Ruige Weide

Plaats
Buurtschap
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

ruige_weide_straatnaambord.jpg

Ruige Weide is een buurtschap in de provincie Utrecht, gem. Oudewater. Oorspronkelijk onderdeel van de gem. Lange Ruige Weide. Deze gem. is per 1-2-1964 opgegaan in de nieuwe gem. Driebruggen. In 1989 is de buurtschap overgegaan naar de gem. Oudewater.

Ruige Weide is een buurtschap in de provincie Utrecht, gem. Oudewater. Oorspronkelijk onderdeel van de gem. Lange Ruige Weide. Deze gem. is per 1-2-1964 opgegaan in de nieuwe gem. Driebruggen. In 1989 is de buurtschap overgegaan naar de gem. Oudewater.

Ruigeweide.JPG

Boerderij in Ruige Weide, een buurtschap ten noordwesten van Oudewater

Boerderij in Ruige Weide, een buurtschap ten noordwesten van Oudewater

Ruigeweide (2).JPG

Ruige Weide, een buurtschap met riante uitzichten over Polder Groot Hekendorp

Ruige Weide, een buurtschap met riante uitzichten over Polder Groot Hekendorp

Ruigeweide (3).JPG

Ruige Weide, Alexander Hoeve

Ruige Weide, Alexander Hoeve

Ruigeweide_0.JPG

Natuurgebied De Ruige Weide langs het spoor, dicht bij Hogebrug

Natuurgebied De Ruige Weide langs het spoor, dicht bij Hogebrug

ruige_weide_43_rm_boerderij_vredebest.jpg

Buurtschap Ruige Weide heeft 1 rijksmonument, zijnde Hoeve Vredebest op nr. 43. Hoeve Vredebest stamt uit 1537 en was een van de eerste boerderijen die was opgebouwd uit steen.

Buurtschap Ruige Weide heeft 1 rijksmonument, zijnde Hoeve Vredebest op nr. 43. Hoeve Vredebest stamt uit 1537 en was een van de eerste boerderijen die was opgebouwd uit steen.

ruige_weide_37_gm_boerderij.jpg

Buurtschap Ruige Weide heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de dwarshuisboerderij uit 1901 met invloeden van de neorenaissance stijl op nr. 37.

Buurtschap Ruige Weide heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de dwarshuisboerderij uit 1901 met invloeden van de neorenaissance stijl op nr. 37.

ruige_weide_poppelendam_onthulling_straatnaambord_kopie.jpg

W van de straat Ruige Weide ligt een onbewoond stuk weg met de intrigerende naam Poppelendam. Wij hebben ons altijd afgevraagd waar die naam vandaan komt. Op deze pagina, onder Geschiedenis en in dit artikel, kun je lezen hoe die vork in de steel zit.

W van de straat Ruige Weide ligt een onbewoond stuk weg met de intrigerende naam Poppelendam. Wij hebben ons altijd afgevraagd waar die naam vandaan komt. Op deze pagina, onder Geschiedenis en in dit artikel, kun je lezen hoe die vork in de steel zit.

Ruige Weide

Terug naar boven

Status

- Ruige Weide is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. Oorspronkelijk onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Lange Ruige Weide. Deze gemeente is per 1-2-1964 opgegaan in de toen nieuw gevormde gemeente Driebruggen. Per 1-1-1989, bij de opheffing van de gemeente Driebruggen, is de buurtschap overgegaan naar de Utrechtse gemeente Oudewater.

- De buurtschap Ruige Weide valt, ook voor de postadressen, onder de stad Oudewater.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1683 Ruyge Weyde.

Spelling
De Topografische atlas Utrecht(1) hanteert de spelling Ruigeweide. Omdat de buurtschap echter geen plaatsnaamborden heeft waaraan wij de spelling kunnen verifiëren, en de straatnaam als Ruige Weide wordt gespeld, gaan wij ervan uit dat dat de huidige kennelijk correcte dan wel voorkeursspelling is voor de naam van de buurtschap.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van de polder alhier, met de betekenis ruige ‘met ruigte begroeid’ weide ‘weidegebied, grasland’. De toevoeging ruig onderscheidde het gebied ook van de aangrenzende polder Lange Weide. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruige Weide ligt rond de gelijknamige weg, die N van Oudewater (bij Tappersheul) in W richting naar de spoorlijn Woerden-Gouda loopt. De spoortunnel aldaar aan het eind van de buurtschap komt N van het spoor uit bij de buurtschappen Hogebrug en Lange Weide (gem. Bodegraven-Reeuwijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ruige Weide 15 huizen met 84 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Straatnaam Poppelendam
Het vanuit Oudewater gezien laatste en onbewoonde stukje van Ruige Weide heet Poppelendam. Een intrigerende straatnaam, die vast een historische betekenis heeft, en zo blijkt: de weg is genoemd naar een molen die zo heette, en die hier in de nabijheid heeft gestaan, bij het punt waar de Dubbele Wiericke een bocht naar het W maakt. Ter herinnering hieraan is deze straatnaam in 2002 toegekend door de gemeente Oudewater. Het straatnaambordje is destijds onthuld door toenmalig wethouder Henk Treur en 'burgemeester van Poppelendam' dhr. Arie van Vliet, die in 1992, bij de start van de uitvoering van de Landinrichting Driebruggen*, als dank voor zijn inzet symbolisch deze titel is toegekend, met bijbehorende ambtsketen. Van Vliet, die ontdekt had dat op oude kaarten dit gebied als buurtschap Poppelendam werd benoemd, was van 1979-1990 lid van de Landinrichtingscommissie namens de waterschapsbesturen.
* Dit project betrof de herinrichting voor landbouw, natuur en verkeer van een 5.900 groot gebied in deze regio. Voor nadere toelichting zie bij Driebruggen.

Eén van de onderdelen uit dit project betrof in 1992 het opheffen van de 'scheve overweg' over de spoorlijn aan het eind van de weg Ruige Weide, het doortrekken van die weg naar de W hiervan gelegen Hekendorpse Opweg (dat doorgetrokken stuk is dus de weg die nu Poppelendam heet), de aanleg van een spoortunnel in die weg, en het doortrekken van de weg Hogebrug N langs de spoorlijn in O richting, ter ontsluiting van 3 nieuwe boerenbedrijven die zich daar hadden gevestigd vanuit elders in het kader van de in de vorige alinea vermelde Landinrichting / ruilverkaveling.

Maar wat betekent die naam nu en hoe zat het dan met die molen?: "Poppel of peppel is een lokale naamsverbastering van populier. Ooit stonden er in de buurtschap Hogebrug tal van deze bomen, waardoor het de bijnaam Poppeldam kreeg ter plaatse waar de Wiericke een haakse bocht maakt. Ook was hier sprake van een rijk molenaarsverleden. Op deze hoek stond ooit de Poppelendamse korenmolen naast de wipwatermolen van de polder Ruige Weide. De stenen korenmolen is na de oorlog met de grond gelijk gemaakt. Ooit moet er dus koren zijn verbouwd in deze streken. Maar in de 17e en 18e eeuw speelden deze 'corn-molens' ook een belangrijke rol in de smokkel hier op de grens van de toen autonome staten Holland en Utrecht. Meel en veel andere producten waren in Holland veel zwaarder belast dan in Utrecht, wat de vestiging van deze smokkelmolens op de grens lucratief maakte." (bron: Staatsbosbeheer regio Groene Hart) Voor nadere toelichting m.b.t. deze molens zie bij Hogebrug, kopje Geschiedenis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Riolering
Afgelegen buurtschappen zijn in heel Nederland lange tijd niet aangesloten geweest op de riolering, omdat dit ‘onrendabel’ werd gevonden. Door de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van het milieu, heeft het Rijk in de jaren negentig de gemeenten opgedragen alle panden in het buitengebied van riolering of een gelijkwaardige installatie te voorzien. De buurtschap Ruige Weide is in 2002 op de riolering aangesloten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonument
Buurtschap Ruige Weide heeft 1 rijksmonument, zijnde Hoeve Vredebest op nr. 43. "Hoeve Vredebest stamt uit 1537 en was een van de eerste boerderijen die was opgebouwd uit steen. De toenmalige eigenaar Roeloff Aerts van Wensveen verkocht het bedrijf in 1599 aan ene Otto van Bloijs van Treslongh, tevens domheer van het kapittel van Utrecht. Deze liet de voorgevel in 1610 vernieuwen. De familie Van Vliet heeft deze in 2015 opnieuw laten restaureren. De hoeve heeft een gemetselde fundering en staat op een natuurlijke kleirug. In de voorgevel bevinden zich boven de deur een aantal vensters met oude ontlastingsbogen. Verder zien we boeren vlechtwerk en muurankers in de voorgevel. De vensters hebben nog buitenluiken en het geheel is nog overkapt met een groot rieten dak met wolfseind.

Na al die jaren en vele generaties later zijn er veel dingen veranderd op onze biologische kaasboerderij. Alhoewel de woonboerderij in monumentale staat is gebleven, is er rondom de boerderij veel veranderd. Boven de winkel en kaasrijping bevinden zich drie gastenverblijven (Ruyge Weyde Logies), ook is er een prachtige vergaderruimte aanwezig op de begane grond, die ruimte biedt tot 24 personen. Deze ruimte wordt multifunctioneel ingezet. Hier worden ook grote groepen ontvangen voor rondleidingen/kaasproeverijen.

Meer naar achteren op de kaasboerderij bevindt zich de ligboxenstal die in 1992 is gebouwd is en die is ingericht voor kalfjes, jongvee, droge koeien en vleesvee. Verder naar achteren staat een hypermoderne ligboxen stal voorzien van melkrobot, mestrobot, waterbron en emissie arme vloeren, en biedt plaats aan 70 melkkoeien. Achter op onze biologische kaasboerderij staan twee EAZ windmolens met houten wieken, die ons gehele bedrijf van stroom voorzien. 70 Melkkoeien is tegenwoordig klein. Een gemiddelde boerderij telt ca. 110 melkkoeien. Echter hebben wij niet de ambitie om groot te worden in het aantal stuks vee, maar groot te worden en te blijven door de beste te zijn in wat wij doen. De kwaliteit staat bij ons voorop, en dat houden we zo. Alle koeien zijn hier geboren, hebben een eigen naam en gaan lekker de weide in. Hoe mooi kan het zijn." (bron: kaasboerderij Ruyge Weyde)

Gemeentelijk monument
Buurtschap Ruige Weide heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de dwarshuisboerderij uit 1901 met invloeden van de neorenaissance stijl op nr. 37.

Boerderijen algemeen
Voor wie meer wil weten over de markante oude boerderijen in buurtschap Ruige Weide: zij worden uitgebreid beschreven in de publicatie 'Boeren rondom de Wiericke. Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen' (Stichts-Hollandse Bijdragen nr. 24, 1993).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Ruige Weide Park is een 'veenweidepark', in 2010 aangelegd voor de bewoners van Oudewater, die er kunnen wandelen en recreëren. Er zijn waterpartijen gegraven, een slingerend pad aangelegd en bomen aangeplant.

- Aan het eind van buurtschap Ruige Weide, links bij de Zwanenplas, staat een informatiepaneel van de gemeente met uitleg over het gebied.

Terug naar boven

Eten en drinken

Kaasboerderij
"Het verhaal van biologische kaasboerderij Ruyge Weyde in buurtschap Ruige Weide bij Oudewater gaat terug naar 1847, toen Krijntje de Koning op onze boerderij begon met het bereiden van boerenkaas; rauwmelkse boerenkaas van verse melk van eigen koeien volgens het traditionele boerenkaasrecept bereid. Nu, vijf generaties later, doen wij dat nog steeds op dezelfde wijze. Hier zijn wij trots op! Vandaag de dag zijn er nog maximaal 100 boeren in Nederland die nog echte Boerenkaas uit rauwe melk maken. Daarvan zijn maximaal 10 biologisch, zoals wij. Het bijzondere van Boerenkaas is het rauwmelkse aspect. Al het lekkere wat de natuur ons geeft wordt onderdeel van de kaas, wat resulteert in geweldige smaken die per seizoen kunnen verschillen. De verse melk die voor het kaasmaken gebruikt wordt, zorgt voor kaas met een eigen karakter. De tijd van het jaar, het weer, het rantsoen van de koeien, koeien binnen of buiten, de kaasmaker: alles heeft invloed op de smaak van onze biologische boerenkaas."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ruige Weide, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen