_de_verwondering.jpg

Wat een mooie toevalstreffer van de Google-fotograaf in juni 2016; de kunstzinnige Vriezerbrug gaat net open, Theater te Water - dat helaas eind 2016 is gestopt - ligt aan wal, links het hotel en rechts het huis met opschrift Vriezerbrug. (© Google)

Wat een mooie toevalstreffer van de Google-fotograaf in juni 2016; de kunstzinnige Vriezerbrug gaat net open, Theater te Water - dat helaas eind 2016 is gestopt - ligt aan wal, links het hotel en rechts het huis met opschrift Vriezerbrug. (© Google)

vriezerbrug_de_brug_begin_20e_eeuw_op_ansichtkaart.jpg

De Vriezerbrug over het Noord-Willemskanaal. De brug is opengedraaid om een zeilschip door te laten. Het eerste huis is afgebroken om ruimte te maken voor de verbreding van het kanaal. In het huis rechts woonde de veldwachter. (bron: www.vriezer-post.nl)

De Vriezerbrug over het Noord-Willemskanaal. De brug is opengedraaid om een zeilschip door te laten. Het eerste huis is afgebroken om ruimte te maken voor de verbreding van het kanaal. In het huis rechts woonde de veldwachter. (bron: www.vriezer-post.nl)

Vries

Terug naar boven

Status

- Vries is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Vries.

- Vries is de hoofdplaats van de gemeente Tynaarlo. Het nieuwe gemeentehuis van de in 1998 opgerichte gemeente Tynaarlo (Kornoeljeplein 1), een futuristisch pand met veel glas, ontworpen door de architecten Claus & Kaan, is gerealiseerd in 2004.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Vreeis, Vreis. Een inwoner van dit dorp is een Vreizer.

Oudere vermeldingen
1139 kopie 16e eeuw Vrees, 1295 Vrese, 1301 in Vres, 1310 de Vrees, 1382 to Vries, 1525 van Vresse.

Naamsverklaring
Deze naam is nog niet bevredigend verklaard. Is wel geduid als de persoonsnaam Friese, Friso, die identiek is met de volksnaam van de Friezen en dit zou dan op een Frieze nederzetting wijzen. Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen. Men heeft gewezen op mogelijke verwantschap met Vrees (Duitsland) (947 Weres) en als etymologieën voorgesteld wrege* + suffix of wrêse + ja suffix, ter aanduiding van strubbenbossen, naar de kronkelige stammen en takken(?). (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Vries ligt N van Assen en grenst in het O aan de A28 en aan het grote bosrijke gebied tussen dit dorp en Zuidlaren, Rolde, Gieten en Assen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Vries 264 huizen met 1.741 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 56/415 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Donderen 39/267, Bunne 15/110, Winde 8/53, Yde 41/258, De Punt (het Z deel) 1/7, Tynaarlo 36/216, Zeegse 9/51, Oude Molen 3/24, Taarlo 10/73, Rhee 2/18, Ter Aard 4/25, Zeijen 39/215 en Ubbena 1/9.

- In 1998 is de gemeente Vries opgeheven en grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Tynaarlo met 8.608 hectare, 3.638 huizen en 9.448 inwoners. Een qua oppervlakte fors, maar qua inwonertal klein deel van de gemeente is middels een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Assen. Het betrof het zuidelijk deel van de gemeente, met daarin de buurtschappen Ter Aard, Rhee, Ubbena, Zeijerveen en Zeijerveld (met 2.213 hectare, 179 huizen en 510 inwoners).

