Borger-Odoorn

Gemeente
Borger-Odoorn
Drenthe

borger-odoorn_actuele_kaart.jpg

Kaart van de gemeente Borger-Odoorn (© gemeente Borger-Odoorn)

Kaart van de gemeente Borger-Odoorn (© gemeente Borger-Odoorn)

Borger-Odoorn

Terug naar boven

Status

- Borger-Odoorn is een gemeente in de provincie Drenthe. Het gemeentehuis staat in Exloo.

- De gemeente is in 1998 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Borger en Odoorn.

- De gemeente Borger-Odoorn omvat de dorpen 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Borger, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Buinerveen, Drouwen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, Eeserveen, Exloo, Klijndijk, Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond, Westdorp en Zandberg (deels), en de buurtschappen 2e Valthermond, Boermastreek, Dikbroeken, Ellertshaar, Exloërkijl, Exloërveen, Kavelingen, Valtherblokken en Valthermussel. Dit zijn in totaal 22 dorpen en 9 buurtschappen. Een topografische bijzonderheid is dat voor de postadressen ook nog 8 panden van het dorp 't Haantje (dat voor het overige onder de gemeente Coevorden valt) onder deze gemeente vallen.

- Beschrijving van de dorpen in de gemeente.

- Wapen van de gemeente Borger-Odoorn.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- In 2010 heeft de gemeente het Cittaslow keurmerk toegekend gekregen. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren*. De gemeente nodigt je dan ook van harte uit om het Cittaslow leven, wonen, werken, ondernemen en recreëren in deze mooie gemeente te komen beleven. Op de Facebookpagina Cittaslow gemeente Borger-Odoorn kun je lezen en zien wat deze gemeente zo bijzonder maakt. Ze zijn ook benieuwd naar jullie Cittaslow verhalen en ervaringen in deze gemeente. Daarom kun je ook zelf je Cittaslow momenten in deze gemeente delen in de vorm van foto’s, video's of tekst en daar zo andere belangstellenden van laten meegenieten.
* Er zijn slechts 11 Cittaslow-gemeenten in Nederland.

- De anno 2021 50-jarige Jan Seton is sinds 2015 burgemeester van Borger-Odoorn. Hij begon toen als jongste burgemeester in Drenthe aan zijn eerste ambtstermijn. Voordat hij daar aan de slag ging, was hij werkzaam als adjunct-directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Van 2012 tot 2014 was hij wethouder van Groningen met in zijn portefeuille openbare ruimte en duurzaamheid. In januari 2021 is dhr. Seton door de gemeenteraad voorgedragen voor een volgende termijn van zes jaar. Hij reageerde blij op de voordracht: "Ik ben uiteraard dankbaar voor de aanbeveling. Dit deed me even denken aan zes jaar geleden aan het telefoontje van de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat was toen ook goed nieuws, net als nu. Dat goede nieuws voelt als vertrouwen, en geeft energie en zin om verder te gaan."

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Borger-Odoorn ligt Z van de dorpen Gieten, Gasselte, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond, Stadskanaal en Veendam, W van de dorpen Musselkanaal, Ter Apelkanaal en Ter Apel, NW van de dorpen Nieuw-Weerdinge en Weerdinge, N van de stad Emmen en de dorpen Noord-Sleen, Sleen en Aalden, O van de dorpen Schoonoord, De Kiel, Orvelte, Westerbork, Schoonloo, Zwiggelte, Beilen en Grolloo en ZO van het dorp Rolde en de stad Assen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Borger-Odoorn omvat ca. 10.000 huizen met ca. 25.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft in 2009 de toekomstvisie voor de gemeente vastgesteld. In de toekomstvisie ‘Hoe verder je kijkt, hoe meer je ziet‘ wordt richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de gemeente. De wensen en belangen van de gemeente zijn in beeld gebracht voor de lange termijn, zodat zorgvuldig onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van o.a. wonen, werken, voorzieningen, verkeer, recreatie en toerisme, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Wet ruimtelijke ordening. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten om voor hun grondgebied een structuurvisie vast te stellen. Op grond van artikel 2.1 van de Wro bevat de structuurvisie de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de Raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te realiseren. Met de komst van de Wro wordt invulling geven aan het motto “decentraal wat kan en centraal wat moet”. De rol van de provincie op het gebied van ruimtelijke ordening verschuift van controlerend naar kaderstellend. Dit betekent dat het voor gemeenten belangrijk is om in beeld te brengen wat de lokale gemeentelijke belangen zijn ten opzichte van de provinciale belangen. Bovenstaande is voor de gemeente Borger-Odoorn aanleiding geweest om in overeenstemming met de Wro de toekomstvisie te vertalen naar een concrete structuurvisie.

