Odoornerveen

Plaats
Dorp
Borger-Odoorn
Drenthe

Odoornerveen

Terug naar boven

Status

- Odoornerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Borger-Odoorn. T/m 1997 gemeente Odoorn.

- Slogan: "Odoornerveen, je wilt er niet omheen", aldus de lokale dorpssite.

- Odoornerveen heeft een eigen Volkslied. "Dit lied is ontstaan tijdens de voorbereidingen van het feest ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde Zuidzijde en Torenwijk in 1973. De tekst is een gezamenlijk product van Wim Hoekman, Roelof ter Heide, Klaas Hamminga en Geert Boels. Hoewel het geen officieel volkslied is en het ook niet met die bedoeling is gemaakt, wordt het door de jaren heen door Odoornerveners wel als zodanig beschouwd."

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Oregerveen. Een inwoner van dit dorp is een Oregerveense.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Odoornerveen ligt ZW van het dorp Odoorn, W van het dorp Valthe, WNW van het dorp Klijndijk, NW van de stad Emmen, NNW van het dorp 't Haantje, N van de dorpen Noord-Sleen en Sleen, NO van de dorpen Zweelo en Aalden, ONO van het dorp Wezup, OZO van het dorp Wezuperbrug, ZO van de dorpen Schoonoord, De Kiel en Eeserveen, ZZO van de dorpen Eesergroen en Westdorp en Z van de dorpen Ees en Borger.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Odoornerveen heeft ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Odoornerveen is ontstaan nadat in 1855 het Oranjekanaal de Odoorner Venen heeft bereikt. Het is een ´veenkolonie´, wat wil zeggen dat het veen hier is afgegraven voor de winning van turf. De ca. 1.600 hecare veen is ontgonnen tot ca. 1880. Daarna is de grond geleidelijk geschikt gemaakt voor de landbouw.

De kinderen uit deze omgeving moesten voor het volgen van onderwijs aanvankelijk naar de school in het naburige Schoonoord (gemeente Sleen). Vermoedelijk was de gemeente Sleen 'not amused' dat de gemeente Odoorn kennelijk niet (genoeg) aan de kosten van de school meebetaalde (dat soort 'grensconflicten' met een dergelijke reden kwam vaker voor in die tijd), want in januari 1871 werd de Odoornerveense kinderen de toegang tot de school te Schoonoord geweigerd. De gemeente Odoorn moest daarom een eigen school voor Odoornerveen bouwen. Deze school kwam medio 1871 gereed. Het was een eenvoudige houten keet die was berekend op 25 leerlingen, maar in de praktijk kregen er 40 leerlingen les. In 1906 kwamen er scholen bij aan de Borgerzijtak en aan de Odoornerzijtak. In 1967 kwam er één nieuwe school als vervanging van de oude scholen. Deze school is in 1985 gesloten.

Odoornerveen heeft nooit een kerk gekregen. Het voormalige café is sinds 1984 ´herbestemd´ tot dorpshuis.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende site en literatuur:

- Nadere informatie over de geschiedenis van Odoornerveen. Onder de link vind je in het linkermenu onder het kopje Geschiedenis nog veel meer pagina's over de geschiedenis van dit dorp.

- In 2005 is het boek ´150 jaar Odoornerveen´ verschenen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Culturele Vereniging MIK (‘Met Ieders Kracht’) organiseert door het jaar heen allerlei evenementen en activiteiten voor de inwoners van Odoornerveen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Knapzakroute Odoornerveen (17,5 km).

- "Het beekdal van het Voorste diep, herkenbaar aan de loop van het kanaal Buinen-Schoonoord, is van provinciaal belang uit oogpunt van archeologie. In beekdalen kunnen rituele deposities (offers) worden verwacht, maar ook archeologische vondsten die met natte omstandigheden te maken hebben, zoals visfuiken, kano’s en voorden." (bron: Provincie Drenthe)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Odoornerveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje over Odoornerveen anno 1966.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Odoornerveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Odoornerveen.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Snikke (ook oudere nummers, v/a 2010) is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Odoornerveen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Odoornerveen is opgericht in 1953. Door de jaren heen heeft Plaatselijk Belang voor veel veranderingen/verbeteringen in het dorp gezorgd. Zo hebben ze o.a. inspraak gehad in verbetering van de Borgerzijtak (1958); waar komt de nieuwe school (nu voormalige Oranjeschool) (1962); verharding van een deel van de Zuidzijde en de Torenwijk verbeterd (1973); verbetering Noordzijde (1978); vernieuwen van de bruggen (1978-1984); opknappen jaagpad Zuidzijde (2005).