- Tegenwoordig heeft Vries ca. 1.700 huizen met ca. 4.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vries was de hoofdplaats van het Noordenveld, een van de zes dingspelen van Drenthe. De oerparochie reikt terug tot in de Karolingische tijd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de in 2004 opgerichte Historische Vereniging Oud Vries. De vereniging wil gebeurtenissen uit het verleden van de voormalige gemeente achterhalen door onderzoek en vervolgens vastlegging door een eventuele publicatie. Verder wil de vereniging bevorderen dat voor de historie van de voormalige gemeente van belang zijnde tastbare zaken, zowel roerend als onroerend, bewaard blijven voor het nageslacht. De vereniging heeft ca. 500 leden. Jaarlijks organiseert de vereniging een excursie voor haar leden en 4-6 bijeenkomsten die betrekking hebben op een historisch onderwerp of in de vorm van foto/dia presentaties, voor de leden gratis toegankelijk. 4x per jaar ontvangen de leden de “Vriezer Cronieck” waarin nieuws over de verenigingsactiviteiten en bijzondere (historische) wetenswaardigheden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente heeft in 2016 het centrum van Vries heringericht en opgeknapt. Er zijn o.a. nieuwe hagen en bomen geplant. Het eenrichtingsverkeer in het centrum is opgeheven en de voetpaden zijn beter op elkaar aangesloten. Parkeermogelijkheden zijn uitgebreid. En de wegens de 'economische tegenwind' afgeblazen nieuwbouwwijk De Bronnen (550 woningen) is vervangen door plannen voor 'inbreiding', oftewel het opvullen van plekken in de bebouwde kom van het dorp met nieuwbouw. Zoals de voormalige gereformeerde kerk, de ACM-locatie, Reigerstraat en Holtenweg. In het centrum worden leegstaande winkels herbestemd tot woonhuizen. Er is volgens de gemeente tot 2020 behoefte aan 80 nieuwe woningen in het dorp. De beoogde nieuwe multifunctionele accommodatie voor CBS De Holtenhoek, OBS De Vijverstee en SKID Kinderopvang staat anno 2016 nog 'in de wacht'.

- Het oude gemeentehuis van Vries (Raadhuisplein 1) is, na een verbouwing in 2006, herbestemd tot huisvesting voor diverse maatschappelijke instellingen, zoals de Bibliotheek, de Wereldwinkel en de heemkundekring. Eigenaar Univé, die er zelf ook kantoor hield, heeft het in 2017 te koop gezet. Het pand was voor Univé overbodig geworden nadat de organisatie er voor koos het hoofdkantoor van de coöperatie Noord-Nederland in Assen aan te houden. Het pand is per 1 mei 2019 verkocht. De nieuwe eigenaar wil er appartementen in realiseren.

De komst van nieuwe woningen in Vries is dringend gewenst. Het laatste grote bouwplan dateert van ruim 20 jaar geleden. Middenstand, scholen en verenigingen klagen al jaren dat er in het dorp niet of nauwelijks huizen bij komen. Dat heeft sluiting van winkels en een dalend aantal leerlingen bij scholen en leden bij verenigingen tot gevolg. Jongeren vertrekken naar andere plaatsen voor een woning. Naast het oude gemeentehuis zijn er nog wel meer nieuwbouwplannen. Zo zijn op het jaren braak gelegen hebbende terrein van de gesloopte Gereformeerde kerk aan de Oude Asserstraat in 2019 10 woningen (vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen) gebouwd. En op het terrein van de oude melkfabriek aan de Tynaarlosestraat wil Woningcoporatie Woonborg 13 tot 15 sociale huurwoningen realiseren.

- In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, O van De Fledders. Het gaat om maximaal 75 woningen, die in fasen gebouwd worden. De gemeente heeft samen met inwoners gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In een aantal ontwerpsessies is toegewerkt naar een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 15 december 2020 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woonwijk vastgesteld. Naar verwachting kunnen in de tweede helft van 2021 de eerste kavels worden uitgegeven. - Hier vind je alle relevante documenten m.b.t. deze nieuwe woonwijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vries heeft 13 rijksmonumenten.

- De huidige, grotendeels romaanse Bonifatiuskerk in Vries dateert oorspronkelijk uit de 12e eeuw en is een van de oudste kerken van de provincie. De kerk is de opvolger van twee eerdere houten kerkjes, de eerste mogelijk reeds daterend uit ca. 775, en een preromaans tufstenen kerkje uit de 9e eeuw. Het gotische koor dateert uit 1425. Bijzonder is dat klokkengieter Wolter Schonenborch de Mariaklok in 1517 ter plekke heeft gegoten. Met hulp van de bevolking heeft hij de klok op zijn plaats gehangen. In het piepkleine Kerkmuseum De Klokkengieterij, gevestigd onder de consistorie van de kerk, is de mal te zien van de klok die in 1517 ter plekke is gegoten en nu nog in de toren hangt. Tevens zijn twee sarcofagen te bewonderen.

- Pastorie (Brink 2) uit 1923.