Doelstelling. De 'Structuurvisie gemeente Borger-Odoorn - Verbinding geeft perspectief'* geeft de strategische ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het grondgebied van de gemeente. Deze visie brengt de gemeentelijke ruimtelijke belangen in beeld aan de hand van de ruimtelijk relevante thema’s en trends. De structuurvisie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven van overheid, organisaties en marktpartijen. De visie zal onder andere vertaald worden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De structuurvisie: integreert en vult bestaand beleid aan; is ontwikkelingsgericht; biedt ruimte voor maatwerk; is een toetsingskader voor uitvoering en beleid; heeft een uitvoeringsprogramma; is breed gedragen binnen de gemeente."
* Zie de documenten onder de tab 'Documenten'.

- "In maart 2019 organiseerde BOKD in samenwerking met Marit Gorter een rondetafelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen uit de dorpen van de gemeente Borger-Odoorn. Aanleiding was het onderzoek dat Marit in 2017 is gestart naar factoren die bijdragen aan lokale verschillen in bevolkingskrimp. Deze gemeente bleek daarvoor een interessante casus, want krimpende regio met als enige gemeente veel inzicht in migratie tussen dorpen onderling (de meeste gemeenten houden dit alleen op gemeentelijk niveau bij). Lees hier meer over het onderzoek van Marit en de scenario’s die ze presenteert. In het onderzoek wordt gepleit voor een aanpak op dorpse schaal, omdat er grote verschillen zijn tussen dorpen onderling. Een verklaring voor deze verschillen lijkt o.a. te liggen in ruimtelijke facetten (zand versus veen) en de aanwezigheid van de zogeheten Triple A voorzieningen (arts, apotheek en Aldi of andere supermarkt). Met de vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de gemeente en bijna alle dorpen in de gemeente heeft BOKD een gesprek gevoerd over wat bouwstenen zijn voor een aanpak op dorpse schaal. Daarbij werd nadrukkelijk aangetekend dat je een aantal zaken niet op dorpsniveau kúnt oppakken. We gaan als BOKD deze bouwstenen verder uitwerken en beschrijven." (bron: BOKD)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overzicht van openbaar kunstbezit en oorlogsmonumenten in de gemeente Borger-Odoorn, in tekst en beeld, met een beschrijving per object.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Actief Borger-Odoorn is hét platform voor alle activiteiten in deze gemeente. Op deze website kunnen verenigingen en andere organisaties hun activiteiten plaatsen. Voorwaarde voor deze activiteiten is dat ze niet alleen voor leden toegankelijk zijn. Een sportkennismakingsles, voorleesuurtje, een winterwandeling of een optreden zijn voorbeelden van activiteiten die hier op komen te staan. Deelnemers kunnen zich opgeven als ze zich geregistreerd hebben, aanbieders kunnen hun activteiten plaatsen zodra ze zich hebben aangemeld als organisator. Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) onder het e-mailadres van een van de ouders/verzorger plaatsen en ze vervolgens opgeven. Aanbieders kunnen meerdere personen aanmelden binnen hun organisatie, zodat meerdere mensen activiteiten namens hun organisatie zich kunnen aanmelden. Activiteiten moeten eerst nog door de beheerders van de website worden goedgekeurd.

