Tempel

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Tempel.JPG

Tempel is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk. De buurtschap valt onder het dorp Reeuwijk-Dorp.

Tempel is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk. De buurtschap valt onder het dorp Reeuwijk-Dorp.

Tempel burgemeester bordje.JPG

Tempel heeft een eigen 'dorpsburgemeester', Adriaan Burger, met een eigen straatnaambordje.

Tempel heeft een eigen 'dorpsburgemeester', Adriaan Burger, met een eigen straatnaambordje.

Tempel (2).JPG

Het landschap bij buurtschap Tempel

Het landschap bij buurtschap Tempel

Tempel (3).JPG

Tempel, buurtschapsgezicht

Tempel, buurtschapsgezicht

Tempel

Terug naar boven

Status

- Tempel is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- De buurtschap Tempel valt onder het dorp Reeuwijk-Dorp, maar ligt voor de postadressen 'in' Reeuwijk.

- Buurtschap Tempel heeft een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden),

- Buurtschap Tempel heeft een informele 'burgemeester', Adriaan Burger, met een eigen (eveneens informeel) straatnaambordje (zie de foto elders op deze pagina).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1494, 1602, 1687 Tempel.

Naamsverklaring
De verklarnig die de naam verbindt met bezittingen die de Tempeliers hier zouden hebben gehad, is niet meer dan een romantische inval. Vermoedelijk moet de naam verbonden worden met de op meerdere plaatsen vooirkomende veldnaam timpe (in Delfland 13e eeuw De Timpe) waarin men soms een nevenvorm ziet van tip 'punt' en dat in ieder geval een puntig landstuk aanduidt. Ook in Zaanland komt timp voor in de zin van 'hoekig stuk grond'. Voor verband tussen timpe en tempel pleit ook dat een perceel zandig weide- en bouwland onder IJsselmuiden, Koekentempel genaamd, in oudere vermeldingen als Cogeltimpe verschijnt. Al in de 13e eeuw treffen we tempel als veldnaam aan: "Tuintich morghen landes te Vlardinghe heitet de Tempel". Aanleiding voor de benaming was mogelijk de overeenkomst in vorm met een tempel, een aan de uiteinden afgeschuinde balk voor het vastzetten van sluisdeuren (om te voorkomen dat deze zich openden). Dat veldnamen uitdrukking geven aan een puntige vorm, staat niet op zich. Naast tempel en timpe kennen we onder meer tuit,wig en peg.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tempel ligt NW van Reeuwijk(-Brug), NO van Reeuwijk-Dorp, rond de wegen Tempeldijk en Zijdeweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 werden het dorp Reeuwijk-Dorp en de buurtschap Tempel samen geteld. Gezamenlijk hadden zij in dat jaar 11 huizen met 78 inwoners, wat dus betekent dat zij ieder afzonderlijk in die tijd slechts een handvol panden omvatten. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De droogmakerij (= drooggemalen plas) Polder Tempel is een van de plassen van het Kleine Plassengebied geweest. Deze plassen zijn rond 1880 drooggemalen.

Terug naar boven

Links

- De buurtschap Tempel heeft geen kerk, maar wel een begraafplaats. Overzicht van begravenen op deze begraafplaats.

Reactie toevoegen