- Vroeger was de Vriezerbrug (in de N386, direct NO van de dorpskern van Vries) een draaibrug over het Noord-Willemskanaal die, voor de duidelijkheid, niet omhoog draaide maar opzij. Vermoedelijk draaide hij om een as in het midden van het kanaal, waardoor schepen er aan beide kanten tegelijk langs konden. Tegenwoordig is het een basculebrug, die dateert uit 1972. Deze Vriezerbrug is sinds de renovatie van 2003 tevens een kunstwerk. Kunstenaar Piet Dieleman heeft zowel de verticale kolommen alsook de horizontale hefbomen van de brug namelijk met een 'minimalistische' herhalend patroon van zwarte banden met witte cirkelvormige uitsparingen beschilderd. Het aantal banden verschilt per hefboom en de witte uitsparingen zijn met wisselende afstanden aangebracht. Daardoor ontstaat een optisch variabel beeld. De rood-witte slagbomen voor de brug vormen een bijzondere en niet-conventionele visuele combinatie met de zwart-wit beschilderde brug. Overigens overspant de brug niet het hele kanaal maar alleen de O helft. Bij de verbreding van het kanaal aan de W kant is ter plekke wel een stuk vast wegdek gebleven, waardoor er geen grotere - en duurdere - brug gemaakt hoefde te worden. Het W deel is ter plekke dus niet doorvaarbaar. Op de bovenste foto op deze pagina, waar de brug toevallig net open gaat, is dat goed te zien.

- Naast de hameikolom van de Vriezerbrug staat een klein brugwachtershuisje. Die is sinds 2016 werkloos, omdat de provincie Drenthe in dat jaar de acht bruggen en sluizen langs het Noord-Willemskanaal tussen Peelo en de Meerwegbrug op afstand bedienbaar heeft gemaakt. De elektrotechnische installaties zijn aangepast en er zijn masten met camera’s geplaatst. Er is een centrale bedieningspost gerealiseerd bij de sluis Peelo. In een later stadium zijn ook de Meerwegbrug in Haren (provincie Groningen) en de bruggen van de gemeente Assen over het havenkanaal aangesloten.

- Als je vanuit Tynaarlo de brug over gaat, staat op het 1e pand aan de linkerhand (ook afgebeeld op de oude ansichtkaart elders op deze pagina) het opschrift 'anno 1926 Vriezerbrug'. Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt? Is dat het bouwjaar van het pand? Of het bouwjaar van de huidige brug? En had dat pand in kwestie wellicht ook een bijzondere functie vroeger? Tol? Herberg? (die hier beide vroeger in de directe omgeving zijn geweest).

- Gevelsteen in Vries.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Vriezermarkt
De Vriezermarkt (dieren- en warenmarkt) is eind oktober, op de zaterdag na de Zuidlaardermarkt.

Muziekfeesten
- "Het Tweiduuster Brinkfestival (op een zaterdag in september) is een openlucht muziekfestival onder de toren. Vrije entree, diverse artiesten en een uiteenlopend repertoire. Pop, rock, klassiek, Nederlandstalig en streektaal. Muziek voor en door iedereen, op een prachtige plek; onder de toren van de Bonifatiuskerk in Vries. Een openluchtconcert in de schemering. Tweiduuster is het moment wanneer de dag langzaam in de avond overgaat. Het is de aarzeling tussen het licht en het donker. Ongrijpbaar op welk moment dat nu precies is wordt het wel gezien als het mysterieuze uur wanneer de scheidslijn tussen heden en verleden zeer dun is. En precies op dat uur beginnen er zachtjes muzikanten te spelen naast de toren van de oudste kerk van Drenthe: de Bonifatiuskerk. Op deze oeroude grond met zijn geschiedenis van de 153 verloren kinderen kun je ook niet duiden of het er nu licht of donker is. Het vormt deze avond samen met de toren van de kerk die al honderden jaren de levens van onze voorouders volgt het middelpunt van de schemerzone tussen het heden en verleden waar oude verhalen worden gefluisterd en nieuwe worden geschreven. We vieren het leven met oude en nieuwe muziek over het leven en het leven dat geweest is. Een concert voor en door iedereen van klassiek tot pop, van Nederlandstalig tot muziek in streektaal, alles komt voorbij. Dit alles onder de muzikale begeleiding van Sietse Hamersma, dirigent en caféhouder van Onder de Linden. Om het plaatje van het Tweiduuster compleet te maken zal de toren van de Bonifatiuskerk prachtig verlicht zijn samen met de omringende bomen op de Brink.

