Strype

Plaats
Buurtschap
Westvoorne
Zuid-Holland

Strype

Terug naar boven

Status

- Strype is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Westvoorne. T/m 1979 gemeente Rockanje.

- De buurtschap Strype valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rockanje.

- De buurtschap Strype heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1494 De Strijp.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk hetzelfde als het Middelnederlandse stripe 'streep, lange, smalle strook land'. Zie ook Strijp.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Strype ligt rond de wegen Boomweg, Vleerdamsedijk (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de Doornweg en de Boomweg), Moordijkseweg, Groeneweg, Lodderlandsedijk (het gedeelte van deze weg W van huisnummer 58), Sliklandseweg, Vogelenzangweg, Strypsedijk (het gedeelte van deze weg W van de Hortweg), Verloren Arbeid, Dwarsdijk, Sokseweg, Merrevlietseweg, Molendijk (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Kerkweg), Westvoorneweg (de N496; het gedeelte van deze weg Z van het kruispunt met de weg Rietdijk) en Vinkenhilseweg. De buurtschap ligt Z van het dorp Oostvoorne, NO van het dorp Rockanje, ZW van de stad Brielle en NW van het dorp Nieuwenhoorn en van de stad Hellevoetsluis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Strype omvat ca. 135 huizen met ca. 295 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 heeft Waterschap Hollandse Delta in de Strypse Wetering een waterbergingsgebied aangelegd. Het gebied is bedoeld voor de opvang van overtollig water. In de binnenduinrand was onvoldoende ruimte voor de opvang van water. Daarom heeft het waterschap in 2017 de waterafvoer van de binnenduinrand naar de Strypse Wetering verbeterd. Duikers aan de Langeweg zijn vervangen door grotere exemplaren. Er is een nieuwe stuw aangelegd aan de Moordijkseweg die het waterschap op afstand kan bedienen. En ook de bestaande stuw aan de Boomweg is nu geautomatiseerd. Dankzij de automatisering van de stuwen kan Hollandse Delta het water beter sturen naar het waterbergingsgebied Strypse Wetering. Tevens kan het watersysteem nu flexibel worden ingezet voor het doorspoelen van achterliggende sloten en singels.

Reactie toevoegen