- Dorpshuis: - "Toen per 1 januari 1992 het plaatselijk café ophield te bestaan, werd het als zeer wenselijk geacht, dat er voor het behoud van het sociaal-culturele en maatschappelijk leven in Odoornerveen een vergader- en ontmoetingsruimte zou komen. Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft in nauw overleg met de bevolking plannen voor de bouw van het dorpshuis ontwikkeld. Overleg met de gemeente heeft geleid tot een aanvaardbaar plan. Het dorpshuis kreeg een totale oppervlakte van 108 m2 en is geschikt voor maximaal 60 personen. De gemeente heeft voor de bouw een eenmalige bijdrage van fl.90.000,- beschikbaar gesteld. Hierdoor zijn de totale kosten van ongeveer fl.165.000,- voor meer dan de helft gereduceerd. De Rabobanken Odoorn-Sleen hebben fl.10.000,- als gift toegekend. Verder heeft het Juliana Welzijnsfonds fl.30.000,- subsidie verleend. Overige fondsen zijn: Prins Bernhard/Anjerfonds fl.5000,-; Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten fl.2100,-; Fundatie van den Santheuvel/Sobbe fl.3000,-; Hazewinkelfonds fl.2500,-. De bevolking droeg door middel van veel zelfwerkzaamheid meer dan fl.20.000,- bij. Deze werkzaamheden bestonden uit grondwerk, bouwwerkzaamheden, schilderwerk, inrichting, elektra, bestrating, enz. enz. Gelukkig hebben veel inwoners vrijwillig meegeholpen en een steentje bijgedragen aan de realisatie van ons dorpshuis.

Sponsors waren: Wigchers Transport te Schoonoord; Vos Zandwinning te Ellertshaar; Wink-Liewes landbouwmechanisatiebedrijf te Odoornerveen; Constructiebedrijf Hofstede te Nieuw-Amsterdam; Electriciteitsbedrijf Harwig te Emmen; de EGD te Emmen; Smit Natuursteen te Emmen; Kraanbedrijf Buist te Valthe. Bouwbedrijf Hoving te Schoonoord realiseerde het casco. Op 16 november 1995 is het dorpshuis feestelijk ingewijd. Na enkele lovende woorden van de voorzitter van Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen en de toenmalige burgemeester Brekelmans van de gemeente Odoorn werd door de vice-voorzitter van de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) de naam van het dorpshuis, De Miet, onthuld.

De Miet heeft als betekenis 'verzamelpunt', een plek waar vroeger korenmijten werden gemaakt die later werden gedorst. Gineke Loman is de bedenker van deze naam en had hiervoor de volgende motivatie: 1. Allereerst is er voor het zetten van een miet een team van mensen nodig dat goed kan samenwerken. Voor de bouw van het dorpshuis hadden we uit het hele dorp mensen die er door een goede samenwerking voor zorgden dat Odoornerveen weer een eigen onderkomen heeft. 2. Zoals een miet is opgezet uit honderden garven die, op de juiste manier gelegd, een hecht bouwwerk vormen waarin het graan veilig is opgeborgen, zo bestaat het dorpshuis uit honderden onderdelen die, goed samengevoegd, een goed en vertrouwd onderkomen aan Odoornerveners zullen bieden."

- Sport: - "Eind jaren zeventig is de toenmalige lagere school (op Zuidzijde 16a) verrijkt met een gymzaal. Het duurde dan ook niet lang of enkele Odoornerveners staken de koppen bij elkaar om meer gebruik te maken van deze zaal. Op deze manier is in 1980 sportvereniging O.V.O. (OntspanningsVereniging Odoornerveen) geboren en was het dorp weer een vereniging rijker. Artikel 2 van de statuten schrijft het volgende over de doelstelling: "De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van zaalsporten, zoals gymnastiek, volleybal en badminton. Daarnaast stelt de vereniging zich ten doel het ontplooien van andere activiteiten op recreatief gebied." Dit houdt dus in dat iedereen de gelegenheid werd geboden om allerlei sporten, voornamelijk in de gymzaal, te beoefenen. Om dit te realiseren, zorgde O.V.O. voor geschikte leiding, accommodatie en de benodigde attributen.

De sporten die o.a. door O.V.O. zijn georganiseerd, zijn: aerobics, countrydansen, kindergym, bewegen voor ouderen, badminton, volleybal, jeugdvoetbal, zaalvoetbal, pilatus en tae bo. Sommige sporten hebben het wat langer volgehouden dan andere... Ook organiseerde O.V.O. diverse activiteiten en dan met name het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi (begin september) en Stratenvolleybaltoernooi (eind december). In 2011 is O.V.O. ondergebracht bij Stichting Verenigingsgebouw Odoornerveen onder de naam S.V.O.-Sport. Dit omdat het steeds moeilijker werd om bestuursleden te vinden, en om samen de krachten te kunnen bundelen."

- Modelvliegvereniging de Odoorner Luchtvaart Club (OLC) is in 1971 opgericht en heeft ca. 90 leden in de leeftijd van ca. 8 tot ca. 80 jaar. Veel van de leden vliegen met eigen gebouwde toestellen, hoewel het aantal ARF-toestellen (almost ready to fly/bijna klaar om te vliegen) ook steeds vaker te zien zijn. Een aantal leden vliegt mee op wedstrijdniveau in verschillende zweef- en kunstvluchtklassen. Er wordt vooral in het weekend veel gevlogen. Maar in de zomermaanden wordt het veld ook door de week 's avonds bijna altijd wel door een aantal vliegers bezocht. De vereniging heeft een eigen clubgebouw in Odoornerveen. Op de clubavonden worden allerlei thema's met betrekking tot het modelvliegen behandeld en in de afgelopen jaren hebben ze ook verschillende bouwprojecten in clubverband gehouden. Het onderhoud aan het veld en clubgebouw wordt door de leden zelf gedaan. Door het jaar heen organiseert de vereniging diverse wedstrijden en evenementen. Ook verzorgt zij demonstraties aan belangstellenden zoals bedrijven en scholen.

Reactie toevoegen