Muziek als bindmiddel voor een jaarlijks terugkerend openluchtfestival onder de toren. Wist je dat de Bonifatius kerk de oudste kerk van Drenthe is. Een bijzonder stukje cultureel erfgoed in het midden van het dorp waar wij als Vriezenaren trots op kunnen zijn. Het doel van dit festival is dan ook niet alleen de onderlinge verbinding versterken in het dorp maar ook de Bonifatiuskerk opnieuw op de kaart te zetten. Vind jij dit ook belangrijk? Steun ons dan. Dat kan als sponsor, donateur of vrijwilliger. Je steunt hiermee twee festivals namelijk het Tweiduuster Brinkfestival in september en VriesDraaitDoor in december. Hiermee word je automatisch lid van de club van vrienden van de stichting VriesDraaitDoor en Voor, een cultureel netwerk voor sociaal betrokken dorpelingen waar cultuur en ondernemerschap elkaar kunnen ontmoeten. Elk voorjaar houden we een netwerkbijeenkomst met een hapje en een drankje als manier om te bedanken, te netwerken, nieuwe ideeën op te doen en verbindende culturele activiteiten in Vries een kans te geven. Ook verenigingen en stichtingen kunnen lid worden van dit netwerk door ons actief te ondersteunen, materiaal uit te lenen of door een aanvraag te doen voor een uitnodiging voor een lidmaatschap. Kijk hier voor de sponsormogelijkheden."

- "VriesDraaitDoor en Voor (op een zaterdag in december, in 2019 voor de 5e keer) is het beste muziekfeest in en voor Vries en omstreken! Dit wil je niet missen. Kom dansen, sjansen, zingen en swingen! De stichting organiseert het top 100 muziekfeest VriesDraaitDoor in december en het Tweiduuster Brinkfestival in september. Als sponsor of donateur steunt je beide evenementen. De inspiratiebron voor VriesDraaitDoor en Voor is de jaarlijkse Top 2000. Muziek van en voor iedereen. Iedereen heeft wel een bepaalde emotie, beleving of herinnering aan een popsong: eerste liefde, eerste kind en ga zo maar door. Ook al heb je niks met een bepaalde popsong, je begrijpt het gevoel dat een ander bij die popsongs kan hebben vaak wel. Het is een gevoel dat je makkelijk kan delen zelfs met een vreemde. De muziek is het bindmiddel, een ideaal thema voor een feest en een mooie manier om als dorp iets voor elkaar en voor een ander te doen. oorgaande jaren ging de opbrengst van de entreekaarten naar VAKO, zaalvoetbalvereniging Reuz, volleybalvereniging SURF, de kinderspeldagen, de lokale harmonie en de ijsvereniging uit het dorp en het dorp Donderen. De voorverkoop vanaf ca. 20 november in Café Onder de Linden loopt altijd storm, dus zorg dat je er op tijd bij bent, want OP = OP! Maximaal 4 kaarten p.p. Kaarten kosten 10 euro p.p."

Kerstmarkt
De Dickens Kerstmarkt is een sfeervolle kerstmarkt in Dickensstijl die elk jaar in december op en rond de Brink in Vries wordt gehouden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Kringloopwinkel
"Kringloopwinkel Vries is onderdeel van Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo. De stichting is ideëel, heeft geen winstoogmerk en wil haar doelstellingen op professionele wijze realiseren. De stichting werkt met vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidie. Van de inkomsten worden de huisvesting, transport en de andere noodzakelijke kosten betaald. Het doel van de winkel is het hergebruiken van goederen en zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder betaald werk en ruimte bieden voor leer- en maatschappelijke projecten. De organisatie heeft sinds 2006 een vaste klantenkring opgebouwd. Behalve de inwoners uit de eigen gemeente komen de geïnteresseerden ook uit andere regio’s: in de zomermaanden trekt de winkel veel bezoek van toeristen die tijdens hun vakantie in de omgeving verblijven. De Kringloopwinkel steunt al jaren vele goede doelen, waaronder Stichting Aap, ijshockeyvereniging GIJS in Groningen en KNGF Geleidehonden (doppen). De Kringloopwinkel heeft nog ruimte voor vrijwilligers!"

- Kippen, kalkoenen, ezels, koeien, varkens, konijnen en een ooievaarsnest. Je vindt het allemaal bij De Kiep, het educatief agrarisch centrum van Visio De Brink. Dagelijks werken er rond de 30 cliënt-medewerkers en medewerkers op De Kiep. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit dierverzorging, het beheer van de groentetuin en het kloofhout-project. Bezoekers zijn altijd welkom. Ook in de weekenden, als de dieren verzorgd worden door vrijwilligers, is De Kiep vrij toegankelijk voor publiek.