Terug naar boven

Landschap, natuur, cultuur en recreatie

- "Op de Hondsrug zijn diverse wandel- en mountainbikeroutes voor jong en oud. Trek de wandelschoenen aan of stap op de fiets en duik de diepe bossen van Drenthe in. De MTB-routes kun je downloaden. Bij de wandelingen geven we aan waar het startpunt is. Vanaf daar kun je zelf de markering volgen. De gemarkeerde wandelroutes op de Hondsrug staan voor het noordelijk deel van de Hondsrug (Gieten-Borger) op Falk wandelkaart nr. 10 Midden-Drenthe, de routes in het zuidelijk deel (Exloo-Odoorn-Emmen) staan op Falk wandelkaart nr. 12 Zuidoost-Drenthe. Met deze kaarten op zak kun je natuurlijk ook je eigen route uitstippelen."

- 20 wandelroutes in de gemeente Borger-Odoorn (van overwegend rond de 10 km).

- "Het Veenkoloniën-deel van de gemeente Borger-Odoorn is eigenlijk een beetje een stil gebied, waar weinig aandacht voor is. Toeristen zitten in onze gemeente vooral in Borger, Exloo en Drouwen. Meestal gaan ze op de fiets dan naar het westen, het bos in. Maar we willen ze ook eens de andere kant op lokken, richting het oosten. Het is ook gewoon een mooi gebied. De gemeente wil graag meer toerisme en daarom heb ik in 2019 vier fietsroutes door dit gebied gemaakt: een basisroute die je kunt uitbreiden met nog drie extra routes", aldus Roelof de Jonge van Wielertraining Noord uit Drouwenerveen. De kortste ronde is 37 kilometer, de langste is ca. 54 kilometer.

De 'Veen & Kunst Routes', zoals ze zijn genoemd, gaan, afhankelijk van welke route wordt gekozen, onder meer langs Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen, het Trekkermuseum in Valthermond en de Schaapskooi van Exloo. Ook staan er veel kunstwerken langs de weg. Die heeft Roelof ook in de routes opgenomen. Wethouder Nynke Houwing zei bij de feestelijke in ontvangstname van het eerste exemplaar: “Wij willen het veengebied van de gemeente Borger-Odoorn de komende jaren nadrukkelijker in de spotlights zetten, zowel bij inwoners als toeristen. En bijzonder is dat ook een aantal van onze Cittaslow supporters in de routes zijn opgenomen. Een mooie gelegenheid om op de fiets eens een kijkje te nemen bij deze bedrijven.” Voor de 'Veen & Kunst Routes' is een flyer gemaakt, die gratis verkrijgbaar is bij onder meer de TIP in Borger en Exloo en bij de verschillende vakantieparken in de gemeente. Via de link is de flyer ook online te lezen.

- "Beleef Drenthe vanaf grote hoogtes en beklim de uitkijktoren op de heuvel Poolshoogte in Boswachterij Odoorn. In UNESCO Geopark De Hondsrug kun je op expeditie. En wist je dat er 52 hunebedden in Drenthe zijn? De meest indrukwekkende exemplaren kom je tegen op de Hondsrug. Voor de fascinerende historie over de hunebedden stap je graag van je fiets bij het Hunebedcentrum in Borger. Borger is het startpunt van fietsroute de Flintenroute (41,5 kilometer) door de gemeente Borger-Odoorn. In Borger staat het grootste hunebed van Nederland. Het blijft toch bijzonder als je bedenkt hoe mensen 5.000 jaar geleden in staat waren om met zulke grote keien op deze manier een graf te bouwen. Geniet nog even van een kop koffie of thee ergens in de Hoofdstraat van Borger en start de fietsroute daarna bij het Hunebedcentrum, dé plek om van alles over de hunebedden in Nederland te weten te komen."

