Gasselterboerveenschemond

Plaats
Buurtschap
Aa en Hunze
Drenthe

gasselterboerveenschemond_plaatsnaambord.jpg

De bordenmaker heeft de tekst wel 'netjes' half-half verdeeld, maar taalkundig is het niet fraai: het is immers niet 'de veenschemond van Gasselterboer', zoals het er nu staat, maar 'de mond van Gasselter-boerveen', dus 'Gasselter-boerveenschemond'.

De bordenmaker heeft de tekst wel 'netjes' half-half verdeeld, maar taalkundig is het niet fraai: het is immers niet 'de veenschemond van Gasselterboer', zoals het er nu staat, maar 'de mond van Gasselter-boerveen', dus 'Gasselter-boerveenschemond'.

gasselterboerveenschemond_gassboervmond_straatnaambordje_kopie.jpg

Dat Drent'n zuunig bint is doorgaans niets mis mee, maar er zijn grenzen: hoe kan iemand die van buiten de regio komt, nu ruiken dat dit Gasselterboerveenschemond betekent?...

Dat Drent'n zuunig bint is doorgaans niets mis mee, maar er zijn grenzen: hoe kan iemand die van buiten de regio komt, nu ruiken dat dit Gasselterboerveenschemond betekent?...

gasselterboerveenschemond_en_gasselternijveenschemond_werneke-kaart_1840.jpg

Fragment van de zogeheten Werneke-kaart uit 1840, waarop duidelijk zichtbaar is hoever het graven van de verschillende kanalen en wijken in het gebied van de Gasselterboerveenschemond (blauw) en de Gasselternijveenschemond (groen) is gevorderd.

Fragment van de zogeheten Werneke-kaart uit 1840, waarop duidelijk zichtbaar is hoever het graven van de verschillende kanalen en wijken in het gebied van de Gasselterboerveenschemond (blauw) en de Gasselternijveenschemond (groen) is gevorderd.

Gasselterboerveenschemond

Terug naar boven

Status

- Gasselterboerveenschemond is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gasselte.

- De buurtschap Gasselterboerveenschemond valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gasselternijveenschemond.

- Gasselterboerveenschemond is de langste plaatsnaam van Nederland als één woord. Het is 1 letter langer dan het dorp waaronder het valt (waarvoor zie de vorige alinea). De langste plaatsnaam met meer woorden is Westerhaar-Vriezenveensewijk. Ook díe kwalificatie heeft de toenmalige gemeente Gasselte gehad. Er heeft namelijk tot 1997 bij buur-buurtschap Eerste Dwarsdiep nog een officieel blauw plaatsnaambord Gasselternijveenschemond-Eerste Dwarsdiep gestaan.

De toevoeging is er later afgehaald (het bord stond bij het betreden van het dorp Gasselternijveenschemond vanuit Stadskanaal, waar dan direct rechts de buurtschap Eerste Dwarsdiep ligt). Bij de buurtschap Eerste Dwarsdiep staat nu alleen nog een bordje... Eerste Dwarsdiep. Waarmee de gemeente Aa en Hunze zich een toeristische attractie ontnomen heeft; in Wales staan de toeristen immers in de rij om met het bord van de langste plaatsnaam van dat land op de foto te gaan...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Gasselter-boerveenschemond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gasselterboerveenschemond ligt rond de gelijknamige weg, NO van Gasselternijveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Gasselterboerveenschemond 26 huizen met 143 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

" Elders op deze pagina zien we een fragment van de zogeheten Werneke-kaart uit 1840, waarop duidelijk zichtbaar is hoever het graven van de verschillende kanalen en wijken in het gebied van de Gasselterboerveenschemond (blauw) en de Gasselternijveenschemond (groen) is gevorderd (de breed aangegeven lijnen). Eerstgenoemde is in 1819 doorgegraven. Het verschil in aanleg van de twee monden met hun lange namen is duidelijk te herkennen.

De Gasselterboerveenschemond, deel uitmakend van het Gasselterboerveen, is aangelegd vanuit één kanaal, uitmondend beneden het Olthofsverlaat ('Vallaat' op de kaart), met steeds dwarswijken richting noord-zuid. De stukken land tussen deze kanalen krijgen toepasselijk de namen Noorder- en Zuider-Dwarsplaatsen. Er zijn 26 plaatsen geprojecteerd, genummerd vanaf de kant van de Semslinie van 1 t/m 26.

De manier van aanleg belemmert sterk het rijdend verkeer. In de begintijd zal veel vervoer per schip zijn geschied. Om over de weg (i.c. het pad) aan weerszijden van het water door de Gasselterboerveenschemond te komen, passeert men in totaal 26 bruggetjes!

In het gebied van de Gasselternijveenschemond zien we de vorderingen in het graven in de Grote en Kleine Compagnie. We zien de twee dwarsdiepen met daartussen de wijken parallel aan de Gasselternijveenschemond. Op deze kaart zien we het Tweede Dwarsdiep uitmonden in de wijk tussen de plaatsen 11 en 12 in de Zuiderdwarsplaatsen in de Gasselterboerveenschemond. Dit is niet echt mogelijk, gezien het waterniveauverschil onder en boven het Olthofsverlaat; het zou een 'kortsluiting' veroorzaken waardoor het kanaalpand bóven het verlaat zou leegstromen via de Gasselternijveenschemond en het Tweede Dwarsdiep.

Het grote verschil voor het doorgaande verkeer is dat in de Gasselternijveenschemond slechts 2 bruggen hoeven te worden gepasseerd, terwijl in de Gasselterboerveenschemond de 13 aanwezige bruggen een grote belemmering zijn." Aldus wijlen Henk Staal op Gasselternijveenschemond.nl, waar je in de linkermenu's nog een aantal pagina's vindt over de geschiedenis van de buurtschap. Henk zijn uitvoerige site over de geschiedenis van deze beide kernen is door Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond na overleg met zijn weduwe Zwaan op dit www-adres gearchiveerd, zodat de informatie voor raadpleging beschikbaar blijft.

Reactie toevoegen