- Natuurgebied De Holten, W van Vries, is alleen toegankelijk voor wandelaars.

- Landgoed Bosch en Vaart (Groningerstraat 32) is vanaf 1881 aangelegd door bonthandelaar Inden uit Groningen. De gelijknamige villa heette toen Huize Anna. Ooorspronkelijk behoorden tot het landgoed ook een aantal pachtboerderijen. Toen de huidige eigenaren Pieter en Greet Battjes het 15 ha grote landgoed in 1984 kochten, was het een verwaarloosd geheel, met lekkende daken en een tuin overwoekerd met braamstruiken, wilgen en esdoorns. Sindsdien zijn zij doende om het landgoed in oude luister te herstellen. Het landgoed omvat qua opstallen de villa, een koetshuis, een oranjerie, een stookhok en een theekoepel. Dit zijn allemaal rijksmonumenten, die je onder de link beschreven vindt. De gebouwen zijn privé bezit en niet van binnen te bezichtigen.

Het hele jaar door is landgoed Bosch en Vaart prachtig om te bezoeken. De bloemen in de lente, de appelbloesem in de zomer, de rood-gele lindelaan in de herfst en de witte rijp op de velden in de winter. Ieder seizoen is prachtig. De ingang van het park is aan de Burgemeester Aalfsweg (aan de kant van de Groningerstraat, tussen de bungalow met rieten dak en de boerderij). Op verzoek zijn, tegen een geringe vergoeding, ook rondleidingen mogelijk. 5 euro p.p., minimaal 10 en maximaal 20 personen. Graag vooraf boeken via e-mail.

- IVN afdeling Vries is een afdeling van de landelijke IVN-vereniging. Zij zetten zich in om mensen te wijzen op en te interesseren voor de prachtige natuur in het dorp en omgeving. Dit is Drenthe op zijn mooist: oude beekdalen, heideveldjes, boswallen, veentjes, de brink en de es. Voor deze variatie willen zij zich inspannen. Zij organiseren lezingen, excursies en cursussen voor iedereen die belangstelling heeft voor natuur, milieu en landschap. Diverse werkgroepen van vrijwilligers zijn actief (vogels, paddenstoelen, landschapbeheer) en wij stimuleren educatieve activiteiten voor de schooljeugd.

Noord-Willemskanaal
"Het Noord-Willemskanaal was tot voor kort weinig natuurvriendelijk ingericht. Het is een scheepvaartkanaal met oevers die bestaan uit verticale damwanden en een bodem die ook langs de kant al diep is. Hierin kunnen waterplanten zich niet of amper ontwikkelen. Er is weinig ruimte voor vissen om te kunnen paaien en eieren af te zetten en voor jonge vissen om beschut te kunnen opgroeien. Om de diversiteit aan waterplanten en waterdieren te vergroten, heeft Waterschap Hunze en Aa's in 2022 op diverse plekken in het kanaal bij Vries en bij Yde-De Punt natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat kan door ondiepe zones langs de kant te maken van ongeveer 4 meter breedte, met een waterdiepte variërend tot 1 meter. Bij deze diepte kan licht tot op de bodem doordringen en kunnen waterplanten zich ontwikkelen. Dit biedt vervolgens weer paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen, maar het biedt ook leefgebied voor allerlei andere (kleine) dieren. We hebben dit eerder succesvol uitgevoerd in bijvoorbeeld het Slochterdiep, het Afwateringskanaal Duurswold, het Termunterzijldiep en in de Westerwoldse Aa.

De aanleg bereikten we deels door samen te werken met projecten van andere overheden. Door ‘werk met werk’ te maken is ongeveer 1,8 km natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Voor de resterende 1,2 km werkten we samen met adviesbureau Arcadis het ontwerp projectplan Natuurvriendelijke Oevers Noord-Willemskanaal uit voor de volgende trajecten: - Traject A, gelegen aan de westzijde van het kanaal direct ten zuiden van sluis Yde-De Punt (ca. 180 meter natuurvriendelijke oever); - Traject B, gelegen aan de westzijde van het kanaal in de bocht van de Groningerstraat N van genoemde sluis (ca. 370 meter natuurvriendelijke oever); - Traject C, gelegen aan de westzijde van het kanaal, ten noorden van Sluis Vries (ca. 470 meter natuurvriendelijke oever); - Traject D, gelegen aan de oostzijde van het kanaal, direct ten zuiden van genoemde sluis (ca. 200 meter natuurvriendelijke oever).