- "Mocht het predicaat 'een fietstocht vol afwisseling' ooit ergens terecht opgeplakt zijn, dan is het wel op deze fietsroute 'Hondsrug, Hunzedal en Hunebedden' (45 km) vanuit Borger langs de oude dorpen Bronneger, Drouwen, Gasselte, Buinen, Exloo en Odoorn. Onderweg heb je prachtige vergezichten over het beekdal van de Hunze en zijn bronriviertjes het Voorste en Achterste Diep. Je ziet de Hondsrug als een glooiende lijn langs de westelijke horizon en vanaf uitkijktoren Poolshoogte bekijk je de Staatsbossen eens vanaf een geheel andere kant. Je komt over hoge essen, over de heide, door het bos. Je fietst langs aardappelakkers waar geen eind aan lijkt te komen. Onderweg rij je langs kleine weilandjes, afgelegen boerderijen, stille dorpjes en bedrijvige dorpscentra. Plus dat de tocht je langs maar liefst eenvijfde deel van de 52 Drentse hunebedden voert! Onderweg ga je met eigen ogen zien hoe Stichting Het Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en voor het Drentse cultureel erfgoed. Natuur en erfgoed zijn ook jóuw aandacht meer dan waard! Steun ons. Dat kan op verschillende manieren."

- Overzicht met heel veel fietsroutes in deze gemeente.

- Overzicht van online te bestellen fiets- en wandelroutes m.b.t. de gemeente Borger-Odoorn en omgeving.

- "Onze gemeente is een toeristische gemeente met ruim 1 miljoen overnachtingen per jaar en ligt midden in het Hondsruggebied. Veel ondernemers zorgen ervoor dat het de toeristen, die onze gemeente bezoeken, aan niets ontbreekt. De rol van de vrijwilligers bij Stichting Bestemming Borger-Odoorn is daarbij erg belangrijk! De vrijwilligers zijn de ambassadeurs van de gemeente, voor de toerist maar ook voor de (nieuwe) inwoners van de gemeente. Er is weer ruimte in ons team voor nieuwe vrijwilligers, die naast kennis van de gemeente ook beseffen een onderdeel te zijn van de Hondsrug en Drenthe. Je komt bij ons in een gezellig team met veel kennis van de (toeristische) omgeving. Daarnaast krijg je de gelegenheid om je kennis te vergroten door diverse cursussen te volgen op toeristisch gebied."

- "In maart 2017 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 vastgesteld: 'Cultuur verbindt!' De plannen voor het lokale cultuurbeleid zijn gebaseerd op overleggen met culturele partijen. Gezamenlijk is gekeken naar de rol van cultuur in ons dagelijks leven. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat cultuur een belangrijke manier is om sociaal actief te zijn, om mee te doen in de samenleving. Daarnaast is het belangrijk voor het toerisme in onze gemeente: mensen komen niet alleen voor de rust en de ruimte, maar ook voor de historie van bijvoorbeeld de Hunebedden. Daarbij vinden we educatie en het verhaal van onze dorpen belangrijk: ook kinderen willen weten waar we vandaan komen, wat er vroeger allemaal gebeurde op de hei en in de dorpen. Een enthousiaste groep mensen uit de gemeente, die elke twee maanden bij elkaar komt, geeft nadere invulling aan dit allees. Wie interesse heeft om aan te schuiven is van harte welkom. Wil je meer weten? Neem dan contact op met cultuurcoach Jacolien Quarré via j.quarre@borger-odoorn.nl of tel. 14-0591 (op dinsdag en donderdag)."

- "De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft in september 2018 het besluit genomen om de drie openluchtzwembaden in de gemeente per 1 januari 2019 onder te brengen in één verzelfstandigde organisatie. Het gaat om de gemeentelijke zwembaden De Leewal in Exloo en De Buiner Streng in Nieuw-Buinen en om zwembad De Zwaoi in Valthermond. Dit laatste zwembad is een aantal jaren geleden al een zelfstandige stichting geworden en wordt nu onderdeel van de nieuwe zwembadorganisatie. Met dit raadsbesluit hebben de openluchtzwembaden in elk geval voor de komende 10 jaren bestaanszekerheid en blijft de gemeente de baden financieel ondersteunen.

