Oosternijkerk

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

oosternijkerk_collage.jpg

Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oosternijkerk.JPG

Aangekomen in Oosternijkerk

Aangekomen in Oosternijkerk

Oosternijkerk..JPG

In Oosternijkerk

In Oosternijkerk

Oosternijkerk (2).JPG

De Hervormde kerk van Oosternijkerk

De Hervormde kerk van Oosternijkerk

Oosternijkerk

Terug naar boven

Status

- Oosternijkerk is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De inwoners van de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'drielingdorp' kunnen beschouwen.

- Onder het dorp Oosternijkerk valt ook de buurtschap Bollingawier.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easternijtsjerk of ook wel kortweg Nijtsjerk.

Spelling
Vroeger heeft het dorp 'gewoon' Nijkerk geheten. Om verwarring met Westernijkerk (dat vanouds ook gewoon Nijkerk heette) in de gem. Ferwerderadiel op te heffen, is er later het voorvoegsel Ooster- voor geplaatst. En dus Wester- voor het Ferwerderadielse Nijkerk, dat tegenwoordig officieel Westernijtsjerk heet.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosternijkerk ligt ZO van het dorp Wierum, Z van het dorp Nes, ZW van de dorpen Moddergat en Paesens, W van de dorpen Lioessens en Oostmahorn en het Nationale Park Lauwersmeer, WNW van de dorpen Morra en Anjum, NW van de dorpen Metslawier en Jouswier, NNO van de dorpen Niawier en Wetsens, NO van de stad Dokkum, ONO van het dorp Hantumhuizen en OZO van het dorp Ternaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oosternijkerk 99 huizen met 695 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 950 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Oosternijkerk heeft de gemeente in het uitbreidingsplan Lou Sânen in totaal 14 bouwkavels beschikbaar. Lou Sânen is een aantrekkelijke woonlocatie aan de zuidzijde van het dorp. De 1e fase is enkele jaren geleden gerealiseerd. In de 2e fase zijn zowel bouwkavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning als voor de bouw van een twee onder een kap woning.

Terug naar boven

Actuele situatie

Op de Facebookpagina van het dorp lezen wij de volgende mooie beschrijving die de inwoners zelf van hun dorp geven: "Als mensen ons vragen waar we wonen dan hebben ze er nog nooit van gehoord, en als we dan uitleggen waar het ligt dan krijgen we om onze oren geslingerd: "Da's zeker het einde van de wereld". Nou, bijna, maar het is wél een dorp waar een ieder elkaar nog groet, waar je de fiets nog niet op slot hoeft te doen, en waar nog een school en een winkel is. Het is ook een dorp waar nog sociale controle is, en of dat nou positief of negatief bedoeld is laten we maar even in het midden. Een dorp ook dat 'bekende' mensen heeft. Nee, geen filmsterren, gewoon mensen die een ieder in het dorp kent.

We hebben ook een 'chatroom'. Weliswaar niet op het internet, maar gewoon midden in het dorp. Ook wel 'het leugenbankje' genoemd, waar de heren gepensioneerden elkaar regelmatig voorzien van de laatste 'nieuwtjes' en voor de dames is dat natuurlijk onze supermarkt. Oosternijkerk, een dorp waar de één nog niet met de neus recht omhoog wil liggen, terwijl een ander niet zonder de kerktoren kan. Voor ons inwoners is ons dorp ons thuis."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosternijkerk heeft 4 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Sint-Ceciliakerk (De Buorren 14). De zadeldaktoren uit de 13e eeuw is in 1825-'33 en in 1969-'70 gerestaureerd. De gescheurde luidklok (1668) van Jurjen Balthasar is in 1909 opnieuw gegoten door de gebroeders Van Bergen. In de 15e/16e eeuw is het driezijdig gesloten koor en het schip gebouwd. In de kerk bevinden zich een preekstoel met doophek in rococostijl en twee herenbanken uit de 18e eeuw. Tegen de oostelijke koorsluiting hangt een lijst van predikanten (vanaf 1593). Het orgel uit 1814 is gebouwd door J.A. Hillebrand, in 1831 gewijzigd door Albertus van Gruisen en in 1970 gerestaureerd door Bakker & Timmenga. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Oosternijkerk.

- Windmotor.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Na vier jaar voorbereiding en dankzij de inzet van veel vrijwilligers is in maart 2019 de nieuwe brug over de opvaart naar de Paezens in de weg Ald Tún feestelijk geopend. Door deze aanpassing is er een vaarroute gecreëerd én een gezondere waterberging in het dorp. Doordat het laatste stuk enkel met een duiker was verbonden en hier ook nog een overstort in uit kwam, was de stank in de zomer af en toe niet te harden. Nu alles open ligt verwacht men een betere doorstroming. Bovendien is het dorp nu te bereiken met kleine bootjes en kano’s. Er is zo een vaarroute gecreëerd van Oosternijkerk tot het oude vervallen sluisje in Dokkum. Bijzonder detail is de mogelijkheid voor plaatsing van een schot aan de dorpskant van de brug. Als er in de winter vorst op komst is, wordt het schot in het water gelaten. Zo houden ze het waterpeil op hoogte voor een goede ijsvloer.

Het vervangen van de oude dam en duiker door een brug is een gezamenlijk initiatief van Dorpsbelang Oosternijkerk en de ijsvereniging. Ruim vier jaar was er nodig om de financiering, sponsoring en medewerking van alle partijen rond te krijgen. Dat vergde het nodige geduld en doorzettingsvermogen van de werkgroep, bestaande uit 25 personen onder leiding van Johan Dijkstra en Willem Postmus. Toen de financiering en alle procedures eenmaal geregeld waren, is de brug dankzij de inzet van vele lokale vrijwilligers met 'twee rechterhanden' en de nodige apparatuur in ruim twee maanden gerealiseerd. De benodigde 60.000 euro is onder meer bijeen vergaard dankzij het Iepen Mienskipfûns van de provincie, de NAM, de Rabobank, de gemeente Noardeast-Fryslân, lokale bedrijven en vrijwilligerswerk.

Oosternijkerk haakte met dit project aan bij het project 'Skip yn ús Fearten', een groter project in de Noordoost-Friese Waddenregio, waarbij opvaarten en dorpsvaarten van de voormalige melkroutes geschikt worden gemaakt voor recreatievaart. "Wy meitsje wetterrûntsjes, dy’t wy mei-inoar ferbine", aldus Jan Prins van Dorpsbelang Wierum. Dit project wordt op zijn beurt weer verbonden met het waterrecreatieproject Kollum Watersportdorp en Wetterwâlden Bûtenfjild, zodat er een groot waterrecreatienetwerk in Noordoost-Fryslân ontstaat. "It is in prachtich gebiet, dat toeristysk promoot wurde moat", stelt Douwe Streekstra van Hengelsportvereniging Dokkum, mede-initiatiefnemer van 'Skip yn ús Fearten'. "De minsken neame it gebiet boppe Dokkum wolris 'it achterlân', mar wy binne it foarlân! Wy libje net op it fuottenein, mar op it holle-ein. Dat moat in kear lânje." Streekstra wijst erop dat het nog lang niet klaar is: "Yn Dokkum sit noch in slûs dy’t restaurearre wurde moat en yn de Ealsumer Feart, de aorta fan Noardeast-Fryslân, sitte noch twa dûkers dy’t fuort moatte."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosternijkerk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosternijkerk.

- Nieuws: - Nieuws uit Oosternijkerk op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool By de Boarne in Niawier is met ingang van schooljaar 2018-2019 samengegaan met de Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk tot één school met één team. De beide locaties blijven vooralsnog gehandhaafd, maar het is wel de bedoeling dat er over niet al te lange tijd één nieuw Integraal Kindcentrum komt voor de beide dorpen, waarna de oude locaties worden opgeheven. "Maar liefst 33 namen zijn door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht bij de prijsvraag voor de nieuwe naam van de school. De fusieschool heeft de naam Basisschool Wrâldwizer gekregen. De bedenkers motiveerden dit als volgt: 'We hebben gekozen voor een mooie Friese naam. Er is nog geen basisschool met deze naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.' De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende jaren willen realiseren."

- Muziek: - "Brassband UDI is een enthousiaste club jonge en oudere muzikanten die, naast het samen muziek maken, de sfeer binnen de club minstens zo belangrijk vinden. We repeteren op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in Dorpshuis de Terp in Oosternijkerk. We zijn een dorpskorps met ambitie; de jaarlijkse NBK en/of een bondsconcours zijn evenementen waar de club graag samen naartoe werkt. Naast wedstrijden zijn er ieder seizoen een aantal kerkdiensten die wij begeleiden, lopen we met Koningsdag een rondgang door het dorp, doen we mee aan het jaarlijkse federatiefestival en is er een dorpsconcert."

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier.

- Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervóór genoemde dorpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosternijkerk.

Reactie toevoegen