Palmstad

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

Palmstad.jpg

Palmstad, een buurtschap op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen

Palmstad, een buurtschap op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen

palmstad plaatsnaambord.jpg

Palmstad is een buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Palmstad is een buurtschap van Doorn, sinds 2006 gemeente Utrechtse Heuvelrug

palmstad_welkom_bordje_kopie.jpg

Palmstad, creatief welkomstbordje

Palmstad, creatief welkomstbordje

palmstad_huizen_met_rieten_daken.jpg

Buurtschap Palmstad in de begintijd (jaren twintig): 20 woningen met rieten daken, gebouwd door woningbouwvereniging Patrimonium. Deze zijn allemaal verdwenen: deels afgebrand, deels afgebroken.

Buurtschap Palmstad in de begintijd (jaren twintig): 20 woningen met rieten daken, gebouwd door woningbouwvereniging Patrimonium. Deze zijn allemaal verdwenen: deels afgebrand, deels afgebroken.

palmstad_feestdagen.jpg

Tijdens de kerstdagen en oud en nieuw is Palmstad ook in het donker niet te missen...

Tijdens de kerstdagen en oud en nieuw is Palmstad ook in het donker niet te missen...

Palmstad

Terug naar boven

Status

- Palmstad is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Palmstad heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Voor de postadressen valt de buurtschap onder het dorp Doorn.

- De plaatsnaam Palmstad komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van deze buurtschap is een Palmstadter.

Naamsverklaring
Recente bijbelse vernoemingsnaam, een andere naam voor Jericho. Het benoemingsmotief waren de buxusplanten die de tuinen afperkten. Takjes van de buxus worden door katholieken bij de zegening van palmtakken met palmpasen gebruikt als substituut.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Palmstad ligt W van Doorn, grotendeels Z van de weg naar Driebergen, rond de wegen Palmweg, Patrimoniumweg, Heuleweg en ´t Veld. N van de Driebergsestraatweg ligt een huizengroepje, aan de Stamerweg, dat ook nog tot de buurtschap wordt gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de site van de buurtvereniging omvat de buurtschap Palmstad ca. 150 huizen. Het inwonertal zal daarmee ca. 400 bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds eind 19e eeuw is hier hotel-restaurant Flora, die o.a. als halteplaats fungeert voor de paardentram, later stoomtram. De buurtschap Palmstad is in 1919 aangelegd door woningbouwvereniging Patrimonium. Het buurtje omvat aanvankelijk o.a. 20 arbeiderswoningen met rieten kap. 12 van de 20 woningen zijn in 1943 door brand verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de open plekken opnieuw bebouwd en is de buurtschap verder uitgebreid. Eind jaren zeventig zijn ook de laatste 8 oude arbeiderswoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Zeker tot in de jaren zestig is Palmstad een bedrijvige buurtschap met een buurtvereniging, buurtwinkeltje en buurtcafé. De meeste bewoners hebben in die tijd een rijk gevulde moestuin en sommigen houden kippen, varkens of zelfs koeien achter het huis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (op een zaterdag in mei, voor de datum zie de agenda).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Palmstad van de Buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - De huidige Buurtvereniging Palmstad is in 1993 opgericht. Het doel van de buurtvereniging is de onderlinge saamhorigheid te bevorderen, door het jaarlijks organiseren van diverse activiteiten voor jong en ouder. Alle bewoners en oud-bewoners van de buurtschap (inclusief Palmstad-Noord, ten noorden van de Driebergsestraatweg) kunnen lid worden van de buurtvereniging, maar ook personen die een speciale binding hebben met de buurtschap kunnen lid worden. Momenteel zijn er ruim 100 gezinnen lid van de buurtvereniging (die zich overigens niet met belangenbehartiging bezighoudt).

"De bestuursleden zorgen ervoor dat voor de activiteiten de benodigde vergunningen worden aangevraagd en dat er voldoende hapjes en drankjes worden ingeslagen. Samen met de leden wordt de feesttent opgezet en versierd, de bar bemand en alles na afloop weer opgeruimd. We stellen het zeer op prijs als mensen ons daarbij wil helpen. Extra handjes zijn altijd van harte welkom!"

Reactie toevoegen