Het op afstand zetten van sportaccommodaties, waaronder ook de zwembaden, past binnen het gemeentelijk beleid; het beheer van deze accommodaties hoort niet tot de kerntaken van de gemeente. Tegelijkertijd bestaan er voor een zelfstandig zwembad meer mogelijkheden om bijvoorbeeld subsidies en externe gelden aan te vragen om de zwembaden effectiever en efficiënter te exploiteren. Er is een bedrijfsplan geschreven waarmee de zwembaden klaar zijn voor de toekomst. De samenwerking binnen één organisatie biedt meer mogelijkheden in de exploitatie en onder andere gezamenlijke promotie, inkoop, administratie en personele inzet. Door samen te werken zijn de zwembaden minder kwetsbaar en kunnen eventuele tegenvallers in de financiële exploitatie beter worden opgevangen." (bron: gemeente Borger-Odoorn)

- "Het IVN is een landelijke organisatie die mensen op een leuke en boeiende manier wil betrekken bij de natuur en het milieu in de directe leefomgeving. Om dit ook in onze omgeving met zijn gevarieerde landschap met bos, heide, zand en veen te bewerkstellingen, hebben wij IVN afd. Borger-Odoorn opgericht. Door middel van cursussen, lezingen, wandelingen en natuurwerkdagen streven wij ernaar zo veel mogelijk mensen te laten zien dat onze omgeving veel aan landschap en natuurschoon te bieden heeft en dat het de moeite waard is om dit in stand houden. Kinderen zijn hierbij een belangrijke doelgroep, want zij zijn de natuurbeschermers van morgen. Aangezien het IVN ook werkt aan een duurzame samenleving, willen wij helpen de kwaliteit van onze leefomgeving te bewaken en te versterken. De verschillende werkgroepen maken van onze jonge afdeling een levendig geheel." Iedereen kan meedoen met hun activiteiten - waarvoor zie de Activiteitenagenda - ook als je geen lid bent. Per activiteit wordt dat aangegeven en zie je ook wat de eventuele kosten voor deelname zijn.

Biodiversiteit. IVN Borger-Odoorn heeft bevordering van de biodiversiteit in de gemeente als centraal thema voor veel van haar activiteiten. Dit vaak in overleg met de gemeente, die eveneens aandacht heeft voor dit belangrijke thema. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en diersoorten in ons ecosysteem. Ofwel hun specifieke plaats in de natuur. De gemeente is lid van de Coalitie Biodiversiteit en de gemeenteraad heeft de Kadernota Duurzame Ontwikkeling vastgesteld, waarin biodiversiteit een belangrijk thema is.

In 2015/2016 organiseerde de toen nog jonge IVN afdeling Borger-Odoorn de cursus 'Waar ik woon', waarin biodiversiteit centraal stond. In de jaren daarna zijn op dit terrein diverse activiteiten ontplooid, zoals het omtoveren van delen van het openbaar groen in het dorp Valthe tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit. In 2018 zijn nestkastjes opgehangen en uitgedeeld aan inwoners. Dit om op een natuurlijke manier de strijd aan te gaan tegen de overlastgevende processierups. Ook is in dat jaar de cursus Permacultuur georganiseerd.

In 2019 startte het meerjarig project 3Bees. Letterlijk drie B’s, waarbij de B’s staan voor Borger-Odoorn Bevordert Biodiversiteit. Wij willen meehelpen te voorkomen dat insecten door voedselgebrek dreigen te verdwijnen. Dat doen we door tuinbezitters te stimuleren een deel van hun tuin in te zaaien met een zaadmengsel van wilde bloemen. In 2019 is ook begonnen met de verftraaiing van het Natuurparkje Alinghoek in Drouwen. Ook hier zal door het inzaaien van een bloemenmengsel en actief maaibeheer de biodiversiteit toenemen.

Ook in 2020 heeft biodiversitiet alle aandacht gekregen. In januari was er een lezing waarin Hans Dekker vertelde hoe het is gesteld met de biodiversiteit in Drenthe. Het project bloemenweide is voortgezet en we vragen meer aandacht voor intiatieven van anderen, zoals Operatie Steenbreek. Uiteraard wordt ook verder gewerkt aan de realsering van het natuurparkje Alinghoek. Verder wordt een poging ondernomen om ook elders in de gemeente initiatieven, vergelijkbaar met die in Valthe en Drouwen, op gang te brengen. Voorwaarde is wel dat de bevolking van een dorp daarin zelf het voortouw neemt. IVN speelt daarbij alleen een adviserende rol."

Terug naar boven

Beeld

- Promotiefilm gemeente Borger-Odoorn.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Borger-Odoorn. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Officiële site van de gemeenteraad.

- Gemeentegids: - "In de digitale versie van de Gemeentegids vind je de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen deze gemeente. Om toegang te krijgen tot de uitgebreide adressengids gebruik je de zoekbalk. Daarnaast vind je onder het menu 'E-book' een digitale weergave van de gedrukte versie van de gids.

- Media / nieuws: - Lokale omroep RTV Borger-Odoorn.

- RTV1 is de streekomroep voor de Veenkoloniën. Te beluisteren in Stadskanaal op 105.3FM, in Veendam op 106.9FM en in Borger-Odoorn op 106.0FM. Daarnaast start RTV1 binnenkort met haar eigen TV- kanaal.

- Nieuws uit deze gemeente op de site van RTV Drenthe.

- Sport en bewegen: - "In de special 'Bewegen in Borger-Odoorn: een gezonde leefstijl voor iedereen' kun je lezen wat we in de gemeente allemaal doen ter bevordering van een gezonde leefstijl bij onze inwoners. In de Menukaart voor sportverenigingen staat het ondersteuningsaanbod van de Combicoaches omschreven waar verenigingen in de gemeente gebruik van kunnen maken. Om de vier jaar onderzoeken we de resultaten van de inzet van het programma Gezonde Leefstijl. Deze geven we kort weer in twee factsheets: de Factsheet volwassenen en de Factsheet jeugd. Ons nieuwe Visiedocument Gezondheid, sport en bewegen is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor kinderen (en hun ouders/verzorgers) die willen werken aan hun gezondheid is er in de gemeente Cool2BFit. Werken aan een gezonde leefstijl is nog nooit zo leuk geweest! Cool2BFit is er voor kinderen van 8-13 jaar uit de hele gemeente. Fysiotherapeuten, een diëtist, een psycholoog, beweegaanbieders, combicoaches, GGD, sociale teams en de gemeente Borger-Odoorn slaan de handen ineen om een programma op maat aan te kunnen bieden voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. Plezier staat voorop! Inmiddels draait het project Cool2BFit al meerdere jaren en de deelnemers zijn enthousiast. "Ik heb mijn kind tijdens Cool2BFit zien opbloeien", geeft een moeder aan. Het is niet alleen een project om overgewicht aan te pakken maar het heeft ook een hoge sociale waarde; kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en gaan beter in hun vel zitten.

Wat is Cool2BFit? Met elkaar bewegen en kennismaken met verschillende sporten. Niet alleen de kinderen doen actief mee, hun ouders ook! Bijvoorbeeld met speciale ouder-kind sportmomenten. Naast het sporten is er ook veel aandacht voor gezonde voeding en gedrag. Het hele gezin doet mee en dat is nu precies wat het project zo sterk maakt; ouders, broers, zussen of andere familieleden hebben een actieve rol binnen het project." - Nieuws van Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn op Facebook.

- Welzijn: - In de gemeente Borger-Odoorn zijn drie sociale teams. Het sociaal team is er voor jou! Je kunt er terecht met vragen over hulp en ondersteuning. De medewerkers van het sociaal team zijn er om met je mee te denken als je vragen of zorgen hebt over je persoonlijke situatie. Dat kan overal over gaan. Misschien heb je vragen over de opvoeding van je kind. Of vind je het moeilijk om rond te komen en wil je hulp om je geldzaken te regelen. Ben je werkloos en kun je wel wat advies gebruiken voor je dagbesteding? Heb je hulpmiddelen nodig omdat je slecht ter been bent? Of ben je een poosje niet in staat om je zaken te regelen? Bijvoorbeeld door ziekte, een operatie of een tijdelijke beperking? Ook als je je eenzaam voelt en graag wat aanspraak wilt, ben je bij het sociaal team aan het goede adres. Voor het sociaal team is geen vraag te gek. Loop gewoon even binnen, bel of stuur een e-mail.

- "Welzijnsorganisatie Andes is er voor iedereen in Borger-Odoorn. We zetten ons in voor krachtige buurten en dorpen. Je kunt bij ons terecht voor opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorg-ondersteuning, ondersteuning bij taal, vrijwilligersondersteuning, participatie en budgetcoaching. Dit doen we onder andere door inwoners, vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden. We kijken graag samen met jou waarmee we je kunnen helpen."

- "Het VIP! in Borger-Odoorn ondersteunt en versterkt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van vrijwilligerswerk met persoonlijk advies, maar ook via trainingen. Via de Vacaturebank van het VIP! kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar vinden. Daarnaast verzorgt het VIP! de jaarlijkse gemeentelijke vrijwilligerswaardering."

- De Ruilgoederenbank Borger-Odoorn heeft vestigingen in Nieuw-Buinen en 2e Exloërmond. "Wanneer je een laag inkomen of weinig te besteden hebt kun je wellicht in aanmerking komen voor een pasje bij de Ruilgoederenbank. Een pasje kun je aanvragen bij het sociale team in jouw buurt. Je dient daarvoor je financiële gegevens te overleggen. Wanneer je een pasje hebt ontvangen kun je bij de ruilgoederenbank terecht. Bij de ruilgoederenbank werken we met wederdiensten; je kunt 'gratis 'spullen meenemen in ruil voor een wederdienst. Een wederdienst bestaat bijvoorbeeld uit een keer bij een ander grasmaaien, een keer voor iemand een boodschap ophalen, een keer met iemand mee naar het ziekenhuis, of een andere wederdienst.

Je kunt ook zelf aangeven wat voor soort wederdienst je graag wilt vervullen. De wederdienst hoeft niet direct gedaan te worden. Dit gaat in overleg. Heb je de schuur opgeruimd, de zolder leeggehaald of ga je verhuizen? Heb je goede (gratis) spullen over die een tweede ronde in kunnen? In overleg komen wij de spullen bij je ophalen. We nemen enkel spullen mee die heel en schoon zijn. In principe is alles welkom zoals kleding, kop en schotels, serviesgoed, lampen, banken, tafels, stoelen, schilderijtjes, fietsen, kasten, fornuizen, koelkasten, boeken, speelgoed, gereedschap, tuinmeubelen, schoenen, kinderbadjes, fietsstoeltjes enz."

- Humanitas afd. Emmen en Borger-Odoorn is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze hebben een groot aanbod aan activiteiten, uitgevoerd en gecoördineerd door vrijwilligers. Denk aan hulp om je financiën en administratie weer op orde te krijgen, vrouwencontactgroep, maatjesproject, taalondersteuning voor en voorlezen bij nieuwe inwoners van ons land, telefooncirkel voor alleenstaanden, topclub voor jongeren met autisme, kindervakantieweken, Sinterklaas speelgoedactie, steun bij rouw, vastleggen van je levensverhaal. Wat dit allemaal inhoudt, kun je lezen onder de tweede link.

- "Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor onze afdeling Borger-Odoorn. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op."

- Duurzaamheid: - "De wereld staat voor de opgave om het aandeel duurzame energie te vergroten. Vraagstukken en oplossingen gericht op verduurzaming van onze energievoorziening komen in toenemende mate op ons af. Dat geldt voor Nederland, voor Drenthe en dus ook voor de gemeente Borger-Odoorn. We willen als gemeente klaar zijn om onze bijdrage te leveren. Dat doen we onder meer door initiatieven uit de samenleving voor de opwekking van duurzame energie waar mogelijk te faciliteren. Niet alleen vanuit onze overtuiging dat verduurzaming noodzakelijk is, maar ook omdat duurzame energie onze gemeente mogelijkheden biedt voor onder meer economische ontwikkelingen.

