Westlaren

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

Westlaren

Terug naar boven

Status

- Westlaren is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Zuidlaren.

- Het dorp Westlaren heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Zuidlaren.

- Westlaren heeft vroeger officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) gehad, maar heeft nu helemaal geen plaatsnaamborden meer. De gemeente beschouwt het dorp tegenwoordig namelijk als wijk van Zuidlaren, maar omdat er nog altijd een stuk buitengebied tussen beide kernen zit, is het volgens ons geografisch gezien nog altijd een dorp, dus noemen wij het vooralsnog ook zo. Curieus is wat ons betreft dat het veel kleinere buurdorp Midlaren wél een eigen postcode heeft en dus wel een formele woonplaats is (d.w.z. niet zozeer curieus dat Midlaren dat wél heeft maar dat het grotere Westlaren dat níet heeft).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermelding
De plaatsnaam Westlaren wordt vermoedelijk in 1936 voor het eerst op een kaart van het gebied vermeld, op deze kaart als onderdeel van het Uitbreidingsplan gemeente Zuidlaren 1936.

Terug naar boven

Ligging

Westlaren ligt ZW van Zuidlaren, en grenst in het Z aan de N34 (Hardenberg-De Punt) en in het O en N aan de Schipborgerweg. Door het dorp loopt de N386 (Hoogezand-Peize) (= Stationsweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Westlaren omvat ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de bouw van psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in 1895 ontstaat de behoefte aan woonruimte in de directe omgeving. Dit leidt tot het ontstaan van de nederzetting Westlaren, zonder dat deze naam dan al in gebruik is. Deze naam voor deze kern wordt pas bedacht rond 1936, naar analogie van de (bijna) buurkernen Zuidlaren, Noordlaren en Midlaren.

- In 1942 is voor het dorp Westlaren, na jarenlange voorbereidingen, het eerste uitbreidingsplan / bestemmingsplan vastgesteld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Westlaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De eerste Kandelaarkerk (Gereformeerd Vrijgemaakt, Schipborgerweg 45a) dateert uit 1966. In 1990 komt er een nieuwe klokkenstoel met luidklok voor de kerk te staan. In 2014 is de kerk uit 1966 vervangen door een nieuw pand.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Trage Tocht Assen - Westlaren (20 km) voert je langs en dwars door het brede en langgerekte beekdallandschap van de Drentse Aa. De Drentse Aa is eigenlijk niet meer dan een verzamelnaam voor een samenstel van steeds weer anders genoemde beken: Deurzer Diep, Looner Diep, Taarlose Diep, Oudemolense Diep en Schipborgerdiep. Kleine stukjes lopen pal langs de kronkelende beek, maar steeds hou je zicht op het prachtige beekdal. Met de Drentse Aa is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de hooilanden en weilanden in het lager gelegen beekdal. Sinds december 2002 is het gebied één van de twintig Nationale Parken en sinds 2007 ook één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Westlaren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westlaren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - De gemeente heeft in 2017 besloten dat GBS De Lichtkring en CBS Het Stroomdal in Westlaren worden verbouwd en vernieuwd. Laatstgenoemde school heeft ca. 125 leerlingen, verdeeld in 6 groepen.

- Op Schipborgerweg 2 in Westlaren is in 2007 een geheel nieuw kindercentrum gebouwd, waarin Kinderdagverblijf Liedekeijn en BSO Drakensteijn zijn gehuisvest. De doorstroming is daarom makkelijk. De Natuurtuin uit Haren heeft op deze locatie de eerste Doe- en Ontdektuin van skidkinderopvang gerealiseerd. Op BSO Drakensteijn kunnen maximaal 40 kinderen worden opgevangen. Een aantal van de plaatsen is gereserveerd voor flexibele opvang. BSO-groep ‘Buiten-Spel’ is speciaal voor kinderen van zeven jaar en ouder. Op deze BSO-groep is veel aandacht voor bewegen en buitenspelen. Boven de kantine van voetbalvereniging ZFC Zuidlaren is een prachtige, lichte ruimte waar maximaal 40 kinderen terecht kunnen. De afstand tussen enkele scholen en de BSO is te ver om te lopen. Daarom worden taxi’s ingezet om deze kinderen van school te halen. De kinderen van BSO Drakensteijn bezoeken één van de volgende scholen: De Zuid-Wester, De Schuthoek (2 locaties), Jonglaren, Het Stroomdal en De Lichtkring.

Reactie toevoegen