Openingen in de damwand. Om uitwisseling van water, dieren en planten tussen de natuurvriendelijke oever en het kanaal mogelijk te maken, zijn een aantal gaten gemaakt in de bestaande damwand. Vissen kunnen zo naar binnen zwemmen en landdieren die het kanaal willen overzwemmen (of in het kanaal zijn gevallen) kunnen weer veilig uit het kanaal klimmen. Om erosie achter deze gaten te voorkomen is de oever hier bekleed met stortsteen. Vrijmaken oeverstroken. Op sommige plekken moesten bomen wijken voor de aanleg van deze oevers. Hiervoor in de plaats zijn op een andere locatie nieuwe bomen geplant. Het kappen van bomen is op zorgvuldige wijze gebeurd, zodat zo snel mogelijk weer een mooie en ecologisch waardevolle randzone aan het bos ontstaat." (bron: Waterschap Hunze en Aa's, januari 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vries, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Vries. - Huis-aan-huisblad De Vriezer Post is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Website van De Vriezer Post. - Nieuws van De Vriezer Post op Facebook.

- Muziek: - "Begin 20e eeuw werden ijswedstrijden muzikaal omlijst door muzikanten uit de omliggende gemeenten. Naast een geldelijke beloning kregen de muzikanten vaak een ‘zeupie’ om de kou beter te kunnen trotseren. Tijdens strenge winters drukte de muziek daarom zwaar op de begroting van de ijsvereniging. Om deze kosten te verlagen informeerden de heren Albert Ebbinge en Ananias Scheepstra bij de muziekvereniging van Norg naar de ‘regels’ van een muziekvereniging. Daarnaast oriënteerden zij zich ook op de financiële kant. Uiteindelijk werd er een obligatieregeling ter grootte van ƒ 900,- (gulden) uitgeschreven. Hoewel dit in die tijd een fors bedrag was, had men in drie weken het benodigde geld bij elkaar. Hiervan werden in Zwolle instrumenten gekocht. Per 1 mei 1914 was muziekvereniging Harmonie Vries een feit!

Met zo`n 80 leden vormt zij een van de grotere muziekverenigingen in de omgeving. De vereniging bestaat uit de leerlingenorkesten, het harmonie orkest, de malletband en de majorettes. Binnen de gemeente Tynaarlo neemt Harmonie Vries een belangrijke plaats in. Talrijke evenementen, zoals Palmpasenoptochten, Koningsdag, wandelvierdaagsen, de opening van de Zuidlaardermarkt, Sinterklaasintochten en kerstmarkten, worden door de Harmonie muzikaal omlijst. Daarnaast staan ook serenade’s, koffieconcerten, kerstoptredens, een sporthalconcert en Taptoe op het programma.

Maar ook buiten de gemeente neemt de vereniging regelmatig deel aan optochten en andere festiviteiten. Naast deze (straat)optredens geeft de Harmonie eenmaal per jaar een muziekuitvoering voor donateurs en begunstigers. Gelukkig kan de Harmonie nog over een ruime schare aan donateurs beschikken. Samen met de Vrienden van de Harmonie zorgen zij ervoor dat de Harmonie over goede instrumenten en uniformen kan beschikken. Binnen de Harmonie zijn diverse commissies actief, waardoor het beleid breed uitgedragen wordt. Veel energie wordt gestoken in het werven en opleiden van nieuwe (jonge) leden. Dit is immers de bakermat voor de toekomst. Een toekomst die er zeker is voor Harmonie Vries!"

- Zorg: - Bij Visio De Brink in Vries wonen ca. 160 volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking of andere beperkingen. Bij De Brink zijn meerdere locaties voor dagactiviteiten: het Diggelhoes, de Kubbing, de Spinde, de Kiep en zwembad Plons.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vries.

Reacties

(2)

In het oude gemeentehuis zitten de Bibliotheek en de Wereldwinkel niet meer.

Dank voor uw actualisering! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Ik lees inderdaad nu op het internet dat diverse instellingen dat pand moesten verlaten, omdat eigenaar Univé, die er zelf ook in zat, er andere plannen mee had. Bijv. ook de heemkundekring. Ik lees ook dat het per mei 2019 door Univé verkocht is en dat de nieuwe eigenaar er appartementen in wil realiseren. Daarom heb ik die alinea naar Recente ontwikkelingen verhuisd, en ingepast in een stukje over de andere woningbouwplannen die er ook nog zijn.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen