Bronnegerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

bronnegerveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bronnegerveen is een dorp in de gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Bronnegerveen is een dorp in de gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.

Bronnegerveen

Terug naar boven

Status

- Bronnegerveen is een dorp* in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Borger.
* Zo beschouwt men het ter plekke. Gezien het geringe inwonertal, het ontbreken van een kern en voorzieningen zouden wij eerder geneigd zijn het een buurtschap te noemen, maar wij conformeren ons aan hoe men het lokaal ziet.

- Bronnegerveen heeft een eigen postcode (9526) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. Het dorp werkt intensief samen met de buurdorpen Bronneger en Drouwen. Zo is er bijvoorbeeld een gezamenlijke Belangenvereniging.

- Het dorp Bronnegerveen heeft geen 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Bronnegerveen ligt NO van Borger en Bronneger, N van Buinen, met een lintbebouwing aan de Dorpsstraat en verder alleen verspreide bebouwing. Het dorpsgebied grenst in het W aan de Gasselterstraat, in het N aan de Hambroeksdijk en in het O aan het Groote Diep (die naar het Z halverwege het grondgebied van de plaats over gaat in het Achterste Diep). In het NO takt het Voorste Diep, dat dwars door het grondgebied loopt, van het Groote Diep af, en komt in het ZW via een sluis uit in het Kanaal Buinen-Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bronnegerveen heeft ca. 35 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De eerste bewoning in het Bronnegerveen ontstaat rond 1750. Pas een eeuw later groeit de veenontginningsnederzetting, als er enkele boerderijen bij komen in het westelijk deel van het Hunzedal. Eerst na de ruilverkaveling van de jaren vijftig van de 20e eeuw krijgt de nederzetting een verbinding met Drouwen. Bij het Voorste Diep zijn restanten gevonden van een watermolen uit de 11e eeuw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 1927 gebouwde geklonken ijzeren ophaalbrug over het kanaal Buinen-Schoonoord te Bronnegerveen is een provinciaal momument. De balans en hameipoort van de brug zijn uitgevoerd in geklonken, ijzeren vakwerk. De brug maakt deel uit van de weg Bronneger-Buinen. Het rond 1928 gegraven kanaal Buinen-Schoonoord kwam voor een belangrijk deel te liggen in de dalen van de toen aanwezige beken en vormde zo de enige doorsnijding van de Hondsrug. Het kanaal is in 1966 aan de scheepvaart onttrokken. Tussen 1974 en 1979 is het kanaal geschikt gemaakt voor de sportvisserij en zijn de ophaalbruggen bij Bronneger en Westdorp gerestaureerd. De ophaalbrug is van cultuurhistorisch belang als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in Drenthe. De brug is nog grotendeels intact, maar functioneert niet meer als zodanig. Ook het bedieningsmechaniek is niet meer aanwezig.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Herinrichting Hunze
"De Branden is een gebied in het Hunzedal, tussen Drouwenerveen en Gasselte, rond de Brandsdijk, op grondgebied van Bronnegerveen. Het Achterste Diep en het Voorste Diep komen hier samen en stromen verder als de Hunze. Dit deel van de Hunze wordt hersteld en De Branden wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Natuur, landschap én een duurzaam watersysteem staan hierbij centraal. Met deze inrichting ontstaat 240 hectare aan nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. "Binnen dit project herstellen we ook de knelpunten voor vissen. Zo worden stuwen worden vervangen door vistrappen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor recreatie", zegt beleidsmedewerker Emiel Galetzka van Waterschap Hunze en Aa's.

Ook voor natuur en recreatie. In het Inrichtingsplan De Branden is naast de aanpassing van de waterbeheersing ook de inrichting van het gebied voor natuur en recreatie uitgewerkt. Omdat dit plan invloed heeft op de huidige streefpeilen van het water in het plangebied ligt er een peilbesluit om de nieuwe waterpeilen vast te stellen. De aanpassingen in dit gebied mogen geen negatieve effecten hebben op de omgeving. "We kijken naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie." Na een periode van onderzoek, het maken van een ontwerp en het voeren van gesprekken met betrokken partijen, grondeigenaren en omwonenden is het plan inmiddels van grof naar fijn uitgewerkt en ligt er nu een ontwerp-projectplan voor De Branden.

Waterkwaliteit verbeteren. De Branden bij Bronnegerveen is onderdeel van het Hunzedal. Om de waterkwaliteit te verbeteren moet de Hunze aangepast worden en wordt het gebied teruggebracht tot beekdallandschap. "We laten de beek weer kronkelen, maken overstromingsvlakten en zorgen ervoor dat vissen zich vrij kunnen bewegen. Door meer ruimte te maken voor water, kunnen we water langer vasthouden, ook in perioden van langdurige neerslag." Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. Er wordt samengewerkt met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander. Royal Haskoning DHV helpt mee met het opstellen van het inrichtingsplan. Het ontwerp-projectplan lag tot en met 3 januari 2022 ter inzage. Vervolgens kan het bestuur van het waterschap oordelen of het projectplan naar aanleiding van eventuele officiële reacties aangepast moet worden." (bron: Waterschap Hunze en Aa's)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen.

- Nieuws: - De Dorpskrant van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is opgericht in 1953. De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het behartigen - in de ruimste zin van het woord - van de welzijnsbelangen van de bevolking en het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling. Lidmaatschap kost slechts € 5,- per huishouden per jaar. Dorpsbelangen organiseert door het jaar heen ook diverse activiteiten. Zo wordt er door de basisschooljeugd met Palmpasen elk jaar een Palmpasenstok versierd waarna de kinderen in optocht met hun versierde “Hoantie op ’n stokkie” door het dorp gaan. Op Eerste Paasdag wordt elk jaar het traditionele neutienschiet’n in het Dorpshuis beoefend en er is een Sinterklaascommissie die de jaarlijkse intocht van de goedheiligman organiseert. Daarnaast organiseert Dorpsbelangen elk jaar een verenigingenverleg waarbij vertegenwoordigers van de diverse organisaties, voorzieningen en verenigingen die de dorpen rijk zijn elkaar bijpraten over de eigen stand van zaken en ideeën uitwisselen over hoe en waar men elkaar kan ondersteunen en met elkaar kan samenwerken."

- Kinderopvang: - Anke is gastouder in Bronnegerveen. Op een prachtige locatie hebben ze een schuur omgebouwd tot een mooie, gezellige en veilige speelruimte voor de kinderen. Er is buiten op het erf erg veel speelgelegenheid, waar kinderen heerlijk vrij kunnen spelen. Anke vindt het leuk om met de kinderen activiteiten te ondernemen buiten in de natuur, knutselen, zingen, spelletjes doen, koekjes bakken, boekjes voorlezen en heerlijk vrij spelen. Er is nog plaats voor nieuwe oppaskinderen van 0 tot 4 jaar.

- Duurzaamheid: - Sinds 1994 is het aanleggen van nieuwe asbestdaken al verboden. En vanaf 2024 worden ook bestaande asbestdaken verboden. In ieder geval lopen eigenaren dan het risico dat die panden niet meer te verzekeren zijn. Veel mensen willen wel saneren, maar hikken tegen de kosten aan. Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB) heeft daarom de ambitie om van deze dorpen de eerste Drentse dorpen zonder asbestdaken te maken. Zij wil de inwoners met dergelijke daken namelijk verenigen en de daken collectief laten saneren, waardoor de kosten per eigenaar lager zijn dan wanneer men het individueel doet. Zie verder de reportage van RTV Drenthe (2017) onder de link.

Reactie toevoegen