We stellen draagvlak bij onze beoordeling van initiatieven voor grootschalige zonneakkers centraal. Daar zijn veel concrete plannen voor, die we als gemeente moeten toetsen. Het beleidskader 'Zonneoogst. Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn 2018-2020' vormt daarvoor het instrument. De jaren 2018-2020 gebruiken we als experimenteerruimte, waarin we ruimte geven aan een aantal pilots met zonneakkers. We hebben dit plan nadrukkelijk gebaseerd op hoe inwoners en betrokken partijen denken over verduurzaming, de mogelijkheden en wenselijkheid van grootschalige zonneakkers en de voorwaarden waaronder die eventueel aangelegd zouden kunnen worden." Het plan voorziet in de facilitering van de aanleg van twee zonne-akkers van elk 50 hectare en tien van maximaal 5 hectare in de periode tot 2020.

In aansluiting hierop hebben boeren in Borger-Odoorn oost een 'boerenpoule voor zonne-energie' opgezet. 15 boeren hebben in totaal 400 hectare grond ingebracht, die wat hen betreft in aanmerking kan komen voor de aanleg van zonneparken, omdat de grond - bijvoorbeeld door inklinking als gevolg van veenoxidatie - voor hen landbouwkundig gezien minder waarde heeft. In overleg met gemeente en omwonenden kunnen vervolgens de meest geschikte locaties worden gekozen.

- "Het Drents Energieloket is een samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Natuur en Milieufederatie Drenthe, en is niet gelieerd aan bedrijven. Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren in Drenthe van goed onafhankelijk en gratis advies om energie te gaan besparen of om duurzame energie te gaan opwekken in hun woning. Wat doet het Drents Energieloket? Je woning energiezuiniger, aardgasloos of energieneutraal maken: Welke stappen kun je dan zetten? Wat is er allemaal mogelijk? Zijn er subsidies voor? En gelden die subsidies ook voor jouw specifieke gemeente?

Wij zijn er voor kosteloos en onafhankelijke informatie en advies. Bel het loket op tel. 085-7920158 of stuur een mailtje naar info@drentsenergieloket.nl. Bij ons kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over: Isolatie: bijvoorbeeld gevel-, dak-, vloer- en glasisolatie; Zonne-energie: bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers; Duurzame verwarming: bijvoorbeeld warmtepompen en infraroodverwarming; Financieringsmogelijkheden: leningen en subsidies voor energiebesparende maatregelen; Aardgasloos of energieneutraal wonen: welke stappen er nodig zijn om dit te bereiken. Hier vind je nieuws over lopende en aankomende acties van het Drents Energieloket in de gemeente Borger-Odoorn. Ook ander duurzaam nieuws vind je op deze pagina."

- Veiligheid: - "Als elke minuut telt...Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie. Daarvoor is een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s nodig. Help jij mee aan een hartveilige gemeente? Stichting Hartveilig Borger-Odoorn heeft als doel alle 25 dorpen in de gemeente Hartveilig te maken. Dat doen we met ambassadeurs vanuit de dorpen. De stichting ondersteunt en faciliteert daar waar nodig."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "LTO Noord afd. Borger-Odoorn is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied van deze gemeente. Wij doen dat o.a. door het onderhouden van nauwe contacten en in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie. Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden, vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. Het bestuur van de afdeling vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en morgen."

Reacties

(2)

Graag verneem ik van u of er ergens een fiets/wandel-kaart te koop is van de omgeving. [V.V.V. ?].

Ik heb het hele internet afgezocht en kwam 'onderweg' allerlei andere interessante informatie over deze gemeente tegen, die ik hierboven heb samengevat, waardoor de pagina nu flink is uitgebreid. Maar uiteindelijk stuitte ik toch op een aantal pagina's met wandel- en fietsroutes. Ik heb de m.i. nuttigste daarvan nu hierboven beschreven. Dat zijn de 1e 7 onderwerpen in het hoofdstuk Landschap etc. In het 1e artikeltje staan twee goede gedetailleerde (en online te bestellen) Falk wandelkaarten gelinkt, die samen deze gemeente (en meer) dekken. De overige artikeltjes betreffen online te raadplegen wandel- en fietsroutes.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen